Részletek a 2002. április 25-i évfordulós ünnepi tanításból

Jézus Krisztus Urunk:

(…) Ez az esztendő1 megváltoztatta egy kicsit a jelenléteteket, hisz ekkor volt jelen az, amit az első évben2 megadtam számotokra a magyarságban, a Magyar Szent Koronával kapcsolatos tanítást, a megértést és az elfogadást. Ekkor mondtam el, hogy meg kell adni feléje a tiszteletet a szeretetben, és bíznotok kell benne, mert a működő ereje ha jelen lesz, és kibocsájtja működését, megváltoztathatja bennetek mindazt, ami jelen van. Ekkor mondtam a múltban azt is, hogy István országa amelyet az öt szent sebemre szétválasztottak, idővel vér nélkül egyesülni fog. Ezért sokan és sokan vádolták Mária szolgámat. Sokan nacionalistának nevezték. Sokan légből kapott beszédnek könyvelték el, de akkor adtam számotokra azt is, hogy boldog lesz az a testvér, aki megéri azt az évet, amikor ismét koronázhattok.

ÉN, JÉZUS KRISZTUS URATOK csak ennyit mondtam, de sokan és sokan már elképzelték, és már várományosnak érezték magukat a Magyar Szent Koronára. Többen és többen már azt hiték, hogy azzal fognak koronázni és lesz királyunk. Én így szóltam:

A koronával azt koronázzátok meg, aki ATYÁMHOZ ÉS HOZZÁM közel áll, aki által segítséget kaphattok. Ezt ebben az évben3 értettétek meg, amikor elkészült a korona Édesanyám fejére. Édesanyám a magyarok királynőjében, mert Szent István király ezt az országot Édesanyám oltalmába ajánlotta, örökségül adta. Tehát mi itt Magyarországon Szent István országában ahol élünk, a Szűzanya alattvalói vagyunk. Édesanyám a királynő, és ti mind az alattvalói vagytok, ti mind örökségei vagytok. Nektek ezt el kell tudnotok fogadni, megérteni és e szerint élni, e szerint cselekedni, amit sokan és sokan nem fogadtok el. Egyre többen és többen megalázzátok ezt a királynőt, aki az édesanya is számotokra. Péter utódja elfogadta a magyar nép felajánlását és kérését, elfogadta a magyar nép által hozott koronát, hogy mint földi helytartó áldását adja reá. Mint földi helytartó megszentelje, és mint földi helytartó a Szent István Intelmeivel küldött haza bennünket, hogy a koronázás csak így érvényesül, és így lesz jelen és egy.

231 tekercs  005 P

Az Új Szent Korona

De ezt a koronát a magyar pásztoraim közül sokan és sokan nem fogadják. Kezdjük a főpapnál4, aki azt mondta »humiféle Marikák szavára nem adunk, én nem fogadom ezt a koronát.« Hát lehet, hogy Mária szolgám »humiféle«, de Péter utódja, a földi helytartó is »humiféle«? Ezt kérdezem, és mindenki önmaga válaszoljon…(hosszabb szünet következett)

Megaláztátok Édesanyámat, a Magyar Királynőt, hisz az országban úgy történt az esemény, hogy sokan nem is hallottak róla. Ez nem volt olyan nagy dolog, hogy az Édesanyát, a Magyar Pátrónát, a Királynőt szeretné az ország, JÉZUS KÉRÉSÉBEN megkoronázni. Ez nem olyan nagy szám ― a ti szavatokat használva ― mint bármi, ami történik az országban.

Mária szolgám, aki beszélt itt ezen helyen, és a meghívásai során, csak azok tudtak róla jóformán, és csak azok jelentek meg a koronázási szentmisén.

Szűz Mária megkoronázása a Mátyás templomban történt 2000. augusztus 15-én, A koronázásra II. János Pál pápa adott engedélyt 2000. július 5-én a Szent Péter téren. A Szűzanya koronázási Koronáját először Jézus Krisztus Urunk áldotta meg itt, Sükösdön.

Szűz Mária megkoronázása a Mátyás templomban történt 2000. augusztus 15-én, A koronázásra II. János Pál pápa adott engedélyt 2000. július 5-én a Szent Péter téren. A Szűzanya koronázási Koronáját először Jézus Krisztus Urunk áldotta meg itt, Sükösdön.

A koronázás megtörtént. De hol a Szent István intelmei? Hol volt II. János Pál pápa földi helytartónak a kérése?5 Mit ti magyar nép! ― miért fogadjam én ezt el?6 És várjátok a segítséget, várjátok a csodát?! Hogy? ― ha nem teljesítitek azt, amit kér tőletek a Földi Helytartó. A kérése hol van bennetek? Nem csak akkor kell imádkozni, nem csak akkor kell kérni, mikor veszélyben érzed magad, veszélyben érzed országod, veszélyben érzed hatalmadat. Hanem akkor is, amikor érzed, hogy minden rendben van.

