JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2013. február 1.

Jézus Krisztus Urunk:

 

A Megtestesült Szeretet jelképszobra

A Megtestesült Szeretet jelképszobra

Köszöntöm a mai napon testvéreimet, s először mindazokat, akik meghallottátok a hívásomat, és a hívásban engedelmeskedni tudtatok.

De köszöntöm azokat is, akik szintén hallották a hívást, de valami akadály, ami miatt nem tudtak eljönni, és most lélekben kísértek el benneteket a fájdalom, szenvedés Golgotáján.

A mai nap tanítás, ma az első részét vesszük, az arról szólt, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok tanítványaimmal együtt elmentem abba a városba, ahol nevelkedtem, ahogy valamikor énekeltétek, a virágos Názáretbe.1 És a názáretiek nem ismerték fel a Megváltót, aki pedig jelen volt előttük.

És a tanítás is erről szól felétek, hogy elmentem tanítványaimmal, majdan tanítást adtam számukra. De a tanítást nem elfogadták, nem átélték, hanem a tanítás részében megbotránkoztak. A tanítás részében volt, aki csodálkozott, hogy honnan van a hatalom, a bölcsesség, és honnan van még az, hogy a kezével miket is művel.

Úgy-e, milyen könnyű elítélni másokat?

Holott nem kell ítéletet mondani senki felett, mert az ítélet majd eljön a maga idejében. Hisz ha a mai szentbeszédre figyeltek, mit szólt számotokra pásztorotok a szentmise keretében?

Hogy könnyű ítéletet mondani főleg arról, amiről még elképzelés sincs, vagy képben sem vagyunk, hogy valójában hogyan és miképpen történik ott az esemény. Hisz ő egy egész más történetet hozott fel számotokra, mint ami most az Én történetem. De valahol az ítélet révén találkozik, mert ott is ítéletet mondottak, itt is megítéltek. És hányszor és hányszor megteszitek a mindennapi élet földi útpályátokon, hogy oly könnyen tudtok másokon ítélni, ítéletet mondani.

S ilyenkor szeretettel kérdezhetem tőletek Én, Jézus Krisztus Uratok:

Hol a tanítás szeretete?

Hol a tanítás áldása?

Hol van ez a sok-sok év, amelyen már együtt voltunk, és együtt vagyunk?2

Hol van az az ajándék, amikor azt mondottam nektek, pár évvel ezelőtt, hogy így, a szívetekben helyet készítsetek, hogy Én elfoglaljam a helyemet, hogy eggyé váljak veletek a szeretet kegyelmében?

Ezek mind-mind a tanítások révén jelen voltak számotokra.

Most visszatérünk ismételten a mai tanításra. Én is tanítást adtam, és mivel így megbotránkoztak — hogy is mondjuk az ítéletet?

— Az nem az ács, annak a Máriának a Fia?! Jakabnak, Jánosnak, Simonnak testvérei? Rokonai is itt élnek!

De ez még egy kívülállótól még jobban elfogadott, mint mikor a saját család ítél meg, a saját család mond ítéletet. Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok nem is tudtam itt csodát tenni, csak pár betegnek kézrátétellel gyógyulást adtam, hisz megbotránkoztak Rajtam.

Én megmondhatom számotokra, visszafele: Én nem megbotránkoztam — Én meglepődtem hitetlenségükön.

Úgy-e, milyen szép a kettő közötti különbség? Mert Én, Jézus Krisztus Uratok is mondhattam volna azt a szót, hogy Én is megbotránkoztam rajtuk. De Én nem azt mondom, hogy megbotránkozok — Én meglepődtem hitetlenségükön.

De hogy meglepődtem, ezzel még nem ítéltem. Ezzel még várhatjuk a változás útját a jelen mindennapi életében, amire szükség van. Fontos, hogy érezzétek a kegyelem ajándékát, fontos, hogy érezzétek a szeretetnek áldását, amelyeket oly sokszor a megerősítő kegyelemben ajándékul adtam számotokra, hogy felismerjétek mindazt, amely körülvesz benneteket. Így a jelenben a megbotránkoztató és a meglepő, mondhatjuk szolgámra is, kiválasztott testvéremre, akit még szintén a mai napig hányan és hányan megítélik, megbotránkoznak rajta. De amikor bajba kerülnek, amikor már úgy érzik, hogy nem tudják, hova is forduljanak, akkor némelyek egy imaszándékért, hát erőt vesznek. De ha az imaszándék egyszeri elmondása után nem történik semmi, ó, akkor lehet ítélni, ítéletet mondani! Holott az ítélet egyszer eljön mindenki számára, és azon az ítéleten mindenki saját magával találkozik, és azon az ítéleten döbbenhet rá némely, mondhatni azt, hogy milyen megbotránkoztató életet élt, milyen megbotránkoztató cselekedettel cselekedett, vagy mondjuk azt, hogy: „Meglepődtem, hogy én ilyen életet is tudtam élni?!”

Lehet különbséget tenni, s lehet fokozni. Ezek mind-mind rajtatok és bennetek van.

De Én, Jézus Krisztus Uratok, nem csak ez az egy találkozásom volt a nevelőhelyemmel, Názárettel. Volt már más is. De mindig meglepődve jöttem el arról a helyről, és nem tudtam csodát adni számukra, mert volt olyan is, amikor csodát kértek.

De hogy adjak csodát azoknak, akikben nincs hit, nincs szeretet, nincs bizalom, ami a legfontosabb?

Hányszor és hányszor hallottátok már ezeket a szavakat, de talán nem teljesen ennek a formájában, ahogy ma adom számotokra. Fontos, hogy érezzétek és értékeljétek, hogy mindennek az alapja a szeretet. Ha ez a szeretet itt bennetek él, megengeditek, hogy működjön rajtatok és bennetek, megengeditek, hogy ez a szeretet vezessen benneteket, akkor könnyebb az a megpróbáltatott élet, amelyen néha a földi élet-útpályán végig kell menni. Van, aki azt mondja: „Egész életemben nagyon nehéz volt az élet.” És van, aki azt, mondja: „Egy darabig jól éltünk, megbecsülésben, szeretetben. Utána egy fájdalom jött, és a fájdalom és a bánat után gyökeresen megváltozott az élet.”

Rádöbbenünk, néha azt mondjuk, könnyedén: „Nincs az életnek értelme.” Pedig az életnek mindig van értelme, amely jelen van a mindennapokban. Örülni és szeretni kell minden egyes felvirradó napot, amely megjelenik számotokra; mert felvirradt, az már öröm, de hogy le is nyugszik, az még kérdéses. Erre majd csak időnként lehet adni választ, amikor megéljük ezt a napot. És várjuk az ismét felvirradó napot, mert a szeretet a kegyelem által így tud működni. És ha ezek mind-mind így működnek rajtatok és bennetek, akkor nem csak az ítéletet kell felismerni, elfogadni, könnyedén másokra ráolvasni, hanem akkor, ha már a szeretet itt belül van, akkor a szeretet másra próbál rávezetni benneteket, és akkor érzitek valóban, hogy a Megváltó itt van köztetek. Mert a jelenben ezt a tanítást így is lehetne értelmezni, hogy ennyi éve itt vagyok köztetek, ennyi éve tanítalak benneteket, ennyi éve árasztottam szeretetemet, és ennyi év alatt hányan és hányan mondtatok ítéletet, ennyi év alatt hányan botránkoztatok meg, s ennyi év alatt hányban maradt meg az élő hit a szeretet, kegyelem révén?

Ezekre mind-mind ti saját magatok is választ adhattok, hogy hogyan és miképpen szeretnétek élni a mindennapi élet útpályáját, mert ha a szeretet benned van, és kivetíted kifelé az arcodon, mindjárt másképp nézel ki, másképp érzed a körülötted lévőket, másképp tudod elfogadni mindazt, amely körülvesz, és téged is másképp fogadnak el. De ezek mind-mind a tanítás révén az Élő Evangéliumban így árad felétek és hozzátok.

Majdan folytattuk a tanítást3, de a tanításból is itt a második szakaszt, mert az első része az, amikor felkészítettem tanítványaimat, és elküldtem őket kettesével, és azt mondottam:

— Ne vigyetek magatokkal több ruhát, se erszényt, se tarisznyát. Egy vándorbotot, és így menjetek. — Hatalmat kapva, hogyan tértek vissza.

És mikor visszatértek, boldogan és örömmel mondották el, hogy hogyan és miképpen működhettek, hogyan segítettek, hogyan gyógyítottak, hogyan tanítottak. De szinte nem lehetett észrevenni a mondanivalójukat, mert oly sokan voltak, és nagy volt ott a nyüzsgés, mozgás, szinte leülni nyugodtan, hogy ételt fogyasszál, ahogy mondani szoktuk az Írásban: evésre sem volt idő és hely.4

Ilyenkor szoktam mondani, hát vonuljunk félre tanítványaimmal, átevezünk a másik partra egy kopár, üres helyen, ahol pihenni is lehet, ahol beszélgetni is lehet, ahol meg lehet érteni az ember szavát, mert figyelünk egymásra.

De valóban figyeltek a nép sokaságában, mert mire Én, Jézus Krisztus Uratok tanítványaimmal átértünk, hogy kiszálljunk a bárkából, azt vettük észre, hogy a környező falvakból, városokból gyalogosan mily sokan összegyűltek, akik tudták és hallották, hogy hova megyünk. És reájuk néztem, és olyanokká váltak, mint a pásztor nélküli juhok.

Ez a szó és ez a tanítás már ismerős számotokra. Ilyenkor mondhatom számotokra pásztor testvéreteket, aki először érkezett ide5, és még nem volt itt pásztor, ő is azt nézte, hogy ennyi testvér itt jelen van, és ez a Szentírás lebegett előtte, hogy a testvérek itt vannak, és ők a juhok, és nincs számukra pásztor, és szükség van a pásztorra, aki segítsen e nyájnak, akik jelen vagyunk.

Fontos, hogy értékelni és felismerni kell mindazt, amely körülvesz a mindennapokban, mert így tudunk élni, így tudjuk elfogadni a felebarátot a felebaráti szeretettel, a feltétel nélküli szeretettel, amikor nem szabok ki időt, amikor nem szabom meg, hogy hogyan és miképpen, amikor nem mondom meg másnak, hogy te hogyan változzál. Mert Én, Jézus Krisztus Uratok sem parancsolok, utasítok, követelek. Én, Jézus Krisztus Uratok a szeretet szaván fordulok felétek és kérlek. A kérést saját magad, hogy elfogadod-e, szívedbe zárod-e, és megpróbálsz e szerint élni, az ismét rajtad múlik a felismeréshez és az elfogadáshoz. Érezni kell mindazt, ami által a tanítás így volt jelen a pásztor nélküli juhoknál, bárányoknál, testvéreknél a felebarátban. Mindegy, hogy kit hogyan és miképpen értékelsz, miképpen szólítod meg, csak a megszólítás, az legyen a szeretet szaván, a kegyelemben, mert akkor tudod elfogadni testvéredet, akkor tudsz rá tekinteni, és akkor tudod szeretni és érezni, hogy a szeretet visszasugárzik reád, mert kölcsönössé vált mindaz, ami a tanítás által megelevenedett számotokra. Mert a kegyelem az ajándékában csak így tud felétek áradni, összekovácsolódni. Érezni, hogy mily jó, hogy egyek lehetünk, egyek a kegyelemben.

És mivel már átléptünk egy új napba, mert még nem azt mondom, hogy felvirradt, de már új napban vagyunk. Ez a nap egy fontos ünnep az ajándékában.6 Fontos, mert ma az ünnep varázsa megelevenedhet előttetek ismételten, mert ma ismét rátekinthettek a Betlehemnek pusztájában a Földre szálló Szeretetre, erre a Kicsiny Gyermekre, akit Édesanyja gondosan betakargatott, elkészített, hogy:

— Itt az idő, hogy ma már be kell, hogy mutassuk.

Tehát ne úgy értelmezzétek, hogy ma indult el — a mai napra ért oda. Ma történik meg a bemutatás, ahova szeretettel és örömmel készítették fel a szülők az elsőszülött gyermeket, hogy bemutassák és felajánlják a Mennyei Atyának.

De mivel Édesanyám tudta, hogy Én hogyan és miképpen érkeztem, Ő tudta, hogy Neki hogyan és miképpen kell Engem elvinni.7

Mert hogy is énekeltétek: „Várja számos évek óta Megváltóját Simeon”.

Örültetek, vigadoztatok, mert ő is boldog volt, az ősz hajú emberke, hogy beteljesedett mindaz, amire felkészítették. Jelen van a prófétaasszony is, az Anna ezen a csodálatos ünnepen, hogy a Kisgyermeket elhozták a templomba bemutatni.

De Simeon itt nem félt elmondani az Édesanyának:

— Boldog ez a Gyermek, és boldog ez az Anya. De a boldogságában lesznek fájdalmak, amelyet tőr járja át.

Tehát itt már Simeon felkészíti az Anyát, hogy valójában milyen is lesz az út, amelyen még mindig tovább kell haladni.

Én, Jézus Krisztus Uratok hányszor készítettelek fel, hogy hogyan és miképpen fogadjátok el a mindennapi életet, hogyan haladjatok rajta, hogyan fogadjátok el egymást, és hogyan érezzétek a kegyelmet. Mert a felkészülés, az jelen van, ahogy most azt mondom, hogy felkészítelek benneteket a bűnbánat-időre8. A bűnbánat a lila színében jelenik meg9 és elevenedik meg előttetek, rajtatok és bennetek. Ilyenkor egy kicsit többet kell adni, tenni és cselekedni, érezni ennek a bűnbánónak fontosságát, súlyát.

És most itt Én, Jézus Krisztus Uratok meghívlak benneteket, testvéreim, és majd máskor is szinte így kopogtatni fogok szívetek ajtaján, hogy meghalljátok, hogy ölelésre tárt Karjaimmal várlak benneteket, hogy ismét egyek lehessünk a bűnbánat fájdalom-szenvedésén a szeretetben, mert akkor is a szeretet lesz a központ, az ajándék s a kegyelem. Hogy mellette mi minden elevenedik meg előttetek és rajtatok, attól nem kell félni, mert az úgyis megtörténik, ahogy az elmúlt évek folyamán. Érezzétek szívetek nyitottságával a szeretetemet, érezzétek kopogtatásomat, halljátok meg szívetekkel a hívásomat, mert nem mindegy, hogy itt hallod10, vagy itt hallod11, és hogyan tudsz cselekedni és részt venni.

Fontos, hogy ismét egyek lehessünk a mindennapokban, és különösképpen most, a bűnbánat-időben, amikor a tanítással, áldással ajándékot nyújtok számotokra.

Így áradjon reátok a mai nap áldásom a szeretet jelében, a kegyelemben, hogy ne ítélkezz, hogy téged is meg ne ítéljenek. Ne akarjál pásztor nélküli juh maradni, ragaszkodjál te is a közösséghez, a pásztorhoz. Érezd, hogy valahova tartozol, érezd, hogy te is egy vagy a sok közül, akiket szeretettel és örömmel így át lehet ölelni, szinte felemelni, hogy érezni a meleg kegyelmet, érezni, hogy: „Valami most megindult bennem? Megéreztem valamit, vagy melegség ölelt át?” — mindegy, hogy ki hogy érzi, mert ha nyitott a szíved és a lelked, akkor érzed a kegyelmet.

Most kiválasztott Mária szolga által áradjon reátok áldásom.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme a szeretetében áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket, erősítsen meg, és ezzel a kegyelemmel tudjatok ismételten haladni az úton, és felismerni s elfogadni a bűnbánat-időt, és a bűnbánat-időben is úgy cselekedni, ahogy érzitek a saját szívetekben, ami jelen van és jelen lesz számotokra a mindennapokban, a mindennapokhoz.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!


JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2013. április 5.

Jézus Krisztus Urunk:

 

IMG_5369  jav. honlapraKöszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat, hogy ismét egyek lehessünk a jelenben.

