JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2014. január 3.

Jézus Krisztus Urunk:

 Sükösd kiadványok010Köszöntöm testvéreimet a mai napon, hisz elkezdtük az egyházi új évet, s elkezdtük a földi számítás új évét a mai nappal. Az új év Golgotájában folytatjuk a tanításokat is, a felkéréseket is, amit az egyházi év első Golgotájával elindítottunk.

Ma három tanítást adtam számotokra ebben a hónapban jelen lévő tanításokból. Az első tanítás, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok tanítványaimmal együtt és Édesanyám jelenlétével meghívottak lettünk a galileai Kánába, a menyegzőre. Majdan következett az a tanítás, amikor a lepra Előttem leborult, és azt kérte, ha akarom, tisztítsam meg, hogy ez által gyógyulást nyerjen. És a harmadik tanítás pedig arról szólt, hogy hogyan és miképpen adjam tanítványaimnak s mindazoknak, akik jelen vannak, hogy hogyan tudják maguk elé képzelni, vetíteni, megtapasztalni Isten országát.

Na, most Isten országát a példabeszédekben adtam számotokra, de a példabeszédekben van jelen a kánai menyegző történelme, példabeszédben van jelen a leprás gyógyulása. Így most kiemeljük ma a példabeszédeket az első golgotai tanításában1, hisz Én, Jézus Krisztus Uratok itt kezdtem meg az első csodás, megjelent működésemet e kánai menyegzőn, mikor tudomást szereztünk arról, hogy fogytán van a bor. A bor, ami miatt szégyen ne érje a házigazdát a vendégek előtt.

Nem ismeretlen ez számotokra, hisz már ez a tanítás is volt előttetek a példában, s akkor is lehet, hogy nem teljesen e szavakkal közelítettem meg számotokra, mint amit most mondok, de nincs messze tőle. Hisz a kánai menyegzőt, azt most a jelenben épp úgy lehet magatok elé vetíteni, átgondolni, amikor ti is tartotok itt egy menyegzőt, a menyegzőre vannak meghívottak, a meghívottakban vannak olyanok, akik az első helyet foglalják el, és olyanok, akik szintén elfoglalhatnák az első helyet, de megelégszenek vele, ha valahol hátrább foglalnak helyet. A menyegzőn ilyenkor sok minden kegyelmet, ajándékot, jólétet próbálnak számotokra tükrözni, hogy jól érezd magad e meghívásban, e ünnepen. És akkor, hogy szégyen ne érje azokat, akik meghívtak benneteket, ezért a működés a csodában itt először jelenik meg, és ez által dicsőség övezi e működést: a tanítványok hinni kezdenek mindabban, amit láttak, és aminek tanúi voltak. Holott nem csak annak kell a hitet érezni, megtapasztalni, aki látja, és megtapasztalja a tanítást, a működést, a csodajelet. Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok ezen a menyegzőn mint vendég, és mint rokon vettem részt. De mint vendég, és mint rokon mégis tudtam, hogyan és miképpen kell cselekedni. A jelenben szintén ezt mondom nektek: mikor meghívott vagy egy ünnephez, egy ünnepre, egy megtapasztalásra, és hogy ha észreveszel valami problémát, valamit, ami talán nem helyes, vagy talán nem jó, vagy ez miatt talán szégyen érheti mindazokat, akik meghívók voltak a meghívottakban, akkor a szeretet, a kegyelem működésével ezt sugallja szívedbe, lelkedbe, hogy tégy jót, cselekedjél jót, ne hagyd szégyenben azokat, akinek vendégei lettél, hanem próbálj figyelni mindarra, ami által segítséget tudsz nyújtani e kegyelem és e szeretet által. Mert a szeretetet már oly sokféle formában megadtam nektek, hogy a szeretet hogy működhet, hogyan van jelen, milyen szeretet van, és a szeretetből hogyan tudsz erőt meríteni, a szeretettel hogyan tudsz örülni, a szeretettel hogyan tudsz kikapcsolódni, a szeretet hogyan mutassa meg számodra, amire szükséged van.

Úgy-e, most csak néhányat emeltem ki a tanítások közül, és rádöbbensz, hogy hogyan és miképpen tudod értékelni mindezt, ami jelen van e tanításban. És akkor, ha testvér vagy, és olyan testvér, akinél jelen van a szeretet, jelen van már a kegyelem, a kettő működik rajtad és benned, akkor hogyan tudsz megbocsátani, hogyan tudsz békét teremteni, hogyan tudod elfogadni a felebarátot és a testvért, hogyan tudsz segítséget nyújtani mindazoknak, akiknek pont tőled van szüksége a segítségnyújtásra. Mert ha ezeket mind-mind megérted, szívedbe zárod, megengeded, hogy működjön rajtad és benned, akkor mindjárt tudod értékelni, felismerni és elfogadni, hogy a szeretet működése hogyan és miképpen van jelen akkor, amikor mégis valami nagyot tudsz elképzelni, és nagyot tudnál várni a csodajelben, az ajándékban, a kegyelemben, a megtapasztalásban, vagy érzed mindazt, ami fontosságot tükröz számodra a mindennapokban. És akkor tudsz különbséget tenni, hogy a kánai menyegző a szeretetről szólt, a békéről szólt, az eggyé válásról, a felismerésről és az elfogadásról.

Hogyan akarod ezeket mind összekapcsolni?

Hogyan vagy te vendég?

A vendégben hogyan figyelsz?

Hogyan tapasztalod meg mindazt, ami körülvesz?

Hogyan tudsz segítséget nyújtani mindabban, ami éppen tőled telik, és tőled várják?

És hogyan ismered fel mindazt, aki a meghívást végezte a meghívottak felé? És hogyan figyelsz reája, hogy szégyen ne érje, hanem valóban érezze ennek a menyegzőnek varázsát, kegyelmét, ajándékát, a jelen ünnepét, ami miatt együtt vagyunk, ami miatt érezzük az együttlét fontosságát?

És akkor érzed azt, hogy nem hiábavaló a jelenlét, a jelenlétben a csodák, a csodás meghallgatás, a jelenlétben a segítségnyújtás, és a jelenlétben a felismerés, hogy hogyan is dicsőítsük mindazt, aminek tanúi lehettünk e kegyelem által.

És akkor tovább haladtál már ahhoz a tanításhoz, ami a kegyelem megtapasztalása a vendéglátásban, az ünnepben, a szeretetben elvezet a gyógyuláshoz, mert fontos, hogy gyógyult legyél lelkedben, testedben s egész lényedben. Mert ha ezeket ismételten te is megtapasztalod, akkor figyelsz mindarra, ami téged körülvesz ezzel a tanítással.2 Hisz hogyan is szól ez a tanítás csak röviden, egy-két gondolatrészében, hogy ne vázoljuk le az egészet?

Hogy jött egy beteg, a beteget megnevezzük most, ahogy e tanítás által, hogy leprás, aki leborul a Názáreti előtt, és megkéri:

— Ha akarod, akkor megtisztítasz engem.

Mi ennek a jelentősége?

Ő tudta, ő várta, hogy segítséget kaphasson. De nem úgy állt oda, hogy: „Márpedig követelem, márpedig parancsolom, márpedig utasítalak, mert Neked megvan ez a hatalmad, hogy segíts rajtam!”

E helyett leborult Előtte, Reá tekintett, és azt mondotta:

Ha akarod, meggyógyítasz, és megtisztítasz engem.

Én, Jézus Krisztus Uratok reá tekintettem, felismertem őt, s felismertem ez által, hogy hogyan és miképpen lehet segíteni mindannak, aki Hozzám fordult, mert ő komolyan kérte a segítségnyújtást.

A jelenben a komolyságotok, a kérésetek, a felismerésetek, az elfogadásotok valóban a komolyságát tükrözi rajtatok és bennetek?

Valóban azt mondod, hogy „én, Jézus Krisztus Uram, most átadom önmagam Neked, legyen meg minden, ahogy Te szeretnéd”?

Ezt most a jelenben, mondhassuk, hogy elmondottam.

Eltelik pár nap, egy hét, egy hónap, mondhatjuk, egy év, és már nem veszem komolyan ezeket a szavakat, már nem figyelek rá, már nincs is értelme és értéke.

Akkor Én, Jézus Krisztus Uratok hogyan nyújtsak segítséget? Hogyan figyeljek reátok? Hogyan várod, hogy leboruljál, és kérd a segítséget?

De ennek a tanításnak is van egy másik mondanivaló része, mert mi is a mondanivaló része? Mert nem kimondottan az, hogy megesett rajta a Szív, és segítséget kapott a gyógyulásban, hanem ettől volt egy fontosabb része a tanításnak e kegyelemben: hogy is szólt feléje?

— Most erről ne beszéljél, hanem helyette inkább cselekedjél. Menjél, és mutasd meg magad a papnak az elöljáróban.

Mert akkoriban papok voltak az elöljárók, és ha ők azt mondták valakire, valamire, hogy te talán meggyógyultál, te talán ott lehetsz, te számodra van hely itten, akkor biztos, hogy ez megtörtént. De ha ő azt mondta, hogy „te még mindig leprás vagy, te még mindig beteg vagy, te még mindig nem vehetsz részt e közösségben”, akkor ki lehet taszítani, nincs szükség reád.

Holott ő kérlelte leborulva a segítségnyújtáshoz. Ezzel nincs is probléma, hanem azzal, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok hogy is szóltam feléje?

— Most te erről ne beszéljél, ne menjél hirdetni. Te először menj el, és mutasd meg magad a papnak az elöljáróban.

És utána foglalhatsz helyet úgy e tanításban, e tanítás mellett, hogy „hogyan és miképpen kell cselekednem, hogyan és miképpen várjam a segítségnyújtást a kegyelemhez, a működéshez”.

Ezeket mind-mind meg kell érteni, fel kell ismerni, és komolyan kell venni, nem úgy, hogy: „Ma szükségem van, Uram, a Te segítségedre. Te felismertél, megesett rajtam a Szíved, segítséget nyújtottál. Mit nekem most már ezzel foglalkozni, hogy nekem talán áldozatot kellene bemutatni, talán hálát kellene mondanom, talán megköszönni mindazt, aminek részese lehettem?! Ezzel már nem foglalkozom.” És akkor csodálkoznak mindazon, hogy a komolyság lényege hogyan van jelen, hogyan kell elfogadni, hogyan kell működni, és hogyan fogadom el mindazt, ami által jelen van a komolyságom fontosságának lényege.

Érezni kell, hogy valójában mi az én mondanivalóm. Érezni kell, hogy hogyan és miképpen fogadom el az ajándékot, a kegyelmet, hogy működhessen rajtam és bennem, és hogyan tartozom mindahhoz, amire szükségem van. És akkor már egész közel vagy ahhoz a tanításhoz, ahol példabeszédekben szóltam tanítványaimhoz, de a nép sokaságához is, és utána ismételten a tanúságtételben megtapasztalom mindazt, ami hivatott volt itt a jelenben.

És akkor már közel vagyok a harmadik tanításhoz3, amely szintén a példabeszédben van jelen, a példabeszédben elsőként a hozzám tartozóakat próbálok felismerni és elfogadni, és segítséget nyújtani, utána mindazokért, akik fontosak nekem, és akikért imádkozom, és utána talán a zarándoktestvérek, és talán mindazok, akik ma a jelenben itt vagytok. Pedig Én, Jézus Krisztus Uratok e harmadik tanításában, pont a példabeszédben arról szóltam, hogy hogyan és miképpen kell felismerni, elfogadni és eggyé válni ezzel a tanítással, hogy hogyan mutassam meg nektek, hogyan beszéljek nektek az Isten országáról, hogyan próbáld felismerni és elfogadni. Ekkor többen és többen egy távoli helyre próbálnak gondolni: „Hát az olyan messze van! Talán nem is szabad vennem a számra, talán én soha nem tapasztalhatom meg mindazt, ami erről szól, hogy mi az Isten országa!”

Pedig Én, Jézus Krisztus Uratok olyan könnyedén megadtam számotokra már a választ e tanításokban. Hogy hasonlítsam ahhoz, amikor az ember magához vesz vetőmagot, és elmegy, és kiszórja. S akkor azt őrizheted, figyelheted, gondozhatod, ha kell, locsolhatod is, és nézed, hogy mi történik vele. És akkor látod, hogy kipattan, kicsirázik, szárba szökken, kalászt hoz. A kalászban mik vannak jelen? Egészséges búzaszemek, akik megférnek egymás mellett, nem lökdösődnek, nem utasítanak, nem parancsolnak, és nem követelnek, hanem megpróbálnak együtt és egyek lenni. És akkor azt mondani, hogy igen, mert te a magvetésben egy szem mag vagy, aki elhullajtottad a szeretet, kegyelem által önmagadat. Majdan kipattantál, csírába szöktél, a csírából szár lett, a szárból pedig egy kalász, amelyben jelen vannak a búzaszemek, és ezek a szemek egészségesek, örülnek egymásnak, figyelnek egymásra, és érzik, hogy milyen szorosan tudnak egymás mellett lenni, és nem lökdösődnek, hogy: „Te nehogy mellém ülj! Én veled nem akarok kezet fogni!”

És ezt a jelenben most hányszor tapasztaljátok meg Atyám házában, különösképpen akkor, amikor az Úr imáját mondjátok, amelyre Én, Jézus Krisztus Uratok tanítottalak, tanítványaim, és itt, ezen a helyen, a kezdetekben benneteket, hogy hogyan és miképpen kell. És akkor elmondod az imát, és mikor ahhoz a részhez szól, érsz, hogy szívből, szeretettel engesztelődjetek ki, és akkor először körbenézel: „Ki is van mellettem, körülöttem vagy hátam mögött? Csak nem fogok én azzal kezet!”

Nézzél akkor önmagadba, szívedbe: van benned egyáltalán megbocsátás? Működik benned a kegyelem? Hozzám tartozol te egyáltalán? Vagy csak azért jelensz meg, hogy „mert én vagyok valaki”? Vagy: „Azért jelenek meg, mert én ezt megtehetem, mert talán tartozom valahova. És ha én már tartozok valahova, hát akkor lenézhetem azokat, akik nem kedvesek előttem.”

Hányszor lehetett ezt megtapasztalni, ugye, a kezdetekben kiválasztott Mária testvérem-szolgával? Hányszor felkeltek mellőle, úgy féltek, mintha ő is olyan beteg lett volna, mint a második tanítás, leprában szenvedett: „Nehogy hozzám érjen! Nehogy kezet kelljen fognom!”

Akkor ilyenkor joggal lehetne megkérdezni: Komolyan veszed te, hogy Mennyei Atya gyermeke vagy?

Komolyan lehet megkérdezni tőled, hogy veszed, hogy Én, Jézus Krisztus Urad jelen vagyok Atyám házában?

Azt mondod, eljössz Atyám házába, hogy részt vegyél egy szentmise-áldozaton, mert szükséged van, a lelkednek.

Hogyan van szükséged, a lelkednek, ha a felebarátot nem fogadod el?

Akkor te nem egy komoly ember vagy, akkor te nem komolyan mondod azt, hogy: „Uram, én Hozzád tartozom. Uram, én felajánlom önmagamat Neked.”

Te csak ezeket a szavakat kiadtad ajkadon, és nem érted a fontosság lényegét.

És akkor te nem tartozol ebbe a kalászba, ahol jelen vagytok szorosan, együtt, és nem lökdösődtök, nem keltek fel, és nem nézitek meg, hogy „egyáltalán kivel szeretnék kiengesztelődni”.

Ez a példabeszéd ezt próbálja számotokra megadni.

De ennek a tanításnak is volt még egy példabeszéde: mihez hasonlítsam nektek az Isten országát? Hogyan magyarázzam el nektek a példabeszédben?

És erre azt mondom: ismételten van egy mag, ami a legkisebb a konyhakerti növények közül4, alig veszed észre. De ezt a magot, ha elszórtad, és ha ez kipattan, szárba szökken, szinte fává alakul, az ég madarai fészket tudnak rajta tenni, ágai között megpihenhetnek. Erőssé válik. Így van jelen előttetek az Isten országa. De ezt az Isten országát el is fogadhatod, ide belülre, hogy eggyé válhass vele a kegyelemben. És akkor nem azt nézed, hogy: „Én vagyok valaki, én parancsolhatok, én követelhetek, én utasíthatok, és hogy ha ezt valaki nem fogadja el, akkor az előttem nem ember, akkor én azzal nem is akarok találkozni, nem is akarok szóba állni vele, pláne békejobbot nyújtani a kiengesztelődésben!”

Ezekre nincs szükség, mert ilyenkor Én, Jézus Krisztus Uratok ismételten kérdezhetem tőletek: Komolyan veszitek ti a saját életeteket? Komolyan veszitek ti azt, amit néha kimondtok önmagatokból szívből, szeretettel, őszintén, felajánlással, mert érzed a kegyelem működését? „Akkor én ezzel a kegyelemmel mondom el? Vagy csak elmondom, és nem törődöm vele?”

Akkor már nem érzed a fontosságot, nem érzed, hogy hogyan és miképpen kellene cselekednetek, „hogyan és miképpen fogadom és ismerem fel a felebarátaimat, a testvéreimet az eggyé váláshoz, a kegyelemben”.

Ezért mondottam nektek már el, nem egyszer, és nem kétszer, és nem utoljára, hogy szükségem van e Sükösdi Egyházra, amelyet még sokan most lenéznek, amelyet még sokan most nem ismernek, de majd közeledik most már az az idő, amikor rádöbbennek, hogy „talán nekem is szükségem volna arra a nyugalomra, arra a békére, arra a szeretetre, s arra a kegyelemre, amely működik, talán csak nekem is valahol helyt kellene keresnem, ahova tartozom, ahol észrevesznek, ahol örülnek, ahol átölelnek, és érzem a felemelkedést”. Mert ezeket sajnos most, e jelenben, ahogy mondottam az egyházi év megkezdésében, e bábeli zűrzavarban egyhamar nem fogjátok érezni, hisz ahol olyan pásztoraim vannak, akik nem törődnek saját nyájukkal, nem törődnek azzal, hogy marad-e még hívője, nyája, nincs benne szeretet, kedvesség, tisztelet, megbecsülés, akkor hogyan akarja azt, hogy neki egy működő egyháza legyen? Mert az egy és a ház, az így lehet csak együtt, hogy az működjön.

Ezért kell a fájdalom-, szenvedésnek ismételten ily erősen jelen lenni előttetek.

A segítségnyújtás pedig tőletek mindaz, ha imádkozol mindazokért, akikért látod, hogy szükséges, hogy imádkozz, hogy működjön benne a Szentlélek-kegyelem, megváltoztassa, nyitottá váljon, a nyitottságában felismerje testvéreit a nyájban, és próbáljon úgy oda állni melléjük, hogy: „Fontosak nekem, mert együtt tudunk haladni ezen az úton.”

Lehet, hogy hosszú ma a példabeszéd magyarázata, de ebben a bábeli zűrzavarban fontos, hogy figyeljetek, fontos, hogy felismerjétek, fontos, hogy észrevegyétek, és fontos, hogy ti e Egyházban érezzétek a szeretet megtapasztalását, érezzétek az átölelést, érezzétek a felemelkedést, és érezzétek azt, hogy ti nem vagytok elveszve, mert tőletek működhet a kegyelem mindazok felé, akik talán ridegek, akiket, lehet mondani, a kezdetekben, mikor azt mondottam: szinte jégtömb van a szívük helyén, és azt először el kell kezdeni felmelegíteni, hogy elkezdjen olvadozni, majdan szétpattanni, és már érezni, hogy valami ott jelen van, valami ott működik, valamit ott melegíteni, és erőt adni, hogy el ne vesszen. Fontos, hogy ezeket mind-mind megtapasztaljátok, s akkor érzitek itt belül, hogy igen, Isten országa nem ott, nem ott, és nem ott van, hanem Isten országa itt lehet, belül, benned, amit te szeretet kegyelme által áraszthatsz mindazok felé, hogy azok is felismerjék, megtapasztalják és elfogadják, hogy működő kegyelem legyetek, működés által segítsetek mindazoknak, akiknek ezekre szükségük van.5 És különösképpen azért az Egyházért kell sokat tennetek, akik nem törődnek mindazzal, hogy mire tették le az esküjüket, hogyan tették le az esküjüket, hogyan segítsenek azoknak, akik hozzájuk tartoznak, hogy megmaradhassanak, és hogyan vezessék őket az Egy Pásztorhoz és az egy nyájhoz. Ne csak az legyen, hogy: „Én vagyok, én parancsolhatok, utasíthatok, követelhetek, és megmondhatom, hogy hogyan és miképpen!”

Ebben a mai világban, ebben a jelenben így nem lesz Egyház némely pásztoromnak.

És akkor ne a félelem vegyen rajta erőt, hanem a helyett önmagába nézzen, hogy benne jelen van-e az Isten országa, benne működik-e a kegyelem, érzi-e Jézus szeretetét, érzi-e, hogy Atyám gyermeke lett, érzi-e, hogy neki volt egy vállalása, érzi-e, hogy komolyan vette-e e vállalást, és a szerint cselekedett-e?

Vagy csak: „Én vagyok, és majd én megmutatom!”

Így e jelenben már nem lehet működni. E változó világban — a ti szavatokat használva — nekik is változni kell, s el kell fogadni a tanítások példabeszéd-mondanivalóját.