Hol van bennetek az igaz, őszinte szeretetem? Hol van bennetek tanításom, hol van bennetek kérésem? Hiszel és bízol magadban, vagy hiszel és bízol BENNEM, JÉZUS KRISZTUS URADBAN. Saját magad adj rá választ, de nem biztos, hogy tudsz rá válaszolni.

Ekkor Mária szolga által azt kértem, adok számotokra egy évet, hogy tegyétek meg az őszinte szívből jövő felajánlást az országra, az ország népében a pásztoraimmal, az ország vezetőivel. Higgyetek és bízzatok, mert a szeretet a kegyelemben csak így működik. Nemigen akarják elfogadni, őrlődnek és vívódnak, nem hisznek benne.

A következő év7 kezdésekor mondtátok, „most már valóban az ezredfordulóba léptünk át, most már van okunk ünnepelni, boldogok vagyunk.” De az ISTEN szeretete bennetek él-e, azzal nem törődtök, felületesen esetleg. Csak az öröm és a boldogság legyen bennetek, ez fontos számotokra.

Ez az év tele fájdalommal, tele megpróbáltatásokkal, megaláztatásokkal van jelen. Hinni és bízni kell bennem, imádkozni, „reád hagyatkozom URAM, legyen meg a TE szent akaratod szerint, ne a miénk, a földi gyarló emberé. TE irányíts bennünket. TE áraszd reánk kegyelmedet, mert így tudunk talán előre haladni, így talán biztosabb lesz a jövő, a mindennapi életben, a haladásban.”

Ebben az évben várva a kegyelemre, várva a szívből jövő felajánlásra, amely megint csak felületesen történt meg. Felületesen megtették azt, hogy a Koronát8 elvitték a magyar fő székelyre (Országházba)9 az egyház részében. Megtették, hogy sokan legyenek jelen, hisz volt hírverése. De a szívben és a lélekben hol volt a felajánlás része, hol volt, hol volt, hogy átadjátok önmagatokat a Királynőnek, hol van Péter utódjának intő szavai a magyar népben, és a magyar néphez…10

Egyáltalán tudjátok-e, mi a »Szent István Intelemei«?

Mit kell a magyar népnek elfogadni, szívébe zárni, és ez szerint élni?

Aki ismeri, az sem mer róla beszélni, pedig megért már az idő, hogy írjatok és beszéljetek róla, hogy minden magyar népnek szívében és lelkében jelen legyen, „hogy mit kellett volna tennünk, hogyan kellett volna átadni önmagunkat a Szeplőtelen Szűz oltalmába, az Édesanya Szívébe, és a Magyarok Nagyasszonyának, a Magyar Királynőnek.”

Édesanya szomorú.

Fájdalmas a szíve, siratja gyermekeit, hol vagy te tündöklő Magyarország? Hol vagy te magyar nép? ― vagy gyászba borult a föld a népében? Az énekek így szólnak felétek, de nem tudjátok, melyiket illő énekelnetek, mert van-e tündöklő ragyogás a gyönyörű Magyarországban, vagy jelen van a gyász, a gyászba borulásban.

Az Édesanya, a Királynő jöjjön árva magyar népéhez, segítse árva magyar népét, de az árva magyar nép, hogy mit tesz, azzal nem törődik. Hogy az árva magyar nép figyel-e az Édesanyára és a Királynőre, meg teszi-e azt, amit kér tőle, tudja-e teljesíteni kívánságát, kérését.

»Szent István Intelmei« azok fontosak, hogy jelen legyenek előttetek, ha nem is az egész, bár az a legfontosabb rész, amire oda kell figyelni, és amit tudnotok kell megérteni és elfogadni, és ami által tovább tudtok lépni és haladni. Mert szükségetek van az ujraéledésre és a haladásra, mert így lesztek eggyek a szeretet országában, így tudtok eggyé kovácsolva haladni fel, előre az úton, amely előtt álltok, és amire vágyakoztok.11 (…)

A Jézus Krisztus Urunk kérésére elkészült írás az alábbiakban olvasható. Részlet a Sükösdi Nagyboldogasszony Alapítvány „GOLGOTA” c. időszakos kiadványának 2002. április 25-i számából:

„Amint a Mennyben, úgy a földön is.

Szent István Intelmeinek jelentőségéről

Jézus Krisztus Urunk 1993-ban megjövendölte, hogy eljön az idő, amikor elkészül egy korona, amely tükrözni, mutatni fogja azokat a tanításokat, melyeket Ő Maga Sükösdön, kiválasztott Mária szolgája által adott nekünk, és hogy ezzel a Koronával meg fogják koronázni azt a Valakit, aki közel áll Hozzá, Jézus Krisztus Urunkhoz és a Mennyei Atyához, és aki védelmezni, segíteni tud minket. 2000-ben elkészült ez korona, a Magyar Szent Koronának a Szent István-kori állapota szerint. Ez azt jelenti, hogy rajta van a Boldogságos Szent Szűz Mária képe és az a két arkangyal-kép is, amelyeknek eredetijét a Magyar Szent Koronáról a Szűz Mária-képpel együtt leszerelték. Ezt az Új Szent Koronát, amely Szűz Mária Koronázási Koronája, 2000. július 5.-én II. János Pál pápa megáldotta, és megengedte, hogy a Szűz Máriát Magyar Királynővé koronázzuk. Ez alkalommal a földi helytartó megújította II. Szilveszter pápa Szent Istvánnak és a magyarságnak küldött apostoli áldását, amit annak idején a Magyar Szent Koronával és az apostoli kettős kereszttel együtt az első kalocsai érsek Szent Asztrik apát hozott el Rómából. Most II. János Pál pápa a magyar nemzetből jelen lévő zarándokoknak a következőket mondotta:

„Isten áldd meg a magyart! Szent István nagy szent volt, vegyetek róla példát. Éljetek úgy, ahogy Szent István élt, legyetek olyan szentek, amilyen szent Ő volt. Kérjétek Szent István segítségét, mert tud segíteni nektek! Szent István közbenjárására fogadjátok apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.” Amikor az új Koronát megáldotta, őszentsége II. János Pál pápa jobb kezét a Korona oromzati Krisztus képére, valamint a Jézus Szentséges Szívét jelképező kőre helyezte, és latinul ezt mondta: „Amit ez a korona tanít, az világosítson meg titeket!” Ezután a Mátyás templom küldöttségének vezetője engedélyt kért arra, hogy megkoronázhassuk Szűz Máriát. Erre Őszentsége azt válaszolta latinul: „Jó! Jó!”, majd ismételten megáldotta az új, immáron Szent Koronát.

Itt megjegyzem, hogy Mária kiválasztott szolgát, aki Jézus Urunk kívánságait és kéréseit a Korona készítésével és a pápa általi megáldásával kapcsolatban mindvégig közvetítette, különleges egyházi vezetők megakadályozták abban, hogy Rómában, a Korona megáldásakor a földi helytartóval találkozzon, pedig Jézus Krisztus Ura kívánsága szerint ajándékokat kellett volna átadnia Őszentségének.

Az Új Szent Korona 2000. augusztus 15.-én érkezett Esztergomba, ahol Paskai László bíboros prímás nem volt hajlandó méltóképpen fogadni, holott tudta, hogy a Korona II. János Pál pápa áldásával érkezett, és hogy Szűz Mária Koronázási Koronája.

Szűz Mária Magyar Királynővé történő megkoronázására ugyanazon a napon, 2000. Augusztus 15.-én délután 6 órakor került sor a Mátyás-templomban, ahol a főpap meg sem jelent. A koronázással a magyar egyházi vezetők nem értettek egyet, és mindent megtettek, hogy az ország népe ne tudjon Szűz Mária Magyar Királynővé történő megkoronázásáról. Ennek ellenére, főleg a Sükösdre járó zarándokok közül annyian jelentek meg Szűz Mária koronázásán, amennyien az utolsó magyar király koronázása (1916 december 30.) óta nem voltak a Mátyás-templomban. Megjegyzem, hogy ugyanazok a különleges egyházi vezetők, akik megakadályozták, hogy Mária kiválasztott szolga találkozhasson II. János Pál pápával, azt is meg akarták akadályozni, hogy Mária jelen legyen a Szűzanya megkoronázásán. Istennek hála, ez már nem sikerült, mert a mellette ülő igazságügy miniszter asszony védelmébe vette. A koronázási szentmisén a Koronát kísérők, akik jelen voltak a Korona pápai megáldásán, nem ismertették II. János Pál pápa üzeneteit, pedig ezek rendkívül fontosak a magyarság jövőjére vonatkozóan. Mit is jelentettek ezek az üzenetek?

Szűz Mária Magyar Királynő lett. Ez olyan mérhetetlen nagy kegyelem Istentől a magyarság számára, hogy a magyarságnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy méltó legyen a megelőlegezett tisztességre, bizalomra, amelyre most még teljességgel méltatlan és nem szolgált rá. Ehhez adott segítséget Szent István, aki közben járt értünk és ennek a közbenjárásnak hatására II. János Pál pápa megújította II. Szilveszter pápa áldását. Amit II. Szilveszter küldött, az a Szent Istvánnak adott apostoli hatalom volt, melyet Szent István először is arra használt fel, hogy országát és az országa feletti főhatalmat a Magyar Szent Koronában helyezte el. Másodszor a Magyar Szent Korona Titokzatos Testében így elhelyezett országot Szűz Mária örökségébe adta. Mindennek az alapelveit Intelmek c. tíz részes művében fektette le. Amikor II. János Pál pápa azt mondta, hogy éljünk úgy, ahogy Szent István élt, és hogy amit az Új Szent Korona tanít, az világosítson meg minket, akkor lényegében azt mondta, üzente nekünk, hogy a magyarságnak a jövőben Szent István Intelmei szerint kell berendeznie államát és mindennapi életét Szűz Mária és az Ő földi helytartója, helyettese, vagyis a Magyar Szent Korona alatt, a Magyar Szent Koronában.