A mai nap a fájdalom, szenvedés Golgotájának tanításában, amelyet megadtam számotokra, a hit, a szeretet felismerése áradt reátok és felétek a kegyelem által, hisz ha nézzük az első tanítást, amely a kenyérszaporítás napján történt, hisz a csoda már jelen van a kenyérszaporítás által, ami által már a hit jelenléte megelevenedik rajtuk és bennük.1 Mert ha már a csoda, amely megjelenik, kézen fogható, akkor abban már csak hinni lehet.

Úgy-e, hányszor és hányszor így mondjuk magunk között?

De a hit nem csak a kenyérszaporítás pillanatában van jelen, hanem a hit akkor is, amikor elindulunk, hogy bárkába szállva átevezzünk a túlsó partra. De ahogy evezünk, a tó háborog. Fúj a szél, s akkor mi jelenik meg az emberi szívben? Hát a félelem. Ekkor a félelem úrrá tud lenni, nem csak tanítványaimon, hanem a mai nap jelen embertársain a felebarátban, a testvéren. Amikor a félelem oly hamar el tud hatalmasodni rajtatok és bennetek, hogy a félelem által nem tudjátok felismerni mindazt, amely az ajándékkal szinte így kínálkozik nektek a kegyelemben. Érezni, hogy valójában hogyan és miképpen van jelen. Mert ez a tanítás a csoda által, a csoda megtapasztalásából átment a hithez és a szeretethez.

Hogyan is van a hit előttetek?

Hogyan lehet bennetek?

Hogyan mutassa meg ez a hit a kegyelmet?

Mert hogyan mondottam tanítványaimnak?

Higgyetek, és ne féljetek, mert Én vagyok, Én, Jézus Krisztus Uratok.

A tanítványaimnak pedig csak így szóltam:

— Én vagyok, és ne féljetek.

Mert elindultak a sötétben, és haladtak. S Én, Jézus Krisztus Uratok nem vagyok velük, akkor a félelem hamar megelevenedik rajtuk és bennük. S akkor nem érzik mindazt, amely körülveszi őket. S akkor kell figyelni egymásra, elfogadni egymást, a szeretetben tekinteni egymásra, ha kell, segíteni egymáson, mert így működik rajtatok és bennetek a hit kegyelme e tanítás által. Mert nem csak az a csoda, amikor tanúi lehettek — és ti tanúi lehettek a tanítás által a kenyérszaporításról. Mert a kenyérszaporítás, az hogyan is elevenedik meg előttetek és rajtatok? Mert azt nézitek, hogy ez csoda, mert „jóllakhattunk, ha éhesek vagyunk”.

Ebben a kenyérszaporításban, ha csak az egyik részét nézitek, az a test táplálékaként elevenedett meg rajtatok és bennetek. De ha tovább megyünk, akkor megelevenedhet rajtatok és bennetek a lélek tápláléka. És a lélek táplálékában hogy értékelitek, s hogyan fogadjátok el? Hogyan váltok vele eggyé, és hogyan nyissátok meg szíveteket a hithez?

Mert a hit kegyelme így erősít meg benneteket a mindennapokban, a mindennapokhoz, mert akkor érzed és értékeled mindazt, ami e tanítás által összefog benneteket.

Majdan haladunk tovább2, az a tanítás egy kicsit, ahogy mondani szoktátok néha: „kedves az én szívemnek, az én lelkemnek, mert akkor érzem, hogy én is egy olyan testvér vagyok a juhban, mikor azt mondja: »Én vagyok a Jó Pásztor, és a Jó Pásztor életét adja juhaiért.«”

A „juhai” — akik jelen vagytok, akik a mai napon is közösen e jelenben meghallottátok hívásomat, és igyekeztetek, hogy ti is juhokká válhassatok e tanítás által. De a tanításban hogy is mondom nektek?

Én vagyok a Jó Pásztor, aki életét adja a juhokért.

S akkor vannak a béresek.

Na, most ilyenkor fel lehet tenni a kérdést önmagatok számára, hogy köztetek ki a béres? Ki az, aki figyel rátok, s ki az, aki elfogad benneteket, ki az, aki nevel, vagy éppen, ha kell, megfogja kezeteket és vezet, és ki az, aki, ha szükséges, időt szakít rátok, hogy meghallgasson?

Úgy-e, ha ezeket megtapasztaljuk, akkor azt mondjuk: Van nekünk is pásztorunk, aki, ha nem is az életét adja ránk, de a szabad idejét, a jelenlétét, a szolgálatát megadja nekünk, hogy egyek lehessünk.

És akkor jönnek a béresek, akiknek nem fontosak a juhok. Nem is törődik velük. És ha látja, hogy jön, messziről, egy ragadozó a farkasban, ott hagyja, és el is szalad, mert: „Én béres vagyok! Nem az enyémek, hát mit törődjek velük?!”

Most ezt ti hogyan értékelnétek?

Van ilyen az Egyházban?

Megtapasztaltátok már az Egyházban az ilyen pásztorokat, akik béresek, akik talán még egy juhért se mennének el? Ahogy egy közösségért sem adnák oda önmagukat. Mert azt mondják: „Ó, hát én vagyok a pap! Hát csak nem, hogy én megyek utánuk?!”

Akkor ő milyen pásztor?

Úgy-e, könnyedén mondhassuk, hogy ő a béres, aki: „Ha vannak juhok a testvéri felebarátban, akkor misézem, ha nincsenek, mert szétszéjjeledtek, hát mit törődök én velük?! Én élem az én kialakított saját életemet.”

Akkor hogyan tudunk haladni együtt?

Hogyan van jelen a hit kegyelme?

Mert itt miről szól? Hogy a hit megerősít, mert Én, Jézus Krisztus Uratok Életemet adtam mindazokért, akik hittek és bíztak Bennem, akiknek fontos volt ez az Élet odaadása, mert ezzel az Élettel megválthattam mindazokat, akiknek szükségük volt erre a Megváltásra.

S akkor mondom: Én vagyok a Jó Pásztor, aki ismeri juhait. Ismerem Enyéimet, Enyéim is ismernek Engem. Nem kell félnünk, tartózkodnunk: mi ismerjük egymást, s egymáshoz tartozunk. S akkor boldogan mondhatom, hogy az Atya szeret Engem, és Én szeretem az Atyát, mert az Atya hatalmat adott Nekem, hogy Én az Életemet szeretetből átadtam mindazokért, akiknek szükségük volt, akik részesei lettek ennek a kegyelemnek. Mert a hatalmat megkaptam, hogy szeretettel átadtam, és mivel az Atya szeret Engem, és Én is szeretem az Atyát, ezért megkaptam azt a hatalmat, hogy ha szükséges, visszavegyem.

De hogyan vegyem vissza az Életet?

Hisz most ünnepeltük a Feltámadás fényének tündöklő ragyogását!

Éreztétek a Feltámadás-hajnal illatát.

Éreztétek a kegyelmet.

És akkor érzitek az Atya szeretetét és jelenlétét a felismerésben.

Érezni, hogy ez által visszavettem az Életemet, mert hatalmat kaptam reá. És ez a hatalom arra indított, hogy most visszavettem az Életemet az Új Életben e kegyelem által, mert a kegyelmet az Atyától kaptam. S ezzel a kegyelemmel tudtam megjelenni, s ezt a kegyelmet tudom átadni nektek és felétek, hogy erőt kaphassatok, betöltekezzetek, és ezzel a hatalommal, ezzel a kegyelemmel érezzétek, hogy higgyetek és bízzatok, mert Én valóban a Jó Pásztor vagyok, aki annyira szereti mindazokat, akik Hozzá tartoznak, hogy ha kell, az Életet is átadom értetek, a ti megváltásotokért, hogy a kegyelem felétek áradjon, és működhessen rajtatok és bennetek.

De hogy mondom itt e tanításban?

Vannak még más juhaim, akik lehet, hogy távol vannak? Akik lehet, hogy keresnek? Akik lehet, hogy várják, hogy valami történjék velük. Mindegy, hogy hova és miképpen sorolod, de Én azt mondom: Mivel az Atya szeret, s az Atya elküld feléjük és hozzájuk, ők felismerve hallgatnak szavamra, és vezethetem őket, és ők pedig követnek Engem, mert érzik a hit kegyelmének ajándékát, jelenlétét és erejét a szeretet által. S akkor már ők is ehhez a Pásztorhoz és ehhez az akolhoz tartoznak, mert akkor már, mikor így eggyé válunk, már csak Egy Pásztor és egy akol lesz, aki mindenki előtt jelen van. Mindenki felé megvan a meghívás, mindenki saját maga, szíve szerint eldönti, hogy szeretne-e Hozzá tartozni, felismerni, hallgatni e szavakra, és ez által követni és érezni a Pásztor jelenlétét, szeretetét, kegyelmét, ajándékát és hitét, „amelyet felénk áraszt a felismerés megtapasztalásában”.

És akkor érzed teljesnek, hogy: „Igen, Uram, a testvérben én is egy juhod vagyok, akire figyelsz, akit terelsz, akit nem engedsz, hogy elszakadjon, szétszéledjen, aki felismer.” — mert Én ismerem őt, és ők is ismernek Engem; s ő is ismer Engem, és Hozzám tartozik.

Úgy-e, mennyivel más a tanítás megtapasztalása?

És akkor már nem törődsz azzal, hogy volt-e béres, és az a béres hogyan volt jelen, az a béres mit tett, az a béres hajlott-e szavakra, vagy nem törődött semmivel, a béresben azt nézte: „Felfogadtak, megfizettek — mit törődöm én a többiekkel?!”

Úgy-e, milyen könnyű így elkönyvelni a mindennapi élet jelenlétét?

Pedig, ha az a béres megnyitotta volna szívét egy kicsit a szeretet felé, és ezt a szeretetet, amely itt jelen van, amely nekik is jelen volt, és ezt a szeretetet egy kicsit elfogadta, akkor megváltoztatta volna az ő szívét is, és akkor már nem kimondottan csak a béres megszólítása által elevenedik meg előttetek, rajtatok és bennetek, hanem megelevenedhet a béres jelenléte úgy, hogy „elindultam a változás útján”, mert elsőként talán a béresnek is változni kell, hogy ez által változzanak mindazok, akik reá vannak bízva, akikre figyelnie kell, akiket össze kell terelni, szeretetet árasztani, és a szeretetben érezni azt a kegyelmet, amely most e tanítással szintén jelen van rajtatok és bennetek.

Majdan folytatódott a tanítás e hónap vége felé lévő tanításával3, amikor az Ünnepi Vacsoráról emlékezünk meg, az Ünnepi Vacsorában, amikor Én így szóltam az Enyéimekhez, akikkel együtt töltöttük ezt az ünnepet e Vacsora tiszteletében, s azt mondottam számukra:

— Békesség nektek! Ezt a békét adom nektek. De ezt a békét Én nem úgy adom, ahogy a világ adja számotokra ezt a békét. Ezt a békét Én úgy adom nektek, hogy felismerjétek, elfogadjátok, szívetekbe zárjátok, és megtanuljatok ezzel a békével élni a mindennapokban.

Mert ez a béke megváltoztathassa mindazt, amely körülvesz benneteket, ami által érzed, hogy valójában te ki vagy: te egy testvér vagy a földi életedben, és a testvérben kihez szeretnél vagy kihez tartozol?

Jó Jézus Krisztus Uradhoz, aki a tanítás által megadta neked, hogy hogyan lehet jelen, hogy: „Békességet adok nektek, az Én békémet.”

De ezt a békét Én nem úgy adom, ahogy a világ megjelenik előttetek.

S akkor már nem azt mondod, hogy hiábavaló volt ez a tanítás, hiábavaló volt ez a megtapasztalás, mert Én azt mondottam:

— Elmegyek, de majd visszajövök hozzátok.

Azért mondom el ezt mind nektek, mert felkészítelek titeket, és ha majd bekövetkezik, ne féljetek, hanem higgyetek benne, mert a hit ereje itt szinte megvilágosodik rajtatok és bennetek, hogy eggyé válhattok vele, mert ez mind-mind jelen van számotokra. És akkor érzitek a kegyelem ajándékát a szeretet által. És akkor ti a jelenben nem azt mondjátok, s nem nehezteltek, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok talán elhagytalak és elmentem az Atyához, mert az Atya szeret Engem, és Én szeretem az Atyát. És ezt a szeretetet, s ezt a békét tudom elhozni számotokra, mert az Atya hatalmasabb és nagyobb Tőlem, és Én Őhozzája megyek. És ha ezt mind megértitek, akkor örülni tudtok ennek a cselekménynek, ennek a kegyelemnek és ennek az ajándéknak. Mert ha Én az Atyához tudtam elmenni, akkor nem jövök vissza közétek üres kézzel, üres szívvel: megtöltöm Szívemet kegyelemmel és szeretettel a hit által; megtöltöm Kezeimet a kegyelem, hit ajándékához, az áldáshoz. És akkor érzitek mindazt, hogy eljött hozzátok a világnak ura, de nem úgy, ahogy Én, Jézus Krisztus Uratok jövök el közétek és hozzátok. Én nem szabok meg semmit, Én nem parancsolok, Én nem utasítok, Én nem fenyegetlek. Én Szívemet megnyitom, árasztom nektek a szeretetet a béke kegyelme által, hogy megerősödve ismét egyek lehessetek, és együtt indulva, és haladni a mindennapi élet-útpályán. És akkor lesz számotokra teljes az a szó, hogy: Ne féljetek, hogy itt hagylak, és elmegyek az Atyához.

Örülni kell ennek a szónak, ennek a pillanatnak és ennek a tanításnak, mert ha Én az Atyához mehetek, az által kaphattok ti is békét, szeretetet, kegyelmet, ajándékot a betöltekezéshez, a betöltekezésében. Mert akkor érzed azt, hogy valóban teljes volt számodra mindaz, ami által eggyé váltunk e tanítás jelenében a kegyelem által. Mert ma a tanításom a hit szeretetének kegyelme, amely megelevenedik rajtatok és bennetek, mert a tanítások pont arról szólnak, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok a Feltámadásban együtt vagyok tanítványaimmal, és a tanítványaimat megerősítem, hogy ne féljenek, ne szomorkodjanak, hanem erősek legyenek, mert a hit kegyelme megerősítheti őket. És ma azt mondom nektek is a jelenben, hogy a hit kegyelme megerősíthet benneteket saját szívetekben, a saját lélek által, ami által jelen vagy saját testedben és saját lényeddel. Mert akkor érzed azt, hogy: „Uram, boldog vagyok, hogy Hozzád tartozhatom. Boldog vagyok, hogy testvéred lehetek, és boldog vagyok, hogy én részese lehetek ennek a tanításnak, amely a mai napon is a kegyelem által szólt felénk és hozzánk, és megmutatta mindazt, ami által hogyan erősödik meg rajtunk és bennünk a hit kegyelme a szeretet által.”

Mert ezek mind-mind fontosak, hogy az Új Élettel, az elfogadásában ti is tudjatok mit kezdeni, cselekedni és haladni a mindennapokban. Érezni a meghívást, érezni a cselekmény ajándékát, és érezni, hogy: „Igen, én nem vagyok már egyedül, mert én tartozom valahova, mert kaptam a meghívást a megtapasztalásban, éreztem a hit szeretetének jelenlétét, éreztem, hogy ez a tanítás megerősített a felismeréshez, a felismerésében. És akkor már nem vagyok magányos, szomorú, egyedülmaradott, hanem érzem, hogy én is boldog vagyok, hogy a testvéreimmel egyek lehetünk e mai tanítás által a felismerésben, az Új Életben, hogy egymáshoz tartozunk a juhban, mert van egy Jó Pásztorunk, aki annyira szeretett bennünket, hogy az Életét adhassa érettünk.”