Így árasztom felétek mai nap áldásomat, ahogy megkezdtem a kegyelemmel, mert elsőként fontos a kegyelem, hisz már évek folyamán megkaptátok az Élő Szentlelket, az Élő Evangéliumot, az élő szeretetet, az irgalmasság szeretetét, sorolhatom. Most odáig jutottunk, hogy ebben az esztendőben, a megkezdése által, a kegyelmet adom nektek. És hogy ha a kegyelmet felismered és elfogadod, és szívedbe zárod, és ezekkel, amit előzőleg megkaptál, szinte, ahogy mondani szoktuk, összetársulsz itt belül, és működik rajtad és benned, akkor valóban tudsz segítséget nyújtani mindazoknak, akik tőled várták és várják a segítségnyújtást.

Ennek reményében áradjon reátok mai áldásom a kegyelemben, hogy érezd, hogy ha vendég vagy, akkor is, ha szükség van, segítséget nyújtsál, hogy ne legyen szégyenérzet. Ha betegségben jelen vagy, vagy másokat látsz, nyújts számára is segítséget, és különösképpen akkor, amikor netán hozzád fordul. És aki a betegségből felgyógyul, és segítséget kap, az pedig ne felejtse el, Én nem azt mondom, hogy mózesi törvény szerint áldozatot tegyen, hanem szíve szeretetével, e kegyelem működésével adjon hálát imával, énekkel, virággal, jelenléttel, mindegy, fel fogja ismerni, hogy tőle mi várható. És majdan Isten országát felismerni, megengedni, hogy eggyé válni, és megengedni, hogy kegyelem által működhessen rajtad és benned a segítségnyújtásban. És akkor komolyan tudod venni elsőként önmagadat. Amíg ez nem történik meg, hogy önmagadat komolyan veszed, hogy te egy ember vagy, az emberben Isten gyermeke, az emberben Jézus, az Isteni Második Személy testvére, és hogy „én így szeretnék működni, jelen lenni”, addig te egy olyan testvér vagy a felebarátban, aki nem veszi komolyan még saját magát sem, nem pedig azt, hogy „én felajánlom önmagamat”. De szinte azt lehet mondani, hogy nevetséges, a jelen szavakkal.

Érezni kell a kegyelem fontosságának működését.

És ha ezek mind benned vannak, akkor a kegyelem fog átölelni, felmelegíteni, erőt adni, elindítani, hogy te Isten országával együtt élsz, és segítséget nyújthatsz mindazoknak, akikre rámosolyogsz, akiknek szükségük van, ez a kegyelmi ajándék.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek élővé vált bennetek. Most váljon élővé Isten országa, és a kegyelem működjön rajtatok, bennetek, és vezessen mindoda és mindahhoz, ahol fontos, hogy jelen legyetek, talán a segítségnyújtásban, talán a megtapasztalásban, talán az odafigyelésben, talán mindahhoz, hogy ez által komolyan vegyétek önmagatokat.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2014. február 7.

Sükösd kiadványok010Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik szintén elfogadtátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve, hogy ismét egyek legyetek a szeretet kegyelmének jelenlétében és a működésében.

A mai napon a tanításom elsőként arról szólt, hogy hogyan és miképpen maradjak rejtve, hogy ne szerezzenek tudomást, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok megjelentem egy házban.1 De amikor tudomást szereztek róla, sokan és sokan érkeztek, mert a mai nap tanításom, ahogy már elmondottam nektek, elsőként a választott néphez szólt, de a választott nép mellett részesülhet e tanításból a hívő pogány is, hogy megerősödve a működő kegyelemben. Hisz a mai tanítás első része az, amikor egy szír föníciai asszony, aki pogány, és akit megszólnának, hogy mit keres itt, és megjelenik. De ő ezzel, semmivel sem törődik, mert ő bizonyságot szerzett, hogy:

― A Názáreti itt van, és én a Názáretit kérem, mert én hiszek az Ő jelenlétének csodáiban, hogy ha kérünk valamit, és ezt a kérést szeretettel helyezem Eléje és a hit bizalmában, akkor segítséget nyújt, és megadja mindazt, amire vágyakozunk.

És ez a föníciai asszony a pogányságában nem szégyellt a Názáreti előtt leborulni. Ő nem törődött azzal, hogy mit mondanak, hogy megszólják, kicsúfolják, megalázzák — ő itt azt nézte, hogy: „Én hiszek és bízok Benne, az Ő jelenlétében, az Ő segítségnyújtásában, az én problémám megoldásában, hisz az én problémám az én saját gyermekem, az én saját leányom, akit megszállt a gonosz, és ki kéne űzni belőle. De hogyan és miképpen? És kitől várhatom a segítséget? Akkor nem azt néztem, hogy én szír vagyok, én föníciai vagyok, én pogány vagyok. Azt nézem, hogy nekem ki tud most segítséget nyújtani, és a segítségnyújtáshoz leborulok, és a leborulás révén nem törődöm, hogy ki hogyan és miképpen ítél meg.”

Mert hányszor és hányszor megítélnek benneteket! Hányszor és hányszor érzitek, hogy talán nektek nem ez illene, vagy nem így kellene viselkedni, ahogy érzed a jelenlétben. Ilyenkor ne azt mondd, hogy „én választott nép vagyok”, mert ugye, az országotokra már nem egyszer mondottam, hogy valóban választott nép. De a választott népben nem azt jelenti, hogy ő kap tanítást, ő kap segítségnyújtást, őt a figyelem középpontjába helyezzük, és a többivel nem törődünk. A többiekre épp oly szükség van, hogy egy legyen a nemzet és a jelenlét, egy legyen a működés a felismerő kegyelemben, egy legyen, hogy valójában hova tartozom, és kitől várom a segítséget. Mert a föníciai asszony, az itt leborult, és elmondotta az ő saját problémáját, kérését.

S ekkor Én, Jézus Krisztus Uratok válaszolok ugyan neki, de még nem gondolom, hogy a segítségnyújtást meg kellene nyújtanom és adnom számára. De a válaszra ő is megfelelő választ nyújt visszafele a szavaiban, hogy:

― Igen, Uram, helyes, amit most Te elmondottál, meg is értem, és el is fogadom. De mellette fogadd el az én szavaimat az érvelésben, hogy nem akarom a gyermekektől elvenni sem a kenyeret, sem a jövőjüket, se a mindennapjaikat. De ahol ők jelen vannak és esznek, ott történik morzsa, amely lehullik az asztalról, a székről, amelyet fölszedhetnek, és jóllakhatnak mindazok, akik miatt azt mondottam, hogy nem vesszük el a gyermekek elől azt, amit eléjük teszünk, hogy egyenek, hogy odaadjuk másoknak a másokban, az állatoknak.

Az állatok részében most itt a tanítás példabeszédében kiskutyákról van szó.

Meg kell érteni a választott népnek, mi a küldetése a követésében, hogyan és miképpen szeretne élni e választott népben, hogyan és miképpen cselekszik. Most a választott népben mondjam nektek, magyaroknak, akik azt mondjátok, hogy „magyarok vagyunk”, akik azt mondjátok, hogy „néha szégyellem ezt az országot, hogy én magyar vagyok”?

Akkor hogyan gondolsz arra, hogy te a választott néphez tartozol?!

És a szégyen, az majd a második tanításában van jelen2, hogy ha szégyellsz valamit, valakit, önmagad, akkor hogyan ismered, és hogyan akarod, hogy rólad tanúságtételt tegyek Én az Atya előtt, ha te szégyenérzetben élsz, ha te nem akarsz cselekedni, ha te nem akarsz jót tenni, ha te nem várod a kegyelem működését a jelenlétben, ha úgy gondolod, hogy nincs rá szükséged, ha nincs szükséged a lelked nyugvásának megtalálására, ha nincs szükséged arra, hogy kiválasztott legyél a meghívásban, és megtagadjad önmagad, és kövess Engem?

Most a megtagadást nem úgy kell mondani, mint némelyek gondolják: „Hát megtagadom magam, és megyek!”

A megtagadás itt belül történik, hogy a szívvel, a lélekkel hogyan vagy egy, és hogyan működsz, hogyan ismered fel e Evangélium-tanítást, amit a tanítás által neked vagy nektek nyújtok, hogyan fogadod el, hogy a működésben hogyan akarsz egy lenni, hogyan indulsz el az úton, a meghívott úton a küldetésedben, hogyan fogadod el, hogy Hozzám tartozzál, hogy megtagadod az elmúlt életedet, azt az életet, ami által nem volt kegyelem, nem volt béke, nem volt szeretet, nem volt öröm, nem volt egyetértés, nem volt megbecsülés, nem volt tisztelet.

Ugye, mily sokat lehet hozzá felsorolni?

És azt mondod, elmélkedve, gondolkodva, hogy: „Talán nekem most itt meg kell állni, és megálljt parancsolni önmagam számára, mert másnak nem parancsolunk, önmagunknak még lehet, de másnak senkinek, mástól csak kérhetünk és várhatunk. És akkor, ha ezt önmagam számára megparancsolom, elgondolkodok, elmélkedek, és rádöbbenek arra, hogy ezt az életet nekem meg kell tagadni, ebben semmi örömem, semmi boldogságom, semmi szeretetem, itt csak küszködök és vergődök, mint a partra vetett hal, akinek hiányzik az élethez a víz.”

Nektek hiányzik a lélek a működésében.

De ha én nem szakítok azzal az élettel, ahol nem élhetek, ahol úgy érzem, hogy megfulladok, ahol úgy érzem, hogy nem működik a kegyelem a szeretetében, és el kell indulni a megfelelő úton, a meghívott úton a küldetés követésében, akkor már megtaláltam a lelki békémet, felismertem mindazt, ami körülvesz, felismertem mindazt, hogyan és miképpen működik, felismertem mindazt, hogy érezzem, hogy szeretet ölel át, és a szeretetben tudom, hogy hogyan és miképpen szeretném élni az életet. A szeretetben elfogadom a felebarátot, a testvért, a családot, a szeretteimet. És ekkor nem mondom azt, hogy „te, testvérem, hozzám tartozol, mert téged szeretlek, és veled együtt akarok élni”, és nem mondod azt, hogy: „Veled pedig nem akarok egy lenni, mert téged nem szeretlek.”

Akkor hogyan működjön rajtad és benned a kegyelem ajándéka, hogyan működik rajtad az Evangélium-tanítás, amely olyan, hogy ha meghallgatom egyszer, meghallgatom kétszer, meghallgatom háromszor, és akkor rádöbbenek, hogy ebből a tanításból mi az én számomra a mondanivaló a felismeréshez, az elfogadáshoz, a lélek megmentéséhez. Mert hogyan is van?

Annyira meg akarod menteni saját lelkedet, és mégis elveszíted azt, mert nem tudsz úgy oda figyelni, nem tudod értékelni a felajánlásodat, nem tudod értékelni az ajándékot, nem tudod értékelni a kegyelem működését, nem tudod értékelni, hogy szabad legyél, nem tudod értékelni, hogy „a szabadságban hova tartozom, és miképpen szeretnék élni”. Hogy a ti szavatokat használom a jelenben, hányszor és hányszor halljátok és elhangzik, hogy a XXI. században ez már nem megy.

Hát valóban nem mehet sok minden, de hogy elinduljon és haladjon, ahhoz változni és változtatni kell, elsőként persze önmagadban, megtaláld a lelked nyugalmát, békéjét a szeretetben, és akkor valóban megtaláltad saját lelkedet a megmentésben. És ha már ez megvan, akkor figyelek a tanításra az Evangéliumban, hogy ezzel még többet kaphassak, és még jobban tudjak figyelni önmagamra, és ez által majd a felebarátra a működés-kegyelemben, a szeretetben. Mert hogy ha ezeket mind-mind meg tudjuk érteni, el tudjuk fogadni, fel tudjuk ismerni, akkor lehet mondani, hogy: „Valóban gyönyörű az Evangélium tanítása, amelyeket hónapról hónapra megkaphatok, megtapasztalhatok, s megpróbálom szívembe és a lelkembe zárni, mert megtaláltam a lelki békémet, és már a szeretet működik rajtam és bennem, s ezzel a szeretettel tudok sugározni a felebaráthoz, a testvérhez, hogy az ő lelki békéje is kiegyensúlyozott legyen, és egy legyen.”

Mert ha ezek mind-mind megelevenednek előttünk, rajtunk és bennünk, akkor másképp éljük a kialakított életünket a mindennapokban.

És akkor már megértjük ezt a tanítást, hogy: Ha követni akarsz, tagadd meg önmagad, tagadd meg azt az életet, amit akkor éltél, amikor még Engem nem ismertél, Jézus Krisztus Uradat, amikor még nem hallottad szívedben, lelkedben a hívást az engedelmességhez az elindulásban. És hogy ha már ezek itt jelen vannak, érzed, akkor van az, hogy megtagadod önmagad, felveszed lelked keresztjét a működésben, a kegyelemben, a felismerésben. És „ezzel már el tudom fogadni a felebarátot, a testvért, már tudok irgalmasság-szeretetében élni” ― hogy az irgalmassági szeretet már jelen volt a tanításban számotokra a felebarát felé, a szeretteitek közé, az ismerőseid mellett, mert így tudsz egy lenni mindazokkal, akiknek szükségük van, hogy te is egy szabad, önálló testvér vagy a felismerésben.

És akkor már tudod, hogy: „Lehet, hogy választott néphez tartozom, lehet, hogy tudom, mi a küldetésem a követésemben, de hogy ez megvalósulhasson, ezért nekem is tenni és cselekedni kell. És akkor nem a bűnös lélek motivál, hogy hogyan és miképpen éljek a cselekvésekben, hanem akkor szabadnak érzem magam, a szabadságban tudom, hogy hova tartozom, a szabadságban tudom, hogyan szeretném kialakítani a mindennapi életemet, a szabadságban komolyan veszem önmagamat, hisz ez a legfontosabb, hogy komolyan vegyem önmagamat és mindazt, amit talán a felajánlásban, a kérésben, a fohászban elhelyeztem a Szentséges vagy éppen a Szeplőtelen Szívhez, mert az én hitem és az én lelkem már szabad és kiegyensúlyozott, és a kiegyensúlyozottságában elfogadom mindazt, amit ez által kaphatok és élhetek a mindennapjaimban. Mert a kegyelem a lélek működésével így lehet jelen. És akkor boldog vagyok, hogy én is a választott néphez tartozom, és boldog vagyok, hogy felismertem a választott népben, hogy hogyan legyek föníciai asszony a pogányságomban, hogy szabad kegyelemmel működő lélek működik rajtam és bennem. És tudom, kinek a testvére- és kinek a gyermekeként élem a mindennapjaimat.”

Fontos ezeket mind-mind megélni és megtapasztalni a kegyelem által. És ha azt mondod már, testvérem, hogy „én Téged, Uram, Jézusom, megtaláltalak, én Téged szívembe zártalak, én Neked felajánlottam, önmagamat”, akkor ezt próbáljuk a legkomolyabban venni a komolyságunkban, nem pedig csak: „Hát, kijött. Hát, elmondottam.” Mert a hát nagyon jó barát, azzal sok mindent el lehet rendezni, de néha nem az élet kegyelméhez, néha nem az élet működéséhez, néha nem ahhoz, hogy én felállok és elindulhatok, hanem megtorpanok, várakozok, mert a hát majd idővel elhozza. De hogy mit? „Hát kell nekem azzal törődni?”

Most lehet, hogy mosolyogtok egy kicsit, ha nem is nyilvánosan, de a szívetekben, hogy: „Igen, Uram, most talán mintha viccesen adnád meg nekünk a tanítást.”

Mert néha a saját életetek is ilyen viccesként van előttetek, nem veszitek komolyan, nem veszitek a működését, a jelenlétet, a szeretetet, a kegyelmet, a fénysugárt. Nem veszitek komolyan azt a sok-sok tanítást, amiben már részesülhettetek az elmúlt évek folyamán, hisz ha most mind fel kellene sorolni, csak példának mondom most nektek, az áldásban részesített kegyelmi ajándékokat, órák kellenének, órák, hogy működhetővé, felismerhetővé, elfogadható legyen számotokra, hogy ezek valóban mind-mind már megérinthették szívünket, már egy kicsit a lelkünkbe lopództak, már egy kicsit működik rajtunk és bennünk, és hagyni kell a szabadságban a szabadjában lenni. Hisz, ahogy mondottam, úgy már nem működik, hogy a XXI. században megparancsoljátok, utasítsátok, követeljétek, hogy hogyan és miképpen kellene élni. Ti nem vagytok olyan állatok, akiknek fejüket a járomba teszik, és amerre húzgálják, arra fordultok. Ti szabad emberek vagytok a felebarátban, a testvérben, és ezt a szabadságot hagyni kell, hogy működjön rajtatok, bennetek, és ez által elinduljatok.

És itt tudom mondani, ahogy talán most már többször halljátok, a pásztoraimnak, ahogy Én nevezem őket, ahogy ők mondják: az Egyház.

Hogy van egy és ház, az még nem biztos, hogy Egyház. Hogy az Egyház legyen, ezért tenni és cselekedni kell, és elsőként szeretettel, örömmel, békével, példamutatással, és nem parancsolni, követelni, utasítani vagy kitaszítani. Mert a kitaszítottság is könnyen megy. Most a kitaszítottságban nem úgy kell értelmezni, hogy azt mondom, hogy „mától te ne gyere a Mennyei Atya házába”. A kitaszítottságnak az is egy része, mikor valakinek azt mondják, hogy: „Nem részesülhetsz a szentségekben, mert te nem úgy élsz.”

És ők részesülhetnek a szentségekben?

Néha hogy élnek, és hogy cselekszenek?

Pedig ők azt mondják: „Mi elöljárók vagyunk. Mi — most az ő szavukat használom ― papok vagyunk.”

De a papok olyanok, hogy lassan már a templomok üresek!

Már lassan nem lesz, kinek bemutassa a szentmise-áldozatot!

És ahol meg vannak, azt meg szét kellene bombázni, hogy az se legyen.

Mit kér tőletek a földi helytartótok?

Nektek kell kimenni már összeszedni, megkeresni híveiteket.

Én, Jézus Krisztus Uratok mit mondottam nem oly régen a tanításomban?

Azt mondottam: Imádkozni kell a pásztoraitokért, de már lassan a pásztoroknak is imádkozni kell, hogy legyenek nekik híveik.

Elmúlt az a múltbéli rendszer, hogy parancsoltok, utasítotok és követeltek.

Amíg nincs szeretet, béke, türelem, megbocsátás a ti szíveitekben, addig hogy akartok ti is a választott néphez tartozni? Hogyan várjátok, hogy feltaláljátok a lelketek békéjét?

Először fel kell találni, utána mondhatod azt, hogy „megtaláltam itt”. De amíg nem találom fel a fényben, az örömben és a békében, hogy szívembe zárjam és egy legyek, akkor hogyan értem meg az Evangélium-tanítást?

Hisz az Evangélium-tanítás nem csak híveimnek szól, nem csak a választott népnek, hanem minden olyan testvéremnek, aki azt mondja magáról, hogy „én hívő vagyok, én vallásos vagyok”.

De hogyan vagy jelen a hívőségedben és a vallásosságodban?

Mert a vallásosság, az nem ugyanazt jelenti, hogy te az Egyházban szeretnél élni. Mert vallást sokszor és sokféleképpen lehet teremteni, és azt mondani: „Ez az én vallásom. És én most ide tartozom, mert én itt jól érzem magam.”

Csak mikor elindulnak a problémák, a megpróbáltatások, a nehézségek, akkor rájövök, hogy nekem nem vallásosnak kell lennem, hanem követőnek a hit küldetésében a felismeréshez, a választott néphez, hogy én is ide tartozhassam, mert akkor találom meg igazából és teljesen a lelki békémet, akkor nem veszítem el a lelkemet. Mert ha egyszer elveszítettem, az még nem probléma, mert van, aki rávezet, hogy megtaláljad, felismerjed, elfogadjad, eggyé váljál vele, és ismét a választott néphez tartozhatsz. De hogy ezek működjenek, tenni és cselekedni kell. Csak az, hogy elmondom, csak az, hogy gondolom, csak az, hogy reménykedek, ez teljesen nem elég.

A remény hozhat számodra szebb és jobb jövőt, de csak az, hogy reménykedem, és nem teszek semmit, még nem változik.

A reményben tenni és cselekedni kell.

„És akkor, Uram, Hozzád tartozom, a Te nevedben talán taníthatok az Evangélium-tanításáról, amit én megértettem, felismertem és elfogadtam, ami után utánajártam, és akkor talán rávezethetek a Te nevedben imára, talán rávezethetek a Te nevedben, hogy »jöjj a Mennyei Atya házába«, talán rávezethetek, hogy »részt vegyél egy szentmise-áldozaton«, talán rávezethetsz, hogy a szentmisének milyen értéke, ajándéka és titka van jelen a működő kegyelemben, és talán akkor, ha valakit látok, hogy megszállott a gonosz, akkor kiűzhetem belőle, Uram, Jézusom, a Te nevedben, mert a választott népben már Hozzád tartozom, a küldetésben követlek, mert felismertelek. És akkor megpróbálok a kegyelem által működni, és a működésben, ha kell, segíteni, akik talán épp tőlem várják a segítségnyújtást.”

De akkor nem megbotránkozni kell ezen és letiltani, elzavarni!3

Hisz mit mondottam a Szeretett tanítványomnak?

