Részlet a 2008. április 25-i évfordulós ünnepi tanításból

 

Jézus Krisztus Urunk:

(…)

És amikor ezt mind-mind már megéltétek az ünnepben, a szeretetben és a kegyelemben, hát, eljött az idő, hogy kiválasszátok, a trónusra elhozni a Szűzanya kegyszobrát, ami majd itt is elfoglalja a helyét.1 És mikor Mária szolgám mondotta, hogy „ezt a Szűzanyát kell elvinni”, nem értettetek vele egyet. Nem akartátok elfogadni:

— Hisz ez nem olyan, amilyen Magyarországon volt a vándor-, megjelenő Szűzanya-szoborban.2

magyar fatimai szobor jav

Fatimában a közösségi testvérei ilyen szobrot szerettek volna vásárolni,…

IMG. 3337. jav

…Jézus Krisztus Urunk pedig ezt jelölte ki számukra

Nem az, akit láttatok, aki előtt akkor imádkoztatok. Ez egész másképp van jelen számotokra.

Vívódtatok. Bárhova mentetek, bármely boltba tértetek be, szolgám nem-igen szólt felétek, nem-igen mondotta, hogy melyiket vigyétek el — ő mindig csak a nap mint nap haladás, tekintgetés, nézelődés után azt mondotta:

— De azt a Szűzanya-szobrot kell haza vinni.

Erre a testvére megszólal:

— Nem érted? Nincs annyi pénz! Mert nem is olyan!

De már kezdték megérteni akkor, amikor elmentek a gyermekek lakására. Akkor, amikor kicsinyben ugyanezt a szobrot látták a gyermekek házánál. Akkor azt mondták, hogy:

— Hát, talán mégis ezt kell elvinni.

De hogy bizonyosságot szerezzetek, eljött számotokra a Golgota-út napja. Az a nap, ami ünnep, nem csak itt, Magyarországon, hanem a külföldön élő magyaroknál is. És ezen a Golgotán, amelyet a magyar testvérek állítottak fel3, amikor mondottam szolgámnak, hogy ezen a napon és ekkor indulni.

— A legnagyobb melegben! — ez volt a válasz. — Hogy lehet ezen majd ily sokáig végigmenni?!

Vetítsétek magatok elé a fejeket: kinek hogy volt a zsebkendő feltekerve, ki hogy vizezte be magát!

És azt néztétek némelyek:

— De nézd, annak tán még melege sincs! Én meg már — most ne haragudjatok, de a ti szavatokat mondom! —, szinte megdöglök a melegbe’!

Hát így mondtátok.

És nem értettétek meg. És mikor oda értetek, úgy-e, ahhoz a szakaszhoz, ahol az angyal megjelent a 3 gyermeknek, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok így szóltam felétek:

Látom szívetekben és lelketekben, hogy zaklatottak vagytok. Többen többféleképpen gondolkodtok, és nem vagytok tisztában, hogy „hogyan és miképpen döntsünk, és melyik szobor az, amelyet elviszünk Sükösdre”.

Hisz többen kételkedtetek kiválasztott Mária szolga szavaiban.

És ekkor, ahogy Mária szolgám a Golgotán földre roskadt, és ti körbeálltátok és figyeltétek, ekkor azt mondottam számotokra:

Próbáljátok most magatok elé vetíteni azt a szobrot, amit Mária szolgám kiválasztva rámutatott, hogy azt kell elvinni, hogy milyen.

Erre mondottam:

Nézzétek, mi van jelen. Jelen van az Édesanya Szíve. Jelen van az Édesanya Szíve körül a töviskoszorú, amely szintén nem véletlen.

Most milyen úton jártok?

Nem a Golgota-úton?

Jelen van az Édesanya Keze, amelyet áldásra mutat, és az áldásban a kérésre:

— Áldalak, gyermekem, de kérlek, hogy jöjj Felém.

S mikor ezt mind megértettétek, és mikor azt mondottam, hogy énekeljétek el ezt az éneket is, mert biztosak lesztek, hogy: „Boldogságos Asszonyom, Szűz Mária!”

Figyeld a szavakat a mondatokban, és megértitek.

Most énekeljétek el ismételten, hogy vetítsétek magatok elé, hogy hogyan lett kiválasztva e jelkép-szobor számotokra.

Boldogságos Asszonyunk, Szűz Mária!4

Hozzád száll esdő szavunk, Szűz Mária!

Te látod az életünk, látod, mennyit szenvedünk,

Jöjj, segíts, mert elveszünk, Szűz Mária!

Szívedben is volt tövis, Szűz Mária!

Fájdalom élt Benned is, Szűz Mária!

Szánj meg minket, Jó Anyánk, életünknek zátonyán,

Szép Reményünk, Pátrónánk, Szűz Mária!

Béke Királynője vagy, Szűz Mária!

Hazánkban is békét adj, Szűz Mária!

Mert ez után sóvárgunk, Tisztaságos Asszonyunk!

Békéért imádkozunk, Szűz Mária!

Balsorsunkban is szeress, Szűz Mária!

Szent Fiad elé vezess, Szűz Mária!