De ezt az Életet szeretetből adja oda; és szeretettel, ha szükséges, vissza is veszi, mert a kegyelem hatalma így elevenedik meg rajtatok és bennetek a mindennapokban, a mindennapokhoz. És akkor érzed, hogy nincs miért félni, mert a félelem talán nem jó tanácsadó, és nem jó felé vezet bennünket. A félelemben megnyitom szívemet a hithez, a kegyelemhez és a szeretethez. És ha már ezek bennem vannak, akkor ismerem az én Pásztoromat, mert Ő is ismer engem, és Hozzája tartozhatom, és Vele együtt élhetek és haladhatok a mindennapi élet-útpályámon. És akkor ölel át a teljes boldogság a kegyelemben, mikor meg tudom érteni ennek a tanításnak azt a mondanivalóját, hogy az én Uram, Jézusom nem hiába adta értem szeretettel az Életet, és szeretettel visszaveszi a Megváltás által, mert én tudtam hinni és bízni Benne, és így ez a hit megerősít a kegyelem-ajándékhoz. És akkor a kegyelemben érzem a békének ajándékát, amely szintén összeköt és megelevenedik rajtunk és bennünk. És akkor már nem csak a világ urainak békéjére vagyok figyelmes, amely talán nem ezzel a szeretettel, ezzel a kegyelemmel és ezzel az ajándékkal jön felém és érinti meg szívemet, egész lényemet. Mert akkor már nem csak a világ uraira figyelek, hanem figyelek az én saját benső hangomra, hogy az valójában mit tükröz számomra, és mi a tanításnak a jelen mondanivalója e hónap mindennapjaiban, amely napról napra felvirrad számunkra, a tanítás által megelevenedik, és boldog lehetek, hogy tanúja lehetek ennek a csodának és ennek a kegyelemnek, és ennek a tanításnak.

És ezzel a tanítás által árasztom reátok kiválasztott Mária szolga-testvérem által áldásomat, amely ma kimondottan a hit szeretetének kegyelmét árassza reátok, hogy ez által betöltekezve, megerősödve felismerjétek az utat, felismerjétek a ti Pásztorotokat, felismerjétek, hogy Hozzája tartozzatok, elfogadjátok a béke kegyelmének ajándékát, és akkor érzitek azt, hogy: „Igen, Uram, Hozzád tartozunk, és Veled együtt szeretnénk élni és haladni a mindennapokban, a mindennapokhoz.”

És áradjon reátok Szívem szeretetének békéje, kegyelme, hite a felismeréshez, a felismerésében.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon most reátok, hisz már nem mondom, hogy az Élő Szentlélek. Annyiszor megadtam ezt az ajándékot és ezt a kegyelmet, hogy most a béke kegyelmét a hit szeretetében, a megerősítő kegyelemben ajándékoztam és árasztottam reátok, hogy szinte felemeljen. Érezd, hogy éled az életet a mindennapokban e Új Életben, s ebben az Új Életben ismételten elindulhass és haladhass, és felismerd a küldetésed, követésed jelenének tanítását, megtapasztalását a szeretet, a hit, a béke kegyelme által.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!


 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2013. május 3.

Jézus Krisztus Urunk:

 

Ma még lehet, ma még szavad, borulj le a Kereszt alatt.

Ma még lehet, ma még szavad, borulj le a Kereszt alatt.

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik ismételten meghallottátok hívásomat — a hívás, amelyet megadtam felétek és számotokra.

És köszöntöm mindazokat, akik szintén meghallották a hívást, de a hívásban most nem tudtak engedelmeskedni, mert vannak több testvéreknek más elfoglaltságuk a család részében, a munka, vagy éppen más, ami tartsa őket távol.

De a hívás a szívben és a lélekben megelevenedik, és jelenné válik. Ezért róluk sem feledkezünk el, feléjük is szól a mai nap tanításom.

A tanítás, amely arról szólt, mikor Én, Jézus Krisztus Uratok a búcsúbeszédben felkészítettem „Övéimet”, vagyis tanítványaimat. Íme, a búcsúbeszéd pont arról szól, hogy ha Én, Jézus Krisztus Uratok elmegyek ahhoz, aki küldött Engem1, szomorúvá válnak tanítványaim, meg sem kérdezik, hogy hova megyek, és miért megyek. Mert a szomorúság nagyobb volt szívükben és lelkükben, mint az, hogy megkérdezzék az ő Mesterüket, hogy: „Uram, hova mész?”

De Én, Jézus Krisztus Uratok azt mondom: Én oda megyek, aki küldött Engem.

És most mondom a jelenben is: Jobb nektek, hogy Én elmehettem.

A jelenben, mert így már részesülhettetek és részesülhettek a Vigasztalóban.

Tanítványaim ezt nem így értelmezték. Ők szívükben, lelkükben szomorúvá váltak, és a szomorúságukban, hogy mi történik velük Nélkülem.

De Én, Jézus Krisztus Uratok, ahogy tanítványaimnak, úgy nektek is elmondom: Ezeknek mind meg kellett történnie, és be kellett következnie. Hisz őket is készítettem már, hogy:

— Egy rövid idő, mikor veletek vagyok, s láttok Engem. És egy rövid idő, mikor nem leszek veletek, és nem láttok Engem. És ismét egy rövid idő, amikor elmegyek ahhoz, aki küldött Engem.2

Csak itt mindig figyelni kellett volna azokra a szavakra a tanításában, amelyeket megadtam számotokra, ami által élitek, értitek mindazt, ami a tanításban megelevenedik rajtatok és bennetek. Mert mivel a tanítványaim már megértették, hogy Nekem, Jézus Krisztus Uruknak, vagyis a Mesternek el kell menni, nekik el kell fogadni mindazt, amit a tanítás által nekik adtam.

Így most ti, a jelenben, szintén megértitek, miért is mentem el, mi által tudtam elküldeni a Vigasztalót mindazoknak, akik felkészülnek, hogy elfogadják a Vigasztaló ajándékát. Hisz a Vigasztaló, hogy eljön, és megerősítsen mindenkit mindabban és mindahhoz, ami által jelen vagyunk. Hisz a Vigasztaló által hogyan is mondottam tanítványaimnak?

— Ha majd elküldöm a Vigasztalót, a Vigasztaló igazságot tesz mindarról, amiért Én elmentem.

Igazságot tesz a bűnről, a hitről, az igazságról és az életről. Mert a bűn, amely megelevenedett, és ez által letörte és megmutatta, hogy hogyan kell hinni és bízni, hogyan kell felismerni és elfogadni, hogyan megyek el az Atyához, amikor elmondottam. És hogyan történt az ítélet az ítélkezésben, mert a világ fejedelmét már rég elítélték. Még talán nem is volt róla szó, de már az ítélet megjelent. Ezért a Vigasztaló, ha eljön, ezeket mind-mind másképp tudjátok értékelni, felismerni és elfogadni. Mert Én, Jézus Krisztus Uratok azért jöttem e világba, megszülettem, Ember lettem, hogy taníthassalak, szerethesselek, vezethesselek, és megmutassam számotokra, hogy mi minden fontos a mindennapi életben mindahhoz, hogy érezd, hogy te is egy ember vagy Atyám gyermekében, egy ember vagy az Én testvéremben, aki kiválasztottalak az út porából, kiemeltelek, mert szükségem volt reád, szükségem volt reátok, hogy Velem együtt elinduljunk, s haladjatok a mindennapi élet útpályáján.

Vannak ezen az útpályán néha örömök, néha boldogságok, néha a szeretet és a kegyelem, amely átölel. De jelen vannak ezen az útszakaszon megpróbáltatások, fájdalmak, ami által el kell gondolkozni, hogy hogyan és miképpen élem mindazt, amely megelevenedik rajtam és bennem, hogyan és miképpen ismerem fel a felebarátot, a testvért, hogyan és miképpen tudok eggyé válni a felebaráttal és a testvérrel, hogyan és miképpen tudok tenni, cselekedni, imádkozni mindazokért a felebarátban és a testvérben, akinek éppen szüksége van mindahhoz és mindarra, hogy felismerjük egymást, elfogadjuk egymást, és együtt tudjunk élni a kegyelem, szeretet által.

Fontos, hogy ezekkel mind-mind egyek lehessetek a mindennapokban.

És akkor már nem ismeretlen előttetek a Vigasztalónak az eljövetele. Hisz tanítványaimat, akiket felkészítettem, akik megértették, és ha féltek is, de várták a Vigasztaló ajándékát.

Ti, akik már évről évre részesei lehettek ennek az ajándéknak, ennek a kegyelemnek, mennyivel másképp tudod élni, értékelni az életet önmagad, a felebarátot és a testvért, mert akkor tudjátok igazából észrevenni, hogy az élet ajándéka, kegyelme, értéke milyen fontos a mindennapi életben, a jelenben számotokra.

És akkor folytatódott a tanítás a Feltámadás utáni tanítások ajándéka, csodatétel-jelenlétével.3 Hisz ott is jelen vagyok mindazokkal, akik Hozzám tartoznak, ahogy ti mondjátok, és ahogy le van írva számotokra, a tanítványaimmal. A tanítványaimat felkészítem mindarra és mindahhoz, hogy ha Én már nem leszek, hogyan és miképpen szeressék egymást, hogyan és miképpen fogadják el egymást, és hogyan és miképpen tekintsenek egymásra a szeretet, kegyelem által. Mert itt azt mondottam, hogy igen, Én a Feltámadás után jelen vagyok tanítványaimmal, akiket szintén felkészítek, hogyan és miképpen kell cselekedniük, élniük és haladniuk, hogyan és miképpen kell elfogadni az életet akkor is, ha Én, Jézus Krisztus Uratok nem leszek velük, és hogyan és miképpen értékeljék a tanítást.

Mert úgy-e, itt a tanítás miről is szólt?

Arról, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok jelen vagyok tanítványaimmal, és tanítást adok. Majdan megjelenik az a tanítvány, akit csak ti az írásokból így ismertek: akit szerettem. Hisz a tanítványok is így beszéltek róla: „akit a Mester szeretett”. És „akit szeretett”, az az Ünnepi Vacsorán is Mellettem ült, Felém hajtotta fejét, és megkérdezte:

— Uram, ki akar Téged elárulni?

Mert neki, azt gondolták a többiek, bármit lehet kérdezni, mert őt szeretem, „másképp van jelen a szeretet — ők így gondolták —, mint talán felettünk”.

Holott Én, Jézus Krisztus Uratok már hányszor megmutattam a szeretetemet a jelenben, hogy mindenki egyforma. Egyformán szeretek, nincs kivételezés, nincs felemelkedés, és nincs előny, alulmaradott. Mindenki egyforma. Mert Én, Jézus Krisztus Uratok egyformán kiemeltelek, s egyformán szeretlek. Egyformán fogom meg kezeiteket, egyformán vezetlek. Egyformán mutatom meg a megvilágosított utat a meghívásban, hogy ha felismerted, elfogadod, reá lépsz, és haladsz rajta.

Hogy ezek a különbségek időnként megjelennek, azokat ti a földi ember gyarlóságában teszitek, nem Én, Jézus Krisztus Uratok, és nem Atyám adja, mutatja és eleveníti meg rajtatok és bennetek.

Úgy-e, most volt az örömünnep, amikor örültetek, eggyé váltatok. Volt vidámság, volt néha sírás, volt néha elmélkedés, volt néha megemlékezés, a megemlékezésben olyan, amikor nagyokat nevettetek, és örültetek, mint a kezdetben, mikor még csak páran jöttetek össze ezen a bizonyos napon, és kiválasztott Mária testvéremet a szolgában tanítottam a nyelvek adományában, és akkor nevettetek rajta, hogy nem tudta kimondani mindazokat, amelyre előttetek tanítottam. És ti nagyokat nevettetek, és örültetek. Most ugyan az örömünnep megemlékezésében ez nem volt jelen, de már máskor felhoztam számotokra a megemlékezésben. És meg akarom mindig mutatni számotokra, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok egyformán szeretlek benneteket, egyformán árasztom felétek Szívemből a szeretetet, a kegyelmet, az ölelést, a felemelést, a felismerést.

De hogy ezek mind-mind a földi gyarlóságában hogyan helyezkedik el saját szívetekben, saját lelketekben, hogyan értékelitek az ajándékokat, hogyan fogadjátok el a meghívásokat, és hogyan indultok el az úton, ezeket mind-mind azért kell elmondanom, mert a tanítványaim között is mit mondottak:

— Mert őt a Mester szereti.

Holott őket is épp úgy szerettem.

Hogy ők nem vették észre az Én szeretetemet? Érezték a szeretetet, de valahogy úgy érezték, hogy őt másképp szeretem. S ezért úgy is írták le, és az Írásban így maradt meg nektek: „akit a Mester szeretett”.

Hogy van a Kereszt tövénél is?

Jelen van Édesanyja, és jelen van az a tanítvány, akit a Mester szeretett.

Mivel így írták le, így maradt meg nektek, ti is így beszéltek róla.

Holott menjünk csak a tanítványaimon: Simon, akinek a Kéfa nevet adtam a Péterben, akinek azt mondottam a Feltámadás után, mikor már ő háromszor megtagadott Engem, amiről beszéltem neki, és azt mondta:

— Én, Uram, én, Mesterem, én nem! Én, ha kell, életemet adom Érted.

— Majd odaadod az életet akkor, amikor nem is gondolsz reá. Mások téged felöveznek, te csak kitárod hozzá kezedet.

Elmondtam neki.

S akkor mégis megtörtént a tagadás, a tagadásban a harmadik szónál összetalálkoznak a szemek, és sírásban tör ki.

Majdan a Feltámadás után mit mondok, s mit kérdezek tőle?

— Simon, János fia, szeretsz te Engem?

— Igen, Uram, szeretlek.

Másodszor. Akkor már a szomorúság jelét lehet látni rajta:

— Igen, Uram, szeretlek.

S mikor már harmadszor kérdezem:

— Uram, Te mindent tudsz. Te azt is tudod, hogy szeretlek.

Tehát a három megerősítés kellett a három tagadáshoz, hogy ő az, akire rábízom Egyházamat. Ő az, aki segítséget nyújt mindazoknak, akik hozzá fordulnak a tanítványaimban és a nép sokaságában. És ő az, akit épp úgy szerettem, mint azt, akit úgy írtak le: mert a Mester szerette.

Tehát Én, Jézus Krisztus Uratok nem teszek különbséget sem tanítványaim, sem a jelenben, épp úgy testvéreim körében Én egyformán szeretlek benneteket, és egyformán hívlak, s egyformán várlak ölelésre tárt Karjaimmal. Hogy te, testvérem, hogyan éled meg, hogyan fogadod el, hogyan válsz vele eggyé, és hogyan haladsz a mindennapi élet-útpályádon a küldetés, követés részében, ez rajtatok múlik. Mert itt ez a tanítás ezt is tükrözi számotokra, nem csak azt. Mert ott mit mondott Péter, aki már nem csak Simon, hanem Péter, a Kéfa, a Kőszikla?

— Uram, és mi lesz vele?

— Ha akarom, akkor megmarad így, amíg újra, ismételten, eljövök.

Megfigyeltétek a szavakat?

Erre ők mit mondottak tovább?

— A Mester azt mondta, hogy ő nem fog meghalni.

Így.

Én, Jézus Krisztus Uratok erről nem is beszéltem.

Én csak azt mondottam:

— Ha akarom, megmarad így, amíg újra el nem jövök.

Mert Én tanítalak benneteket, ahogy tanítványaimat, Én adom meg számotokra a kegyelmet, az ajándékot, a felismerést a felemeléshez. És ahogy itt azt mondottam nekik:

— Mert ő az a tanítványom, aki tanúságot tesz Rólam, és a tanúságban leírja mindazt, amit tanítottam, s amit megadtam.

De ha csak a Feltámadás utánról beszélünk, milyen sok csodát és tanítást adtam. Ha csak mindazt leírták volna, a világ könyvtárai nem tudták volna befogadni, és az emberek a testvérben sem mindazt.4 De örülni és örvendezni lehet mindahhoz és mindabban, ami így is megadatik számotokra a mindennapokban, a mindennapokhoz.

És akkor érzitek a szeretet ajándékának kegyelmét, ahogy kifejeztem felétek nyitott szív szeretetével a szeretetemet. Mert a szeretet simogat, felmelegít, átölel, éltet, erőt ad, és érzed a kegyelmet, és érzed, hogy már nem vagy egy elveszett ember a felebarátban és a testvérben, érzed, hogy önmagad vagy, érzed, hogy tartozol valahova, és érzed a hovatartozásod révén, hogy hogyan és miképpen alakítod ki az életed a mindennapokban, a mindennapokhoz.