― Ne tiltsátok meg neki! Ha ő az Én nevemben cselekszik, akkor hagyjátok, hadd működjön. Az nem baj, hogy most még nem tart Velem, de egyhamar nem lesz ellenségem, mert Mellettem van, hogy működhessünk együtt a szeretet kegyelmében.

Mert ha a tanításokat így meg tudom érteni, fel tudom ismerni, el tudom fogadni, és reá hagyatkozok, ahogy mondottam régebben, hogy az Élő Evangélium tanítását, ha felismerjük, ha elfogadjuk, ha szívünkbe zárjuk, és megpróbálunk vele együtt élni, működni, cselekedni, akkor már elindulhatok a változás útján. S akkor már a kegyelem, érzem, hogy másképp működik rajtam és bennem, és már érzem, hogy jelen van a szeretet, jelen van a béke, jelen van az öröm. És akkor már boldog vagyok, hogy én is élhetek, boldog vagyok, hogy felismertem a küldetésem, boldog vagyok, hogy követővé válhattam, és boldog vagyok, hogy megtaláltam saját lelkem békéjét, és ez által cselekszek a szeretetben, hogy én is továbbra is megmaradhassak a választott népben, a működésben, a küldetésben.

És hogy ha ezek mind-mind így jelen vannak, akkor tudom értékelni az Evangélium tanítását a mindennapokban.

És ennek reményében árasztom most felétek kiválasztott Mária testvér-szolga által áldásomat, hogy töltse be szíveteket, a fénysugár melegítse fel szíveteket, a fénysugárral indulj el a meghívott úton a felismerés küldetésének követésében; a fénysugárral tudd, hogy mi a választott népnek a működése e küldetés, követés részében, és „hogyan fogadom el a felebarátot és a testvért szívem legnagyobb szeretetének irgalmasságával, mert nem akarok utasítani, követelni, parancsolni, kitaszítani, megalázni. Én megpróbálok a választott népben a szeretet működésével jelen lenni a mindennapokban”.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok a fény sugarának, melegségének átölelésével, hogy felismerd a választott népben a küldetésedet a követésben, és ez által cselekedjél, és ez által éld az életed az Evangélium tanítása révén, és ez által tudd elfogadni a felebarátot, a testvért, hogy eggyé váljatok a kegyelem szeretetének, jelenlétének működése által.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked Istenünk!

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2014. május 2.

Jézus Krisztus Urunk:

 2923 javKöszöntöm testvéreimet a mai napon, akik eljöttek a fájdalom-, szenvedés-golgota átélésére, hogy részesülhessünk közösen, együtt a kegyelemből és a szeretetből.

A mai nap tanítása, amely felétek szólt kiválasztott testvéremtől: az Égből Szálló Kenyér, amely az Oltáriszentség jelenét tükrözi számotokra a mindennapi életben és a mindennapi élethez.

Én, Jézus Krisztus Uratok beszéltem tanítványaimnak és a nép sokaságának a Mennyei Élő Kenyérről.1 De ők pedig a csodát várták, hogy:

— Mit tudsz tenni?

Hogy:

— Hogyan és miképpen teszed?

— Talán akkor ez alapján tudunk hinni Benned?

A nép sokaságában többen felszólaltak, és hogy biztosak legyenek a mondanivalójukban, így szólnak, hogy:

— Atyáink mannát ettek az égi kenyérből, amit a próféta megjövendölt és megadott nekik.

De Én, Jézus Krisztus Uratok azt mondottam nekik:

— Nem próféta adta az Égből a kenyeret, hanem a Mennyei Atya ajándékozott meg. És ha megajándékoz, felismered és elfogadod, szívedbe zárod, mert az Emberfia, akit az Atya küldött, hogy tanúságot tegyen minderről a szavak, tettek és cselekedetek révén.

Így mondotta:

— Nem Illés adta nektek a Mennyei Kenyeret, hanem Mennyei Atya küldte nektek e Élő Kenyeret, hogy a világba jöjjön, hogy a világban felismerjétek, elfogadjátok, eggyé váljatok Vele, és ha majd jobban ismeritek fényének sugarát, akkor dicsőíthessétek.

Mert az Atya a világba küldte, hogy a Mennyből alászálljon e Mennyei Kenyér, e táplálék, amely erőt ad az élethez.

Fontos, hogy ezeket felismerd, elfogadd, eggyé válhass vele, és akkor tudod, hogy ez a tanítás a mai napban az Oltáriszentségről szólt felétek. Az Oltáriszentség jelen van Atyám házában, jelen van az egyszerűség-helyiségekben, amelyeket ti néha így neveztek, a ti nyelveteken mondva, hogy kápolna, röviden és egyszerűen. És az Oltáriszentség e Mennyei Kenyér táplálékaként elevenedik fel előttetek, majdan igazán rajtatok és bennetek, mert Én, Jézus Krisztus Uratok valóban a Mennyből alászállottam, hogy e Mennyei Kenyeret elhozhassam a világba mindazoknak, akik megnyissák szívüket, és képesek befogadni, megerősödni és e kegyelemmel tovább élni.

Majdan érezd, hogy ez a táplálék jelen van számotokra és előttetek. És akkor ti is mondhassátok azt, mint a nép sokasága közül:

— Adj nekünk ebből a Kenyérből, ebből a Mennyből Alászálló Élő Kenyérből, hogy mi is ezzel táplálkozhassunk!

S akkor meg tudod érteni, hogy ha eljössz, és eszel ebből a Kenyérből, mert hiszel Benne, s aki ebből eszik, nem lesz éhes, mert felismerte mindazt, ami ezzel a Kenyérrel jelen van.

De itt mondhatom azt is:

S akik mind eljönnek, hogy igyanak, s akkor nem lesznek szomjasak, mert megerősödnek e kegyelemmel, mert az Oltáriszentség, ahogy a ti saját nyelveteken mondjátok, így elevenedik meg előttetek, rajtatok, bennetek a felismeréshez és az elfogadáshoz, és idővel a befogadás megtapasztalásában, hisz mindenki előtt jelen van, de hogy ki ismeri fel, és ki fogadja be, az a szabad akarat cselekvése, megadatik számotokra, és megmutatja a kegyelem ajándékát a Mennyből Alászállott Élő Kenyérben.

A mai nap második tanítása pedig a Jó Pásztorról szólt felétek és hozzátok.2 A Jó Pásztor ismeri juhait, és a juhai is ismerik Őt. De aki csak béres, az nem törődik a juhokkal, mert nem a sajátjai. Bátran elszalad, amikor jön a farkas, megragadja, és szétkergeti őket.

De Én ismerem juhaimat, mert ők is ismernek Engem, és hallgatnak szavamra, és követnek.

Vannak más juhaim is, akik még nem ebbe az akolba tartoznak, de őket is elfogadom és vezetem, és majd ehhez az akolhoz fognak tartozni, hogy egy akol legyen a juhok számára.

A juhokban, testvéreim, hozzátok szólottam a felismeréshez és az elfogadáshoz, hogy hogyan és miképpen haladsz az úton a cselekedetek révén, hisz vannak, akik követnek, akik ismernek, akik beszélnek Róla, és tanúságot tesznek. És vannak, akik csak hallottak, nem ismernek, és még nem követnek, de őket sem szabad elítélni és megvetni. Ők azok a juhaim, akik jelen vannak, és akik még nem ismernek, de majd elfogadom őket, és vezetem őket, és majd hallgatnak szavamra, és követnek.

Soha nem szabad megítélni azokat, akik, talán úgy érzitek, hogy távol vannak egy kissé tőletek a szavak és tettek cselekedeteképpen.

Hisz beszéljünk a béresről? Kik a béresek? Akik megkapják a juhokat, hogy óvják, védelmezzék, és ha kell, segítsék?

A béreseket az egyszerű szavakban tudom elmondani számotokra: vannak olyan pásztoraim, akiket nem illet meg ez a szó, hogy pásztor, hanem csak az, hogy az egyszerűségében egy béres. Megkapta a juhokat, de úgy könyveli el: „Hát nem az enyémek. Nem is kell nagyon törődnöm velük. A legszükségesebbeket megteszem, és majd valahogy alakulunk együtt a küldetés haladásában.”

De a béres azzal sem törődik, hogy ha szétszéled a nyája. Itt nagyon nem is kell jönni a farkasnak, mert nem törődik velük. Mert ha szeretné őket, ha törődne, akkor ő is boldogan mondhatná, hogy: „Én a juhaimért, ha kell, az életemet odaadom.”

Mert a Jó Pásztor ezt tette: Életét adta juhaiért, az ő megmentésükért, a szeretet kegyelméhez a megerősítésben.

És vannak olyan béreseim, akik valamit hallottak, de még nincsenek tisztában vele. Na, az ilyenekhez pedig elmegyek, megkeresem őket, hogy felismerjenek, hogy hallják szavamat, és kövessenek, mert így tudom őket vezetni. S akkor már ők is ehhez az akolhoz tartoznak, mert felismertek. S akkor megértik mindazt, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok a Jó Pásztorban Életemet odaadtam az Én juhaimért a küldetés, követés részében e felismeréshez.

De nem azért adtam az Életemet, hogy elvegyék Tőlem: Én, önként, szeretetből adtam oda a megváltásért.

De Nekem jelen van a hatalmam, amit az Atyától kaptam, hogy Én szeretetből oda is adhatom az Életemet, és szeretetből, e hatalommal, vissza is vehetem. Mert ez a hatalom megvan Számomra, mert az Atya ezzel a hatalommal ajándékozott meg, és küldött e világ juhaihoz, a felismeréshez és az elfogadáshoz a megtapasztalásában.

S akkor „boldogok vagyunk, hogy mi is ezek a juhok lehetünk, akiknek egy ilyen Jó Pásztora van, aki figyel reánk, akinek ismerjük szavát, akit szeretettel tudunk követni a küldetésünkben, mert mi nem azok a juhok akarunk lenni, akiknek ugyan jelen van a pásztor, de a pásztor inkább béres, aki nem törődött juhaival, nem ismeri övéit, és ők sem ismerik őt”.

Akkor a kegyelemben hogyan szeretnének együtt működni és haladni a mindennapi élet-útpályán?

S azokat pedig ne ítéljétek meg, akik netán hallottak valamit, de még nincsenek tisztában vele, mert ők pedig azok a juhaim, akik jelen vannak a világban, de még nem hallottak Rólam, nem ismernek, és nem tudják, hogyan és miképpen kell elindulni és haladni. Hozzájuk pedig majd eljövök fényem sugarával, megérintem őket, majdan felismernek, hallgatnak szavamra, és már ők is e akolhoz fognak tartozni, hogy egy legyen a működés, kegyelem részében.

Majdan ma egy rövid harmadik tanítást is adtam, de ez a tanítás inkább csak egy kicsit a felkészüléshez tartozik, hisz ez még nem most fog történni, ehhez még van idő, a hónap vége felé és a jövő hónap kezdetében, hogy felkészítem tanítványaimat, hogy elbúcsúzom tőlük. Búcsúbeszédet is mondok a megtapasztalásban, hogy majdan az Emberfia befejezi e földi életpályáját, elhagyja e Földet, és visszatér oda, ahonnan érkezett.3

— Szomorúvá váltok? — mondom tanítványaimnak. — De ne legyetek szomorúak, mert ha Én nem megyek el, és nem foglalhatom el azt a helyet, ami ott jelen van Számomra, akkor hogyan küldöm el számotokra a Vigasztalót, hogy betöltekezzetek, és megerősödjetek? Ezért mondom, hogy a szomorúságot majd felváltja az öröm a szeretetében és kegyelmében.

Mert ha nem megyek el, akkor ezt az örömet e Szentlélek ereje által nem tudom elküldeni számotokra, hogy megerősödve, betöltekezve felkészültek legyetek a mindennapi élethez a küldetésében, hogy így értékeljétek mindazt, ami által haladhattok a mindennapokban.

És a mai nap még ajándék számotokra, hogy e tanításban nem csak Én, Jézus Krisztus Uratok vagyok jelen e kegyelemben, hanem az Édesanya, aki figyel gyermekeire, azon gyermekeire, akik hittel, bizalommal és szeretettel fordulnak az Édesanyához abban a reményben és kegyelemben, hogy „ez az Édesanya e jelenlétében meghallgat, elfogad gyermekének, és segítséget nyújthat számomra és számunkra”, mert kiesdekelheti Fiától mindazt, amire vágyakoztok, és amire szükségetek van.

Ennek reményében ma Én, Jézus Krisztus Uratok megajándékozlak benneteket áldásommal, de az áldás mellett jelen van az Édesanya, és az Édesanya Szívének szeretete árad felétek a megerősítő kegyelemben ajándékul e mai nap jelenlétben, hogy:

Édesanya vagyok, akinek jelen van Szíve, és jelen van nyitott Karja, aki felkészül, és várja az Ő gyermekeit, akik Hozzája tartozunk, akik felismerjük ezt az Édesanyát, és az Édesanya segítségében, szeretetében, kérésében, Anyai palástját mindazon gyermekeire teríti, akiknek szükségük van erre az Anyai szeretetre, s erre az Anyai kegyelemre a megerősítésben.

És most így áradjon reátok kiválasztott Mária testvérem által áldásom, amelyet Én, Jézus Krisztus Uratok árasztok felétek e kegyelemben, és a nyitott szív felkészülésében pedig fogadjátok az Édesanya védőpalástját, Szívének szeretetével, e melegségben, amelyet az Édesanya ajándékul ad számotokra.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme, ereje, öröme, békéje kössön össze benneteket e mai kegyelem-, ajándék ünnepén, hogy az áldás megerősítésében az Édesanya védőpalástja, Szívének szeretete érintse meg mindazon testvéreimet, Édesanyámban pedig mindazon gyermekeket, akik felkészültetek, készen álltatok e kegyelem, ajándék befogadására, hogy eggyé válhassatok vele, és így haladjatok a mindennapi élet-útpályán a küldetés és követés részében, e tanítás felismerésében.

És akkor köszönetet és hálát mondhatunk ennek az Édesanyának, aki így szereti gyermekeit, akik Hozzája tartoztok.

S mondhassátok boldogan, fennhangon majdan: „Vigyázz reánk, Édesanyánk”, mert ez az Édesanya valóban gyermekeinek tekint, és vigyáz reátok, és így vezet az élet-útpályátokon.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

MÁRIA IMÁJA

Mária:

 Köszönöm jelenlétedet, ó, Édesanya, ki megtiszteltél bennünket jelenléteddel.

(…) kik Hozzád fordultak imában, kérésben, felajánlásban, hálában és köszönetben.

Ó, Édesanya, mindig légy velem, a Te gyermekeid között, fogd kezeinket Anyai Kezeddel, és így segíts a Te gyermekeidnek, különösképpen azoknak, akik egy kicsit nehezen tudják felismerni és elfogadni a kegyelem ajándékát, amely szinte jelen van, és feléjük árad, csak fel kell ismerni, el kell fogadni, és eggyé válni vele a mindennapban.

Köszönöm, ó, Édesanya, hogy ma így vagy jelen e fénylő csillag sugarával, és örömmel és szeretettel tekintesz a Te gyermekeidre.

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2014. június 6.

Jézus Krisztus Urunk:

Sükösd kiadványok010Köszöntöm a mai napon minden jelen lévő testvéremet, akik meghallottátok hívásomat e ünnepre. És köszöntöm mindazon testvéreimet, akik a mai napon elzarándokoltatok1, vagy más valami miatt nem tudtatok itt lenni, de lélekben megpróbáltok egyek lenni e kegyelemben.

A mai nap tanításai, amelyek felétek szóltak: az első tanítás e ünnephez kapcsolódik, amikor János, aki a pusztában kiáltó hang, tanúságot tesz az Isten Bárányáról2, arról az Isteni Bárányról, aki elveszi a világ bűneit, mert János a küldetésében vízzel keresztelt, és tanúságot tesz arról, aki utána jön, és nagyobb lesz nála, akit be kell, hogy mutasson Izraelben, és akit elfogadjanak, majdan kövessenek és felismerjenek. Így János tanúságot tesz az Isten Bárányáról, hogy:

— Én láttam, hogy galamb formájában leszállott Rá a Lélek, és Rajta maradt. És aki küldött engem, és felkészített, az azt mondotta, hogy: „Ha majd látod, akire rászáll galamb formájában a Lélek, és Rajta marad, Ő az, akinek te elkészítetted az utat, s akiről tanúságot teszel.”

Így a mai napban Én pedig ezt mondom nektek e jelenlétben: Nem ismeretlen előttetek ez a tanításom, mert most nem azt mondottam, hogy megnyílik az Ég, és szózat hallatszik: „Íme, az Én Szeretett Fiam, Őt hallgassátok!”3 Most a Lélekről szólok, mert a Lélek ünnepében vagytok már jelen. A Lélek, amely fontos, hogy ma itt is megjelenjen, és felismerjed. A Lélek, amely galamb formájában leszállt, és Rajta maradt, mert az Isten Bárányát az Isten Fiában így ismered fel, és így tartozol Hozzá, és így követed az élet-útpályádon, mert a Lélek így tud reátok szállni, áradni, rajtatok maradni, és bennetek, hogy a kegyelem az ajándékában így tudjon működni rajtatok és bennetek.

Majdan folytatódik a tanítás, hogy a tanításban, amit te elvársz, hogy veled megtegyenek az emberek, neked is csak épp ugyanannyit kell tenni a cselekedetben. Mert ha csak én várok, és én nem adok, nem teszek, és nem cselekszek, akkor hogyan várom, hogy nekem mit is nyújtsanak, miben legyen részem, hogyan ismerjem fel, és hogyan éljem az életem?

Mert ehhez hogyan is szól a tanítás?

Ne gyűjtsetek, hogy a moly és a rozsda el ne eméssze, vagy a tolvaj előjön rejtekéből, kiássa, és ellopja.4 Ti Mennybéli kincseket gyűjtsetek, amelyet sem a rozsda, sem a moly, sem a tolvaj meg nem keres, és el nem lopja. Mert ahol a kincsetek, ott legyen a szívetek. És a szívetek hol van? S hol van a kincsetek?

Hogyan értelmezitek e tanítást?

Mert a szíved a hit tanításában van jelen, a hit ajándékában és a megtapasztalásában.

De a Mennybéli kincsek megadják mindazt, amire szükségetek van, és a szükségben elsőként mindazt, hogy tegyél meg mindent az embertársaidnak, amit te önmagad részére elvársz, hogy megkaphassál.

Most ezt hogyan is tudod értelmezni?

Ha én szeretetben élek, akkor szeretetet tudok árasztani. De ha bennem nincs szeretet, én nem árasztok szeretetet, akkor nekem ki is árasszon szeretetet? Hogyan tapasztaljam meg?

Ha én megbocsájtok felebarátomnak, akkor várhatom, hogy nekem is megbocsájtanak.

Ha én imádkozom felebarátomért, akkor várhatom, hogy értem is imádkoznak.

Ha én figyelemmel kísérem felebarátomat, akkor a felebarát engem is számon tart.

Ha én Jézus Krisztus testvére vagyok, és felismertem küldetésem, követésem, akkor Jézus Krisztus Urunk is tanúságot tehet rólam, mert én, a földi ember, a testvér tanúságot teszek a Mesterről, Jézus Krisztus Uramról, akkor Ő is tanúságot tehet rólam az Atyánál, mert én ismerem Őt, és Ő ismer engem.5 Ha én várom a segítséget és a kegyelmet, akkor nekem is ugyanezt kell tenni a cselekedetekben.

Fontos, hogy ezek mind-mind párhuzamosan, együtt a működésben így van jelen, mert a tanítást így tudod megérteni: hogy ha én elvárom, hogy velem mit tegyenek, hogyan cselekedjenek, akkor ugyanannyit vagy még egyszer annyit nekem is tenni kell a cselekedetekben.

Mert Én, Jézus Krisztus Uratok, ha jelen vagyok, Én, Jézus Krisztus Uratok, ha tanítalak, Én, Jézus Krisztus Uratok, ha megajándékozlak, és érzed a kegyelem-, ajándék-áldást, akkor ezt azért teszem és adom és cselekszem, mert fontosak vagytok számomra, és szeretlek benneteket. És a szeretetemben egyenlővé válhatunk. De ha Én ezt megteszem, mint Mesteretek és Jézus Krisztus Uratok, akkor nektek, testvéreim, hogyan és miképpen kellene cselekednetek? Csak várni, elfogadni, szívembe zárni, és tovább nem törődni vele, vagy nekem is ugyanúgy kell tenni és cselekedni e tanítás révén? Mert így lesz teljes ez a tanítás, hogy ha én elvárom a segítségnyújtást, elvárom a szeretetet, elvárom az elismerést, elvárom, hogy figyelemmel kísérjenek, elvárom, hogy köszönjenek, elvárom, hogy megbocsássanak, elvárom, hogy tartozzak valahova, akkor nekem ezeket ugyanúgy meg kell tenni a testvérhez és a felebaráthoz.

Mert a tanítás lényege ezt adja számodra.

Hogy is értelmezed?

Ott van a kincsed, ahol a te szíved. De ha te nem tudod, hol van a te szíved, akkor hol van a kincsed?

Ugye, milyen egyszerű felismerni és megérteni, s elfogadni? Csak meg kell találni minden tanítás mondanivalóját a mondatokhoz, a szeretethez, a kegyelemhez és a működéshez.