Tedd Kezébe életünk, áldd meg a mi nemzetünk,

Légy Szószólónk, légy Vezérünk, Szűz Mária!

Ez után megkönnyeztetek.

Úgy-e, emlékeztek?

És egyre többen azt mondottátok: „Igen, Uram, Jézusom, most már megértettük, hogy valójában miért kell ezt a Szűzanya-szobrot elvinni otthonunkba, hogy elfoglalja Sükösdön trónusát. Mert ez az Édesanya, akiben Szívben is tövis volt, aki tudja, mi a fájdalom, mi a szenvedés, aki tudja, hogy a Magyarország Nagyasszonya, a Magyarok Királynője, aki közbenjár érettünk, aki békét hoz el ennek az országnak, amiért sóvárgunk.”

Ezt mind-mind, mikor megértettétek, akkor már nem ellenkeztetek, akkor már azt mondottátok, szinte örömkönnyekkel, hogy: „Igen, Uram, köszönjük, hogy most is a tanításoddal megerősítettél bennünket.”

És így már boldogan, az utolsó pillanatokban tudtátok szinte elhozni Édesanyám kegyszobrát, amely itt, Sükösdön is elfoglalta trónusát.

Amikor elfoglalta trónusát, akkor azt kértem tőletek:

Engeszteljétek az Édesanyám Szentséges Szívét, hisz a Szív nem hiába van jelen előttetek.

De a Szívnél nem hiába van jelen a töviskoszorú, hisz a Szív értetek dobog, ez a koszorú értetek is vállalta a fájdalmat és a szenvedést.

Ezért hát engeszteljétek Édesanyám Szeplőtelen Szívét a megemlékezésben.

(…)

 

Részlet a 2008. augusztus 1-itanításból

 

Mária imája a Magyarok Királynőjéhez:

Ó, köszöntelek, Magyarok Királynője, Édesanya, ki a trónuson ülsz e ország felett!

Óvod, véded Anyai, Gyengéd Szíveddel e országot a nemzetben. Figyelsz a Te gyermekeidre.

Édesanya, Királynő! Fogadd el szívből jövő imáinkat, amelyet a Magyar Királynőhöz felajánlunk.

Ó, Magyarok Királynője, Boldogságos Szűz, Édesanya! Te országnak Anyja vagy, Te országnak Királynője vagy. Kitárod két Karod, hogy szinte átöleljed e felajánlott országot. Ez az ország a Tiéd. Mi a gyermekeidben a Te alattvalóid vagyunk.

Ó, Édesanya, ó, Királynő, ki jelen vagy e ország felett! Így hiszünk és bízunk Benned, hogy megsegíted a magyart, ha nehéz a mindennapi élet a küzdelemben.

Igen, sok gyermekedre van szükséged, hogy az ima ereje erős legyen, mert az ima ereje hozza el számunkra a megváltó kegyelmet a felismerésben és az elfogadásban, hogy Te vagy e Királynő e ország és nemzet felett, amelyet még sokan nem ismernek, és nem fogadnak el. De reménykedünk, ó, Királynő, Édesanya, hogy az ima, amelyet Anyai Szíved elé tárunk, nem hull a porba. Hisz az ima megérinti Anyai Szívedet, és ez az Anyai Szív közbenjár mindazért s mindazokért, amivel Hozzád fordultunk a magyarságunk, a nemzetünk, a gyermek szeretetének felajánlása révén.

Ó, köszöntelek, Magyarok Királynője, e csodálatos, szép trónuson, amely jelen van az ország felett, és elhozza számunkra a dicső kegyelmet, a szebb és jobb jövőt a reményben! Csak éljen bennünk a hit, a szeretet a kegyelemben, amelyet a Te Szent Fiad, Jézus Krisztus nekünk adott a megerősítés része révén.

Ó, köszöntelek, Édesanya, Magyarok Királynője!

Légy közbenjárónk, érettünk. Hozd el a segítséget, hozd el a szeretetet, hozd el a kegyelmet, hozd el a felismerést a gyermekeid szívéhez a mindennapokban, a mindennapokhoz most és mindörökké. Ámen.

Köszönjük, hogy feltetted és elfogadtad Szent Fejedre a Magyar Koronát.

Köszönjük, hogy ez által nyújtasz majd segítséget nekünk a gyermekeidben. Csak legyen bennünk annyi türelem, felismerés és szeretet az elfogadáshoz.

 

Részlet a 2008. október 3-i tanításból

 

Jézus Krisztus Urunk:

(…)

És a mai nap még kiválasztott Mária szolgámat Én, Jézus Krisztus Uratok pedig arra hívtam, nem a meghívottságában, hanem a választottságában és az elfogadásában, az igen-ben, hogy jön az Édesanya ünnepe ismételten, hisz jelen lesz a Magyarok Nagyasszonya, a Rózsafüzér Királynője ünnepe.