Mit jelent mindez? Az Intelmek így kezdődik: »A Mi Urunk Jézus Krisztus nevében.« Ez azt jelenti, hogy amit Szent István ebben a művében megfogalmazott utódai részére, azt Isten nevében tette, vagyis az Intelmek Isten üzenete a magyarsághoz, illetve Szent István országa minden lakójához. A második és az utolsó mondat szerint ez az írás Szent István első törvénye, vagyis alkotmánya, az első mondattal együtt értelmezve pedig Magyarország Istentől küldött alkotmánya. Mivel Szent István az országot a Magyar Szent Koronában Szűz Máriának adta örök időkre örökségül, amit Ő elfogadott, az Intelmek Magyarország örök időkre érvényes és mindenkire kötelező érvényű alkotmánya! Természetesen az embernek Istentől adott szabad akarata, szabad cselekvése és szabad gondolkodása eltéríthette, és el térítheti az országot12, de minden magyar vezetőnek mindenkor tudnia kell, hogy az eltérés következményeit mind a vezetőknek, mind a nemzetnek viselnie kell. Jézus Urunk figyelmeztetése az, hogy a jövőben az Intelmektől való eltérés, elfordulás a nemzet elveszését jelenti. Végül arról kell még szólnom, hogy Szent István az Intelmekben felsorolt hatalmi tényezőket a Magyar Szent Korona alkotóelemeivé minősítette.

A bevezető rész arról szól, hogy az ország mindenkori vezetői kötelesek az országot az Isteni törvénynek, vagyis a Mózesnek adott tíz parancsolatnak alapján kormányozni, nekik maguknak is ezek szerint élni és a földi törvényeket ez alapján meghozni.

Az Intelmek első fejezete azzal kezdődik, hogy Magyarországon csak római katolikus vallású királyok uralkodhatnak Istentől elismert módon. A törvény első fejezete azzal folytatódik, hogy a magyar királyoknak, illetve az országnak minden áron meg kell tartania a nemzetet a római katolikus hitben. A Magyar Szent Korona első alkotóelemei tehát a királysági államforma, és a római katolikus hit. Mindez egyben azt is jelenti, hogy Magyarországon az Egyház és az állam szétválaszthatatlan egységben kell, hogy maradjon. Mindez tehát törvény, ami a mai magyarság számára azt jelenti, hogy kötelező módon vissza kell állítanunk a Szent István-i királyságot római katolikus vallású hitvédő, és hitegyesítő királlyal, mert a királyság helyreállítása mellett meg kell teremteni az országban a hit egységét, mégpedig a római katolikus hitben. Ugyanakkor helyre kell állítani az Egyház és az állam hajdani szétválaszthatatlan egységét is.

Az Intelmek c. magyar alkotmány második fejezete az egyházi rend becsben tartásáról szól, amely szerint Magyarországon Istentől rendelt törvény, hogy az országnak a Római Katolikus Egyházhoz kell tartoznia és ezt a rendet a királyoknak életük árán is védelmezniük kell, hiszen Jézus Krisztus csak egy Egyházat alapított, ez pedig a Római Katolikus Egyház, mert ez hordozza Jézus tanításainak és az Általa alapított kegyelmeknek, szentségeknek a teljességét. A Magyar Szent Korona következő alkotóeleme a magyarországi római katolikus egyházi szervezet. Ebből a mai időkre az a tanulság, hogy Magyarországon az egy hitre térítetteket a Római Katolikus Egyház egy aklában kell egyesíteni. Ez a magyarság alapvető nemzeti érdeke mert csak így teljesítheti Isten elvárásait.

Szent István alkotmánya szerint a Magyar Szent Korona harmadik fő alkotóeleme a római katolikus főpapság, illetve papság. Ennek azért kell így lennie, mert Isten népét, Jézus Krisztus Titokzatos Teste tagjait elsősorban a Szentlélek Úristen által vezetett és apostoli hatalommal felruházott főpásztorok terelgethetik a legmegfelelőbben az Örök Haza, a Mennyei Atya országa felé. Ugyanakkor a hittanilag magasan képzett főpásztoroknak kell ellenőrzést gyakorolniuk a király, a törvényhozás és a végrehajtó hatalom felett, hogy minden Isten törvényének megfelelően történik-e. Éppen ezért a királyi tanácsban a főpapoknak kell elfoglalniuk az első helyet. Mindez ránk nézve is kötelező. Ennek a rendnek a helyreállítása is törvényerővel kötelezi Szent István és Szűz Mária országa mai lakóit.