Majd folytatódott a Hegyi beszéd tanítása, mert ez is az volt, a másik tanítással, amikor azt mondjuk: Ne dobjátok oda az értékeiteket a kutyáknak, a gyöngyöket a sertéseknek, hogy összetapossák, és majd megfordulva nektek mennek, és széttépnek benneteket.6

Mik is ezek a gyöngyök, amelyeket tisztelni, becsülni, értékelni kell?

Ugye, a gyöngyökben, most visszamehetünk a bűnbánat-időhöz, hogy is volt? Jön a szeretet, a béke, a megbocsátás, az irgalmasság, a kegyelem, a felebarát, hisz annyi mindent lehet ide is felsorolni, amik fontosak számodra a gyöngy értékében. És ezeket próbálom megbecsülni, mert hozzám tartoznak, és nem pedig így eldobni, nem törődni vele, és hagyni, hogy semmivé váljon, hagyni, hogy majd jön valaki, aki, a sertés szóban lehet eggyé mondani, aki nem kimondottan széttép, csak éppen hátulról fellök, hogy semmivé váljál, mert nem tudtad megbecsülni mindazt, ami neked a kegyelem ajándékában megmaradt, ami a tied, amit te kaptál e gyöngy megbecsülésében.

Mert itt sokan azt mondják, van egy gyöngyszem, s arra gondolunk. Nem kimondottan a gyöngyszem a tanítás, hanem a gyöngyszem mögött lévő tettek, cselekedetek, gondolatok, elfogadások, felismerések, eggyé válások. Ehhez is sok mindent lehet felsorolni, mert vannak értékei.

S ekkor itt hogyan is folytatódott a tanítás?

A tested kincse a szemed, mert ha a szemed nyitott, és világossággal van jelen, akkor érték a tested szemében. De ha a szemed nem érték, hanem elhomályosodott, és már nincs jelen a világosság, hanem a sötétség elevenedik meg, akkor a tested értéke is a bensőben nem a világosságot, hanem a sötétséget fogadja be. Pedig arra kell törekedni, hogy a szemünk fénye, értéke, világossága erőt adjon a felismeréshez és az elfogadáshoz.

S akkor jelen van számotokra a keskeny kapu a keskeny útban, ahol jelen van a fény a világosságban, az Élő Élettel. Szeretnénk elindulni rajta, mert ez biztos, célhoz fog vezetni. De itt csak kevesen vagytok.

Majdan megjelenik a tágas kapu, a tágas út, ahol sokan vagytok jelen, és sokan mehettek a kapun és a tágas úton a romlás felé, és a romlásból a sötétség felé. És nem ismered fel a világosságot, mert már addig nem tudsz ellátni, mert szemed homálya nem tud megnyílni előtted. S ez nem az igaz élethez vezet, a szeretethez, az örömhöz és a békéhez a kegyelemben. A romlásban a gyűlölethez, az irigységhez, a kapzsisághoz, a féltékenységhez, a gőghöz? Vagy megmutatom, ki vagyok én? Mert így nem működik a szemed értékének fénye a világosságban, hanem érezned kell, hogy hogyan is vagy teljes, önálló testvér, aki tud hinni e meghívásban, a hit erejében, a szeretet kegyelmében, hogy a keskeny kaput felismerve, a keskeny úton a világosság életútjához menni, mert az életcél így jön el felétek és hozzátok.

Soha nem késő megállni, soha nem késő önmagunkba nézni, és különösképpen akkor, amikor még valaki talán a bensődben vagy szemtől szemben figyelmeztet, hogy: „Testvérem, neked jó a tágas kapun és a tágas úton járni, amely a sötétség romlásához vezet? Nem akarsz inkább a keskeny kapun, keskeny úton az Élet megtapasztalásához tartozni a megbecsülésben, a fényben és a szeretetben?”

Ezek mind-mind rajtatok múlanak, hisz a tanítás, ez most is megjelenik előttetek, ahogy már máskor is. És ez a tanítás sem volt ismeretlen számotokra, csak lehet, hogy éppen nem teljesen azon szavakkal világosítottam meg számotokra, mint az elmúlt tanítást, hanem megpróbálom egy kicsit másképp, egy kicsit könnyebben, kicsit felismerhetőbben, kicsit elfogadhatóbban megvilágítani, hogy tudd, a hit szeretetének igazságában és meghívásában hogyan és miképpen szeretnél haladni, élni a mindennapjaidban e küldetés, követés részében.

Így számotokra e hónap tanítása ez volt: először a Lélek tanításában az Isten Báránya e ünneppel kapcsolatosan, majdan a meghívás mindahhoz, hogy amit te vársz önmagad számára, te is ugyanezt tedd meg felebarátoddal és testvéreddel, és majdan becsüld a kincseidet, amelyeket nem a moly, a rozsda és a tolvaj viszi el, hanem a Mennybéli kincsek, amelyek úgy vannak jelen, mint saját szíved szeretete; a hit igazsága a felismerésében, hogy ha van nekem egy gyöngyszemem, annak tudjam, mi az értéke, mi az ajándéka és mi a kegyelme a fény világosságában, a szem erejében és elfogadásában.

Hogy ha ezeket mind-mind így egymásra építed, elfogadod, felismered, megérted, hogy a mai nap és e hónap tanításának valójában mi a mondanivalója.

De ennek a hónapnak a tanításából még kiemelem számotokra, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok ismerem juhaimat a bárányokban, akik Hozzám tartoznak, mert Én vagyok a Jó Pásztor, és hallgatnak szavamra, és követnek Engem. És Nekem nem kell máshol, hanem az ajtón bemenni, mert ha kopogtatok szívetek ajtaján, felismertek, és megnyissátok Számomra. Készen legyünk a befogadásra, az eggyé válásra a kegyelem szeretetében.7

Hisz fontos, hogy ezeket mind-mind megtapasztaljuk, mert Én vagyok a Jó Pásztor, aki ismerem Enyéimet. És ha egy eltévelyedik, akkor hátra hagyom itt mindazokat, akik egybegyűltek, és elmegyek azért az egyért, akit majd a vállamra helyezek, és örömmel hozom a többihez, mert Én az a Pásztor vagyok, aki ismerem Enyéimet, s akik hallgatnak szavamra, és akik szeretettel elindulnak és követnek.8

Ennek reményében ma megajándékozlak benneteket a Lélek ajándékával, hisz ahogy a tanítás az elején kezdődik, reátok nem a galambforma Lelkét árasztom, hanem reátok a Fénysugár Lelkét árasztom, amely tüzes, amely fényes, amely melegséget áraszt, amivel, ha betöltekezel, nyitott szívvel, akkor szinte érzed a felemelkedést a szeretet kegyelme által, hogy egyek lehessünk e ünnep kegyelmének ajándékával.9

És most majd arra kérlek benneteket, testvéreim, kik jelen vagytok, és kiket elhoztatok szívetekben, és akikre most szívvel, szeretettel tudtok gondolni, hogy egyek lehessetek, piano kérésében kérem, fogjátok össze láncban kezeiteket, hogy egyek lehessetek mindazokkal, akikkel most kint egy láncot alkottok.10

Ne megint csak magatokra gondoljatok, hisz most mondottam el: Láncot alkotunk!

Fel szabad állni a székekről, és elindulni a lánccal, testvéreim!

Ó, jöjj, Lélek, hívlak Téged, jelenj meg ma e helyen, e testvéreim körében! Áradj reájuk e fényben, e melegségben, e szeretetben, hogy betöltse a nyitott szívű testvéreket, és betöltse mindazokat, akik most nincsenek jelen, de mivel ti, hű testvérek, a szeretetben megemlékeztek mindazokról, akiket most egyenként magatok mellé helyezitek.

Nyisd meg szíved kapuját úgy, hogy kérjed önmagad részére és mind a testvér részére, „akit most magam mellé állítottam”, hogy részesülhessenek e Lélek fényének, melegségének ajándékában.

Most várom tőletek a szív nyitottságának gondolati elhelyezéseiteket mindazokról, akiket most magatok mellé állítotok.

Szinte lehet érezni, hogy bővül a láncotok a Lélek-testvérekkel egyetemben.

Ó, Lélek-adó lángja, zúgás, süvítés, fénysugár, ki eljöttél most, hogy megérintsd e testvérek szívét, lelkét, egész lényét!

Érezd a melegséget, érezd a kegyelmet, és érezd a szeretetet, amely e fénysugárral most megerősít. S akkor boldogan tudod befogadni e kegyelmet, e ajándékot, amely erőt ad a mindennapi életben, hisz még nem tudod, mi vár reád e hátra levő évben, hónapokban, hetekben, napokban, de a kegyelem megjelent, megerősített, felmelegített, és megmutatja számotokra, hogyan és miképpen éljem a meghívott küldetés-utunkat e földi élet-útpályánkon.

És így szálljon szívetekbe e tüzes, fényes, meleg Lélek-adó lángja az eggyé válás szeretetében, a megerősítő kegyelmével, s akkor megtapasztalva mindazt, ami most végigmegy rajtatok és bennetek.

És most pianóban, csöndesen, átéléssel elénekeljük énekünket, hogy a Lélek ajándéka teljesen átjárhasson benneteket az ének alatt:

Jöjj, Szentlélek Úristen…12

Betöltekeztetek e Fénysugár szeretetének Lélek-adó lángjával, ami most átjárt rajtatok és bennetek, és segít, hogy érezzétek a kegyelem ajándékának jelenlétét és működését e ünnep szeretetében, mert fontos, hogy felismerjétek: Én, Jézus Krisztus Uratok kiválasztottalak, meghívtalak, mert szükségem volt reátok, és így hálálom meg mindazon testvéreim hűségét, akik komolyan veszik a tanításomat, komolyan veszik az életüket, és komolyan veszik mindazt, amely körülveszi őket e mindennapokban.

Így áradt reátok ma áldásom e szeretetünnepben, ami ajándék a Fény kegyelme által nektek és reátok.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2014. július 4.

Jézus Krisztus Urunk:

14.  IMG_6324  jav. Köszöntöm a mai napon is testvéreimet, akik elfogadtátok a meghívásomat, és a meghívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok e helyre.

E hónap tanításának pár gondolatát emeltem ki számotokra, amelynek tanúi, a megtapasztalása révén van jelen. Hisz az első tanítás, ami ma felétek szólt, amikor a tanítványaim, félelem szálla meg őket, és erőt vesz a kicsinyhitűség, hisz a tanítás után hajóba szállunk, s ők is elfoglalják helyüket, és elindulunk.1 De a szél és a hullámok erőteljesen csapkolódnak, amikor a félelem erősebb talán a kicsinyhitűségnél, és nincsenek megbizonyosodva mindarról, hogy Én, Jézus Krisztus Uruk velük vagyok e hajón. A félelem egészen addig megy el bennük, amíg már látják, hogy:

— Itt már nagy baj lesz, fel kell keltenünk az Urat, hogy segítsen rajtunk.

Az Úr valóban fel is kel, rájuk tekint — és hogy mondja a tanítás?

— Ti, kicsinyhitűek! Miért féltek? Nem itt vagyok veletek?

S ezt hogyan tudjátok a jelenre fordítani, megtapasztalni, átélni, a kicsinyhitűséget?

Mikor többen és többen azt mondjátok, hogy: „Milyen nehéz a mindennapi életünk! Tele vagyunk panasszal, a fájdalom erőt vesz bennünk, és szinte úgy érzem, már gondolkodni sem tudok.”

Ilyenkor a félelem is erőt vesz rajtatok, és ti a nélkül is tudtok félni, hogy beszállnátok a hajóba, hogy megtapasztalnátok a szél és a hullám erejét. Nem akarok neveket mondani, de vannak, akik egymásra tekintenek, nem csak itt, hanem kint a Szeretet házában is, mikor azt mondják: „Hát, nem tehetek róla, de én nagyon félek!”

A félelemben akkor Én, Jézus Krisztus Urad egyáltalán kapok helyet?

El tudsz fogadni szívedben, lelkedben, vagy a földi gyarlóságodban te is a félelemnek adsz helyet, erőt és teret?

Holott a kicsinyhitűség csak úgy tud megerősödni rajtatok és bennetek, ha a félelem vezérel.

Emlékeztek? Valamikor régebben, mondhatjuk, több mint pár évvel ezelőtt, mikor mosolyogva azt mondottam nektek: a hát, az nagyon jó barát, az úgy tud késleltetni benneteket, ráérőssé válni — „Hát, minek siessek?”

A hát-ba sok minden belefér, néha meghúzva, mondva, és néha gyorsan, attól függ, hogy most hogyan és miképpen kapcsolod az élethez és a mindennaphoz.

A mai tanításban pedig még azt mondhatom nektek, a félelem és a kicsinyhitűség is nagyon jó barátotok lehet, olyan könnyedén át tudjátok adni magatokat a félelemhez és a kicsinyhitűséghez, hogy nem tudjátok észrevenni azokat a kegyelmeket, amelyek ez által jelen vannak. De mondhatjuk azt, hogy: „Hol is van az jelen? Én arra nem tudok figyelni most. Hát, lehet, hogy ott van, lehet, hogy jelen van.”

Érezni kell, hogy valójában ennek mi a mondanivalója, hogyan van jelen a mindennapi életben, s hogyan fogadod el a mindennapi életet. Mert Én felkeltem a tanítványok kérésére, és mivel nagy volt a félelmük, ezért szóltam a szélnek, és szóltam a tengernek, aki elcsendesedett, aki megadta magát, és már nincs jelen a félelem, és a félelem által a kicsinyhitűség, hanem már jelen van a biztonság a kegyelemben. De mégis vannak, akik ez után is félelmet éreznek, hogy:

— Valójában ki ez az Ember, aki még a szélnek és a tengernek is parancsol, utasít, lecsendesít? Ettől az Embertől jó lesz, ha távol állunk, mert szinte félelmetes!

És kik mondanak ilyeneket?

Akikben nincs jelen a szeretet, akikben nem működik a kegyelem, akik amúgy is távol vannak, de a távolságot nem akarják befogadni s elismerni, hanem azt mondják a tettek és a cselekedetek révén, hogy: „Most váltam távollá, mert a félelem erőt vett rajtam, megmutatta, hogyan és miképpen éljek.”

Majd következett a második tanítástok ebből a hónapból2, amikor most csak ezt a rövid szakaszt adtam számotokra a tanítás befejezése után, hogy: Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, akik roskadoztok és görnyedtek. Ne féljetek, mert Én felüdítelek, mert Alázatos Szívű vagyok. És jöjjetek Hozzám, mert Én segítek rajtatok, mert az Én igám édes, és az Én terhem könnyű.

Most ezt is lehet a jelenre fordítani a mai nap megtapasztalásában, hogy mi is az, amikor fáradt vagy, amikor görnyedezel, amikor nem tudod, hogy hogyan és miképpen éljél és haladjál a mindennapokban, és mi az a teher, és mi az az iga, amely könnyűvé és édessé válhat?

A kegyelem, a szeretet, az öröm, a béke.

Hisz ha már oly fáradtnak érzed magad, elesettnek, szomorúnak, magányosnak érzed, akkor hogy mondom?

Én, Jézus Krisztus Uratok jelen vagyok, kitárom felétek Karjaimat, és jöjjetek Hozzám mindnyájan, s akkor megpihenhettek, akkor értékelhettek, akkor elfogadhassátok a kegyelemmel az igában az édesség szeretetét, örömét és békéjét, amely már akkor felüdít, vagyis fellendít és megerősít, hogy már érzed, hogy élet van benned, és ez az élet örömteli, ez az élet megfogható, s ez az élet erőt ad, hogy: „Igen, öröm és boldogság járja át szívünket, lelkünket, és már nem érezzük a terhet a görnyedtségben, mert már a felemelkedés és a felüdülés mást mutatott, mást adott, másképp ölelt át, s másképp mutatta meg számunkra mindazt, amire szükség van a mindennapi élethez e szeretet által.”

Mert a szeretet, az, szinte mondhatod önmagadra, felebarátodra vagy testvéredre, hogy a szeretet itt bent elhelyezkedik, és szinte az az éltető rugó, amely mindenhez odasegít a kegyelemben, és másképp látom már az életemet, a feladatomat, másképp látom talán munkámat, s másképp látom mindazt, amit e tanítás által kaphattam és megtapasztalhattam. S akkor nem csak azt mondom, hogy terhek alatt görnyedek, hanem felismerem azt is, hogy van, aki kitárja felém Karjait, és szinte hívogat, hogy: Jöjj a kegyelemhez! Jöjj a szeretethez! Jöjj az örömhöz és a békéhez, ami által kiegyensúlyozottá válhatsz, s ami által rendbe tudod rakni azt az életet, amelyet szeretnél élni a meghívásban, a küldetésben és a követésben, és különösképpen a keskeny úton, a Fény útján, és az öröm útján.

Mert ha ezek mind-mind bennetek vannak, akkor már nem így fogtok beszélni, hogy: „A terhek alatt görnyedezek.”

Lehet a keresztsúlyod alatt elfáradni, lehet a keresztsúlyod alatt földre esni, lehet a keresztsúlyod alatt elmélkedni, és rádöbbenni, hogy miért van ez most pont így jelen. De ha ehhez is megnyitod szívedet, és tudsz szólni, kérni, felajánlani, akkor ez a kereszt a teherben megváltozhat, könnyűvé válhat, és szinte szeretetté változhat, és másképp éled ezt az életet a mindennapokban. De mindehhez nektek is tenni és cselekedni kell, nem csak úgy tenni, hogy: „Talán széttárom karjaimat, és várok, majd csak történik valami a hát-ban! Majd csak kialakul valami a félelemben és a kételyben! Majd csak eldöntöm, hogy hova tartozom, kinek a testvére vagyok, és hogyan szeretném élni az életemet, melyik nyájhoz szeretnék tartozni, és különösképpen melyik Pásztorhoz, aki így vár, szinte hívogat, simogat, árasztja a szeretetet, hogy: »Hozzám tartozol, jöjj Felém, és élj Mellettem, hogy Én benned élhessek.«”

De hogy ez megtörténjék, neked is meg kell itt nyílnod, felkészülnöd, és elfogadnod.

A harmadik tanítástok a mai nap3 a jókról, a rosszakról és a gonoszokról az ellenségben, amelyek felétek szóltak.

Mert hogyan is kezdődött a harmadik a tanítás?

A Mennyek Országa olyan, amikor az Atya elküldi angyalait, hogy szétválogassák a jókat a gonoszoktól, mert a jók a búzaszemek, kalászok, akik megértek e földben, és azokat összegyűjtik, és ahogy egyszerűen mondjuk, a csűrbe helyezik, vagyis összegyűjtik az angyalok, és bevezetik az Örök Élethez.

Mert ki a gazdag ember?

Az Atya.

Jelen vannak a szolgák, akik szolgálnak. A gazda jó magot vesz, és ezt ülteti és veti a földjébe. De, ugye, vannak az ellenség gonoszai, akiket, mondhatjuk, az éj leple alatt cselekednek, mert ha nem látja őket senki, akkor talán nem is ismerik őket, hogy ők a rosszak a gonoszságuk révén, és elhintik a rossz magot.

És akkor most ezt a jelenben mondjuk, e tanítást: Én, Jézus Krisztus Uratok eljöttem e helyre, kiválasztottam az egyszerű — a kezdetekről beszélve! —, tanulatlan, mondjam némely testvérnek szavait, mikor primitívnek is becézték, szócsőnek, hisz sok féle jelzőt kapott a kezdetekben, akit nem ismertek fel, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok jöttem ide e jelenben, hogy taníthassalak, hogy kegyelmet árasszak, hogy szeretetben részesüljetek, hogy felemelkedhessetek, mert kiválasztottalak az út porából, mert szükségem volt reátok. És a Gazdag Ember, az Atya, megengedte, hogy Én itt jelen legyek. S akkor itt is vannak jók és rosszak. Jók azok, akik talán megnyissák szívüket, figyelnek, és hallgatnak szavamra, de még nem biztos, hogy el is indulnak. De akkor már jóknak nevezzük, ha nem ítélnek, ha nem rágalmaznak, ha nem taszítanak, ha meg nem aláznak. És a rosszakhoz tartoznak azok, akik megaláznak, kicsúfolnak, néha mondhatjuk, hogy szinte arcul köpnek, és megmondják, hogy hogyan és miképpen történik itt minden, és sokszor ők azok, akik elhintik a rossz magot a konkolyban.

És a konkoly felemelkedett, szinte magasabb lett a búzától, a búzát, hogy lassan elnyomja: „Hát, ha a konkoly itt jelen van, akkor az biztos, hogy úgy van.”

De eljön az idő, amikor az Atya a Gazdában Maga elé hívja angyalait az aratóban, és széjjelküldi a világba, és kezdjék meg az aratást a válogatás részében, és a jók haza térhetnek oda, ahol voltak.

Hogy van ez egy másik tanításban?

Gyere be Atyám Országába, mert te jót tettél és cselekedtél.

És vannak a rosszak a gonoszságuk révén, akik mindig arra törekednek: „Ha nekem valamiért nem járt, a másiknak se legyen jó! Akkor meglázzuk, kicsúfoljuk, kitaszítjuk, mert nehogy a felebaráti testvérnek egy mércével is jobb legyen, mint a sajátunk! Mert én nem baj, ha konkollyá válok. Nagy lehetek, cselekedhetek, de hogy jót vagy rosszat, azzal nem törődöm. És rádöbbenek mindarra, talán nem ez a helyes út. Ez nem az Örök Élet felé vezet, s ez nem a Mennyországhoz vezet. És a szétválogatásban nem mindegy, hogy hova kerülök, hogy az angyalok az aratókban felismernek-e, és engem is összegyűjtenek-e, vagy nem ismernek fel, és összekötnek a kévébe, mert ez másra úgy se jó, csak a tűzre vele! Hadd szenvedjen! Hadd kínlódjon! Hadd égjen el, hogy semmivé válhasson!”