Hisz a Magyarok Királynője ünnepét is lehet mondani, hisz megtörtént a koronázás. És ez által a mai napban e jelen lévő testvéreitekkel szívetek szeretetével ti is együtt most fogjátok össze kezeiteket.5

E rohanó, e nehéz mindennapi életetekben legyen szívetek nyitott, és a nyitottsága révén közösen mondhassátok Mária szolga, kiválasztott testvérrel e rövid felajánlást:

 

Édesanya, Magyarok Királynője!

 

Jelen lévő testvérek:

Édesanya, Magyarok Királynője!

 

Jézus Krisztus Urunk:

Hozzád fordulunk szívünk szeretetével.

 

Jelen lévő testvérek:

Hozzád fordulunk szívünk szeretetével.

 

Jézus Krisztus Urunk:

Nézz le a Te hű gyermekeidre…

 

Jelen lévő testvérek:

Nézz le a Te hű gyermekeidre…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… akik nem vessük meg imáinkat.

 

Jelen lévő testvérek:

… akik nem vessük meg imáinkat.

 

Jézus Krisztus Urunk:

Hisz megpróbálunk szívből és szeretettel Hozzád imával és fohásszal fordulni.

 

Jelen lévő testvérek:

Hisz megpróbálunk szívből és szeretettel Hozzád imával és fohásszal fordulni.

 

Jézus Krisztus Urunk:

És fogadd el azon gyermekeidet…

 

Jelen lévő testvérek:

És fogadd el azon gyermekeidet…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… akik csatlakoznak a mindennapi imában e felajánláshoz…

 

Jelen lévő testvérek:

… akik csatlakoznak a mindennapi imában e felajánláshoz…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… mert szükségünk van Reád, ó, Édesanya, Magyarok Királynője!

 

Jelen lévő testvérek:

… mert szükségünk van Reád, ó, Édesanya, Magyarok Királynője!

 

Jézus Krisztus Urunk:

Ismételten borítsd reánk védő palástodat.

 

Jelen lévő testvérek:

Ismételten borítsd reánk védő palástodat.

 

Jézus Krisztus Urunk:

Hozd el a szeretetet, a békét, az örömet és a türelmet.

 

Jelen lévő testvérek:

Hozd el a szeretetet, a békét, az örömet és a türelmet.

 

Jézus Krisztus Urunk:

És ez által megbocsájtás lakozik a gyermekeid szívében.

 

Jelen lévő testvérek:

És ez által megbocsájtás lakozik a gyermekeid szívében.

 

Jézus Krisztus Urunk:

És bízunk és reménykedünk Magyarország feltámadásában.

 

Jelen lévő testvérek:

És bízunk és reménykedünk Magyarország feltámadásában.

 

Jézus Krisztus Urunk:

Hisz tudod, ó, Édesanya, ez az ország a Tied, és mi a Te örököseid vagyunk.

 

Jelen lévő testvérek:

Hisz tudod, ó, Édesanya, ez az ország a Tied, és mi a Te örököseid vagyunk.

 

Jézus Krisztus Urunk:

E örökség révén imádkozunk azokért is…

 

Jelen lévő testvérek:

E örökség révén imádkozunk azokért is…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… akik e országot…

 

Jelen lévő testvérek:

… akik e országot…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… akaratuk révén…

 

Jelen lévő testvérek:

… akaratuk révén…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… el kellett hagyniuk.

 

Jelen lévő testvérek:

… el kellett hagyniuk.

 

Jézus Krisztus Urunk:

De szívükben érzik…

 

Jelen lévő testvérek:

De szívükben érzik…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… hogy magyarok…

 

Jelen lévő testvérek:

… hogy magyarok…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… és ehhez az anyaországhoz tartoznak.

 

Jelen lévő testvérek:

… és ehhez az anyaországhoz tartoznak.

 

Jézus Krisztus Urunk:

Hogy ez mindig megmaradjon a gyermekeid szívében…

 

Jelen lévő testvérek:

Hogy ez mindig megmaradjon a gyermekeid szívében…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… hogy hova tartoznak.

 

Jelen lévő testvérek:

… hogy hova tartoznak.

 

Jézus Krisztus Urunk:

És ez által hiszünk, bízunk és szeretünk, ó, Édesanya!

 

Jelen lévő testvérek:

És ez által hiszünk, bízunk és szeretünk, ó, Édesanya!

 

Jézus Krisztus Urunk:

Mert szükségünk van a Magyarok Királynőjére!

 

Jelen lévő testvérek:

Mert szükségünk van a Magyarok Királynőjére!

 

Jézus Krisztus Urunk:

Fogadd el e felajánlásunkat…

 

Jelen lévő testvérek:

Fogadd el e felajánlásunkat…

 

Jézus Krisztus Urunk:

… és így tudjuk, hogy Magyarország nem vész el.

 

Jelen lévő testvérek:

… és így tudjuk, hogy Magyarország nem vész el.

 

Jézus Krisztus Urunk:

Ez által majd a többi testvérekkel, kint a kápolnában el lehet énekelni, hogy: „Magyarország Pátrónája, zárd Szívedbe népedet”6, e csodás népet, kik bíznak és reménykednek az Anyai Szíved szeretetében.

Jelen lévő testvérek:

Köszönjük, Uram!