Az Intelmek, mint a világ első, és ezért minden országnak például szolgáló alkotmánya szerint a Magyar Szent Korona negyedik eleme és a negyedik törvény a »a főemberek és a vitézek tiszteletéről« szól. A királyi főhatalom a közigazgatáson és annak felső vezetőin, valamint a honvédelmen nyugszik, Szent István az ország közigazgatását a királyi vármegyékre építette fel, melyeknek élén a király által kinevezett főispánok álltak. Ezt a rendszert újra vissza kell állítanunk. A vármegyéken belül érvényesültek a helyi önkormányzatok. A honvédelem nem szolgákból, hanem szabad katonákból állt, akiknek személyes érdeke is volt a haza védelme, hisz tudták, hogy a sajátjukat is védik, vérüket és életüket adják Istenért, a hazáért és családjukért. Ennek így kell lennie ma is, ami azt jelenti, hogy a magyar honvédség egyelőre nem elsorvasztandó!

Az Intelmek szerint a Magyar Szent Korona ötödik alkotó eleme az igaz ítélet és a türelem gyakorlása, vagyis az ország jogrendje. Ennek a jogrendnek szintén az Isteni jogon kell alapulnia, amelynek értelmében minden ember egyenlőnek születik és egyenlő is, mert mindenki a Mennyei Atya egyformán szeretett gyermeke, aki saját személyes küldetéssel jött a világra. A földi jogrendnek e küldetés végrehajtását kell biztosítania. Ennek a jogrendnek úgy kell felépülnie, hogy a törvényeknek teljes egészében a Tíz Parancsolatot kell tükrözniük, és nem férnek bele mai polgári és liberális »szabadságjogok«. Ezen a jogrenden a római katolikus vallású magyar királynak kell őrködnie ahogy Dávid király mondotta: »Isten, a Te ítéletedet add a királynak.«13 Ez azt jelenti, hogy Isten a királyt teszi meg legfőbb bírónak, az ő ítéletei Isten nevében hozott ítéletek kell, hogy legyenek. Nekünk is át kell formálnunk jogrendünket a Szent István-i jog szerint. A bíróságok tehát nem lehetnek függetlenek, hanem a legfőbb végrehajtó hatalom, a király alá kell tartozniuk, hogy a király Isten nevében felügyelhesse azokat.

Szent István első törvénye szerint a Magyar Szent Korona és az ország hatodik alkotó eleme a vendégek befogadása és gyámolítása. Szent István szerint az ország nagyságát, tekintélyét, gazdagságát, biztonságosságát és jogbiztonságát az országba áramló vendégek, és idegen férfiak mutatják a legjobban. Ezért tehát Magyarországnak be kell fogadnia és meg kell becsülnie az ide jövő és itt letelepedni vágyó vendégeket és »jövevény« férfiakat, hiszen ők tapasztalatokat, tudást hoznak, és az így növekvő és erősödő ország elrettenti a támadó kedvű és gőgös szomszédokat a támadásoktól. Természetesen, aki itt akar élni, annak tiszteletben kell tartani az ország rendjét és hitét, és alkalmazkodnia kell, mert az egy nyelvű és egy szokású ország erőtlen lehet, ahogy a nagy király mondja, de a több vallású ország bizonyosan sebezhető és védekezésképtelen, ahogyan azt a magyar történelem már eddig is számtalanszor igazolta. A jövő Magyarországában tehát egyenjogúak kell, hogy legyenek a magyar és nem magyar nyelvű országlakosok, de kötelezettségben sem térhetnek el egymástól. Ez pedig azt jelenti, hogy a római katolikus hitet kell vallaniuk, a Római Katolikus Egyházhoz kell tartozniuk, a Magyar Szent Korona tagságukban és Szűz Máriának, mint Magyar Királynőnek való alávetettségükben sem térhetnek el egymástól.

Az Intelmek hetedik törvénycikke »a tanács súlyáról«, vagyis a törvényhozókról, a törvényhozásról szól. Magyarország úgy tud megfelelni királynőjének Szűz Máriának, ha Szent István akarata szerint az Égi Királynő főhatalmának földi képviselője, helyettese, „régense” a Magyar Szent Korona, aki, mint jogi személy, magában egyesíti a Magyarország feletti földi főhatalmat. Ennek a földi főhatalomnak az egyik felét a király birtokolja, aki alá a végrehajtói hatalom és a bírói hatalom tartozik. A Magyarország feletti főhatalom másik részét Szent István idejében a királyi tanács birtokolta, amely később országgyűléssé fejlődött. »A tanács állít királyokat, dönti el az ország sorsát, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat stb. Minthogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér; hanem a tekintélyesebbek és jobbak, a bölcsebbek és legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és csiszolódjék. Ezért fiam, az ifjakkal és kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a feladat.«14 Mit jelent mindez? Elsősorban azt, hogy az országgyűlés tagjait nem a polgári demokratikus listás, pártérdekű állítólagos szabad és titkos választásokon kell kijelölni, hanem alkalmasságuk alapján. Minden esetben a helyi közösség joga eldönteni, hogy ki az alkalmas képviselő. Vagyis csak a területi elvű jelölés és választás útján lehet alkalmas képviselőket küldeni a magyar országgyűlésbe. De meg kell szüntetni a pártokat is, mert egy országnak az egyetlen Isten egy igazságának a törvényei alapján csak egyetlen helyes útja lehet, ehhez pedig semmi szükség széthúzásra és külön utakra! Szűz Mária országa népeinek alapvető érdeke, hogy az országgyűlésbe feddhetetlen előéletű, mélyen hívő, a hit telességét bíró képviselők kerüljenek, akik telesen ellen tudnak állni minden eszmei és anyagi kísértésnek. Magyarországon csak így lehet megtörni a vörös sárkány uralmát. Az így megválasztott országgyűlésnek első feladata lesz, hogy Szent István Intelmei alapján megrostálja a törvényeket és meghozzon minden olyan földi törvényt, amelyek biztosítják, Magyarországnak az Égi Törvények szerinti működését. Ahogyan a Jézus Urunk által tanított imádságban is mondjuk: »Jöjjön el a Te országod, Legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is.«