Így a mai napon majd készüljetek fel, hogy majdan megajándékozlak benneteket a Vigasztalóval. Hisz a Vigasztaló nemsokára eljön közétek, és reátok árad. De mivel ma a tanítás által így vagyok jelen köztetek, ezért Én, Jézus Krisztus Uratok megajándékozlak ezzel az ajándékkal, a kegyelemmel. És majdan, mikor kiérkeztek a szeretet házába, akkor majd szívből, örömmel e ajándék után felhangozhat az ének e Vigasztaló ajándékában.5 De ne úgy, mint ahogy az elmúlt ünnepek alkalmával, hisz most, ami legutoljára volt ünnep6, már szívből és örömmel énekeltetek. De azelőtt volt, amikor egy kicsit akadoztatok, egy kicsit, mint aki nem is tud énekelni: „Néma voltam. Hát majd talán más énekel.” De talán az a más sem kezdett el énekelni! S akkor öröm és boldogság járja át azért a szíveteket, mert Én, Jézus Krisztus Uratok akkor is megajándékoztalak benneteket, mert ott is kifejeztem, és megmutattam számotokra, hogy Én szeretlek benneteket, Én kiválasztottalak.

Nem ti választotok Engem, mint némelyek gondolják!

Én, Jézus Krisztus Uratok meg is hívlak.

De hogy te ezt elfogadod-e, felismered-e, és utána elindulsz az úton, az már a ti saját problémátok, ahogy ezt a pásztorotok szokta nektek mondani.

És ha valaki ezt úgy könyveli el: „Mert én választottalak, Uram, és nekem ez így jó, és elindulok.” — még ez is elfogadható, de csak az után, hogy Én először meghívtalak, kiválasztottalak, és elindultál a mindennapi élet-útpályádon.

S ennek reményében majdan próbáljatok egy szeretetláncot alkotni a szeretet tanításában. Érezni azt, hogy most a Vigasztaló, aki majd betölti szíveteket, lelketeket, egész lényeteket, átjárjon. Mondjam ismételten azt, ahogy tanítványaim felnéztek, és látták a piros, tüzes nyelveket, hogy megjelentek fejük felett, és így reájuk árad, betölti szívük lényével?

Én, Jézus Krisztus Uratok most nem a tüzes lángnyelvekről beszélek, most a Vigasztalóról beszélek, hogy a Vigasztaló jöjjön át, a Vigasztaló öleljen át, a Vigasztaló mutassa meg számotokra mindazt, amire ismételten szükségetek van a kegyelemhez, a kegyelemben.

És ha most már fel tudtok készülni, akkor próbáljatok egy szeretetláncot alkotni.

Most ez a szeretetlánc ismételten egy kicsit más lesz, mint máskor. Most azt kérem tőletek, testvéreim, ahogy mondottam, Én, Jézus Krisztus Uratok szeretlek benneteket, hogy egyek vagytok, és ezt az egységet az örömünnepben meg is adtam nektek. Most ebben az egységben egy rövid ideig még várok ebben a láncban, próbáljátok a felebarátot, a testvért, az ismerőst és mindazokat magatok mellé helyezni, még ha úgy gondolod, „egy kicsit széjjelébb teszem kezemet, mert ide talán most elfér két testvér vagy három testvér, akiket ide helyezek, Uram”.

Mária, kiválasztott testvérem elsőként e pásztor testvér mellett elhelyezi a lelkivezető testvérét. Elhelyezi Kálmán testvérét, elhelyezi a többi pásztorait7, hogy ők is érezzék szívükben, lelkükben a meghívás kegyelmét. Elhelyezi családjának minden tagját a szűkebb és a nagyobb családjában. Elhelyezi fogadott testvéreit, akik most nincsenek jelen, és elhelyezi a családtagokban Ági testvérét, és elhelyezi mindazokat, akik fontosak, hogy most ők is részesülhessenek ebből a Vigasztaló kegyelmi ajándék-áldásból, akik, mondhassuk azt, hónapról hónapra, vagy abban az időszakban, mikor hétről hétre itt vagytok, jelen vagytok, és egyek vagytok.

És most tudjátok, hogy abban az időszakában vagytok jelen a jelenben, amikor ma többen nem tudnak itt lenni, mert az ünnep, amely ma és a tegnapi napjában már megjelent, készülnek, készültek, hogy részesei lehessenek ennek az áldásnak.

A felajánlás, az elhelyezés, most már úgy látom rajtatok és bennetek, hogy megtörtént.

Így most nyissuk meg közösen a jelenlévőkkel és mindazok számára, akiket elhelyeztünk, szívünket, felkészülünk az ajándékra a Vigasztalóban, hogy reánk áradjon, betöltse szívünket, lelkünket, melegítsen fel, a tüzes, piros nyelvek melegsége, átölelése, jelene erőt adjon mindahhoz és mindabban, hogy „én egy testvér vagyok Jézus Krisztus Urunk mellett, egy gyermek vagyok Atyának, aki részesülhetek ebben a kegyelemben s ebben az ajándékban, hogy a Vigasztaló reám árad, átölel, felmelegít, megsimogat, erőt ad, megvilágosítja szívemet, lelkemet, egész lényemet, hogy valóban egyek vagyunk, Uram, és ebben az egységben szeretnénk megmaradni, és ezzel az egységgel szeretnénk egymást a felebaráti, testvéri szeretetben elfogadni, és együtt élni”.

S ennek reményében most áradjon reátok kiválasztott Mária testvér-szolga által és pásztorom által áldásom.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Vigasztaló Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, lelketeket, hogy érezd a tűznyelvek melegségét, erejét, kegyelmét az egységhez, a hovatartozáshoz a szeretet, kegyelem által a mindennapokban, a mindennapokhoz.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

Mária imája:

E kertbe lépve rózsák illata megjelenik, és ez az illat átölel. E rózsakertnek Legszebb Virágszála e kert Édesanyja.8

Ó, Édesanya, e virágoskertben köszöntelek Téged, rózsák illatával. Te vagy az az Édesanya, ki mindenkor figyelsz a Te gyermekeidre. Anyai Szívedet mindenkor megnyitod a Te gyermekeid felé. Árasztod Anyai Szívedből a szeretetedet, hogy gyermekeidet átöleljed, felemeljed, és megadjad számára mindazt, amire ennek a gyermeknek szüksége van. De most, íme, Édesanya, ahogy széjjeltekintünk e kertben, sok-sok rózsaszál, ki megjelent, illatot áraszt. Ezek a rózsaszálak az illatban legyenek a Te gyermekeid, kik így jönnek hálát és köszönetet mondani a Legnagyobb Édesanyának, aki mindenkor figyel az Ő gyermekeire. Talán elhelyezünk szívünkből egy szál virágot, talán nem érzed úgy az illatát, mint ennek a rózsának, amely most pont Előtted van. De érezd szívünkből azt a szeretet-melegséget, amelyet most a gyermekek szeretetből küldenek Anyai Szívedhez, mert így szeretnénk kifejezni mindazt, hogy Édesanyánk vagy, mindazt, hogy Édesanyaként megfogod a Te gyermekeid kezét, s mindazt, hogy mindenkor jelen vagy a Te gyermekeid számára, mindenkor figyelsz, és segítséget nyújtasz a szükségben.

És most ebben az éjszakában, ebben az örömben, ebben a felemelkedésben mi is szeretnénk kifejezni az Édesanyának mindazt, amit Tőled kaptunk.

Köszönjük, hogy Édesanyánk lettél.

Köszönjük, hogy figyelsz gyermekeidre.

Köszönjük, hogy nem feledkezel el rólunk.

És köszönjük, ha Hozzád fordulunk, Anyai Szívedet megnyitod, és elfogadod mindazt, amivel Hozzád fordultunk.

Ezért szeretnénk most szívünk virágát, a szeretetet a Te Anyai Szívedhez küldeni, hogy felmelegítsük Anyai Szívedet hű imával, énekkel e szeretet által. Így szeretnénk kifejezni hálánkat, köszönetünket, a Te gyermekeid, akik ma jelen vagyunk, és mindazok, akik most lélekben fejezik ki az Édesanyának a hálát, a köszönetet és a szeretetet.

De egyben meg is kérünk, ó, Édesanya, ismételten, hogy fogadj el bennünket gyermekeidnek, fogadd el, ha Hozzád fordulunk bármilyen problémával, nehézségben, kérésben és fohászban, Anyai Szíved, ahogy eddig, továbbra is rendelkezésre álljon számunkra, és kopogtathassunk, ha kell, könnyekkel, ha kell, összetett kezekkel, ha kell, imával, ha kell, szívből fakadó énekkel Anyai Szívednél, hogy meghallgatásra találjon mindaz, ami által, Közbenjáró, Szentséges Fiadtól kiesdekled a Te gyermekeid számára mindazt, amire szükségünk van, és amire vágyakozunk a mindennapi élet-útpályán, a haladás által.

És így most én, a Te Fiad kiválasztott Mária testvér-szolgád nem csak önmagam nevében, hanem jelen lévő testvéreim és mindazok nevében, kik ma lélekben vagyunk egyek, így fordultunk Anyai Szívedhez e szeretet által, mert így fejezzük ki mindazt szívünkből, hogy Te Édesanya vagy számunkra a mindennapokban, a mindennapokhoz. És ez által tudunk élni és haladni, mert Te fogod, Édesanyánk, kezünket, Te segítesz a küzdelmekben, a nehézségekben, a harcokban. Tőled várjuk mindazt, amit egy Édesanya mindenkor gyermekei mellett állva segítséget nyújt a felemelkedéshez, az elfogadáshoz, a küldetés, követés haladásában.

Boldog vagyok, ó, Édesanya, hogy e virágoskertben együtt lehetek testvéreimmel, és minden virág a rózsa szirmával Feléd szállunk hálát és köszönetet zengünk szívből, szeretettel az Édesanyának.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!


 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2013. június 7.

Jézus Krisztus Urunk:

 

Sükösd kiadványok010{Köszöntöm} a mai napon mindazokat, akik eljöttetek a fájdalom, szenvedés Golgotájára, hisz meghallottátok hívásomat.

Köszöntöm a mai nap mindazon testvéreimet, akik lélekben vannak jelen, hisz meghallották a hívást, de a hívásban most nem úgy tudtak engedelmeskedni, ahogy szerettek volna.

Némelyek ilyenkor így nyilatkoznak, meggondolatlanul, hogy „biztos, nem kapta meg azt a kegyelmet, hogy itt legyen, vagy eljöjjön, vagy valamiért most nem kell jönnie, vagy most pont nincs rá szükség”. Némelyek néha így nyilatkoznak, és így fejezik ki nem csak a gondolataikat, hanem a szavaikat is. Én ezért mondom ma nektek, Jézus Krisztus Uratok, hogy: Köszöntöm most azokat is, akik lélekben vannak jelen, lélekben vagytok egyek a tanítás, kegyelem által, hisz a mai ünnep, amikor a Szentséges Szívről emlékeztetek meg a liturgiában, és most majd a Szeplőtelen Szív liturgiája elevenedik meg előttetek és bennetek, mert ez által működik a kegyelem, ez által működik a szeretet, ez által érzitek mindazt, ami fontos a mindennapi életben.

És akkor rátérünk a mai nap tanításaira, hisz a mai nap tanítása elsőként az volt felétek és hozzátok, amikor a templomban tanítok a nép sokasága körében, amikor sokan vannak jelen a tanítványaim mellett, és próbálom számukra ezt elmondani, amikor így szólnak, különösképpen az írástudók, vagy mondhatom, mindazok, akik azt mondják, hogy „mi egy kicsit bölcsebbek és okosabbak vagyunk”. De ezt csak saját magukról nyilatkozzák, nem várják meg, hogy más valaki is így szólítaná meg őket. Hisz már a tanításban többször mondottam el, jönnek majd bárányok, akikre rátekintetek, és farkasbőr-ruhát vesznek. De lényegében nem farkasbőr-ruhát, hanem ők maguk a farkasok. Ők azok, akik nem figyelnek mindarra és mindahhoz, hogy mire van szükség a szeretet, kegyelem által.1 De a tanítás ma nem kimondottan erről szólt, hanem arról, hogy mikor azt mondották: „a Messiás a Dávid Fia” — holott csak a Dávid házából való, és nem Fia!

A Messiás az Úr, az Isteni Második Személy, aki az Atya jobbja helyén elfoglalta a helyet.2

És érezni a tanítás mondanivalóját, hogy hogyan és miképpen érezd mindazt, amely körülvesz benneteket. Ezért kell elfogadni a felebarátot, a testvért, gyakorolni mindazt, ami ezzel az ajándékkal számotokra jelen van. Hisz a második tanítás, az arról szólt felétek, mikor ismét tanítok, de ezt már, mondhatjuk, a szabadban, vagy a bűnbánat-időben mondottuk, a Hegyi beszédben, hogy a só, az azért van, hogy megsózzátok vele az ételt. De ha a só ízét veszti, semmire nem jó az, mint arra, hogy kidobjátok, és az emberek a testvérben eltapossák.3

Most Én itt azt mondom nektek, amit már régebben megadtam számotokra — hogy is mondtam nektek?

Ti vagytok a Föld sója, az a Föld sója, akit Én a porban észrevettem, aki csillogott, aki megvillantotta magát, hogy fény tükröződjék, hogy el ne vesszen, hogy szükség legyen reája. És ma pedig ez a tanítás van, hogy a só, ha ízét veszti, nincs már arra szükség, ki kell dobni. De ilyenkor Én, Jézus Krisztus Uratok azt tanítottam számotokra: Ti legyetek a fény világossága. Világítsatok a felebarátnak, a testvérnek a felismeréshez, az elfogadáshoz, ami által érzitek mindazt, amely körülvesz benneteket.

Mert hogyan is folytatódik ez a tanítás?

Jelen van a hegy és a hegyen épülő város. Most a várost, ilyenkor mondhassátok, az a város, amelyben néhányan már jelen voltatok, mert azt is lehet értelmezni: vannak részei, ami szinte a hegyre épült, és van része, ami pedig lenyúlik a völgybe. De ez a város, ez, mikor világít, akkor messziről lehet látni a sötétben, hogy világosságot nyújt a sötétben a fényhez. S ebben a városban vannak jelen a felebarátok és a testvérek az emberben, akik megpróbálják úgy élni az életüket, hogy a városhoz méltók legyenek a fény világosságában. És akkor a tanítás így szólt felétek: A lámpát sem azért gyújtjátok, hogy a véka alá vagy az ágy alá helyezzétek, hanem azért, hogy felhelyezzétek a magas lámpatartóra, hogy minden embernek világítson, aki a házban van. Most például mondhatjuk a jelenben: Én, Jézus Krisztus Uratok a tanítást a fény világosságában úgy adom nektek, kik jelen vagytok, mind, látjátok, halljátok, átélhetitek és érezhetitek. Mennyivel más így felismerni és elfogadni mindazt, amely körülvesz benneteket.

De folytatódik a tanítás, hogy érezd a világosságodat, érezd a termés gyümölcsét a fényben a jótetteid cselekedetei révén, mert így tudsz segíteni mindazoknak, akik a tanítás által jelen vannak. A segítséget nem mindig úgy kell értelmezned, hogy a jelen időben mindazoknak, akik most talán jelen vagytok. A segítséget fel lehet ajánlani szívből, szeretettel, egy őszinte imával, egy őszinte fohásszal, egy őszinte felajánlással, egy őszinte átéléssel, hogy a közelségben, a felismerés révén egyek lehessünk. És akkor felismered a testvért a jó gyümölcsében, a jó termésében, s akkor nem válsz szomorúvá, mert érzed az életed értelmének ajándékát és kegyelmét.

Mert ezek a tanítások már nem ismeretlenek előttetek, hisz az Élő Evangélium tanítását már évek folyamán többször és többször megadtam számotokra. A tanítást csak így nyújtom, ami által közelebb kerülhetsz Hozzám, Jó Jézus Krisztus Uradhoz, az Atyához, az Édesanyához, a testvérhez, a felebaráthoz, hogy szinte egy egységet, egy családot, egy közösséget tudjatok alkotni, mert szükségetek van egymásra a szeretet kegyelme által.