S akkor döbbenünk rá, hogy a mindennapi élet kegyelme és szeretete hogyan és miképpen működik, hogyan és miképpen tudom elfogadni, hogyan és miképpen próbálok eggyé válni vele, s hogyan és miképpen ismerem fel saját magunk meghívását, küldetését a követésben, hogy: „Hozzád tartozom, s Veled együtt szeretnék élni és haladni a mindennapokban, Uram, mert a Te tanításod, azt nem csak meghallottam, hanem a meghallás révén eljutott szívemhez, s megpróbálok a szerint cselekedni. Nem csak megláttam, hanem a látásban felismertem, mi a mondanivaló, és nem engedtem, hogy semmivé váljon, mert nekem erre szükségem van a megtapasztalás tanítása és felismerése révén, a kegyelemben. Mert így tudunk eggyé válni a testvéri, felebaráti szeretetben, hogy az irgalmasság kegyelme összeköt, és akkor felismerem azt, aki így szól: »Kitárom feléd Karjaimat, Én hívogatlak, és várok, hogy te érzed szíveddel és lelkeddel, hogy ez neked szól, s el kell indulni.«”

Ez a szabad akarat cselekvésében megmarad felétek, nektek, rajtatok és bennetek.

S ennek reményében árasztom felétek kiválasztott Mária testvérem által áldásomat, hogy ma áradjon reátok, nem a kicsinyhitűség, és nem a félelem, nem a görnyedés, hanem ehhez mind-mind a tanításból kiemelem felétek a szeretetet, az örömet, a békét, a türelmet, mert a kegyelem ezeket felétek árassza, bezárod szívedbe, megerősödsz, önmagaddá válsz, és el tudsz indulni e meghívott úton, és a meghívásban már érzed a melegséget és a kegyelmet. Érzed, hogy: „Valóban, én az a testvér vagyok, aki meghallottam a hívást az ölelésre tárt Karoknál, és elindulok feléjük, mert a szeretet melege megváltoztathat, és erőt adhat a mindennapokhoz, a mindennapokban.”

Ennek reményében áradjon reátok e kegyelem fényének szeretete a békében és az örömben, a felismerés megtapasztalásában, hogy valójában én kinek a testvére vagyok, és hova tartozom, és hogyan szeretném élni e meghívással az életet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek Fénye, szeretete, öröme, békéje, kegyelme áradjon reátok, töltse be a szíveteket, erősítsen meg, és ez által készen vagytok elindulni az úton a meghívás küldetésében, mert a kegyelem sok mindent tud nyújtani számotokra ebben az életben, a mindennapokban, a mindennapokhoz.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2014. augusztus 1.

Jézus Krisztus Urunk:

 Korona a honlapraKöszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat, és a hívásban ismételten egyre többen és többen engedelmeskedtetek, hogy megjelenjetek e helyen, hogy az ünnep fényét, jelenlétét, szeretetét emeltétek jelenlétetekkel.

A mai nap tanítása, amely felétek szólt, ha az első tanítást veszem, nem volt ismeretlen számotokra, mert a tanítás az, amit már az évek folyamán hallottatok, az évek folyamában, amikor a kisgyermekekről szólt felétek tanításom. Most a mai nap e tanítást vettem számotokra, amikor a gyermekeket elhozták Hozzám, Jézus Krisztus Uratokhoz, hogy imádkozzam felettük, és tegyem rájuk Kezemet.1 És a tanítványok ezt nem jó néven vették, és először akadályoztatták őket, vagyis szerették volna elküldeni. De Én, Jézus Krisztus Uratok szóltam nekik:

— Hagyjátok, és engedjétek őket Hozzám! Engedjétek Hozzám a gyermekeket, mert övék a Mennyek Országa.

Ha majd ti is ilyen kisgyermekekké tudtok válni a szívben és a lélekben a cselekedetek és a gondolatok révén, akkor megértitek, hogy hogyan és miképpen kell eljönni Jézus Krisztus Uratokhoz, ahogy őket is az édesanyák elhozták, mert szerették volna, hogy részesülhessenek a szeretet-kegyelemben, hogy imádkozhassam felettük, és reájuk helyezzem Kezemet.

Ti, akik a jelenben eljöttök erre a helyre, hányan és hányan, különösképpen, ha visszatérünk a kezdetekre, milyen öröm és boldogság járta át a szíveteket és a lelketeket, amikor kiválasztott Mária testvérem felettetek imádkozhatott, amikor elmondhatta felettetek az imát, amikor kezeit reátok helyezte, és amikor úgy éreztétek: „Mintha valami végigsugárzik és végigmegy rajtunk és bennünk, és szinte felemelkedünk a kegyelem szeretetében. Érezni az örömet, érezni, hogy most mintha valami kiszállt belőlem. De én most az örömet és a boldogságot és a felszabadultságot érzem.”

Érezni kell, hogy ezek az édesanyák is a gyermekeiket azért hozták, mert érezték, hogy szükségük van a jelenre, a kegyelemre, az imára és a kézrátételre, mert ez együtt mind a kegyelem működését adja számotokra, ami végbemehet rajtatok és bennetek, ami által elindulhat a változás, ami által működik mindaz, ami a tanítás révén számotokra hónapról hónapra jelen van, és megelevenedik előttetek, rajtatok, idővel bennetek. Hisz szintén ez is egy folyamat, amelynek végbe kell menni, amelyet nem lehet csak elmondani, vagy csak figyelni, vagy csak gondolni. Mert ezek mind-mind szép, de nem teljes a kegyelem működésében, a kegyelem működéséhez. Fontos, hogy érezzétek, hogy ti is szeretnétek ilyen gyermekekké válni, érezni szívetekben, érezni a lélekben és az egész testetekben, hogy hogy’ működik a kegyelem, hogyan van jelen az ima, hogyan van jelen a kézrátétel. Hisz most nem akarom annyira ezt számotokra felboncolni szakaszokra, a ti szavatokat használva, hisz ennek a kezdetekben a jelenlévők között is sokan és sokan tanúi lehettetek a megtapasztalás, szeretet kegyelme révén. Én, Jézus Krisztus Uratok, mikor a megemlékezés-ünnep évfordulójában néha-néha kiemelek egy-egy testvért, akihez elküldöm kiválasztott testvér-szolgámat, és ott akkor halljátok az imát, és megtapasztalhassátok a kézrátételt az elhelyezésben, hogy hogyan és miképpen árad és működik rajtatok és bennetek. De hogy ez mind-mind teljes legyen számotokra, nektek is a szabad akarat cselekedetében és cselekvésében nyitottaknak kell lennetek. Mert amikor nem vagytok nyitottak, Én, Jézus Krisztus Uratok nem erőltetek rátok semmit. Én jelen vagyok. Ahogy a gyermekek nyitottak minden befogadáshoz az élet felismerésében, úgy nektek is nyitottaknak kell lenni, felkészülni, hogy el tudjátok fogadni az imát, a kézráhelyezést, és akkor érzitek a szeretet, kegyelem működését. És akkor már nem ismeretlen előttetek, hogy milyen is lehet Atyám Országa.

De ha visszamegyünk egy másik tanításra, amelynek szintén már tanúi voltatok, ahol már azt mondottam, hogy Atyám Országa, mert, ahogy ti mondjátok, hogy Isten Országa, Én mondhatom nektek: Atyám Országa már bennetek él.2 Hisz már annyi sok tanítást, annyi sok kegyelmet, annyi sok imának lehettetek tanúi a megtapasztalásban, annyi sok tanítást, amelyet elhelyeztetek önmagatokban, hogy abból élhessetek, abból merítsetek erőt a szeretet, kegyelem által a működéshez, a működésben, akkor megértettétek, hogy hogyan és miképpen van jelen Atyám Országa, és hogyan és miképpen tud működni rajtatok és bennetek. Mert valóban, ahogy itt e megtapasztalás tanításáról beszéltem nektek, hogy engedjétek Hozzám, mert övék az Isten Országa, övék Atyám Országa, mert a gyermekek, azok meg tudnak nyílni, azok képesek befogadni, azok még nem tudják, mi az, hogy szívvel elzárkózni, mi az, hogy szívvel kitaszítani, mi az, hogy szívvel haragudni, gyűlölködni. Ezek majd idővel a folyamatban megjelennek, de nem mindegy, hogy addig hogyan részesül a kegyelemben, hogyan értékeli a szeretetet, hogyan fogadja el az ima erejét a tanítás által, amelyet néha, ahogy itt is, hozták a gyermekeket — ugye: hozták!

Ti is hozzátok őket, és ti is beszéltek róla, és ti is megpróbáljátok megmutatni számukra, hogy hogyan és miképpen kell felismerni és elfogadni azokat a kegyelmeket az ajándék révén, amely megelevenedhet rajtatok és bennetek.

Mert Én, Jézus Krisztus Uratok jelen vagyok, Én, Jézus Krisztus Uratok itt vagyok, de Én egyedül nem erőltethetem rájuk, semmit, ahhoz kell egy folyamat, egy elindulás, amikor a szülők és a nagyszülők, akik itt is, ahogy mondottam: hozták.

Ti is hozhassátok őket, majdan szívvel és lélekkel mindig lehet hozni. Soha nem kell őket szívetekből és a lélekből elengedni, azoknak legyen mindig helye bennetek a felajánlásban, a kérésben, a fohászban, az imában, a segítségnyújtáshoz, hogy a kegyelem működése megelevenedhet rajtuk, bennük, és ez által működik, és ez által lehet érezni, hogy ez a gyermek valamit kaphatott, valamit átélhetett, valami által működik, és valahogy ő is érzi, hogy most már tartozik valahova.

De nem mindegy, hogy a tartozásában hogyan és miképpen próbálunk beszélni róla. Hisz fontos, hogy ezt a tanítást, hogy Atyám Országa, az hogyan jön el, hogyan foglalhassa el a helyét e szívben és e lélekben, és hogyan tud működni rajtatok, bennetek e kegyelem által. Mert amikor már ez itt erőt vesz, és elindul a szívben és a lélekben a működésében, akkor ott már érzitek a kegyelem szeretetét.

És akkor boldogan emlékeztek vissza arra, mint a mai tanításban, ahogy a gyermekekre tekintettem, ez után, és tanítványaimmal tovább haladtam.

De ez nem azt jelenti, hogy elhagytam őket. Hisz, ahogy rájuk tekintettem, ez által nyújtottam is nekik valamit, valamit, ami kézen foghatóan a szeretet, az öröm, a béke, a kegyelem működésében megelevenedik rajtuk és bennük a felismeréshez és az elfogadásához.

A mai második tanítás pedig arról szól, hogy hogyan és miképpen hallgassuk meg a tanítást, és hogyan és miképpen helyezzük el szívünkbe, lelkünkbe a cselekedet működése révén. Hisz hogyan próbáltam a hasonlatokat megadni számotokra?3

Hogy vannak, akik meghallgatják tanításomat, és megpróbálnak úgy élni, hogy ahhoz az okos emberhez hasonlítanak, aki házát sziklára építette.

Mert mi is történt ott?

Szakadt az ár, ömlött a víz, süvített a szél, s ez mind nekizúdult a szikla falának és a háznak. Lehet, hogy beleremegett, de nem dőlt össze.

Ez azt nyújtja számotokra, hogy ti is, ha halljátok a tanítást, lehet, hogy meglepődtök, elgondolkodtok, vagy talán némelyek egy kissé meg is ijednek, holott mindig azt mondom, hogy nem kell megijedni és félni, hanem élni és megtapasztalni kell a kegyelem ajándékát a tanítás által a működésében: hogy valójában a tanítás hogyan érinti meg szívedet és lelkedet, hogyan simogat, hogyan melegít, hogyan ölel át, hogyan akarja megmutatni, hogy te egy erős lélek-testvér vagy, akihez valóban odazúdulhatott ez az ár a süvöltő széllel. Lehet, hogy meg is ingottál egy kicsit, de nem estél el, talpon maradtál, mert a hited a tanításában már meg tudta erősíteni mindazt, amire szükséged van, ami által nem egykönnyen esel el egy süvítő széltől, egy szakadó ártól, mert benned él a tanításom, „amibe kapaszkodhatok, és ha már meg tudtam benne kapaszkodni, akkor ez a tanítás kiemel, ez a tanítás elvezet, ez a tanítás megmutathassa, hogy hogyan és miképpen éljen rajtam és bennem ez a tanítás”.

Mert a tanítás azt is meg tudja mutatni, hogyan legyél a testvéreddel felebarátban a szeretet által. Mert különben olyan testvérek lehetnek, akik hallották tanításomat — itt mondhatom azt: hallottak Sükösdről, de nem elfogadni, hanem inkább letaszítani, ha lehet, megtaposni, eggyé tenné azzal a homokkal, amelyik ostoba emberként a homokra építette házát — ott is megelevenedett: szakadt az ár, megjelent a víz, süvített a szél, és ez mind nekizúdult a háznak, és egy nagy romhalmaz alakult ki belőle. Vagyis a tanítás szinte így szertefoszlott, „mert a tanítást nem fogadtam el, nem találta meg a helyét a szívemben, a lelkemben, a működésében”.

Akkor hogyan működik a felebaráti szeretet a testvérben?

És itt lehetne most ismét többféle formában megadni számotokra e tanítás mondanivalóját, hogy ki hova és miképpen tartozik, hogy az okos emberhez, aki elfogadja és megszívleli tanításomat, vagy az ostobához, aki hallott ugyan róla, de úgy érzi, nincs rá szüksége, „olyannyira, hogy ha kell, már másokat meg is alázhatok, kitaszíthatok”.

És mikor ezeket megteszi, akkor azt mondja: „Szeretett testvérem!”

Ezt néha pásztoraim is megteszik.

Egy-egy testvért a nyájból kitaszít, megaláz, ha lehetne, meg is taposna, de a testvér azért megjelenik Atyám házában, és akkor ő hogyan szól?

Szeretettel köszöntöm testvéreimet!”

És akkor elkezd a szeretetről beszélni.

Na, itt meg Én felteszem nektek a kérdést: Ez a pásztorom vajon hova tartozik a két tanítás közül?

Az okos, megfontolt, bölcs tanító tanításában, vagy az ostoba, hallott, de nem ért el szívéig, és bármit tehetek-tanításhoz?

Néha nekik is önmagukba kellene nézni.

Hányszor és hányszor a jelenben mit hallotok? Nem csak itt, e országban, nagyobb területről is lehet most beszélni: „Hát, ezek a fiatalok, ezeknek nincs szükségük semmire.”

Ezek a fiatalok, amit ti szívből és szeretettel átadtatok, csak abból érvényesülhetnek.

De valóban volt-e szív, és valóban volt-e szeretet, vagy csak megaláztatás, kitaszítottság; megaláztatás, és utána azt mondom: „Szeretett testvérem!”, és majd beszélek neked a szeretetről.

Az ilyen testvért már nem biztos, hogy a jelenben meg tudod már érinteni.

Néha, mielőtt cselekszel szavakkal, gondolattal, tettekkel, először önmagaddal legyetek tisztában, hogy a kegyelem a tanításában hogy van jelen, és hogyan működik rajtatok, bennetek, és hogyan mutassa meg a tanítás mondanivalóját, amibe belekapaszkodok, amiből erőt merítek, ami által kiegyenesedhetek, ami által önmagamra ismerhetek, ami által érzem, hogy valahova tartozom, és ami által érzem, hogy szeretet ölel át.

Amíg ezek nincsenek teljesen rajtatok és bennetek, addig ezek a testvérek vagytok, akik nem teljesen a működés felé, a szeretet felé, a kegyelemhez, az örömhöz és a békéhez szeretnék terelni a testvéreket. És itt mondhatom ezeket a fiatalokat is, akik a jelenben élnek.

És akkor azt mondjátok, hogy Atyám háza lassan kiürül, mert Atyám háza ott áll, és kevesen látogatják.

De ezen itt el kellene néha gondolkodni, hogy miért. Nem mindig a nyáj csak a hibás. Néha fontos, hogy a pásztor hogyan van jelen, él-e benne az igazi szeretet a kegyelmében, működik-e benne, és elmegy-e azért az egy elveszett bárányért a nyájból, a kilencvenkilencet pedig ott hagyja az Atya házában, mert biztos abban, hogy ők jó helyen vannak, s „elmegyek azért az egyért”. Vagy: „Kitaszítom, megalázom, nem árasztok szeretetet, és akkor utána szeretném várni, hogy talán majd ismét visszatér, talán majd ismét megtalálja a helyét az Atya házában.”

Péter utódja mit kér tőletek, pásztoraim?

Nektek kell már lassan kimenni, és összeszedni nyájatokat, és bevezetni az Atya házába.

Hisz régen az őseitek imádkoztak a pásztorokért. Most lassan megfordul a helyzet, már a pásztornak kell imádkozni, hogy legyen neki nyája, mert a szeretet a tanítás működésében ezt nyújtja számotokra.

Ha nem tudtok változni itt belül, akkor hogyan működjön a szeretet, és a szeretetet hogy adod át? Mert a szeretet nem olyan, amiről csak beszélsz, és majd valahol, valamikor megjelenik. A szeretet itt van, s ez a szeretet innen kell, hogy elinduljon hozzád, hozzád, hozzád és hozzád és hozzád. Most csak egy pár példát mondottam az összetartozáshoz. És ha egy elkezdi árasztani csak két testvér felé, az a kettő ismét tudja árasztani, és már elindulhat a folyamat a működésében. De amíg nincs szeretet, és nincs megbocsájtás, addig a tanításom nem tud teljesen elmenni egészen ide, a szívhez, a lélek működése révén e kegyelemben.

Fontos, hogy elgondolkodjatok, hogy hogyan és miképpen szeretnétek kialakítani saját magatok életét a szabad akarat cselekvése révén, mert semmit nem parancsolok, semmit nem utasítok, és semmit nem követelek. Az az idő elmúlt, hogy parancsolunk, utasítunk és követelünk. Most mindent a megbocsájtás, és mindent a szeretet szavával lehet elindítani, és idővel megnyerni, és eggyé válni a kegyelemben, hogy ez a tanítás, ami a mai nap tanítása ebből a hónapból, erőt adjon a felismeréshez és az elfogadáshoz.

magyar fatimai szobor javMert ti a magyar népben, a magyar nemzetben, hisz van, aki azt mondja: „Én most hova is tartozhatom?” Különösképpen ezt olyan testvér teszi, aki úgy érzi, hogy ő elszakított lett ebből az országból. De most mégis úgy érzi, hogy ide tartozik, és eddig is úgy érezte, hogy ide tartozott. A magyar nép a nemzetében megpróbál összekötni benneteket. És ehhez jelen a Királynőtök jelenléte, amit nem minden nemzet és nép mondhat el magáról. Ez egy kiváltság, egy kegyelem és egy ajándék. És ezt sokszor és sokszor meg kell köszönni imával, énekkel, szívünk szeretetével, hogy nekünk, e nemzetnek ez mind-mind megadatott e kegyelemben.

Fontos, hogy értékeljétek, hogy hogyan és miképpen élitek a mindennapi életet e földön, e népben és e nemzetben, amelynek ünnepeit hamarosan élitek és megtapasztaljátok. És ezek az ünnepek valóban erről kell, hogy szóljanak a szeretet, az öröm, a béke, és mellette, ami a legfontosabb, a megbocsájtás: „A megbocsájtásban így valóban kezet nyújtok ahhoz, akire talán valamiért nehezteltem, vagy valamiért éppen úgy éreztem, csak még magamnak sem merem bevallani, hogy haragudtam. De most, ha ez a tanítás elért a szívemhez, akkor rávilágított arra, hogy elsőbb talán nekem kell cselekedni, és békejobbot nyújtok a megbocsájtás felé, és utána megelevenedik a szeretet, az öröm békéjében.”

Erre van most legnagyobb szükségetek itt e ünnep révén a nép nemzetében, hogy a szeretet a kegyelmében megelevenedhessen e ünnep által a nép-nemzetben, és ez által tudjon működni a felismeréshez, az elfogadáshoz, és ez által, ha csak egy pici lépéssel az elindulás életéhez a szeretet, kegyelem működésében a mindennapokban, a mindennapokhoz.

És akkor számotokra fontos lesz, hogy nem azt mondjátok: „árva, bűnös magyar népe…”

Bűnösek lehettek, mert bűnösök mások is, de „van nekünk Királynőnk, Édesanyánk, Magyarok Pátrónája” — ahogy mondani szoktátok. És van nektek egy köszöntő éneketek: „Magyarország Pátrónája”4. De ezt néha úgy is énekelhetnétek az első sorában, hogy: Magyarok Királynője. És akkor mindjárt másképp élitek meg a szeretet-kegyelmet, amely megelevenedett rajtatok és bennetek.

S ennek reményében árasztom felétek ma áldásomat e tanítás felismerésének elfogadásában, hisz hogy’ is mondottam?

Jöjjetek Hozzám, mint a kisgyermekek. Változzatok kisgyermekekké, és legyetek nyitottak, mert akkor működhet rajtatok a kegyelem. És legyetek olyanok, akik okosak, akik megfontolnak, akik elfogadják a tanítást, hogy szívükben megérinthesse, s ez által működik a szeretet.