»A fiak kövessék az elődöket«15, mondja a király, vagyis a Magyar Szent Korona nyolcadik építőeleme az elődök, az ősök tisztelete az Isteni negyedik parancsolat alapján, valamint az ebből adódó kötelező hagyománytisztelet. »Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben. És az engedetlenség szelletje a Korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pestis az egész királyságban.«16 Vagyis az Isteni törvényen alapuló keresztény királyság törvényeivel szembeni engedetlenség Istennel szembeni engedetlenség. »Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden békjója nélkül kövesd. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, vagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra?«17 Vagyis Magyarországot magyar módra, csak a Szent István-i Intelmek szerint szabad kormányozni. Mindez Isten törvénye. Vagyis Isten a magyaroknak magyar törvényeket küldött, a Kárpát-medencének sajátos törvényeket, küldetést adott, mely kötelezi e térség minden lakóját.

A Magyar Szent Korona, vagyis Szűz Mária országa kilencedik alkotóeleme az imádság. »Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: ‟Küldd el, Uram, a bölcsességed a Te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben‟«18. Az apostoli király a Szentlélek által vezettetve vezeti az országot. De ugyanez vonatkozik minden polgárra, hisz mindenki a folyamatos imádsággal, lelke megtisztításával, a bűnbánat szentségével élve kegyelmi állapotban kell, hogy Istennek tetszően valósítsa meg személyes küldetését Krisztus, Szűz Mária és a Magyar Szent Korona Titokzatos Testében. Így valósulhat meg: »a Te országod«, »amint a Mennyben, úgy a földön is.«

Szent István országa, és a Magyar Szent Korona tizedik alkotóelemévé az erények gyakorlását helyezi, és ez éppúgy vonatkozik a királyra, mint alattvalóira. Ezek az erények a kegyesség, az irgalmasság, a mértékletesség, a szelídség, a szemérmesség, a türelem és mindenek előtt a szeretet. Krisztus Új Parancsára alapozva és hivatkozva a magyar ember legfőbb erényének a szeretet gyakorlását tartja. Vagyis Szent István a jövő Magyarországát a szeretet birodalmának képzelte el és ennek megvalósítását tette nekünk is kötelezővé.

Alkotmánya utolsó előtti mondatában Szent István király a következőket mondja: »Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát (vagyis a Magyar Szent Koronát – a szerző), nélkülük (vagyis a Magyar Szent Korona nélkül – a szerző) sem itt nem tud senki uralkodni, sem az Örök Uradalomba bejutni. Ámen.«19 A történelem végéig Isten a népeket is meg fogja ítélni. De a Mennyországban nem léteznek népek, csak megdicsőült lelkek, így az Utolsó Ítélet előtt Isten már itt a Földön megszünteti mindazokat a népeket, amelyek végképp Ellene fordulnak és nem hajlandók a megtérésre. Ha Magyarország a Magyar Szent Korona nélkül, vagyis Szent István Intelmei nélkül próbálna a jövőben élni, Isten ítélete az lesz számunkra, hogy a magyarság nem élheti meg Krisztus második eljövetelét. Ugyanakkor Szent István fentebb idézett mondata vonatkozik az egyes emberre, de még a királyokra is. Ez azt jelenti, hogy az a magyar ember, aki tudja, hogy üdvössége egyik feltétele, hogy Szent István Intelmei szerint éljen és működtesse az országot, és nem ezt teszi, nem üdvözülhet. Nagyon kemény szavak, Szent Istvánnak Isten sugallta ezt. Nekünk, akik történelmi forduló küszöbén állunk, Isten megadta a lehetőséget, hogy Szűz Mária Országában Szűz Máriához méltóan éljünk, és országunkat a sátán földi birodalmából Isten földi országává formáljuk át, a világon először, és így a Szent István-i Magyarország lesz a világ számára a minta állam. Ez a Szent István-i hagyaték a magyarság immáron felismert egyik küldetése, amit nekünk kötelességünk teljesíteni.

Szent István országát Szűz Máriának adta. Ezzel a magyar népet örökre elkötelezte a római katolikus keresztény királysági államforma, a római katolikus hit és a Római Katolikus Egyház mellett, és minden más ellen. Ennek az elkötelezettségnek minden utóda köteles megfelelni.