Majdan a harmadik tanítás is megelevenedett előttetek, amikor arról szólt, hogy jelen van a jó és a rossz fa, a termésének gyümölcse.4 De itt már mondhatjuk azt, hogy íme, jelen vannak a bárányok, de a bárányokban vadállatok vannak és farkasok, hisz báránybőrbe bújtak, és megpróbálnak így cselekedni. De ilyenkor azt kell észrevenni az ilyen báránynál, aki valójában vadállat vagy farkas, bármilyen jelzőt használsz, hogy hogyan cselekszik. A cselekedeteket fel lehet ismerni. Jelen van a jó fa, amely jó gyümölcsöt terem, amelynek örültök a folyamatában. Majdan megelevenedik előttetek a rossz fa, amely rossz gyümölcsöt terem. A rossz gyümölcs, amely semmire sem jó, csak szintén kidobni, és semmivé válik. A jó gyümölcs, amelyből ehettek, táplálkozhattok, gyönyörködhettek benne.

Úgy-e, hogy is van ez a tanítás?

A tövisekből nem szedtek szőlőt. De szőlőt honnan szedsz? A szőlővesszőről.

És hogy mondtam nektek régebben?

Jelen van a fürt, és örülsz, hogy milyen szép termése van, érett, ropogós szemek. Szinte nem csak a szemet táplálják, a lelket is, és végül szinte vágyakozol, hogy magadhoz vegyed, a szemeddel pedig szinte örömet tudsz szerezni, mert látod, hogy mily csodálatos. Mert ez a jó gyümölcs, jó fa termése — érezni. De a rossz fa terméséből nem kívánsz enni, nem vágyakozol utána, sőt, néha megborzongsz, néha úgy érzed, hogy ez nem jó semmire, csak arra, hogy kidobjuk.

Na, most ezt a tanítást hogyan is értékeled?

Hogy te, testvérem, a jelenben, jó fa gyümölcse vagy, vagy rossz fa gyümölcse vagy?

Ez a szabad akarat cselekvésében így elevenedik meg rajtatok és bennetek.

De ha felismered önmagad, hogy: „Talán én nem a jó fa gyümölcse vagyok, de én nem akarok semmivé válni, és olyan lenni, hogy semmire sem vagyok jó, akkor én törekszem, hogy én is a jó fa gyümölcse legyek: jót teszek — nem csak önmagammal, nem csak szeretteimmel, hanem a felebaráttal és a testvérrel. És akkor ilyenkor rádöbbenek, hogy a fontossági sorrend néha nem úgy alakul, ahogy én, a földi gyarló ember eltervezem, hanem úgy alakul, ahogy Jó Jézus Krisztus Urunk megérint, és megadja szívünkben, lelkünkben, a jó fa gyümölcsében hogyan cselekedjünk, hogyan tegyünk jót, hogyan fogadjuk el a felebarátot és a testvért, és hogyan értékeljük mindazt, ami ajándék az élethez, az életben.”

Mert minden életet örömmel és szeretettel kell venni, minden ajándékot örömmel és szeretettel kell elfogadni, szívünkbe zárni, érezni és értékelni mindazt, ami kedves számunkra.

Fontos, hogy érezd a kegyelmet, mert ilyenkor éled át mindazt, hogy a tanítás hogyan van jelen számodra, hogyan értékeled az Élő Evangéliumot, hogyan fogadod el, hogyan válsz vele eggyé, és hogyan nyitod meg szívedet a szeretethez és a kegyelemhez. Mert a tanítások ma így szóltak felétek e hónap tanításában, mert először csak rávezet, hogy hogyan és miképpen kell értékelni e hónap tanítását az első tanításában, hogy: a Messiás, az az Isteni Második Személy, aki az Atya jobbján ül, aki számunkra is elhozza mindazt, amire vágyakozunk, amire szükségünk van, és Ő nem lehet Fia Dávidnak, mert Dávid is Hozzája fordul, mert Ő már volt, és az után ismét lett. Amit néha nehéz megérteni, de fel lehet ismerni, és el lehet fogadni. De hogy hogyan fogadjuk el, és hogyan élünk vele, az rajtunk múlik: „Megpróbálok a tanítás által olyan só lenni, aminek hasznát lehet venni, amivel meg lehet ízesíteni az ételt, ami által én is érzem a sóban, hogy fontos vagyok, mert, Uram, Te szeretsz, Te kiválasztottál az út porából, mikor a por sója voltam, és hogy ne csak tapossanak rajtam, ne vesszek el, hanem fontos legyek, kiemeltél és meghívtál. És a meghívásban változtam, változtattam, és már értékes só akarok lenni, akinek van értelme, élete, küldetése, követése, és érzem, hogy fontos vagyok, mert akkor tudok az Atya gyermekévé válni, akkor tudok Jézus testvére lenni, és ismételten a Boldogságos Szent Szűz, Édesanya, a Föld és Ég Királynője gyermekeként élni, és elfogadni mindazt, ami által haladhatok a mindennapi életben.”

És akkor jött, hogy fontos, hogy világítsunk, és ne féljünk a sötéttől, mert ha jó tetteink vannak, akkor mi is, önmagunk, tudunk világítani a jelen sötétségében, s erőt tudunk nyújtani mindazoknak, akiknek talán tőled, tőled, vagy éppen tőled van szüksége a segítő erőre a kegyelemhez és a felismeréshez.

Nem szabad leértékelni önmagunkat, hisz már ezt a tanítást is megadtam számotokra. Érezd, hogy te az Én Atyám gyermeke vagy, érezd, hogy te az Én testvérem vagy, mert Én kiemeltelek az út porából, mert szükségem volt reád. Én, Jézus Krisztus Uratok árasztom felétek szeretetemet. De ezt a szeretetet fel kell ismerni, meg kell nyitni szíveteket, és be kell fogadni, hogy eggyé váljatok vele. És akkor már tudsz örülni a saját lényednek, életednek, akkor már nem fogod leértékelni önmagadat, akkor már tudod, hogy „én is egy vagyok mindazok közül, akiket az Atya meghívott, akiket a Fiú kiemelt, és szintén meghívott”, megmutatta az utat, hogy elindulhassál rajta, ne torpanj meg, ne félj, hanem erőt gyűjtsél, és akkor tudsz haladni a mindennapi élet szakaszaiban, amelyek körülvesznek. Ebben a szakaszokban néha lehetnek nehézségek, problémák, megaláztatások, kitaszítottságok, néha jelen lehetnek, ahogy ti mondani szoktátok, „a betegségek, amelyek körülvesznek bennünket”.

De a betegségekre is már régebben is adtam tanítást: ne csak azzal foglalkozz, hanem azzal, hogy te Atyám gyermeke vagy, azzal, hogy te az Én testvérem vagy. Van, mibe tudsz kapaszkodni, felállni, elindulni. Van, kitől kérheted a segítséget a reményben, és van, aki lehajol hozzád, és kinyújthassa Kezét, hogy megkapaszkodj benne, hogy érezd, hogy nem vagy egyedül, és nem vagytok egyedül, mert Én, Jézus Krisztus Uratok jelen vagyok. Én kopogtatok szívetek ajtaján — de felismered? Meghallod ezt a kopogtatást? Megnyitod szívedet? Szükséged van Reám? Ha igen, akkor Én, Jézus Krisztus Uratok bemegyek e nyitott szíven, hogy elfoglaljam azt a helyet, amelyet, testvéreim, Nekem megadtok, és így eggyé válhattok Velem e szeretet, kegyelem által. S akkor érted igazából mindazt, ami e megkezdett hónap ajándékának tanítása, és majd napról napra, mikor a tanítások megelevenednek előttetek, mikor halljátok az Evangéliumokat, akkor oly boldogság tölti el szíveteket: „Igen, Uram, Te már tanítottál erről, már tudjuk, hogyan kell értékelni, hogyan kell elfogadni, hogyan kell eggyé válni vele, és hogyan lehet haladni a mindennapi élet-útpályánkon a szeretet, kegyelem által.”

Fontos, hogy értékeljed mindazt, ami a fényt, a világosságot, a só fontosságát és a jó gyümölcs termését nyújtja számotokra, mert akkor érzed te is, hogy valóban Atyám gyermeke és az Én testvérem vagy.

Ennek reményében árasztom reátok áldásomat kiválasztott Mária szolga-testvérem által, hogy átölelje szíveteket, felmelegítse a fénysugár, erőt adjon, önmagadra találj, megerősödj, és ismételten bizalommal, szeretettel elinduljál e meghívott úton.

Áradjon reátok áldásom:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme segítsen a felismerésben, hogy hogyan és miképpen, „Atya gyermekeként, Jézus testvéreként, az Édesanya gyermekeként élni, hogy fontos legyek a só ízének fontosságában, felismerjem a fényt a világosságban, és ne féljek, hogy ha néha a sötétség közeledik, mert majd én magam világíthatok a sötétben, és felismerjem mindazt, hogy óvakodok a báránybőrbe bújt farkasoktól, és ez által jó fa gyümölcse szeretnék lenni a felismerésben és az elfogadásban”.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2013. július 5.

Jézus Krisztus Urunk:

 

Sükösd kiadványok010Köszöntöm testvéreimet a mai napon, különösképpen mindazokat, akik meghallottátok hívásomat.

De köszöntöm azokat is — a hívást hallották szívükben, de mégis lélekben vannak csak jelen, mert nem tudtak eljönni. Hogy érezzék: Én, Jézus Krisztus Uratok őket is köszöntöm, hogy ha most a hívásban nem úgy tudtak engedelmeskedni, ahogy szerettek volna.

Mert Én, Jézus Krisztus Uratok minden testvéremet egyformán szeretek, egyformán adom meg számotokra a meghívást, és ez a hónap a meghívás hónap kezdésében szólt felétek, az Evangélium tanításai, hisz ha csak a ma esti, vagyis már mondhassuk azt, hogy a tegnap esti, mert ugyebár már átmentetek egy új napba, a szentmisének az Evangélium-részlete, amelyet pásztor testvéretek átadott nektek, hogy: Kövess Engem1. Számotokra nem volt ismeretlen ez a tanítás, hisz nem oly régen megadtam nektek2, amikor azt mondottam, hogy a Lévi olyan boldog lett a meghívástól, hogy semmivel nem törődött, mindent ott hagyott, és elindult a követésben. Ezt akkor így mondottam számotokra, és ma, a jelenben, ismételten ezt tudom mondani. Nem aggodalmaskodott: „Jaj, most nekem ez van! Jaj, most talán ide kellene előbb elmennem! Jaj, talán ezt kellene megtennem!”

Akkor már a követés meghívása nem ért el a szívetekig, akkor csak hallottad. A hallás és a szív megértéséig van egy kis szakasz. A szakaszban valahol elveszik a meghívás. S akkor olyan könnyedén le tudunk mondani róla, akkor már nem érzed a hívást, nem érzed a kegyelmet, nem érzed a szeretetet. Mert ha csak a mai Golgotát vesszük, amelynek tanúi vagytok hónapról hónapra, évről évre, de most csak a mai rész szakaszából azt emelem ki számotokra — hogy is van az, mikor azt mondja a tanítvány Kaifásnak, hogy „milyen a mi Mesterünk”: jót tesz, cselekszik, tanít, gyógyít, feltámaszt?

Erre Kaifás mit mond? A fülével adja szinte a választ:

— Hát mi is hallottunk Róla!

Idáig3 már nem ért, mert ha oda ért volna neki ez a hallás, akkor másképp álltak volna hozzája, mindahhoz, ami jelen van.

Erről szokott nektek pásztor testvérem beszélni, hogy oly könnyen néha tudtok leértékelni önmagatokat, leértékelni ezt a helyet, és nem figyelni arra, hogy hogyan és miképpen van jelen a tanítás. A tanítás most a meghívással kezdődött, hogy: „Kövess Engem.”

A követés, most hallottátok, most Én is azt mondom, így. De hogy mikor érzitek meg itt4, az ismét rajtatok múlik. Jelen van a szabad akarat cselekvése, hogy mire van szükség, és „a szükségben hogyan engedelmeskedek, és hogyan cselekszek”. Ez mind-mind fontos tanítás a jelenben.

És akkor menjünk rá a mai első tanításra, amit a Golgota elején megadtam. Az első tanítás arról szól, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok Galilea vidékét bejártam.5 És aki jelen volt azon a helyen, és megtapasztalhatta a helynek a varázsát, annak nem ismeretlen ez a tanítás, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok ott vagyok tanítványaimmal, a nép sokaságával, tanítást adok, és akkor oda hoznak egy megszállott némát, akitől szinte félnek mindazok, akik meglátják. És olyan könnyen tudnak ítélkezni, hogy valamiért ez jelen van, és valamiért ezt kapták.

És Én, Jézus Krisztus Uratok kiűzöm belőle, és azonnal a néma megszólal.

És akkor ámulat tölti el őket a megtapasztalás részében.

Itt jelen van a csoda egyik része a kegyelemhez, mert kegyelem nélkül még csoda sincsen a szeretetében! És itt jelen van a tanítás másik részében, hogy milyenek voltak a nép sokaságában a testvérek és az emberek? Elfáradtak, elcsigázva, mint a pásztor nélküli juhok, akiket kiengednek, szabadjára bocsájtanak, senki nem vigyáz rájuk, szétszélednek, eltévednek, nem találnak vissza, és csak mennek-mennek, és elfáradnak.6

Ilyenkor szükség van a munkásra, mert az aratnivaló sok, de nincsen munkás. Hát kérjétek az Aratás Urát!

Ez volt a tanítás akkor a nép sokaságának, tanítványoknak, akik jelen voltak. És tanítás ma a jelenben, hogy már nem csak munkás nincs, már aratnivaló sincs. Most már a munkásnak kell imádkozni, hogy legyen neki aratnivalója.

Hogy ezt hogyan is értelmezitek?

Jelen van az Atya háza, benne van a munkás — és vannak aratnivalók?

Jelen vannak a testvérek?

Eltévelyednek, mint a juhok, mert pásztor nélkül maradtak.

Itt ugyan a munkás jelen van, de a munkást szinte béresnek is lehetne nevezni!

„A béresben én megkapom a béremet, mit törődöm én, hogy van-e nekem munkám?! Mit törődöm én, hogy lesznek-e bent valakik?!”

Úgy-e, milyen érdekes megérteni a tanításnak a mondanivalóját egész másféle megvilágításában?

Hisz ma, a jelenben, ezt élitek. Már nem az aratnivaló a sok — a munkás a bérében lett a sok már, mert nem törődtek mindazokkal, akik hozzájuk tartoznak. És akik még ma is megmaradnak számukra, néha feltételeket szabnak. A feltételhez, ha nem engedelmeskedsz, akkor: ilyen testvérre nincs szükség, akkor az mehet!

És akkor csodálkoznak a munkások, hogy bérré alakultak, a bérben nincsenek jelen, és egyedül marad.

Emlékezzetek vissza a kezdetekre, amikor azt mondottam nektek, hogy imádkozni kell, mert egyre kevesebb a pásztor.7. Akkor a pásztorokért imádkoztatok. De most már imádkozni kell, mert a pásztor, aki jelen van a munkában, hogy ne legyen béres, és a béres nem törődik mindazokkal, akik hozzája tartoznak. Tehát ismét imádkozni kell, hogy pásztor legyen, aki oda áll a nyáj élére, és elfogadja azt a nyájat, amely hozzája tartozik. Akkor már lesz aratnivaló. Mert ha nem lesz aratnivaló, nem lesz szükség a pásztorra a munkásban.

És fontos, hogy ezeket mind-mind meg lehessen érteni, felismerni, elfogadni, és ez által cselekedni. Mert azt mondjátok néha-néha, mikor van egy különlegesebb, nagyobb ünnep, amelynek meg kell adni a szépségének varázsát, a jelenét, a felismerését, és akkor azt mondjátok: „Ó, nincs hiány itt semmiben! Hát hányan felsorakoznak, és olyankor együtt vannak!”

Igen, a külsőségnek és a szemnek ez jelen van. De mi van itt a bensőben, a szívben? Hogyan elevenedik meg rajtatok és bennetek? Hogyan tapasztaljátok meg?

Mert ehhez tartozik most az a tanítás: „Boldog vagyok, Uram, mert elrejtetted ezt mind az okosok és a bölcsek előtt, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek, mert így tetszett Neked ez, Atyám.”8

Úgy-e, milyen szép ez a tanítás, a mondanivalója?