Ennek reményében árasztom felétek kiválasztott Mária testvér által áldásomat, hogy az áldás valóban megérintse a nyitott szívű testvéreimet a felebarát testvériségében a felismeréshez, az elfogadáshoz, hogy „valóban szeretet lakozzék szívünkben, lelkünkben, amelyet táplálunk, amelyet árasztunk, ami által eggyé válhatunk, és ami által meg tudunk bocsájtani, és egyek lehetünk a nép nemzetének ajándékában”, ahol a Magyarok Királynője reátok tekint, és vigyáz, óv és — ha kéritek imával, felajánlással, énekkel — ez a Királynő az Édesanyában segítséget nyújthat a népnek a nemzetben, hogy előre tudjon lépni, ha csak egy kis lépéssel is a mindennapi élethez.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme a szeretetében áradjon ma reátok, töltse be a kisgyermekként hasonló nyitott szíveket, és emeljen fel bennetek, hogy egyek lehessetek e szeretet által a tanítás felismerésében és működésében a mindennapi élet haladásában, küldetésében és követésében.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

JÉZUS URUNK 2014. szeptember 5-i és október 3-i tanítása

A 2014. szeptember 5-i tanítás

Jézus Krisztus Urunk:

 12. R  IMG_6320  jav.Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik elfogadtátok a meghívást, és a mai nap fájdalom- szenvedés Golgotáján megjelentetek.

És köszöntöm mindazon testvéreimet, akik ma szintén hallották a hívást, de valamiért távol kellett maradniuk, és így most a lélekben kísértek el benneteket az eggyé válásban a szeretet, kegyelem részében.

A mai napon a tanítások, amelyeket sorra vettünk e hónap tanításából, az első tanítás a közelgő ünneppel kapcsolatos, amikor köszöntitek, ahogy a ti saját nyelveteken mondjátok: a Boldogságos Szent Szűz, az Édesanya születés- és névünnepében. Ehhez tartozott az a tanítás, amely már nem ismeretlen előttetek, hisz már sokszor és sokszor hallottátok a tanítást, amely kiemeli azt, hogy hogyan és miképpen fogant gyermeket a Názáreti Mária az egyszerűségében, az igaz emberben. És hogyan, miképpen fogadta el Jegyese, József, szintén igaz emberként, aki azon tanakodott önmagában, hogy hogyan és miképpen cselekedjen: nem akarja megszégyeníteni, de valamit mégis tenni kell, ha már kitűnt, hogy gyermeket fogant.1 De hogy az Úr angyala álmában megjelent, attól a pillanattól megváltozik az élete, és elfogadja mindazt, amelyre az Úr angyala felkészítette Őt. Elfogadja Jegyesét, majdan együtt nevelik azt a Gyermeket, amelyről az angyal beszélt, hogy Jézusnak nevezed, és hogy a próféta jövendölte meg: „Íme, a Szűz Gyermeket fogant, kit Emmánuelnek hívtok, ami annyit jelent: Velünk az Isten.”2

De ez a Gyermek, amely megfogant, ez az Írás és a próféta szerint történik, aki azért születik meg, hogy Ő elvegye, és megváltja minden bűnt a cselekedetek révén, mert majd kormányozni fog Izrael népének törzse felett.

Ez a tanítás, amely így most röviden elétek tárulva csak azt jelenti, hogy az ünnep, amelyhez tartozik ez az Evangélium-tanítási részlet, megfogható, kiemelhető, példa értékű a tanításában, hisz ebből erőt lehet meríteni, tanulni, megtapasztalni, és a saját életünket e szerint formálni, és élni a mindennapi életet. Mert itt a Szentlélek, a kegyelem, a szeretet, az igazság, a tisztelet, a megbecsülés a megbocsájtásában, mondhassuk azt, teljesen egy.

Hányszor és hányszor a földi életetekben oly hamar ítélkeztek, oly hamar megszóltok, oly hamar véleményt alkottok a helyett, hogy inkább először e példa értékű tanítást megérteni, felismerni, elfogadni, s ez által erőt meríteni, hogy „hogyan és miképpen tudom én is kialakítani a saját életemet, hogyan és miképpen tudom elfogadni mindazt, ami körülvesz, és nem ítélkezek, nem bántok meg senkit, megpróbálok ezzel a szeretettel, ezzel az örömmel, s ezzel a békével élni”, ahogy itt a tanítás ezt próbálja számotokra sugallni, megadni, megmutatni — ahogy József is a Jegyesével szemben egy kissé meglepődött, egy kissé elgondolkodott, egy kissé töprengett, hogy hogyan és miképpen cselekedjen.

De nem ítélkezett!

Ez nagyon fontos a jelen életetekben, mert az ítélet, az nagyon hamar megszületik rajtatok és bennetek. De először önmagatokba kell nézni, megvizsgálni önmagatokat, és ha rádöbbensz, hogy talán énnekem is lehetne még mit tanulnom, felismernem és elfogadnom, akkor nem ítélkezek, nem török pálcát mások felett, mert ez a tanítás ezt is tudja számotokra sugallni. Ő nem akarta sem megalázni, se kitenni Máriát, Jegyesét a megaláztatáshoz, a megcsúfoláshoz. Ő azon töprengett önmagában, hogy hogyan és mitévő legyen. De mire meghozta volna a döntését, addigra megkapta a segítséget, és akkor már a szerint cselekedett.

Ti is, ha nyitott szívvel és szeretettel vagytok részt, érzitek a tanítás mondanivalóját, akkor ti is tudtok felismerni és elfogadni, hogy hogyan és miképpen szeretnénk élni a mindennapjainkat, hogyan merítünk ebből a tanításból példa értékű kegyelmet, ami által tudok élni, haladni, elfogadni, megbocsájtani, és ami a legfontosabb, ez által szeretni a felebarátot és a testvért”.

A második tanítás, az már egy kicsit mást világít meg számotokra.3 De azt a tanítást kaptátok, amikor az írástudók, a farizeusok, ugye, akik azt mondják, hogy:

— Mi vagyunk a valakik! Hát mi megnézhessük, hogy ki hogyan vesz részt, és hogyan viselkedik.

A jelenben is vannak farizeusok és írástudók, akik néha azt figyelik, hogy ki hogyan cselekszik, hogyan vesz részt, és nem veszi észre a Szentlélek ajándékának működését a kegyelemben, ami ebben a világban is jelen van a mindennapi életben.

Hisz itt most csak vegyük, hogy elmegyünk Kafarnaumba, és bemegyünk a zsinagógába, ahol tanítást szeretnék adni tanítványaim részére. A tanítványaim figyelnek, a nép sokasága figyel, és figyel mindaz, aki nem azt nézi, hogy mit ad a tanítás, hogyan és miképpen kell ezt a tanítást neki felismerni és elfogadni, hanem azért van jelen, hogy:

— Mit tudok szembe állítani Vele? Mit tudok Neki felhozni, ami nem helyes?

Ha már így jövök el valahova, és így jelenek meg, akkor már a szívem nem nyitott, nem képes befogadni azt a kegyelmet a Szentlélek jelenlétének működésében, amely ilyenkor felétek tud áradni.

Mert itt, ugye, vannak a tanítványok, a nép sokasága, aki szinte ámulatba hallgatva figyel, megtapasztalja a szavakat és a tanítást. És van a másik része, akik szinte, mint ahogy a ti szavatokat mondanám, mint egy őrmester, megjelenik, és figyel, hogy mi a hiba, mi az ellentét, és mit lehet szembe állítani. És így van jelen, és nem veszi észre mindazt, hogy a kegyelem hogyan elevenedik meg előttetek, hogyan mehet felétek, hogyan válhattok vele együtt, és hogyan erősödtök meg vele, s hogyan működik ekkor a kegyelem rajtatok és bennetek.

Hisz ez is egy folyamat, amelyet fel kell ismerni, tudni kell megnyílni, befogadni, s eggyé válni vele.

És itt ekkor arról szólt, hogy az írástudók és a farizeusok, azok azért jelennek meg, hogy figyeljenek, hogy szembe állíthassák.

De Én, Jézus Krisztus Uratok a jelenlétben, ahogy reájuk tekintettem, felismertem szándékukat, láttam gondolataikat, ezért e beteg embert, kinek keze béna, még mielőtt cselekedtem volna, feltettem nekik egy kérdést. És a kérdés így szólt:

— Szabad-e jót, rosszat tenni, szabad-e életet menteni, vagy hagyni elveszni?

Ezen lehet elgondolkodni, hogy mit is lehet erre válaszolni, hogyan cselekedjünk, és hogyan éljünk, és fogadjuk el a felebarátot és a testvért.

Mert, ahogy már egy régebbi tanításban azt mondottam: A szombat legyen értetek, ne pedig ti legyetek a szombatért, mert az ember a felebaráti testvérben, Atyám gyermekében mindig többet jelent, többet ad, többet mondhat, mint a szombat, amit ők úgy akartak előadni, hogy hát szombaton nem szabad semmit sem tenni és cselekedni.

Most a jelenben, amióta már az új tanítások4 vannak előttetek, az új tanítás, ahogy Én, Jézus Krisztus Uratok már nem a jövendölés, hanem már a megjelenés révén vagyok köztetek, veletek és bennetek, azóta már az új tanítás elevenedik meg rajtatok és bennetek. S ekkor már nem a szombat az Úr napja, hanem a hét első napja, a vasárnap.

Ahogy ezt elmondottam nektek, mikor megjártátok a Szentföldet, ahogy ti mondjátok, és ahogy megneveztétek a megjelenést: Jézus nyomában, vagyis Engem, Jézus Krisztus Uratokat követtetek a felismerés megtapasztalásában, s ahogy mondottam: Jelen van a Jordán, ami a régit jelenti. De ez a Jordán megy a tengerbe, a tengeren szinte megtisztulva, és halad.5 És akkor mondottátok, hogy tovább ment ismételten a mélység tengeréhez6, ahol szintén jelen voltatok.

És érezni lehet az új, a régi, ahogy egymáshoz kötődik, de a jelenben nektek már az új adja a tanítást és a mondanivalót a felismeréshez, az elfogadáshoz.

S akkor ez a tanítás, ami arról szólt, hogy szabad-e jót vagy rosszat tenni, szabad-e életet menteni, vagy hagyni elpusztulni.

Most a jelenben kérdezném Én tőletek: Mikor valaki rosszul lesz az Úr napjában, nem siettek nyújtani számára segítséget?

De igen.

És akkor nem azt nézitek, hogy: „Ezzel megszegtem-e az Úr napját?” Nem nézitek, hogy: „Ezzel bűnt követtem-e el?” Nem nézitek, hogy: „Ezzel talán kitaszított legyek-e e jelenben?”

Ezért kell elgondolkodni, hogy ezek a tanítások valójában mit is nyújtanak számotokra, és mit adnak a mondanivalóban.

Mert Én is itt semmi mást nem mondottam e férfinak, csak azt, hogy:

— Állj ide középre!

A kérdésre nem adtak választ, akkor Én így szóltam:

— Nyújtsd ki kezedet!

És mialatt kinyújtotta, a kéz gyógyulást nyert.

És ezért haragra támadunk, gerjedünk, kiabálunk? S azon tanakszunk, hogy mit is kellene csinálni ezzel a Názáretivel?!

A jelenben is sokszor ez előfordul a mindennapi életetekben: nem mérlegeltek, nem álltok szembe vele, a problémáknak, és nem érzitek, hogy hogyan és miképpen kellene ezeket mind felismerni, elfogadni, és a szerint cselekedni. Mert a tanítás ezt nyújtja számotokra a mindennapokban.

Majdan jött a harmadik tanítás, amely ismét nem volt ismeretlen számotokra, csak most más megvilágításában adtam számotokra.7 Most nem úgy, hogy a lámpatartóra felteszitek, hogy világítson mindenkinek — most a tanítás az, hogy te, testvérem, a hit keresztségében hogyan tudsz világítani. Most a mai tanítás így szólt felétek.

Mert hogy is mondtam tanítványaimnak?

— Ha gyújtasz lámpást a lámpában, nem takarod le, nem dugod az ágy alá, hanem igyekszel megkeresni a tartóját, és felteszed, hogy világítson.

Most például ti, kik itt vagytok, mind részesüljetek e fényben, a világosságban.

De ennek a tanítása ez felétek, hogy hogyan éritek el e mondanivalót a szívvel, a lélekkel e kegyelem működésében, hogyan fogadjátok el a felebarátot és a testvért, hogyan hallgassátok meg a mondanivalót a tanításban.

Mert hogyan is szólt ez a tanítás?

Felteszed a tartójára, hogy világosságot nyújtson, mert aki belép e házba, világosság öleli át, mert hallgattok szavamra, és akkor nem féltek attól, hogy talán van olyan titok, hogy ki ne derüljön. Mert Én mégis azt mondom nektek: nincs olyan titok, amely idővel a felszínre nem tör a megvilágosodásában, a megnyilatkoztatásában, hogy egy legyen e tanítás mondanivalójával.

Érezni kell, hogy ez a tanítás saját magatokat szeretné megvilágítani a hit keresztségében, hogy Atyám gyermekei és Jézus Krisztus Uratok testvérei vagytok e tanítás által.

És akkor, ha van, akkor még adnak hozzája, hogy bővelkedjél a szeretetben, a békében, az örömben, a kegyelemben a működés révén. És akkor ezt több mindenre tudod fordítani az életed kapcsán és folyamán.

De akinek van egy kevés, és nem figyel, nem hallja meg tanításomat, szavaimat, akkor attól még azt is elveszik, vagyis elveszíti, amiről azt hitte volna, hogy az teljesen a sajátja, az övé. És későn döbben rá, hogy már nincs meg a kegyelem a működésében, a szeretetében: „Ismét el kell indulnom a változás útján, hogy ismét érezzem, hogy Uram, Jézusom, a Te testvéred vagyok, és szükségem van a kegyelmedre, mert kegyelmed nélkül semmivé válok.”

Ehhez a tanításhoz mondhatnám: Van nektek egy olyan ének, amit oly sokszor szívből és szeretettel szoktatok énekelni, amikor szinte megkapjátok rá végül a választ.

Hogy is mondod?

„Ki vagyok én, Uram? Egyre csak tűnődöm…”8

És ha végigmész az ének tanításán, mert ez is egy tanítás, a végén már rájössz: „Hát, ha megkaptam az életemet, amire vágyódtam, hogy nélküled élhessek, rájövök, hogy semmit sem ér az életem. Akkor inkább visszaadom, Uram, a Te kezedbe, ismét Hozzád akarok tartozni, és ismét Téged akarlak követni, mert akkor érzem a szeretet kegyelmének boldogságát, a működést a Szentlélek által.”

Fontos, hogy tudjál a keresztény hit világosságában világítani a felebarátnak és a testvérnek, mert ez által tudtok eggyé válni a mindennapokban, a kegyelemben.

Fontos, hogy értékeljed és szeressed mindazt, amit már megkaphattál, és amire azt mondhattad, hogy: „Az enyém. Megérdemeltem én ezt a sokat? És tudok vele bánni?”

Akkor ez a tanítás azt mondja: Még kaphatsz a kegyelemmel.

De ha nem tudsz a kegyelemmel bánni, ha nem tudod, hogy hogyan és miképpen cselekedjél, akkor, amiről azt gondolod, hogy a tied, elveszíted azt. És akkor szomorkodhatsz, mert úgy érzed, akkor valóban magányos maradtál, akkor, a saját szavaitokat használva, mondhatod: „Lehet, hogy összecsapnak a hullámok a fejem felett, és innen nem tudom, ki-e tudok mászni?”

Egyedül biztos nem. Szükséged van a segítségre, s a segítség által majd a kegyelemre. De ahhoz ismét tenned és cselekedned kell.

Fontos, hogy ezeket mind-mind felismerjétek, elfogadjátok, mert a tanítást most ennek a megvilágításában adtam számotokra, hogy érezd, hogy „valóban, a hit-keresztségemben én e világosság akarok lenni, aki e felebarátaimnak világítok, hogy a szeretet, az öröm, a béke, a megbocsájtás a kegyelmében összeköthessen bennünket, hogy érezzük, hogy fontosak vagyunk egymásnak, és egymásra számíthatunk” — különösképpen akkor, amikor fontos a megjelenés.

Így ajándékozom meg számotokra a mai nap tanítás áldását, hogy töltse be szíveteket, lelketeket, és legyetek a hit-keresztség világosságai, és világítsatok, nem csak önmagatok részére, hanem a felebarát, a testvér elfogadásához és eggyé válásához.

Ennek reményében fogadjátok kiválasztott Mária testvérem által áldásomat, amellyel megajándékozlak benneteket a Fény Világosságában, hogy megmaradhassatok a hitetek szeretetében, és érezzétek, hogy valójában ti hogyan és miképpen cselekedtek a mindennapokban.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, és gyulladjon meg bennetek a lámpa tanításának fénye, és világítsatok, nem csak önmagatok számára, hanem a felebarát és a testvér felé e kegyelem által a mindennapokban, a mindennapokhoz.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

A 2014. október 3-i tanítás

Jézus Krisztus Urunk:

 14. R  IMG_6326  jav.Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat, s a hívásban engedelmeskedve megjelentetek ismételten e ünnep keretében a fájdalom, szenvedés átélésében.

És köszöntöm mindazokat, akik imával, lélekkel próbáltak jelen lenni ezen a mai átélésen, ha csak távolból is kísértek benneteket.

A mai nap tanítása elsőként arról szólt felétek, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok imádkoztam, a tanítványaimnak pedig vágyuk volt, hogy talán nekik is jó lenne, ha megtanítani őket imádkozni.1 Hisz hogy’ is szóltak Felém?

– Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait.

De amikor imádkozol, akkor próbálod átélni az ima szavait a mondanivalóban. Nem feleslegesen, hanem mindig csak annyit, amit szíved szeretetével átélsz és megtapasztalsz és megértesz. Hisz hogy’ is kezdtem el tanítványaimnak?

Azt mondottam, hogy:

– Azt mondjátok először is, hogy: Atyánk.

És ki számotokra az Atya?

A Mennyei Atya, akihez fordulsz.

Igaz, hogy van olyan ima is, amikor imádkoztunk, és akkor így mondottam tanítványaimnak, hogy: „Mi Atyánk, aki a Mennyekben van.”

De most itt az Atyához szólt az ima, és az imában megpróbáltam számukra azt adni, hogy ami a legfontosabb az imában. Mert először megszólítják az Atyát, majdan folytatódik az ima, mert hogy’ mondotta Atyánk?

Utána: „Jöjjön el a Te országod.”

Mert erre szükség van itt lent, a Földön a megtapasztalás szeretetében.

„Add meg nekünk a mindennapi kenyeret.”

S a kenyeret nem úgy kell értelmezned, ami a táplálékot jelenti számodra, és akkor, ha jóllaktál, akkor már nem vagy éhes. A mindennapi kenyér: a lélek táplálékát is kell felismerni és elfogadni, mert a lélek, ha táplálék nélkül marad, nem tud úgy működni a nyitottság felismerésében, mint ha a táplálék megeleveníti a mindennapjaiban.

S majdan, utána azt mondottam: „Bocsásd meg nekünk bűneinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétőknek.”

Ugye, ha érted a mondanivalót e szavakban. Hányan és hányan elmondjátok ugyan ezt az imát, de nem teljesen értitek a mondanivalóját, mert „én magamnak várom, hogy bűnbocsánatot nyerhessek, de hogy én megbocsássak annak, aki talán ellenem vét, az már nem teljesen működik”.

És majdan mi a vége?

„Ne engedj kísértésbe.”

Fontos, hogy ezen is elgondolkozz, mert Én, Jézus Krisztus Uratok mellettetek vagyok, és segítelek, s nem viszlek kísértésbe benneteket, hanem a kegyelmet árasztom a szeretet jele által. S amikor már ezt az imádságot megtanulod, ezzel az imádsággal imádkozol, akkor érted az imádságnak a mondanivalóját, és különösképpen azt, hogy először az Atyához fordulsz, mert hiszed, hogy te az Atya gyermeke vagy, te hiszed, az Atya segíthet neked, s az Atya meghallgat téged, hiszel abban, hogy Ő jelen van.

Majdan felkészülsz, hogy eljöjjön az Ő Országa, ami által a kegyelem és a szeretet árad, mert az Ország így jön el hozzátok és felétek.

És majd hogyan jön el a mindennapi kenyér a táplálék részében, nem csak testben, hanem lélekben, ami fontosabb a testnél? Mert ha a lélek tápláléka jelen van, és a lélek megerősödik, akkor már a test is erőssé válhat, mert a lélek tud figyelni a testre, de a test nem teljesen tud figyelni a lélekre. Ezért kell megtapasztalni és felismerni mindazt, amit az ima – a tanításának kegyelme és ajándéka, hogyan van jelen, és hogyan fogadod el, hogyan ismered fel.

S utána jön: „Bocsáss meg nekem, mert akkor talán én is megbocsátok.”

De nem talán, hanem, ha én várom, hogy nekem megbocsájtanak, akkor nekem is meg kell bocsájtani mindazoknak, akik ellenem vétettek.