Az idézett mondat fogalmazza meg azt is, hogy a Magyarország feletti főhatalom egyedüli jogos átörökítője Magyar Szent Korona. A Magyar Szent Korona közvetíti az Istentől származó földi hatalmat a királyhoz. Magyarországnak minden olyan első vezetője, akit a Magyar Szent Koronával nem koronáztak meg, Isten nélkül bitorolja a legfőbb hatalmat.

Az Intelmekhez az utódok hozzáfűztek még egy utolsó mondatot: »Vége az első könyvnek.«20 Vagyis vége Szent István első törvénykönyvének. Az Intelmek időben Szent Istvánnak csak a második törvénykönyve lehetett. Ha az utókor mégis első könyvként illette, azzal azt akarta jelezni, hogy ennek a könyvnek minden magyar könyv előtt első helyen kell állnia, vagyis alaptörvény, alkotmány.

Szent István alaptörvényében felhívja a figyelmet a veszélyekre, a kísértésekre is, melyek bekövetkezhetnek és veszélyeztetik országát, nemzetét. A következő veszélyeket látta: a zsarnokoskodó király, az idegen érdekeket szolgáló király, vagy uralom, a hamis hit terjedése, az igaz hit jó cselekedeteivel történő kiegészítésének elmaradása (a szentségek megtagadása), a hit halála, az Egyház és az állam szétválása, a főpapság befolyásának megszűnése az állami életben, a Római Katolikus Egyház egyedüliségének megszűnése, a több vallás kialakulása, a vármegyerendszer felbomlása, a bíróságok függetlenedése, a törvényhozás szerkezetének és működésének megváltozása, a honvédelem tönkretétele, a hagyománytisztelet megszüntetése, és végül a keresztény erényeknek és erkölcsöknek a közéletből és a magánéletből való száműzése. 1000 év után megállapíthatjuk, hogy éppen napjainkban tetőzik mindannak a bekövetkezte, aminek a veszélyét a nagy király előre látta. Az országhalál és a nemzethalál szélén állunk. Más népek esetében ez már be is következett volna, nem is most, hanem századokkal ezelőtt. Hogy rajtunk miért nem következett még be a nemzethalál?

A keresztény nemzetek életét a Jézus által alapított hét természetfeletti ajándék, a hét szentség (keresztség, bérmálás, az Oltáriszentség, a bűnbocsánat szentsége, betegek szentsége, az egyházi rend szentsége, a házasság szentsége) védi, biztosítja. Szent István a hét szentség mellé még két szentségi jellegű természetfeletti ajándékot kapott, illetve alapított nemzete számára védőpajzsul: Szűz Mária Királynőségét, és a Magyar Szent Korona Titokzatos Testét. Szűz Mária királynősége azt jelenti nekünk, hogy amíg Nagyasszonyunk volt addig is felettünk tartotta védő palástját, de ha most elfogadja a magyar nemzet a 2000. augusztus 15-i megkoronázása óta Magyar Királynőnknek, a Mennyben még nagyobb erőket tud mozgósítani védelmünkre. A Magyar Szent Korona Titokzatos Teste tagja Jézus Krisztus Titokzatos Testének (a Római Katolikus Egyháznak), ezért a Magyar Szent Korona tagjai többszörösen kötődnek Jézus Krisztushoz, mint azok, akik nem tagjai a Magyar Szent Koronának. A Magyar Szent Korona tagjai közül még azok is kötődnek Jézus Krisztus Titokzatos Testéhez, akik nem római katolikusok, vagy éppen hitetlenek, és ez akkor is így érvényes, ha az egyes ember ezt nem is akarja, vagy nem is tud róla. Ez isteni rendelés szerint történik. Elég ehhez annyi, ha valaki a magyar nemzet tagja, vagy a Kárpát-medence lakója. Szűz Mária Országa lakójának, illetve a Magyar Szent Korona tagjának lenni tehát kiváltság is egyben. Ezt a kiváltságot, amely mindeddig megőrzött minket a végpusztulástól, most még egyszer, immár tudatosan, mint mentőövet kell megragadnunk, köszönetet mondva Istennek, hogy még vagyunk, bocsánatot és feloldozást kell kérnünk történelmi nemzeti bűneinkért, mielőbb meg kell térnünk és mindent újra kezdenünk, amíg lehet, de ezúttal Szent István Intelmei szerint.