Mert ha ti a jelenben, most azt mondjátok, hogy: „Mi kicsinyek vagyunk, Uram, és ha nekünk kinyilatkoztatsz, milyen jó érzés, mert érzem, hogy valahova tartozom; érzem, hogy valahol én is számítok; érzem, hogy én is fontos lehetek; érzem, hogy nem alacsonyítom le önmagam” — ahogy már a múlt Golgota-i tanításban is megadtam számotokra. Mert ilyenkor értitek meg mindazt, amikor itt, most mondhatjuk például azt a tanítás-szakaszt, amikor régebben arról, a kezdetekben, tanítottalak, hogy ha megnyitod szívedet, lelkedet, egész lényedet, és őszintén kérsz bűnbocsánatot, a bűnbocsánat meghallgatásra talál. És engedd el, és érezd a szeretet kegyelmét, az öröm erejét. Érezd, hogy: „Más lehetek, és másképp indulok el. És akkor én is kicsinnyé válok, és nem mindig-mindig vissza-visszatérek” — mert hogy’ mondotta ma számotokra a pásztor a szentbeszédében? Hogy: Imádkozni ötvenért. Végül csak egy marad, úgy-e? Mert már az öt is sok, már örül az egynek.9

De Én most egy másik tanítást emelek ki: mikor megadom, hogy el kell jönni a kénköves esőtől. Ne tekints vissza!

„De Én nem akarom ott hagyni mindazt, ami van, mert nekem arra szükségem van, hát én visszafordulok, még akkor is, ha nem tudom, mi történik velem!”10

Úgy-e, ismerős ez a tanítás is?

Tehát hinni és bízni és remélni és reménykedni, mert a remény, az adja meg számotokra az erőt a kegyelemhez, a kegyelem által a felismeréshez, a felismerésben az örömhöz, s az öröm által érzitek a békének a nyugalmát és kegyelmét. És akkor értitek meg, hogy valójában milyen kicsinyeknek lenni, akiknek kinyilatkoztatni. A kicsinyek idővel felismerik a Fiút, és: „Ha már ismerjük a Fiút, akkor az által ismerhessük az Atyát, kinek gyermekei vagyunk, akihez tartozunk, és aki által élhetünk itt lent mindazokkal, akikkel testvérekké váltunk a szeretet, kegyelem által. És akkor már nem kimondottan az a testvér vagyok, aki nem tudom megbocsájtani mindazt, ami bennem rejlik, nem tudom elfogadni, hogy számomra megbocsájtottak. Megkaptam a feloldozó kegyelmet, és most már elengedem önmagamtól, és megpróbálok egy új ember-testvérként másképp élni, befogadni a szeretetet, az örömet és a békét e kegyelem által. Akkor tudok örülni a felebarátnak és a testvérnek, akikkel egy lehetek a kegyelem által.”

És akkor már ez a tanítás, ez szinte felemelhet benneteket — mert hogyan is van?

A Mester jelen van tanítványaival és a nép sokaságával, és most példabeszédben szól: Isten Országa a szeretetben olyan, mint az a gazdag ember a Gazdában, aki jó magot vesz, és a jó magot elveti, mert Ő a szeretet szaván szeretne élni, cselekedni, és a békére törekedve megmutatni mindazt, ami Benne rejlik, hogy ez nem csak az Enyém, hanem nektek adom, felétek árasztom, ha megnyitod szíved-lelked, elfogadod, eggyé válhatsz vele.11

Úgy-e, milyen szép?

Most csak példának mondom: most ti itt legyetek a jó magok, itt bent, és kicsit menjünk a Szeretet háza12 felé, és ott most csak az előtért nézzük — példaként, ne vegye senki magára! — ott legyenek az ellenségek. Az ellenség éberen figyel, hogy mit csinál a jó mag a termésben a Gazdag Ember cselekvésében. A Gazdag Ember elveti, mert jót akar cselekedni, és várja a vetésének gyümölcsét. Most nem térünk ki arra, hogy harminc-, hatvan vagy százszoros, most csak azt figyeljük, hogy várja termésének gyümölcsét. Várja, hogy a szeretet az örömben hogyan jelenhet meg rajtatok és bennetek. De nem tudsz szeretni és örülni és örömben lenni, mert jön az ellenséged, aki nem bírja talán elviselni mindazt, hogy te jó akarsz lenni, jót akarsz cselekedni, szeretni akarod felebarátodat.

Te meghinted egy kicsit a rossz magot, nem sokat, épp annyit, hogy ne legyen jó termés.

Megjelenik a konkoly.

És ki a konkoly?

Úgy-e, az ellenség.

A jó termés, az pedig a jó testvér.

És ekkor, menjünk most egy kicsit tovább, akik bent vannak már a Szeretet házában, azok, akik felismerték a példában:

— Hát a mi Urunk, a mi Gazdánk jó magot vett, jó magot vetett el, s íme, nézzük, mennyi konkoly van jelen! Hát elmegyünk, és megkérdezzük.

És Ő elmondja:

— Igen, Én jót cselekedtem, de nem mindenki örült ennek a jó cselekménynek a téteményben. Ő egy kicsit meghintette az ellenség rosszával.

És akkor majd jöttök ti, a Szeretet házából, a példában, és mikor már beérett a termés gyümölcse, eljött az aratás ideje, ti akkor most kiválogatjátok ezt a rossz testvért, ezt a rossz konkolyt, összeszeditek, kévébe kötitek, és:

— A tűzre veled!

Úgy-e, „a tűzre vele”, az mit jelent?

Hogy oda mentek ti is a tűzhöz, a pokolhoz.

És majd szétválogatva a jót a rossztól, és a jó az igazakban, azok pedig elindulnak a csűrbe, az Isten Szeretet-országához, ahol jelen van a béke, az öröm, a boldogság, a kegyelem. És: „Ha ezek mind-mind átölelnek, felmelegítenek, erőt adnak, akkor tudom értékelni önmagam, akkor tudok rádöbbenni, hogy: »Köszönöm, Uram, ha én a jó mag jó termése vagyok a jó testvérben. És hogy ha eljön majd ez az idő, akkor törekedni fogok, hogy megmaradhassak a jóban. Nem akarok ellenség lenni, nem akarok konkoly lenni, és nem akarok a tűzre menni. Én a Szeretet, Öröm Országának testvére és gyermeke szeretnék lenni, mert a tanítás ezt adja, és ezt tükrözi számunkra a mindennapokban.«”

És így a példában lehettek egyek e szeretet által, ahogy mondottam, itt, kik most itt jelen vagytok13, majd az előtér14 és a Szeretet háza15. Mert így tudtok egy szépet alkotni a béke kegyelmének örömében. És akkor érzed azt, hogy: „Igen, valóban, én egy jó mag vagyok, akire lehet számítani, aki örömben és békében él, aki elfogadja a felebarátot és a testvért, és ha szükséges, a felebarátban és a testvérben, e jó magban segítséget nyújtok mindazoknak, hisz kinyilatkoztatta számomra az Atya, kinyilatkoztatta a Fiú, és én boldog vagyok, hogy ezekhez a kicsinyekhez tartozom, és ez által tudom, hogy én is az vagyok, aki az aratásba tartozom, mert szükség van reám, hogy a munkásnak is legyen feladata a pásztorban, és ne akarjon béressé változni, hanem maradjon meg pásztornak a munkásban, aki mindenkor figyel a reája bízott nyájra, és ha kell, utána menjen, ne hagyja, hogy eltévelyegjen, elvesszen, mert akkor őrá sem lesz szükség, mert nincsen aratnivaló. Akkor nincsen a munkásnak, a pásztornak mit is tennie és cselekednie a mindennapi életben e kegyelem által a felismerésben, a felismeréshez.”

Mert fontos, hogy most már nem csak az Aratás Urában imádkozunk, hogy az aratnivaló sok, és nincsen munkás. Most már a munkásnak és a pásztornak kell imádkozni az ő nyájáért, hogy legyen neki aratnivalója a szeretet, kegyelem által, mert lassan arra kel fel, hogy: „Nem törődtem semmivel és senkivel, mert béressé váltam.”

És a béres nem törődik az ő nyájával, szabadjára engedi, és éli azt az életet, amit ő saját maga gondol, hogy: „Hogyan és miképpen? Avval nem törődök, és nem segítek.”

És akkor ez a munkás és ez a pásztor, az lehet a tanítás révén, amikor már régebben arról adtam nektek tanítást ehhez a tanításhoz, hogy megy elöl a munkás, a pásztor, és mikor hátranéz, azt veszi észre, nincs, ki kövesse.16[

Úgy-e, ismerős a tanítás?

Nem mögéje állt, hogy: „Terelgetem, figyelek, mert ti mind hozzám tartoztok, ti mind az enyémek vagytok.”

Most jelképesen, ne csak ti gondoljátok, akik itt vagytok, hanem túl, akik kint vannak az előtérben vagy a Szeretet házában, kik meghallottátok a hívást, és a hívást elfogadtátok, s a hívásban engedelmeskedtek és cselekszetek, és ez által változtok és változtattok, hogy megpróbáltok így élni az eggyé válás szeretet-kegyelme által a béke örömének ajándékával, hogy: „Így szeressük egymást, és örüljünk egymásnak, mert mi mind egyek lehetünk, mert Hozzád tartozunk, Uram, e meghívás által, e tanítások által.”

Ennek reményében fogadjátok el a mai nap áldásomat, amelyet most ennek reményében árasztom reátok, hogy elsőként legyen az, hogy a csoda megelevenedik előttetek, és a néma megszólal. Nektek nem kell ámulatba esni, nektek figyelni, felismerni és elfogadni kell, érezni, hogy: „Az akarok lenni, aki oda tartozom a jó nyájban a Jó Pásztorhoz, és ez által kicsinnyé válok, és felismerem mindazt, amit kinyilatkoztatnak számomra, és ez által figyelek mindarra, hogy én is a jó mag termésének gyümölcse vagyok, és a szeretet, kegyelem békéjében szeretnék élni, haladni, felismerni és elfogadni mindazt, ami e tanítás által a mai nap felém és hozzám áradt e kegyelem által.”

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme öleljen át benneteket, és érezzétek a jó mag jó termésének gyümölcsét a testvérben.

Érezzétek, hogy nektek van Pásztorotok a Munkásban, akihez tartoztok, aki figyel rátok, aki vezet benneteket, és aki segít. S ez által: „Kicsiny lettem, mert így akkor számomra is kinyilatkoztatnak a felismerés kegyelméhez, és felismerem a meghívást, és a küldetés követésében elindulok a mindennapokban, a mindennapi élet kegyelméhez, kegyelmében.”

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!


 

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2013. augusztus 2.

Jézus Krisztus Urunk:

Sükösd kiadványok010Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat, és a hívásomban engedelmeskedve, hogy ismét együtt lehessünk e fájdalom, szenvedés Golgotáján a szeretet kegyelmének ajándékában, átélésében.

Érezni mindazt, hogy körülvesz a szeretet, a béke és az öröm, amelyre mindenkinek nagy-nagy szüksége van, hogy a megerősítő kegyelemben érezze, hogy fontos, ahogy mondottam a múltkor, hogy minden testvérem fontos Számomra, hisz kikerestem az út porából, majdan meghívtam az úton, a tanítás által sok mindent nyújtottam a felismeréshez, az elfogadáshoz, és majdan elmondottam, hogy ne értékeljétek le önmagatokat, érezzétek azt, hogy te is egy testvér az emberben vagy.

És így most rátérünk a mai nap tanítására, amely arról szól felétek, hogy tanítványaimat tanítottam, elsőként az a tanítás volt, hogy kinek mondanak az emberek, és kinek mondanak a tanítványaim.1 Az emberek Keresztelő János vagy valamelyik próféta — most nem sorolom, mi mindent mondottak a hasonlatban. Majdan kérdeztem tanítványaimat, ők pedig így válaszoltak:

— Krisztus, az Élő Isten Fia.

És ez helyes a kinyilatkoztatásokban, hogy valóban Krisztus, az Élő Isten Fia, a Messiás, aki eljött közétek.

De még erről nem kell beszélni, hisz nincs itt az idő. De akkor felkészítem tanítványomat, mert úgy-e, Simon, akit Péternek neveztem el, ő adta meg ezt a választ, a válaszban pedig megadtam számára, hogy:

— Te Péter vagy, és erre a kősziklára építem Egyházamat, mert neked adom a kulcsokat, a Mennynek és Földnek kulcsát, mert amit megkötsz a Földön, megköttetett lesz a Mennyekben, s amit feloldozol a Földön, feloldozott lett a Mennyekben.

És ez által tudtok élni és haladni a mindennapi élet-útpályán, ha felismeritek és elfogadjátok e tanítás kegyelmének ajándékát. Mert ez is egyféle meghívás a szeretethez, a békéhez és az örömhöz. Hogy ezeket hogyan fogadod el, hogyan zárod be szívedbe, lelkedbe, hogyan tanulsz meg vele együtt élni, s ez által hogyan ismered fel a felebarátot, a felebarátban a testvért e kegyelem által, ez ismét rajtatok és bennetek múlik a mindennapokban e szeretet által, mert már oly sok az Élő Evangélium-tanítás, amelyet megadtam számotokra! Hisz ha most csak azon gondolkodunk, hogy már a három év tanítása után ismételten az újabb három év, ismételten az újabb három év, amely mindig ugyanarról szól a tanításban, az Élő Evangélium átélésével.2 De a tanítás és az Élő Evangélium mindig más gondolatot, más mondatot, más ajándékot nyújt számotokra, hogy ez által felismerd mindazt, ami a tanítás által itt jelen van.

Fontos, hogy ezeket megérthessétek.

Mert tanítványaimnak is mit mondottam és mit mondottam Simonnak?

— Te Péter vagy, és erre a kősziklára építem Egyházamat.

Úgy-e, ismerős, mikor azt mondottam: Sükösd szintén az Én Egyházam 3, ahol Én, Jézus Krisztus Uratok tanítalak kiválasztott testvérem által, hogy felismerjétek mindazt, amire szükségetek van, elfogadjátok mindazt, amit a tanítás által a kegyelemmel nektek ajánlok, nektek adok, és nektek ajándékozok, ami által megerősödtök, ami által felkészültök, s ami által el tudjátok fogadni az élet örömét, ajándékát és kegyelmét. Mert sokszor és sokszor azt mondjátok: „Könnyű ezekről beszélni e nehéz időben, mikor tele vagyunk fájdalommal, bánattal és szomorúsággal, amikor azt mondjuk, hogy nehéz a mindennapi élet. De hogyan éljük a mindennapi életet?”

Ilyenkor kell erre a tanításra is gondolni, hogy úgy-e, „én, lehetnék én is Péter, kőszikla, lehetnék én is az, aki által tanítasz, lehetnék én is az, aki által árasztod a kegyelmi ajándékokat” — hisz oly sok mindent, amit már Én, Jézus Krisztus Uratok nektek adtam ajándékul, hogy megerősödjetek, hogy elfogadjátok, hogy felismerjétek mindazt, ami a tanítás által jelen van előttetek, jelen van bennetek, megerősödtök, és akkor felismeritek mindazt, amit ez a tanítás nyújt nektek.

Mert, úgy-e, ennek a tanításnak van még egy szakasza, amikor arról van szó, hogy:

— Uram, mi követünk Téged, és mi lesz a jutalmunk? És mi mindent ott hagytunk, hogy kövessünk Téged. 4

Ekkor megnyugtatom őket, és azt mondom:

— Majd, ha az Emberfia, akit ti Krisztusnak és az Élő Isten Fiának neveztetek, mikor már megdicsőül és elfoglalja a megdicsőült trónust, majdan ti is Mellette elfoglalhassátok a tizenkét trónust, és majdan uralkodhattok a tizenkét törzs felett, Izrael felett.

És akkor már érzitek, hogy mi a jutalom, mi az ajándék, mi a kegyelem?