Amíg ez a megbocsájtás-kegyelem nem működik oda-vissza rajtatok és bennetek, addig szintén nem jöhet el az Ország közétek, szintén nem érezhetitek a kegyelem működését. És hogyan legyen jelen akkor a táplálék a mindennapokban? Mert ha valamelyiket nem hiszem, és ha valamelyikben nem bízok, és ha valamelyiket nem engedem, hogy működjön rajtam és bennem, akkor hogyan indulok el a változás útján, s akkor hogyan mondom én boldogan és szeretettel: „s ne engedj engem kísértésbe esni”?

Ugye, milyen szép, hogy tudod, hogy ezzel az imádsággal valaki vigyázhat reád, valaki foghassa kezedet, és valaki figyelmeztethet akkor, amikor talán nem a helyes úton haladsz, amikor talán nem helyesen cselekszel, amikor talán nem fogadod el a felebarátodat és a testvéredet?

Ezek mind-mind fontosak e imádság által, e rövidebb változatának, különleges ajándékának szeretetével. Mert jelen van a hosszabb, azt is már próbáltam nektek mondatonként megadni, hogy megérthessétek, hogy hogyan és miképpen kell felismerni és elfogadni, és szinte megerősödni az ima ereje által, mert az imádság, az kegyelem a működésében, a szeretet jelenléte. És akkor nem csak arra törekszek, hogy hát elimádkozom minél gyorsabban és gyorsabban, mert akkor úgy mondom: „Hát, ezt a mai napot is befejeztem, mert megadtam azt, hogy elimádkoztam.” De hogy az imát megértettem-e, felismertem-e és megengedtem, hogy alatta működjön a kegyelem és a szeretet, azzal lehet, hogy nem foglalkozom.

Akkor hogyan vagytok jelen az imádságban?

Hisz tanítványaimat is nem véletlen tanítottam először így, hogy felismerjék, hogy az imádság mily fontos a mindennapi testvéremnek a mindennapi életben, a kegyelem jelenlétének ajándéka, működése által.

Fontos, hogy érezd.

Mert ha ezek jelen vannak, akkor ehhez tud kapcsolódni az az ima, amit szintén már megadtam, hogy ehhez, ugyanúgy átélve, átgondolva érzed, hogy a saját szavaiddal hogyan és miképpen szeretnél imádkozni, megfontoltan, és ezzel átadva mindazt, ami benned rejlik a kegyelem szeretete révén.

Fontos, hogy érezd az ima erejének működését a szeretet által és a kegyelem megtapasztalásában. Mert ha ezeket felismeritek, elfogadjátok, akkor másképp tudtok imádkozni, másképp tudjátok élni az imádságnak az erejét, kegyelmét és ajándékát, és akkor szinte azt mondod: „Nem csak imádkoztam, hanem éreztem az ima mondanivalóját a megtapasztalásomban, s éreztem, hogy én hogyan működhetek ebben az imában e szeretet kegyelme révén.”

Majdan jött a második tanítás, ami hogyan is szólt hozzátok?

Az örökség megosztása.2

S az örökség megosztását hogyan is próbáltam nektek átadni, ahogy tanítványaimnak?

Hogy: Én nem vagyok bírótok, hogy elosszam vagyonotokat. Én nem ezért vagyok jelen. De azért sem, hogy gyűjtsetek, mert akkor ismételten nem tudod, hogy ki vagy és hova tartozol.

S ekkor a földi kincsek megelevenednek, és gyűjtöd magadnak, és akkor azt mondom: Jaj azoknak, akik kapzsivá válnak, s jaj azoknak, akik arra törekszenek, hogy az örökségét megkaphassa, mert az őtet3 illeti meg, mert az az övé, s: „Azt én nem adom senkinek, és harcolok érte! Először lehet, hogy elkezdem szépen, később már lehet, hogy haraggal, gyűlölettel, indulattal.”

És akkor mondhatom azt, ahogy a példabeszédben mondottam a tanítványaim részére:

Ugye, van a gazdag ember, a földje sok termést hozott, és nem tudja, hova elhelyezni. Higgyétek el, ez egy nagy probléma, mikor valakinek van, és nem tudja, mit csináljon vele. Hát akkor kigondolja: „Hát még nagyobb helyeket készítek számára, hogy mindent jól el tudjak helyezni. És akkor a földi gazdagság kincsében azt mondom: »Hát, jól vagyok. Sokat termett a termés, sok évig elég a vagyonommal együtt, hát minek dolgozzak már? Eléldegélhetek, jól élhetek, ehetek, ihatok és mulathatok.«”

Ugye, milyen a földi gazdagsága?

Szinte kapzsivá válik.

És ekkor szól az Atya:

– Te, esztelen!

És ha ma számon kérik tőled lelkedet, hogyan van jelen a lelked, és mi lesz azzal a gazdagságoddal, amit összegyűjtöttél?

Már nem tudsz vele törődni, nem tudod, hogy mi történik vele, mert itt már nem a földi gazdagság a fontos, hanem az Isten kincsének gazdagsága a lélek jelenlétének működésével, mert ha számon kérik az életem lelkét, akkor tudjam, hogy hova tartozom, akkor tudjam, hogy mitévő lehetek, akkor tudjam, hogy merre indulhatok el, és van, aki felismer, és van, aki oda vezethet, és van, aki talán kezességet vállal értem, mert nem csak a földi gazdagság kincsére törekedtem, hanem megpróbálok az Atya szeretetében és az Atya kincseiben is gyűjteni, hogy a kegyelem működése így legyen teljes számunkra a mindennapokban és a mindennapokhoz.

Mert hogyan is tudod az Atyánál a mennybéli kincsidet gyűjteni?

Ha például a lelkedet kiegyensúlyozottá teheted, amikor tudod, hogy ki vagy, amikor tudod, hogy hova tartozol, amikor tudod, hogy mit szeretnél a mindennapi élet küldetésében és haladásában; amikor a lélek felismerésével elfogadod a felebarátodat és a testvéredet, amikor érzed, hogy a lélek kincse szinte összeköt a felebarát szeretetével.

És akkor érzed, hogyan is működik rajtad és benned az Isten kegyelme, a lélek szeretete az eggyé válásban és a felebarátban?

S akkor nem csak önmagamra számítok, és nem csak meghúzódva figyelek a földi gazdagságomra, amelyben lehet, hogy egy rövid ideig van örömöm, de hosszú távon nem lehet öröm benne, mert nem maradhat meg. És ha valami nem maradhat meg, akkor annak nem tudok örülni. Örülni csak annak lehet, ami jelen van, s ami segít, s ami átölel, és aki a szeretetet, az örömet és a békét árassza e kegyelemben a felismeréshez és a felismerésében.

S akkor már érzed, hogy hogyan is van jelen Atyám, vagyis, ahogy itt mondottam tanítványaimnak, Isten Országa, a működése a lélek ajándéka szeretetével. Mert ezek már, mikor fontosak nektek a mindennapi élet-jelenlétben, akkor tudod, hogy valójában neked mi a tennivalód e cselekvés által.

Majdan jött a harmadik tanítás: Tarts bűnbánatot.4

Mert ha bűnbánatot tartunk, önmagunkba nézünk, és láthassuk, hogy az nem a bűnbánat kegyelme és szeretete, „talán nem tartottam meg mindazt, amiről hallottam, s amire felkészítettek, hanem én önmagam akarom a bűnbánatot gyakorolni” – ezzel addig nincs is probléma, amíg lehet különbséget tenni, hogy mi is a bűnbánat a cselekedetekben, és a szeretet hogy’ elevenedik meg rajtatok és bennetek, és hogyan tud működni ez a kettő együtt a mindennap jelenében a szeretet által. Mert ha ezeket fel tudjuk ismerni, el tudjuk fogadni, akkor érezzük, hogy hogyan és miképpen tanított meg e tanításban Jó Jézus Krisztus Uram, hogy én hova tartozzam, és hogyan tartok bűnbánatot, hogyan tisztulok és nyílok meg, és hogyan fogadom el Általa a kegyelmeket, és a kegyelemmel hogyan tudok működni, s a kegyelemmel hogyan tudom elfogadtatni önmagamat, és hogy én is elfogadjam mindazokat, akik lehet, hogy most úgy érzem, hogy távol vannak tőlem, de a távolság nem lehetetlen, akiben él az igaz szeretet a kegyelmében. Mert az igaz szeretet erősít meg, védelmez, és megadja mindazt, ami fontos a mindennapi életemben. És akkor tudok bűnbánatot tartani, és nem félni mindattól, ami ez által jelen van, hogy önmagamba nézek, először felismerem önmagamat, és önmagammal szeretnék békét kötni az egyezségben és a szeretetben. És ha már ezek működnek teljes szívvel, lélekkel, odaadással, akkor tudom már a többi testvért is elfogadni, és tudok már a szeretet segítsége által kegyelmet nyújtani, hogy hogyan és miképpen működünk, hogyan és miképpen fogadjuk el a felebarátot és a testvért, és hogyan és miképpen próbálunk engedelmessé válni a mindennapok tanítása révén, amely a bűnbánatot hozta el számunkra.

Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok megadtam ma az ima erejét, ajándékát és kegyelmét, megadtam számotokra, hogy ne legyetek kapzsivá válva, hanem inkább működjön bennetek az irgalmasság-szeretet, a kegyelmem, hogy „én Atyám gyermekeként tudjak különbséget tenni mindabban és mindahhoz, hogy mi tartozik reám, és hogyan működök vele, és hogyan fogadom el a felebarátot és a testvért, és hogyan próbálok segíteni neki, hogy ő se váljon kapzsivá, hanem a szeretet működése mutassa meg számára a meghívást az úthoz, az útban a kegyelem ajándéka révén”.

Mert ha ezek mind-mind rajtunk és bennünk működnek, akkor nem akarok olyan lenni, aki azt mondom: „Hát, van bőven, sok évig elég, hát mit törekedjek? Majd csak eléldegélek valahogy! Tudok enni, inni, ha kell, mulatni, és nem vagyok éber, és nem vagyok felkészült mindarra, hogy lehet, hogy kopogtatnak szívem ajtaján, hogy: »A lélek meghívásáért jöttem.«”

S akkor nem megijedni és elszomorodni kell, hogy: „Ilyen létezhet?”

Igen.

Mert hogyan értelmeztem a tanítást és a mondanivalót a kegyelem ajándéka révén?

És akkor tudom értékelni, felismerni, hogy hogyan kell bűnbánatot tenni, nem csak önmagammal, hanem a felebarát és a testvér felé egyaránt, egyformán, hogy egyek lehessünk a kegyelem szeretete révén a mindennapok ajándékában. Mert ha ezeket mind-mind felismerem és elfogadom, s talán most elhelyezem szívembe, lelkembe, és lehet, hogy sok, ami most bennem van jelen, de ha tudok különbséget tenni köztük és köztük, ha tudom sorba rakni őket, ha tudom, hogy mi a legfontosabb az én saját életvitelemhez, hogy hogyan és miképpen alakítsam ki a mindennapi életemet, akkor értem és érzem azokat a kegyelmeket a szeretet által, ami által tudom, hogyan szeretnék én megfontoltan bűnbánatot tartani Veled, Uram, Jézusom, e kegyelem szeretetével a mindennapokban, a mindennapokhoz.

S akkor fontos számunkra ez a tanítás, hogy elfogadom a testvért, aki talán hozzám tartozik, s akinek talán segítenem kell, hogy felismerje mindazt, amely körülveszi őt e kegyelem által, e működéssel a mindennapokban, a mindennapokhoz.

S ennek reményében ajándékozlak meg benneteket áldásommal, amelyet kiválasztott testvérem által árasztok felétek, hogy töltse be szíveteket, lelketeket, és működhessen rajtatok és bennetek.

És a mai áldásom elsőként az ima felismerésének, kegyelmének ajándéka, majdan, hogy „nem vagyok kapzsi, és szeretetben szeretnék élni, kiegyensúlyozva, a felebaráttal és a testvérrel, és nem akarok olyanná válni, hogy van elég, sokáig eltart még, és mit nekem, hogy hogyan és miképpen élek”.

Fontos, hogy különbséget tudjunk tenni ebben és ehhez.

És „majdan hogyan tartok bűnbánatot először önmagammal, lelkemmel, testemmel, egész lényemmel, és hogy ha ezt már felismertem, és megtapasztaltam, és jól érzem magam, akkor tudom kialakítani mások felé is a bűnbánat kegyelmét”.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok ma e különleges tanítás szeretetével a felismeréshez, az elfogadáshoz és az elinduláshoz, hogy először önmagammal béküljek meg, önmagamat ismerjem fel, önmagamban legyen a szeretet e kegyelem szeretete által, s akkor tudok nyitni a felebaráthoz, a testvérhez a tanítás által, lehet, hogy egy fohász-imával, lehet, hogy egy átöleléssel, lehet, hogy azért, hogy találkozhatunk, és akkor érzem, hogy a szeretetben nincs helye kapzsiságnak, az irigységnek, nincs helye a földi kincseknek, csak Isten Országának jelenléte és szeretete, a lélek felismerése és elfogadása a működésében. És akkor, mivel már kiegyensúlyozottá váltam önmagammal, tudok bűnbánatot tartani, először önmagammal, majdan a felebarátaimmal és a testvéreimmel.

Mert a kegyelem a szeretetében így áradhat reátok, és működhet rajtatok és bennetek.

Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2014. november 7.

Jézus Krisztus Urunk:

15.  IMG_6327  jav.Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok szívetekben hívásomat, és a hívásban engedelmeskedtetek.
Köszöntöm az egyházi év utolsó Golgotáján mindazokat, akik ma jelen vagytok testtel és lélekkel.
És köszöntöm mindazokat, akik ma csak lélekben kísértek el benneteket e fájdalom-, szenvedés-, golgotai úton.
Az egyházi év utolsó Golgotája, hisz hamarosan eljön számotokra majdan a várakozás-idő. A várakozással elkezditek az új esztendőt az Egyházban, de még ma itt maradunk a tanítás felismerésének elfogadásában. Hisz ma az első tanítás számotokra az volt1, hogy milyen szolgák vannak jelen a mindennapi életben, hisz vannak olyanok, akik megtesznek mindent, amit utasítanak, amit követelnek, vagy éppen parancsolnak, de attól semmivel sem többet. És vannak azok a szolgákban, akik pedig a szokás hatalmában cselekszenek.
És hol vannak azok a szolgáim, akik pedig a szeretet szaván és szeretetből teszik meg mindazt, ami eléjük tárul a kérés vagy a fohász felismerésének elfogadásában?
Hisz a tanítás hogy is kezdődött?
Haza tér a mezőről a bojtár vagy a szolga, mindegy, hogy milyen néven szólítod meg, Én azt mondom: az egyszerű testvér, a testvér, aki éli életét, mert el van szegődve, és nem ezt mondja neki az ura: „ülj ide tüstént mellém”, hanem azt mondja:
– Övezd fel magad, készíts nekem ételt, italt, és amíg én eszem és iszom, szolgálj ki engem, majd az után te is ehetsz és ihatsz.
Hisz körbe jár, és kiszolgál.
De a tanításnak van az a szakasz-része is, amikor ezt mind megteszi, nincs köszönet érte, mert semmivel sem tesz többet, mint amit, ha az Írást vesszük magunk elé, akkor ott úgy van írva számotokra, hogy: amit parancsoltak neki.
Én, Jézus Krisztus Uratok pedig azt mondom: amit kértek tőle, ő csak annyit tett meg, egy kicsivel sem többet, hogy: „Talán kedveskedek, talán árasztom a szeretetemet, talán örömmel szolgálok fel?” – ezek nincsenek jelen, mert ezt nem kérték, vagyis írva vagyon: parancsolták.
Hányszor és hányszor a mai nap életetekben ti is csak azt teszitek meg, amit tudtul adnak számotokra, és amit kérnek tőletek.
Én a jelenben nem azt mondom, hogy parancsolnak, hanem amit kérnek tőletek.
„Semmivel sem többet, csak ezt szeretném teljesíteni, mert úgy érzem, ez az én feladatom, s a többivel nem törődöm.”
Akkor ti is mondhassátok magatokra, mint itt az Írásban, hogy „haszontalan szolgák vagyunk, mert a haszontalanságunkban többet nem adunk ki önmagunkból”, mint amit az Írásban: parancsoltak, vagy most a jelenben: kérnek.
Én, Jézus Krisztus Uratok e tanítás által hányszor és hányszor kéréssel fordultam felétek, és azt mondottam: Én vagyok a példa számotokra, mert Én nem parancsolok, nem követelek, nem utasítok a tanítványaim és a nép sokasága körében, hanem Én, Jézus Krisztus Uratok vagyok maga a példa, aki megmutatom tanítványaimnak, a nép sokaságának a küldetés követésében, hogy hogyan és miképpen szabad cselekedni, és hogyan és miképpen teszem meg mindazt, ami a kérés a szeretetben, a tett, az öröm, a béke, a kegyelem. A fény átölel, s akkor már többet kaphattál, mint azt, amit parancsoltak, vagyis amire most kérnek.
De figyelni kell, hogy nehogy ilyen haszontalan szolga legyek, de olyan se legyek, aki a szokás és a muszáj hatalmában cselekszik, mert nehogy megszóljanak: mit mondanak a faluban, hogyan fogadnak el? Mert a hatalom a muszájban, a hagyományban talán ezt nem írja elő, hogy én elfogadjam felebarátomat és testvéremet. A hagyomány nem írja elő, hogy talán átöleljem, és árasszam a szeretetemet. A hatalom hagyományában nem fogadok el mindenkit, különösképpen azokat, akik nem kedvesek számomra.
Ugye, milyen könnyen lehet döntéseket hozni a hatalom hagyományában?
Mert a hagyomány, az jelen van, s megpróbálok a hagyományban élni. De a hagyományban nincsen megújulás, nem működik úgy a szeretet, nem vezet a béke kegyelméhez, és nem érzed a fény szeretetét és az átölelést. Mert a hagyományban egy kipróbált rendszer van, amelybe beleférek, s abból nem akarok kilépni, mert így tudom, hogy hogyan és miképpen cselekedjek.
Fontos, hogy e tanításban ezeket mérlegelni, és gondolkodni és cselekedni, hogy nem akarok sem haszontalan szolga lenni, sem a hagyomány parancs-szolgájában élni. Mert a hatalom, az nem biztos, hogy a szeretet szaván érkezik feléd és hozzád, sem a hagyomány. Mert a hagyományban, ha visszamegyünk a kezdetekhez, a múltban, de nem kell egészen a kezdetekig menni, csak menjetek pár évtizedet vissza, és magatok elé vetítitek a hagyományt, hogy a hagyományban jelen vagyok, de valahol elveszem. A hagyományban sokakat nem kell elfogadnom, és ha kell, ki is taszíthatom, mert a hagyományban ők nem illenek közénk.
Fontos, hogy ezeket mérlegeljétek, elgondolkozzatok, hogy ha már meghívott vagy a fény útján a szeretetedben, akkor szolga, haszontalan, vagy a hagyomány hatalmában akarsz részesülni és élni, vagy inkább testvérré válni, és a testvér szeretetében, örömében és a béke kegyelmében, a fényben elindulni és haladni a mindennapi élet-útpályán.
Ez a tanítás csak egy rövidke, egyszerű gondolatokkal.
Fontos, hogy értékeld, mert a szolga, ha nem akar tovább menni előre, s nem akar többet kiadni önmagából, akkor mindig megmarad szolgának itt lent, és nem tud, mibe megkapaszkodni, hogy kicsit elinduljon a középúthoz, mert fölfele se jó nagyon törekedni, hisz mondottam: onnan is lehet visszafelé esni, és nem találni a helyet.
Majdan megyünk a második tanításra2, amikor arról is van szó, hogy van a fügefa, s vannak más fák, akik, ha kihajtanak, életre keltek, akkor már boldogan mondhassátok: Hát elindulunk a nyár fele, és hamarosan nyár lesz, és még meg is éljük és megtapasztalhassuk, hogy már itt van, amiről még csak beszéltünk.
És milyen fontos megtapasztalni, amikor jelen van nektek Atyám Országa – vagyis a tanításban és az Írásban hogy is van írva?
Eljön Isten Országa, ahogy a nyár eljön és megtapasztaljátok, úgy eljön számotokra Isten Országa, sőt már előttetek van, vagy ha veszünk egy régebbi tanítást, akkor azt mondottam: már bennetek lehet az Isten Országa.
Elfogadtam a tanítást, elfogadtam a Szentlelket, elfogadtam az Élő Evangéliumot, elfogadtam a működést a kegyelem által, és elfogadtam, hogy felebarát vagyok. És ha már ezek mind bennem vannak, akkor már érzem, hogy bennem van Isten Országa a szeretet kegyelme által e megtapasztalásban. És akkor megtanulom, hogy mi az Ige, mert az Ige megmarad a tanítás Élő Evangéliumában, ez nem múlik el, és nem veszik el.
De a nemzedék se múlik el addig, amíg ezt mind meg nem tapasztalja, mert az Isten Országával Rólam, Jézus Krisztus Uratokról szól ez a tanítás, hogy Én az Ige által megjövendölt lettem, az Ige által eljöttem, az Ige által itt vagyok, az Ige által tanítok, szeretetet árasztok, és az Ige által megmutatom, hogyan lehettek ti is Atyám gyermekei Atyám Országában.
És ezt a nemzedék, ha felismeri és elfogadja, és megpróbál e szerint cselekedni és élni, akkor ő nem a pusztulásról beszél, mert ezt a tanítást úgy is lehet értelmezni, hogy jelen van a város, és a város pusztulását emlegeti meg, mert ha nem változnak, ha nem ismerik fel az Igét, ha nem ismerik föl a tanítást, ha nem érzik, mi a szeretet, akkor a nemzedékben elindul a pusztulás. Ég és föld is elpusztulhat és semmivé válhat, de a tanítás Igéje, az megmarad, amibe lehet kapaszkodni a segítségnyújtáshoz, a segítségnyújtásban.
Majdan jött a hónap, és mondhatjuk, közeledve az év végéhez, az ünnep, az Írás szerint, ahogy nektek most a jelenben írva van: a Király ünnepe. És ez a tanítás a Dicsőséges Királyról szólt, arról a Királyról, aki helyet foglalt dicsőséges trónusán.3 De mikor az Emberfia eljön az Ő összes angyalával, hogy helyet foglaljon e dicsőséges trónuson, és a nemzetek megjelennek Előtte, s ekkor a Király reájuk tekint, és végignéz rajtuk, és először azokat figyeli, akik úgy éltek, hogy ő megmaradhasson a testvérben, úgy éltek, hogy keresték az Emberfia szeretetét, tanítását, követését, küldetését a fény útján, hogy testvérré válhassanak, és haladhassanak a mindennapokban.
És akkor, mikor már az Emberfiú megjelent, majd Királyként elfoglalja dicsőséges trónusát, akkor a nemzetek előtt, kik hódoltak Előtte, elkezdi válogatni:
– Jobbomra mindazokat, akik a bárányban élnek a mindennapokban. S balomra, akik a kosokban élnek.
Hisz a Jó Pásztor hogyan cselekszik?
Ő is szétválogatja e nyájat bárányokra és kosokra. És akkor a bárányok felé, akik az igazak, így szól:
– Jöjjetek Hozzám, Atyám áldottai!
Ugye, milyen szép ez a megszólítás felétek, kik a testvéri, felebaráti szeretetben úgy éltek, hogy: „Mi bárányok vagyunk, és mi a Jobbjára szeretnénk kerülni. És ha majd halljuk ezt a szót a meghívásban, hogy: »Jöjjetek Hozzám, Atyám áldottai! Foglaljátok el helyeteket e Országban, e dicsőséges trónus mellett, amelyet egész életetekben készítettem, hogy ha eljött az idő, ti is itt lehessetek.«”
És miért kapták ezt a csodálatos meghívást?
Miért van jelen számukra ez a csodálatos hely, amelyet elfoglalhatnak?
Mert ők cselekedtek. Ők figyeltek a kicsinyekre, az elesettekre, az árvákra, a szomorúakra, a betegekre, és ezeken mind-mind megpróbáltak segíteni.
Most, ha az Írást vesszük, ott azt mondják, ahogy le van írva: Éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam, és innom adtatok. Ruhátlan voltam, betakartatok. Beteg voltam, s meglátogattatok. Börtönben sínylődtem, és ti felkerestetek.
És ezt a mai nyelven hogyan is kell értelmeznetek? Hogy is mondottam?
Mert segítettetek azoknak, akik talán tőletek várták a segítségnyújtást, a kézfogást, a szeretet elfogadását, a szeretet átölelését, a tanítás mondanivalóját, lehet, hogy egy szóval, egy gondolattal kiegészíteni, és elmondani, hogy megérthessed, felismerjed és elfogadjad. Mert ezek mind a kicsinyek, és ha te valamit megtettél e kicsinyek közül, azt Nekem tetted. És akkor boldogan hívhatlak benneteket:
Jöjjetek, Atyám áldottai, és foglaljátok el a nektek készített helyet e dicsőséges trónuson és trónus mellett!
S akkor jönnek a Balján lévők, akikre – hogyan is szól az Írás a tanításában?
– Távozzatok Tőlem ti, átkozottak!
De miért is ők ilyenek?
Mert nem keresték az Én közelségemet a szeretetben, az örömben, a békében, a megbocsájtásban. Nem keresték, hogy eggyé válhassanak. Nem keresték, hogy ez által tudnak cselekedni, és tudnak adni és tenni. Ők élték az ők kialakult életüket, és ebbe a kialakított életbe semmi és senki nem fért bele.
És itt hogy van az Írás?
Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, és nem adtatok innom. Ruhátlan voltam, és nem takartatok be. Beteg voltam, s nem látogattatok meg. Börtönben sínylődtem, és nem kerestetek föl.
S akkor mit mondanak ezek is?
– Hát, Uram, mikor láthattunk Téged éhesnek, szomjasnak, ruhátlannak, betegnek és börtönben sínylődve?!
Hát nem vettétek észre a kicsinyeket! Nem vettétek észre a kicsinyekhez a segítségnyújtást!
Mert ha azokkal ezt nem tettétek meg, akkor Velem és Nekem nem tettétek meg!
Akkor ti mehettek az örök kárhozat ítéletére, és a Jobbomon, elfoglalva, dicsőséges trónus mellett pedig jöhetnek az Örök Élet szeretetéhez.
Mennyivel más így hallani, mint azt, hogy kitaszított legyek az örök tűz kárhozatára.
És ilyenkor van az, hogy szabad akarat cselekvésével érkeztetek a Földre. Mindenkinek megvan a saját élete, hogy hogyan és miképpen alakítja ki, hogyan és miképpen cselekszik, hogyan és miképpen fogad el, és hogyan és miképpen próbál így a felismert, meghívott úton haladni, vagy: „Nem veszem észre, nekem nincs szükségem e felismert, meghívott útra! Én inkább választom azt az utat a széles útban, ahol szinte könnyedén sétálok, és nem is vagyok magam, mert többen vagyunk rajta. És nem küszködök. Mit nekem az, hogy én vegyem észre azt a keskeny utat, amelyen lehet, hogy nem tudok így sétálni, így haladni, hanem küzdenem kell, tennem és cselekednem? Élni az élet mindennapjait, érezni a szeretetet? Érezni az öröm békéjét a kegyelem által?”
Igen. Mert ez a helyes a meghívott útban. De a szabad akarat a cselekvésében ezt nyújtja számotokra, hogy mindenki saját maga döntheti el, hogy hogyan és miképpen szeretnék élni, hogyan és miképpen ismerem fel ezt az Emberfiút a Királyban, a Tanítóban, hogyan ismerem fel, mikor árassza felém áldását, békéjét, örömét és szeretetét, hogy mindezzel betöltekezve én is egy teljes életű ember lehessek, és tudjak figyelni önmagamra, ismerjem önmagam, és ez által tudok megnyílni és segíteni mindazoknak, akik talán tőlem várják a segítséget. Mert akkor a szabad akarat cselekvésében másképp tudom elképzelni az én utamat, és másképp járom ezt az utat, és felismerem azt, hogy talán én is megkaphatom ezt a megszólítást: Jöjj, Atyám áldott gyermeke, és foglalj helyet itt Mellettem a dicsőséges trónusnál!
És akkor öröm járja át a szíved és a lelked a felismerésben és az elfogadásában.
De erre mindig a szabad akarat cselekvése tud rávetíteni és rávezetni. Senki nem parancsol, senki nem utasít, senki nem követel tőled, mert ha te ezeket megtapasztalod és hallod, akkor nem vagy önmagad, nincs emberi értéked a testvérben és a felebarátban. Te akkor olyan vagy, mint az a haszontalan szolga, akinek mindig megmondották, hogyan és miképpen cselekedjen, és mit tegyen: semmivel sem többet, és semmit sem kezdek el előbb, csak akkor, amikor utasítottak, s amikor elmagyarázták az utasítás fontosságát.
Fontos, hogy átgondoljuk, hogy ez a szolga akarok-e maradni, vagy ki akarok ebből lépni, és több lenni, és felismerni a fényt a meghívott útban, és átlépni erre az útra, amely az Örök Élet fényéhez vezet e kegyelemben, mert tudom, hogy akkor valójában milyen ember vagyok a testvérben, a felebarátban, akit, ha szét is válogatnak, mégis legyen helyem a bárányok között, és ne kerüljek a kosokhoz.
De ha még oda kerülök is, és a jelenben rádöbbenek, hogy ez talán nem jó, mert valaki segít a szeretet szaván rávezetni a helyes útra, soha nem késő megállni, önmagunkba nézni, elgondolkodni, hogy: „Valójában, Uram, Te mit vársz tőlem e szabad akarat cselekvésében?”
És ha megnyitod szíved és a lelked, és valóban őszintén teszed fel a kérdésedet, megkaphatod a segítő választ a felismeréshez, az elfogadáshoz, és ez által az elinduláshoz.
Ennek reményében árasztom felétek ma áldásomat kiválasztott testvérem által, hogy töltse be szíveteket, a lelketeket, öleljen át e mai tanítás fénye az örök fényben, és mutassa meg számotokra a felismerés útját, hogy jöjjetek Hozzám, Atyám áldottai!
És ennek reményében árasztom áldásomat.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket, egész lényeteket, és mutassa meg számotokra a fény szeretetével a megvilágított, helyes utat, amelyre „igyekszünk és törekszünk, hogy mi is ott helyet találhassunk a bárányban, mert idővel megkapjuk a meghívást a fény örök életéhez, a dicsőséges trónus mellett, hogy azt a helyet, amely számunkra elkészíttetett, elfoglalhassam, és örömmel élhessek e Országban, e kegyelemmel”.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2014. december 5.

IMG_7224 jav

Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedtetek, hogy ismét egyek lehessetek e fájdalom, szenvedés Golgotájának ünnepében e várakozásban. A várakozás, amely most eljött számotokra, hogy felkészüljél szíveddel, lelkeddel, egész testeddel, hogy valójában teljes legyen a felkészülési időd az ünnephez.

A mai nap tanítása is így szólt felétek és hozzátok. Hisz ha csak az első tanítását vesszük, akkor arról van szó számotokra, ahogy most ebben a hétben vagytok, és megjelent előttetek a fény a világosságában, hogy nem csak szemetek előtt látjátok, hanem megnyissátok szíveteket, hogy befogadhassátok a fényt, a világosságot e kegyelemmel.

Az első tanításában pont erről van szó, hogy ő a fény, aki már eljött, és akit nem ismertek fel. Mert hogyan is szólt a tanítás?

A tanítványaim megkérdezik:

– Miért mondják azt az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?1

Valóban, Illésnek kell eljönnie. Illés eljött, és helyre rakott mindent, ami fontos és szükséges volt.

De Én azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, és mégsem ismerték fel, kényük-kedvük szerint bántak vele, holott ő világított, és mégsem ismerték fel a népben, mert a világosságot is a dicsőség, fény ragyogásában csak ideig-óráig tudták elfogadni, és gyönyörködni benne.

Ezért hát azt mondom nektek, hogy Illés eljött, és nem ismertétek fel, ahogy eljött az Emberfia is, és Őt sem ismertétek fel. Ezért fog az Emberfia mindezektől szenvedni.

Most a fény a világosságában kiutat mutat nektek a mindennapi élet sötétségéből, hisz sokan és sokan még mindig nem veszitek észre, hogy sötétben jártok, fényre vártok a világosságban, hogy erőt adhasson a felismeréshez és az elfogadáshoz. És akkor már boldogan mondhassátok: „Már nem sötétben járunk, hanem a Fény világossága ad nekünk helyet az út haladásában, elfogadásában, a felismerésben.”

Mert ha már a fény, a világossága, a sugarai átölelnek, akkor a fény sugarainak jelenlétében szinte gyönyörködni lehet, megtelni szívünkkel, lelkünkkel, egész lényünkkel, és érezni ez által a kegyelem működését, hogy felkészült lehessél e várakozásban mindarra és mindahhoz, ami előtted van, de még nem ismerted fel, s nem tudtad elfogadni, és ez a várakozás rávezet e szeretet kegyelme elfogadásában és elfogadásához.

Majdan jött a második tanítás2, ahol már a tanítványok, ugye, felismerték, hogy ez a tanítás nem másról szólt, mint Keresztelő János eljöveteléről. De most nem a pusztában hajló nádszálról akarok nektek szólni, hanem most arról, amikor Keresztelő János előtt megjelennek a zsidók, és tanúságot kérnek tőle az igazságról, hisz ő a hírvivő az eljövetelben, hogy előkészítse az utat, az ő szavát idézve: „annak, aki hatalmasabb, s aki utánam jön”. S akkor Én a felkérésben tanúságot tehetek erről az igazságról. De ezt az igazságot a tanúságtételben mégsem ismertétek fel, mégsem fogadtátok el, szintén csak ideig-óráig volt rá szükségetek. S akkor Én, Jézus Krisztus Uratok megjelenek, akit szintén még mindig nem ismertetek fel, és mégis várjátok, hogy Én is tanúságot tegyek, talán Önmagamról.

De Én nem azért jöttem, hogy tanúskodjam. És nincs szükségem az emberek által a tanúságtételre.

Én az vagyok, aki a tettekkel cselekszik, amelyet a tettekben Atyám Reám bízott. És majd a tettek tanúságot adnak mindarról, ami bevégeztetett, s ami megjelent előttetek.

És akkor megértették, megérthetitek, hogy Én nem más vagyok, hanem az, akit az Atya küldött a cselekedetek révén.

S akkor felismeritek ezt a világosságot, mert a hírvivő az eljövetelében is fény volt, világított, de mégsem akarták felismerni és elfogadni.

Többen és többen, ha megjelenik előttetek a fény, nem igen akarjátok elfogadni, inkább meg akartok maradni még mindig a sötétségben, a múlt golgotai tanítást felemelve a megemlékezésben, a szokás hagyományában?

Mert tudjátok, mondottam, a szokás hagyománya nagy úr, és mást nyújthat számotokra, mintha felismeritek a fényt, a világosságot. Mert hogyan lehetne ezt nektek úgy megadni, hogy felismerd, megérthessed és elfogadjad, hogy a tanítás, mind a kettő, a hírvivőről és az előkészítő út jelenéről szól?

Ő nem más, mint Keresztelő János, aki fény volt és világított, és tanúságot tett, és a tanúság mégis eltávozott, nem maradt meg, csak ideig és óráig.

És mikor ő jelen lett, kényük-kedvük szerint bántak vele, nem törődtek mindazzal, hogy ő valójában kicsoda, és miért is jött el.

Most a várakozásban ezért szól felétek ez a tanítás, s a tanításban nem kimondottan az, amelyet más évek megkezdésében kaptatok, hogy miért mentek a pusztába, és mit lássatok a nádtól lengett szélben, teveszőr ruhában, a pusztában kiáltó hangban? Hisz az is ő volt, aki világított. De ott a más megjelenése volt számotokra a várakozás felkészítésének elfogadásához.

Most már, ha te elfogadtad a várakozásodat, elfogadod a Fényt a világosságban, nemcsak szemeddel, hanem szíveddel és a lelkeddel, itt a bensődben, és befogadod ezt a sugár-ragyogást a fényből, ez által erősödhetsz, és utána ezt a fényt a ragyogás sugarában haza viheted, és áraszthatod, mert érzed, hogy működik a kegyelem, érzed, hogy a kegyelem elvihet a szeretethez, ahhoz a szeretethez, amely hamarosan ismét nemcsak szemetek előtt, hanem a szívben is meggyullad, és ahogy mondottam már a kezdetek tanításában, hogy mikor egy fény világít3, már akkor is látsz, és nem sötétben jársz. Ha már kettő fény világít, akkor szinte már úgy látod, hogy teljes számodra a világosság, és már nem tévedek el, mert tudok haladni.4 S mikor már három fény meggyullad szemed előtt és szívedben, akkor már jelen van a szeretet, és jelen van az öröm a családban, öröm a családhoz, az eggyé váláshoz.5 És mikor már négy fény világít szemed előtt, majd szívedben, már akkor felkészülsz, hogy ezt mind, mint egy szép, egymásra épülő koszorú, összeköti a béke fénye, és nyugalmat áraszt. S akkor tud működni a fény a világosságában a szeretettel, az öröm kegyelmének, békéjének nyugalmával, és teljes lesz számodra a várakozás kegyelme, felkészülve, hogy: „Igen, nemcsak szememmel, hanem szívemmel is felkészülök, mert valaki ismét eljön, valaki ismét meglátogat, valaki ismét árassza a Fényt a sötétségben.” És akkor már boldogan mondhatod, hogy: Betlehemnek pusztájában Földre szállt a Szeretet.6

Az a Szeretet, amely a mai nap is jelen van, de ezt a Szeretetet nemcsak szemeddel, nemcsak füleddel, hanem a szíveddel is fel kell ismerni, megtapasztalni és elfogadni. És akkor a várakozás valóban a Fény világosságának, sugarának gyönyörét, ajándékát és kegyelmét nyújtja számodra és számotokra.

A mai nap a harmadik tanítás szinte már teljesen az ünnep közelségét nyújtja, mert hogyan is történik?7

Most nem teljesen az elejétől kezdtem e tanítást, ez most csak egy szakasz, mert először van a hírvivés, a felkeresés és az elfogadás, a megtapasztalás, és majdan az elindulás. S akkor Mária útra kel, és elindul, hogy felkeresse rokonát, Erzsébetet, hisz hírül kaphatta, ő is gyermeket vár. És virág és lomb lengedezik, és kíséri Őt útján. És mikor betér a házba, köszönti Erzsébetet, és fellendül a köszöntése, és szíve alatt felujjong a magzat. És szinte meglepődik:

– Honnan lehet az, hogy az én Uramnak az Anyja jön szerény hajlékomba, és meglátogat?!

Mert a szeretet, amely jelen van a szívben és a lélekben, ezt az indíttatást adta, hogy elinduljon és meglátogassa idős rokonát, hogy együtt tudjon vele örülni a család érkezéséhez. Mert már ők is egy család lesznek, és a család, az öröm szeretetének kegyelme megadta, hogy hogyan és miképpen kell felismerni, elfogadni és eggyé válni vele. És akkor már öröm és boldogság a köszöntés, amely fülemben csendül, és már nem is szavakkal, hanem szinte kifakadó énekkel köszöntjük, mert meglátogatta rokonát, Erzsébetet, hogy szeretetet sugározzék számára a szív, a lélek és a találkozás, ezt mind-mind összekötheti, mert ettől nagyobb öröm nem kell, mint mikor két asszony a szeretet örömével találkozik, hisz mind a ketten gyermeket várnak. És a gyermekvállalásban – hogy is mondjuk? Az egyik lett a hírvivő és előkészítő az út eljöveteléhez, mert „hatalmasabb lesz az, aki utánam jő”. A második pedig az, aki nem más, mint hallgatott mindarra, amely beteljesedett, és az Ige valóban Testté lett, és megjelenik nemcsak szívünkben, lelkünkben, hanem Őt már láthatóan is, szemünkkel, és érezzük, hogy ez a várakozás valójában mit tud nyújtani számotokra e kegyelem, ajándék működésében.

És ez is számotokra egy csoda. Nem különleges csodákat kell várni. A csoda itt van előttetek, szinte így lehet kínálni, hogy felismerjétek, elfogadjátok, szívetekbe zárjátok, és megengedjétek, hogy ez a csoda a kegyelem ajándékával működjön rajtatok és bennetek, és megmutathassa számotokra mindazt, ami által e várakozásban fel tudtok készülni, el tudtok fogadni, meg tudtok erősödni, és valóban készen álltok az érkezésre, az érkezésben a látogatásra, hogy a fény, a szeretet, az öröm és a béke valóban teljes legyen számotokra e látogatással a szívben, a lélekben és egész lényetekkel.

Én ma számotokra e szeretet, öröm tanítását tudom nyújtani, hogy valóban felkészültek lehessetek, és örömben éljetek, és az öröm megváltoztasson benneteket, és szinte kivetítődjön arcotokra, hogy: Igen, a tanítás, a kegyelem megadta mindazt, ami fontos e mindennapi egyszerű embernek a testvérben. Ezért nem kell fizetni, ezért nem kell könyörögni, ezért nem tudom, nem tudom, milyen nagy erőt kellene kifejteni, ez mind így van előttetek, csak fel kell ismerni, komolyan venni, befogadni és megengedni, hogy működjön rajtad és benned, s ez által vezessen e meghívott úton. És akkor öröm és boldogság járja át e várakozásban nemcsak téged, jelen lévő testvéremet, akik ma megjelentetek, hanem mindazokat, akik lélekben vannak jelen, és majdan szembesülnek a tanítással, s a tanításból felismerik mindazt, ami egyenként neked, neked, neked és neked szól, mert mindenki a testvéri felebarátban felismeri az ő saját tanításának ajándékát, kegyelmét, fényét, világosságát, hogy működhessen rajtatok és bennetek.

S ennek reményében árasztom felétek ma a Fény, a Szeretet kegyelmét, az öröm felismerését és a békének a nyugalmát, hogy teljes legyen számotokra ez a kegyelem, érintse meg szíveteket, lelketeket, hogy ez által tudjatok működni, felkészülni e várakozásban, e kegyelem ajándékában mindahhoz, amire szükségetek van, és mindabban, hogy valaki meg tud látogatni, megérinteni szívedet, érezni a Fény, Világosság szeretetének, örömének békéjét.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme pedig a működésében teljességet nyújtson számotokra e felismerés elfogadásának ajándékához, hogy eggyé válhassatok vele, és vele együtt éljetek, és örüljetek, mint ahogy a két Asszony találkozása örömtől énekbe fakadt, és megértették, hogy: Tudtunk hinni mindabban, amiről szólt a tanítás, és mindabban, hogy az Ige Testté lett, nemcsak előttünk, hanem szívünkben és a lelkünkben.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!