Ezekre a dolgokra figyelmeztetett minket magyarokat II. János Pál pápa, amikor azt mondta, hogy: »Éljetek úgy ahogy Szent István élt!« és hogy: »Amit ez a Korona tanít az világosítson meg titeket.«

Csomor Lajos21

 

Részlet a 2002. október 3-i tanításból

Jézus Krisztus Urunk:

„E hónap egy másik ünnepet is rejt a ti szívetek szeretetének megemlékezésében.22 A ti anyanyelveteken szólva a megemlékezés a Magyarok Nagyasszonyáról. Én most csak ehhez annyit mondok kérdésemmel, minden szerető testvérem saját maga adja meg a választ erre a kérésre. Hogy ez neked mit mond, mit nyújt és mit rejt, mit értékelsz abban: Magyarok Nagyasszonya. Én, Jézus Krisztus Uratok a testvérben és Édesanyám, a Nagyasszony, a Királynő23 a gyermekeiben valójában mit vár tőletek? Ez kérdés. A kérdésre nyitott szívű, szeretetben élő testvéreimtől várom a választ. Aki pedig még nem érti, és nem tudja értékelni, mi a nyitottság a szívben és a lélekben és a szeretetben, az elsőként tapasztalja és gyakorolja a megértést és az elfogadást, aztán már több mindent világosabban lát, és több mindent meg tud érteni, és több minden már nyitott lesz számára a mindennapi élet út-haladásában. S ez mellett még sokan és sokan Mária szolgámat kéritek, különösképpen ti, e ország lakói a testvéremben: „Mikor jön már el ennek az országnak a megújulása, a fellélegezése? És valójában mit és hogyan kellene cselekedni?” Amíg testvérem, te vagy ti, aki hívőnek és testvéremnek vallod magadat és Édesanyám gyermekének, nem tudod, mi a válasz, addig hogy várod ennek az országnak a megújulását, a fellángolását? Tőlem várjátok a segítséget a cselekvésetekben? Hisz hogy adjak segítséget, amikor hónapról hónapra a kéréseim sokszor elmennek és tovaszállnak? Nincsenek jelen sem a szívben, sem a test lelkében. Amíg nem tudod, hogy valójában ki vagy, amíg nem tudod, hogy mennyit érsz, amíg nem tudod, hogy mit tudsz kihozni önmagadból, amíg nem ismered, mi az igazi szeretet a békében és az örömben és a türelem megbocsájtásában, addig ne azt várd, és ne azt kérdezd Mária szolgámtól: „Mikor lesz a második eljövetel? Mikor lesz e országnak megújulása? És mikor lesz egy kicsit jobb?” Én nem mondok mást, hisz sokszor kéréseimmel fordulok hozzátok. A kezdet kezdetén azt mondottam felétek: Én nem jóslásba bocsátkozva jöttem közétek, Én a tanításomat hoztam el számotokra a szeretetemben. A tanításom nem kötelező és nem parancs. Aki nyitott, az elfogadja, megtapasztalja és megpróbál ez alapján élni, haladni és változtatni. De a segítségnyújtásban csak annyit, hogy még a nehézség kezdeténél vagytok. Még ezután sok minden más másképp lesz jelen előttetek. De a jelenlétet a megváltoztatásában addig tudjátok a segítségemmel elfogadni és változtatni, amíg Én, Jézus Krisztus Uratok elfogadom a ti imáitokat, a ti kéréseiteket, és amíg még most e országban Mária szolgámat a fájdalom-szenvedés útjára meghívom hónapról hónapra. Mert ha már megmondom, hogy meddig hívom, azután — mondhatom úgy a tanítás szavaival — könnyebb lesz annak a városnak, mint Gomorrában vagy Szodomában.24 A tanítás a Szentírásban jelen van. Mindenki kezébe veheti, elolvashassa. De visszatérhettek a tanításom révén az őskereszténységbe is, ahol elsőként 50 igazat kerestek. Az 50 igaz lement egészen 5-re, de még 5-öt sem lehetett találni.25 A példa itt van jelen előttetek. Ha tudod, hogy burkoltan mit nyújtottam számotokra, megérted a tanításom lényegét, és talán most már nem engeded, hogy elsuhanjon és tovaszálljon. Megpróbálod megnyitni a szívedet és a lelkedet, elfogadni és megtapasztalni, mert a kegyelem az ajándék működésében a forgásban így lehet teljes az eggyéválásban. Amíg ezen nem tudtok átmenni, amíg ezt nem tudjátok megérteni és megtapasztalni, addig az Ígéret Földjét mondhatom, a jelenből csak arra, ott lebeg, de ezt a távot időnként meg kell tenni. Hogy hogyan és mennyi ideig, az nyitott kérdés előttetek. Az Ígéret Földje itt van. A távolság nem oly nagy, de rajtatok múlik, testvéreim, hogy hogyan tudtok haladni a távolságban előre az Ígéret Földje felé.

A magyarságotokban pedig csak annyit, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok kiválasztott Mária szolga által már kértem felétek. Hogyha visszatértek a szeretett ünnepetekre26, az örömre, amelyet kértem, hogy az író, gyűjtő szolgám27 mit fektessen le megértés céljából az egyszerűségben testvéreim felé az Intelemmel.28 Amíg ezt sokan nem értitek, amíg sokan nem tartjátok fontosnak, addig hogyan tovább előre a fellélegezés új országa életének elkezdéséhez az elkezdésében. Hisz tanács, tanítás, kérés, az már sok volt felétek. Nektek kell megkeresni, megérteni, elfogadni, és azután cselekedni.

Ma ezt nyújtom felétek.”29