Mert érezni most a mai nap is, kik jelen vagytok a Szeretet házában, akik azt mondjátok, hogy: „Uram, imádkozom”, akik azt mondjátok: „Uram, én vallásos vagyok”, akik azt mondjátok: „Uram, én elfogadtam és felismertem a meghívásodat, és követlek Téged, most ez mellett nekem is el kell hagynom testvéremet, nővéremet, családomat, gyermekeimet, anyát, apát, földet — mindent lehet sorolni —, vagy pedig így is jó vagyok a meghívás által, a kegyelem szeretetében?” 5

Hisz mindenkinek van küldetése. De a küldetések nem egyformák, mert neked talán ezt a fajta küldetést adom, neked meg a másik fajta küldetést. Hogy a kettő között mi a különbség, azt ti saját magatok ismeritek fel, és ez által tudtok elindulni a mindennapi élet-útpályán. De a küldetésben te is követővé válsz, és a követés részében nem azt mondod, hogy: „Mi lesz a jutalmam, ha mindent megteszek, és ha ezt mind elhagyom?”

Én nem ezt kértem most tőletek. Én azt kérem, hogy fogadd meg tanácsomat a tanítás által, az Élő Evangélium által, amivel hozzátok szólok, amivel átadom nektek a tanításomat a kegyelem szeretete révén, hogy érezd, hogy ez a tanítás fontos neked, érezd, hogy ez a tanítás mond neked valamit, érezd, hogy „ezzel a tanítással tudok változni, mert igen, nem csak beszélek róla, hanem megpróbálok cselekedni”.

Mert hogyan is volt a mai tanítás folytatása a cselekvésben? 6

Hogy: aki hallgatja a szavamat és tanításomat, és megpróbál azzal együtt élni és cselekedni, mert felismeri mindazt, amit ez rejt a kegyelem által számotokra, az ahhoz az okos emberhez tartozik, aki házát sziklára építi.

Most nem megyek végig rajta, de tudjátok, a sziklán épült ház vagy város, azok megmaradnak. A homokra épített város, a homokra épített ház, az romhalmazzá válik, mert az az ostoba ember a testvérben, aki hallja tanításomat, de nem fogadja meg, nem a szerint él, és nem a szerint cselekszik, annak fontos a külsőség, fontos, hogy a másik mit gondol, és mit mond, s akkor már a tanítás nem oly fontos számára, hogy a szerint éljen és cselekedjen. Ezért ő az ostoba ember, aki házát a homokra építette.

És akkor van a harmadik változata, amikor még a kezdetekben azt mondottam nektek, mikor benneteket is csúfoltak, hogy ti is homokra építetek, és majd jön a vihar, a süvítő szél, és egy romhalmaz marad.

Erre Én, Jézus Krisztus Uratok azt üzentem, hogy megerősödjetek: Én leszek a homokban a Kő, a Szikla, amely megerősítelek benneteket, és megmaradtok.

Ma, ha csak szétnéztek itt, a Szeretet házában, széjjeltekintetek, akkor lehet, hogy egy kis szomorúság ül a ti szívetekre, a ti lelketekre, mert azt mondjátok: „Hát, kevesen vagyunk, Uram, mindazok, akik akkor jelen voltunk.”

Igen, mert ekkor ezt a tanítást kell élni, akik megmaradtak, akik ma lélekben vannak itt — mert valamiért nem lehetnek itt: munka, betegség, család, hisz sorolhatok sok mindent, ami miatt most talán nem lehet itt, de még nem azt jelenti, hogy elment —, azok mind hallgatták szavamat, és megpróbáltak a szerint élni és cselekedni, és sziklán épült házukban boldogan élhetnek, és ők okosak. De azok, akik nem hallották meg szavamat, mert hallották, hogy valami elhangzott, de nem figyeltek, nem fogadták meg, azok közül lehet, hogy most nem találsz itt senkit, olyant, aki számodra fontos, aki számodra talán már hiányzik, mert már oly régen láttad, és már azt sem tudod, hogy ide tartozik-e vagy nem. Na, akkor az ilyen testvérekért imádkozunk, hogy ne maradjanak a homok romhalmazában, hanem onnan kiléphessenek, kimozdulhassanak, és ismét elindulhassanak a hallásban, a cselekvésben, a cselekedetben, hogy ők is olyan testvérekké váljanak, akik a kősziklán élnek és építenek, és megmaradhatnak, nem kell attól félni, hogy semmivé válnak, és romhalmaz alakul ki rajtuk és bennük a kegyelemben.

Hogy ha ezeket mind-mind meg tudjuk érteni, felismerni, elfogadni, akkor érezzük teljesnek a tanítás mondanivalóját, akkor éljük a tanítás mondanivalóját, akkor indulunk el a változás útján. Mert azt mondjátok, hogy: „Hát, könnyű erről beszélni! De hogyan cselekedjünk?”

A cselekedet is így van jelen, hogy fel kell ismerni, el kell fogadni, és engedni, hogy bennetek működjék, hogy ez által elinduljon a változás a jó, a szeretet és a kegyelem felé. Mert ha ezeket mind már meg tudod fogni, már érzed, hogy szinte a sajátoddá vált, akkor érzed, hogy megerősödtél, és érzed, hogy fontos vagy, és érzed, hogy a remény átölelt és erőt adott, és: „Ezzel a reménnyel szeretnék élni és haladni a mindennapi élet-útpályánkon a kegyelem által, és akkor én nem az az ember vagyok, mint a gazdag ember a tanításban.”

Hisz tanítványaim is meglepődtek rajta, s ekkor azt mondom:

— Bizony, bizony, mondom nektek, a gazdagnak nehéz bejutni a Mennyek Országába. 7

De miért nehéz?

Hogyan gondolkodtok el ezen?

Mert a gazdag ember félti önmagát, és félti mindazt, amely körülveszi.

De az a gazdag ember, aki nem félti önmagát, aki a szerint cselekszik, amit hallott, elfogadta a tanítást, s ez által segítséget nyújt mindazoknak, akik talán éppen a jelenben is tőle várják a segítséget a kegyelemben, akkor az már érzi, hogy: „Már nekem nem lesz nehéz bejutnom a Mennyek Országába, mert az, hogy ha gazdag is vagyok, de meghallottam, Uram, a Te hívásodat, meghallottam, Uram, hogy hogyan kell élnem és cselekednem, meghallottam, Uram, hogyan alakítsam életemet a változás útjában, és hogyan fogadjam el a felebarátot és a testvért, aki már eggyé válik a szeretet által.”

Mert hogyan mondotta ma kiválasztott testvér 8 felétek?

Idézte pásztorotok szavát, mikor talán meghalljátok a hívást, vagy ha még nem a hívás ült itt bennetek el, de hallottatok valamit erről a helyről — „hát meg akarok győződni, talán bizonyosságot akarok szerezni” —, akkor lehet, hogy idegenként érkeztél, de nem idegenként távoztál. Ez már megfogható a szeretet, kegyelem által! Mert akkor már megnyitottad szívedet, és képes voltál befogadni valamit e tanításból, e jelen hallásból, e jelen felismerésből, és: „Már a befogadás által megpróbálok változni és változtatni. És akkor én nem az a gazdag ifjú vagyok, aki nem akarok bejutni a Mennyek Országába. Én most már az a gazdag ifjú vagyok, aki hallgattam szavadra, felismertem tanításodat, és Uram, Veled együtt akarok élni és haladni, és számomra is megnyílik a Mennyország ajtaja, hogy majd idővel, hogy ha eljön az a bizonyos szakasz, bejuthassak rajta, és elfoglalhassam azt a trónust, amelyet számomra vagy számunkra elkészítettél e kegyelem által.”

Úgy-e, ilyenkor azt mondjátok: „Köszönjük, Uram, csodálatos ez a tanítás, mert így könnyebben tudjuk megérteni mindazt, ami ez által körülvesz bennünket.”

És akkor tudjátok megérteni ezt, hogy lehettek elsők, de nem biztos, hogy ott is elsők lesztek — mert hogyan is mondom?

Az elsőkből lesznek utolsók, és az utolsókból lesznek az elsők. 9

Mert az utolsók annyira meghallgatták a tanítást, szívüggyé alakították ki, elindultak a változáson, és most már innen egész ide előre, az első helyekre jutnak. Mert biztosak abban, hogy meghallgatásra talált mindaz, amit elhelyeztek, amit kértek, és ami által a reményben testvérek lehetünk, testvérként átölelhessük önmagunkat, és testvérben egymásnak áraszthassuk a szeretetet a kegyelem által a felismerésben, és akkor vagyunk teljesen a szeretet tanításában. És ez a tanítás megmutatta, hogy milyen felismerni mindazt, amely körülvehet bennünket a mindennapokban.

Mert, ugyebár, ha csak a mai szentmisének Evangélium-tanítására gondoltok, vagyis mondhatom azt most már, átlépve egy új napba, akkor a tegnapi napban, hogy: senki sem lehet saját hazájában próféta.

Most már ti is csak nevetni tudtok ezen, hogy valóban Mária, kiválasztott testvérem se lehet próféta sem itt, sem szülőfalujában. De már annyit megtanult e sok tanítás és kegyelem és ajándék által, hogy ő is átnézhet itt felettük. És most már nem törődik mindazzal, hogy talán mit mondanak mögötte, mi az, ami fájdalmat vagy bánatot okozhat. Számára most már a fájdalom, a bánat inkább az, amikor itt van olyan testvér, aki idegenként érkezett, de már nem idegenként távozott, aki már azt mondja, most a ti saját nyelveteket használom, hogy: „Én már sükösdista lettem!” — úgy-e, ismerős? — „Én már ide tartozom.” Vagy aki azt mondja: „Nekem ez az otthonom a második otthonomban, mert tudom, hogy egy biztos helyre jöhetek, és tudom, hogy ha van problémám, meghallgatnak. Tudom, hogy ha van kérésem, meghallgatnak. Tudom, hogy ha van felajánlásom, elfogadják. És tudom, hogy ha hálámat fejezem ki, elfogadják szívből és szeretettel. És én ide tartozom!”

Hogy ha ilyen testvér mond valami olyan sértőt, fájót, megbotránkoztatót, azon már, azon még — így mondhatom, nem már, hanem még — nem tud kiválasztott testvérem teljesen átnézni, mert ott elgondolkodik, hogy:

— Ennyi tanítás, ennyi ajándék, ennyi kegyelem még mindig nem tudta, Uram, Jézusom, megérinteni az ő szívét?! Még mindig nem tudunk eggyé válni a szeretet, kegyelem által?! Nem tudunk összekovácsolódni, hogy egyek lehessünk a tanításodban?!

Érezni ezt a csodálatos szeretetet a kegyelem által, hisz a küldetés, követés részében így van jelen, és ezt adom nektek a mindennapokban, a mindennapokhoz.

Most pedig csak röviden mindazoknak, akik néha már kivételesen várják, és nem azt, ahogy mondani szoktátok, hogy: „Mikor lesz már a büntetés?”, „Mikor lesz már a világvége?”, „Mikor lesz már az idő végezete?” — hisz többen többféleképpen gondoltok reája.

Amíg van engesztelés, amíg van szívből jövő, felajánló ima, amíg van megfogható ima számotokra a kegyelem által, amikor élitek a tanításomat, és amikor az idegen testvért befogadjátok, hogy már ne legyen idegen, addig Én vagyok itt, s Én tanítalak, és Én adom felétek áldásomat, szeretetemet, árasztom örömömet, hogy betöltekezve, megerősödve tudjatok élni és elfogadni mindazt, amely körülvesz benneteket.

És most még röviden egy pár gondolatban e csodálatos ünnepetekhez szólok, mert, úgy-e, jön, ahogy ti mondani szoktátok a ti nyelvetekkel, a Magyarok Nagyasszonya. 10

Én, Jézus Krisztus Uratok azt mondottam, valamikor „x”, ahogy ti mondjátok, ismételten: „x” évvel ezelőtt: a Magyarok Királynője ünnepe, hogy az Édesanya, aki Királynő lett, most már nem jelképesen, hanem a Koronát elfogadva 11, s ez által közbenjár értetek, mert ti mind a gyermekei mellett alattvalói lettetek, amit nem minden nép, és nem minden ország mondhat el magáról, amit nektek különösképpen nagyon tisztelni, és örülni kell ennek a csodának, ennek a kegyelemnek. Mert ez a Királynő és ez az Édesanya mutathassa meg számotokra mindazt, amire szükségetek van, ami által örültök, hogy ide tartoztok, és ami által el tudjátok fogadni mindazt, amely körülvesz benneteket.

Majdan a második nap ünnepéhez szólok 12, amikor arról beszélünk, hogy a király nem akart addig eltávozni, amíg nem helyezi az országot, a nemzetet legjobb, biztos helyre. És ő kinek adta?

Ennek az Édesanyának, ennek a Királynőnek.

És akkor most a magyarságban — mondjam azt, hogy: próbáljatok eggyé válni, és nem széthúzni!

A széthúzással szétmentek, eltávolodtok.

Lassan azt mondjátok, nem ismeritek egymást.

Lassan azt mondjátok: „Ide tartozok?!”

Néha azt mondjátok: „Szégyen, hogy magyar vagyok.”

Hát, aki azt érzi, annak valóban nincs szüksége itt mit keresni! Az menjen! Majd eljön az idő, amikor azt fogja szégyellni, hogy ezt ki merte ejteni a száján, és ki merte adni szívéből.

Mondottam nektek már nem egyszer, és nem kétszer az évek folyamán a tanítások révén: Ti e Kárpát-medence szívében éltek, és ezt szeretnék mások elvenni tőletek!

De ha ti engeditek, mert széthúztok, és nem tartotok össze, akkor még meg is történhet, mert Édesanyám, aki Királynőtök lett, az próbál óvni és védni benneteket, közbenjárni értetek, de ezért hányan mit tesztek?

Örültök annak, hogy ehhez az Édesanyához, s ehhez a Királynőhöz tartoztok?

Vagy szégyellitek magatokat?

Ti saját magatok adjátok meg rá a választ.

Örültök, ha „most ebben a nehézségben kitartok, mert majd jön szebb és jobb jövő”?

De hogy ez meglegyen, ezért tenni és cselekedni kell.

Ha most csak visszamegyünk, az őskereszténységben13, ott is mit mondottam?

Nem hullik a manna elétek. Atyám nem szór mannát elétek, ha ti nem tesztek valamit ezért.

Ismerősek az őskereszténység tanításai, mert időnként előveszitek, olvastok, elmélkedtek, és rádöbbentek.

De most e jelenben fontos ez az új élet, ez az új változás, hisz hogyan magyaráztam meg nektek legegyszerűbben, hogy megérthessétek, és különösképpen ti, akik a Szeretet házából jelen voltatok az Én vidékemen? 14

Jelen van a folyó 15, jelen van a tó 16, majdan jelen lesz a tenger 17 — ezt mind összeköti.

Van az őskereszténység, amely eggyé válik a tóban, megtisztul, és már jelen van az Újszövetség, az Új Élet, az Új Tanítás a kegyelem és a szeretet, a béke és az öröm. 18

S ezeket kell éreznetek itt, a Kárpát-medencének szívében, mindazt, amely körülvesz benneteket.

Csak jelképesen nézzétek, hogy nektek mi van, és mi van körülöttetek.

De ezeket mind-mind meg kell becsülni, értékelni, majdan tenni és cselekedni. És akkor elindulhattok a szebb és a jobb jövő felé. És nem személyválogatóvá válni, nem indulatokat táplálni, gyűlöletet, és nem azt, hogy: „Mi lenne…?” — mert ez a legnagyobb problémátok, hogy még mindig megálltok ott, hogy: „Mi lenne…?”

Most már az legyen bennetek, a szívetekben: „Mi lehet? Mert én is teszek, és akkor lehet.”

És lesz.

Fontos, hogy összetartsatok, mert így lesz, erőben, az egy-létben a kegyelem és az ajándék.

Mert várjátok, hogy jobb legyen, de most, ha nézitek a mindennapi helyzeteteket, azt mondjátok: „Hát, itt semmi nem lesz! Itt még rosszabb, mint volt.”

Könnyű ezeket a szavakat kimondani, de nem értékelitek át mindazt, amely körülvesz benneteket.

Valóban, most a rohanó világban éltek, és nem úgy éltek, mintha most visszamegyünk ismételten, azt mondottam, az őskereszténységében, ahol, ha valamire kellett időt szakítani, tudtak szakítani; ha valamit dolgozni kellett, megmunkálni, és hogy az a munkálatok jól teljenek, és jót mutassanak, és jót hozzanak ki, akkor időt szakítottak rá. Most, a rohanó világban azt mondjátok: „Semmire sincs idő.”

Én, Jézus Krisztus Uratok meg azt mondom: csak arra nincs idő, amit nem akartok. Ami fontos számotokra, arra mindig szakítotok időt, és néha nem egy órát, és nem két órát, hanem néha többet. Hányszor és hányszor adtam számotokra tanítást, hogy legyetek önmagatok, ismerjétek fel önmagatokat, tudtok, hogy mit, hogyan és meddig. Ehhez kéritek a kegyelmet, a segítséget, az ajándékot, és már megerősödve tudtok haladni a mindennapi élet-útpályán. És akkor valóban mondhassátok: „Mi a Kárpát-medence szívében élhetünk, és boldogok lehetünk, mert Te, Uram, Jézusom, rávilágítottál, hogy mi minden van, és mi által tudunk élni és haladni.”

Mert az a legnagyobb hibátok, hogy nem összetartotok, hanem széthúztok.

Mikor elindul egy folyamat az összetartozásban, elindultok egy-két lépésekkel előre, akkor ezt már bántani, rágalmazni, gyűlölni kell, ezzel nem kell foglalkozni, majd egy másik elindít egy újabb folyamatot, és akkor, mikor elindultok, csak példának mondom most, elindulsz innét eddig, jön egy másik, az nem, hogy eljut föléd, hanem még visszahúz, nem ide, hanem még mélyebbre. Megint kapaszkodtok, megint indultok.

Hol van ilyenkor bennetek az ima ereje, a kegyelem, a szeretet, a béke, az öröm, a megbocsájtás, a tanítás, az élő hit, az Élő Evangélium, az Élő Szentlélek?

Ezek már mind-mind folyamatosan, a tanítások által, felétek áradt. Hogy ha szívetekbe zárjátok, érvényesítitek önmagatokban, s ez által tesztek és cselekedtek, akkor érzitek, hogy: „Boldogok vagyunk, Édesanyám, hogy mi Hozzád tartozhatunk, és boldogok vagyunk, hogy Te vagy a Királynőnk. És könyörögve kérünk, hogy soha ne hagyd el ezt az országot, ezt a nemzetet, mert nagy szükségünk van Reád.”

Mert ha ez az Édesanya, ez a Királynő a sok megaláztatás részében úgy érzi, hogy talán innen el kell menni, akkor megnézhetnétek magatokat.

De mivel vagytok annyian, akik még szívből, szeretettel tudtok imádkozni, és tenni és cselekedni, ezért az Édesanya nem fog elmenni és elhagyni benneteket.

Ez az Édesanya, amíg egy testvért lát a gyermekében, a nemzetében, az alattvalóságában, hogy összeteszi a kezét, és könyörög, ha kell, sírva, ha kell, térden állva, hogy: „Segíts ezen a nemzeten, akik a Tieid!” — akkor Ő le fog hajolni, és segítséget fog nyújtani.

De ezt nektek kell megtennetek, érezni az Édesanyának, jelenlétének fontosságát, mert Nélküle semmivé válhattok a kegyelem által.

És akkor azt mondjátok, hogy: „Hol van a kegyelem? Pedig volt kegyelmünk, kaptunk kegyelmet, csak nem tudtuk megtartani és megbecsülni, és örülni neki.”

Mert sok nép, nemzet, ország ezért irigyel benneteket! És ezt soha nem értitek meg, hanem marakodtok, széthúztok, és „nem törődöm”.

Ha ez így halad, akkor saját magatoknak köszönhetitek mindazt, ami történik veletek.

Ez a tanításom ehhez az ünnephez, amely hamarosan elközeledik hozzátok, hogy addig tudd értékelni, hogy te mit tudsz önmagadból kiadni, vagy éppen felajánlani, vagy, ha kell, összetett kézzel, könnyekkel, térden állva az Édesanyához, a Királynőhöz és a királyhoz fordulni, aki tudta, hogy ha Reá hagy benneteket, akkor nem lehet nagy baj.

Ennek reményében áradjon reátok áldásom a szeretet, kegyelem által, hogy betöltekezzetek mindazzal, ami számotokra már jelen van, hisz azt mondottam, ti is legyetek kősziklák, akik nem romhalmazzá váltok a homokban. Éljen bennetek a szeretet, a kegyelem a meghívás által, és tudjatok haladni, élni a mindennapokban. És bízzatok a tanítás fontosságában, bízzatok mindabban, hogy ez a tanítás mit nyújt számotokra, hogy „hogyan és miképpen érzem az élet ajándékát e kegyelemben, és akkor tudom, hogy milyen fontos lehetek én saját országomban, ahol az Édesanya lett a Királynő, mert a király, mielőtt befejezte földi pályáját, ennek az Édesanyának adta”.

S ez az Édesanya elfogadta. És már nem csak a Föld és Ég Édesanyja számotokra, hanem országotok Királynője lett. És Ő óv és véd benneteket, és megadja számotokra mindazt, amire szükségetek van.

S ennek reményében most kiválasztott Mária testvérem által áradjon reátok áldásom:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, töltse be szíveteket, hogy a mai nap tanítása valóban megérintse a szíveteket, s ez által tudjatok változni, cselekedni és elfogadni, és örülni mindannak és mindahhoz, ami a mai nap ajándék-tanítása felétek áradt e kegyelem által.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2013. szeptember 6.

Jézus Krisztus Urunk:

Sükösd kiadványok010Köszöntelek benneteket, akik a mai napon is meghallottátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve félretettetek mindent, hogy elzarándokoljatok e helyre.

Köszöntöm mindazokat, akik a mai napon is lélekben vannak jelen, és lélekben kísérnek el benneteket együtt a fájdalom, szenvedés Golgotáján.

A mai nap tanításaiból elsőként az első tanítást veszem számotokra, ami arról szólt, amikor Én, Jézus Krisztus Uratok Kafarnaumban bementem tanítványaimmal a zsinagógába, és tanítást adtam számukra, és a tanításban nem azt figyelték, hogy mi a tanítás mondanivalója, hanem azt, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok valójában ezen a napon, ami a szombat napja, mit cselekszek. 1

Úgy-e, ismerős már a tanítás egy másik Evangélium részletéből?

Hisz már megadtam számotokra: Ne az ember legyen a szombatért, hanem a szombatnak kell az emberért lenni. 2 Mert a szombat az ember, vagyis a testvér nélkül semmivé válhat. De a szombat, az nem azt akarja számotokra tükrözni, megadni, hogy ezen a napon semmit sem tehetek.

Jót cselekedni mindig szabad, mindegy, hogy a hét mely napján történik.

De most itt menjünk az írástudókkal és a farizeusokkal és a zsidókkal a szombat napjához, amikor ők azt úgy könyvelték el, hogy: „Az az ünnep, az ünnepen nem csinálunk semmit, nem szabad semmit cselekedni.”

S ekkor hogy is értelmezitek?

Ti vagytok az embertestvéremben a szombatért.

Holott Én, Jézus Krisztus Uratok, ahogy már megadtam számotokra a tanítást, hogy már kiléptünk az őskereszténységből 3, és átléptünk az új korszakba, ahol Én, Jézus Krisztus Uratok számotokra nyújtom a tanítást. Ezt a tanítást legjobban akkor adtam meg számotokra, amikor hamarosan ismét, ha magatok elé veszitek az éveket, számoltunk pár évet a gondolatában, de mondhatjuk azt is, hogy közel hét éve, amikor megjártátok Jézus nyomában a tanítást a Szentföldben 4, és amikor pásztor testvérem elkísért benneteket, és a tanítás akkor volt jelen, amikor Péter, a Kéfa, a kőszikla, a Simonból kapta a nevet, hogy erre a Péterre hagyom az Egyházamat. 5

És a tanítást megadtam számotokra, hogy mivel már ő 6 is jelen lett számotokra, kilépett az őskereszténységből az új korszakba, az Új Életbe, akkor elmondottam nektek:

Íme, nézzétek a folyót 7. A folyó legyen az őskereszténység részében 8: elindul, és elmegy a Genezáreti-tóba, a tengerbe, hisz tudjátok, többféleképpen szólítják, tengernek, tónak, de most ne ennél a szónál maradjunk meg. Oda bemegy, azon átmegy, megtisztulva, új életet kapva, és ismét tovább halad, s az már az Új Élet, ahogy ti mondjátok: az őskereszténységből az Újszövetség, az Új Élet értelme adatik meg számotokra.

Most már számotokra a jelenben nem a szombat, hanem a vasárnap — a Feltámadás hajnalában — az ünnepetek. De az ünnepben mégis azt mondom számotokra: jót tenni és cselekedni mindig szabad, ami szívből, lélekkel és különösképpen szeretettel történik, nem gyűlölettel, irigységgel, kapzsisággal, vagy azt mondom, hogy muszáj. Mert ha ezek vannak jelen, az már nem kimondottan a jó cselekedetek révén van jelen, azokat megtesszük, mert talán tenni kell. Hogy ki figyel, és mit mond, azzal nem törődtök.

Pedig mindig elmondom számotokra: szívből jövő szeretet a cselekedetben mindig jót tud nyújtani számotokra, s akkor lehet tökéletes a felismerésben a tanítás része. Mert a tanításban hogyan is mondottuk?

Nézték, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok most mit teszek: tanítok-e, vagy gyógyítok-e, vagy olyant teszek, amit ezen a napon nem szabad?

De Én átláttam rajtuk, ahogy néha rajtatok is a jelenben, és mielőtt ítéletet mondtak és vontak volna, kérdéssel fordultam feléjük, ahogy néha a jelenben hozzátok is kérdéssel fordulok, és a kérdésben azt szoktam számotokra mondani:

Ti saját magatok adjátok meg rá a megfelelő választ.

Úgy-e, ismerős ezek a tanítások, mert már ez elhangzott?

Így most számukra is azt mondottam, hogy először kérdéssel fordultam feléjük, de a kérdésre nem tudtak megfelelő választ adni, így akkor elfogadták mindazt, amit Én nyújtottam számukra. De mivel a szombat önmaga legyen az ünnepnek, ezért akkor ott harag, indulat támadt fel bennük, hogy hogyan és miképpen és mit kellene cselekedni ezzel a Názáretivel.

De ezzel a Názáretivel nem kimondottan ezért a szombatért, hanem mindazért, amit a sok tanításban, a megtapasztalásban tanúi voltak, és tanúi vagytok a jelenben.

Ezért hát jót szívből, szeretettel bármikor cselekedhettek. Érezzétek annak az örömét, annak a szeretetét, annak a kegyelmét. Amikor jót cselekszel, szinte érzed, szíved, mintha másképp dobogna benned, mintha mást nyújtana, mást diktálna, másképp szereted felebarátodat és testvéredet, mert érzed: „Most valamit talán önmagamból is adhattam egy olyan felebarátomnak, egy olyan testvéremnek, aki talán nagyon rá volt szorulva, hogy én jót cselekedjek vele: talán egy átöleléssel, talán egy felajánlott imával, talán egy mosollyal, talán egy simogatással” — ezek mind-mind a jócselekedetekhez tartoznak a kegyelem által a mindennapokban.

Majdan folytatódik az a tanítás, amikor jelen vagyok, hisz mindjárt beérek a városba, amit Naimnak mondunk ezen a helyen, és azt látjuk, hogy a városból kifelé egy halottat hoznak. Egy elesett, szegény asszony, összetört szívvel, fájdalommal kíséri a halottvivőket. 9

Elszomorodva.

És ekkor Én, Jézus Krisztus Uratok ismét jelen vagyok tanítványaimmal együtt, és ahogy már megtapasztaltátok a tanítások révén, nem a csodatételt kell ilyenkor figyelni, hanem azt, hogy Én hogyan ismertem fel a szegény özvegyasszonyt, hogyan láttam az ő fájdalmát, az ő szomorúságát, az ő bánatát, hogyan éltem vele eggyé ebben a pillanatban, és hogyan mentem hozzá, és azt mondottam neki a bátorságban, hogy:

— Ne sírj!

S ez csak egy gondolat a szavak által. De már ez által is elgondolkodott, és egy kicsit megállt a félelem sírásában. S várta, hogy valójában most minek lehet tanúja, mi történik: visszakaphassa egyetlenegy gyermekét az élethez?

Itt nem a csodáról van szó, hanem az életről, mert új életre mindig szükségetek van. Új élet nélkül semmivé váltok. Mert az első tanítás kapcsolódik a másodikhoz, a másodikkal együtt, mert itt is jelen van az új élet a kegyelem által, a szeretet megtapasztalásában. Mert valóban öröm és boldogság járta át szívüket, lelküket, mikor ismét egymásra találhattak, egymást átölelhették. Többen, félelem töltötte el, vagyis félelem szálla meg őket, és dicsőíteni kezdenek, hisz:

— Nagy Próféta támadt fel közöttünk! És Atyánk nem hagyott el bennünket, és meglátogat minket!

Igen, nem kimondottan a csoda, ami összetartotta őket, hanem a szeretet és a kegyelem az új élet megtapasztalásában.

Hányszor és hányszor megadtam számotokra már évek folyamán ezeket az ajándékokat, és hányszor és hányszor hányan a csodát várjátok, mert fontos, hogy csoda legyen! Holott a csoda minden nap jelen van, minden nap előtted áll, minden nap megtapasztalhatod, de nem kimondottan az új élet kegyelmének ajándékával. Mert ha ezeket mind-mind felismeritek és elfogadjátok, megpróbáltok ezzel együtt élni és haladni a mindennapokban, akkor már nincs bennetek félelem, szomorúság és bánat, már az új élettel tudtok haladni a mindennapokban e kegyelemmel, e kegyelem által.

Majdan jött a harmadik tanítás, úgy-e, ami szintén folytatódik az első és a második tanításhoz a harmadikban, mert itt mit is nyújtottam számotokra?

Hogy jelen vagyok ismételten tanítványaimmal, hisz tudjátok, velük éltem a mindennapokat. Számukra adtam a tanítást, és a nép sokasága követett. Jelen volt a nép sokasága az első, a második és a harmadik tanításában is. És akkor a tanítványaim miről is tanakodnak? Hogy:

— Ki lehet a legnagyobb közülünk? 10

Úgy-e?

Mint néha itt ezen a helyen.

Ki lehet az, aki talán közelebb áll kiválasztott Mária testvéremhez?

Ki az, akire talán rátekint, rámosolyog?

Holott mindenki egyforma, mindenkit egyformán szeretünk, mindenkit egyformán ölelünk át, mindenkinek egyformán árasztjuk a kegyelmet kiválasztott Mária testvéremmel, hogy felismerjétek mindazt, aminek tanúi vagytok a tanításban. És akkor nem azon kell gondolkodni, mint tanítványaimnak, hogy: „Ki a legnagyobb közülünk?”

És ezért tanítványaimnak is ismételten egy példát nyújtottam a példában: odahívtam egy gyermeket, kit Magam mellé állítottam, és reájuk tekintve így szóltam:

— Aki befogadja ezt a gyermeket az Én nevemben, az Engem fogad be. De aki Engem befogad, az már azt is befogadja, aki Engem küldött.

S ki küldött Engem?

Az Atya.

Az Atya, hogy eljöjjek testvéreimhez, hogy testvéreimet taníthassam, megfogjam kezeit és vezethessem, a testvéreimnek árasszak szeretetet, kegyelmet, ajándékot a felismerésben. A testvéreim mindazok, akik elfogadják a felkérést, s a felkérésben igent mondanak, és az igenben elindulnak a mindennapi élet-útpályánkon. És akkor ezzel befogadtátok mindazt, aki küldött Engem.

S így nem csak Én, Jézus Krisztus Uratok vagyok jelen, hanem jelen van az Atya a Fiúval.

És akkor érzitek a kegyelemnek a mondanivalóját.

De hogyan folytatódik ez a tanítás a Szeretett tanítványom által?

— Uram, ördögöt űztek a Te nevedben. 11 De ők nem követnek úgy, mint mi Téged, és ezért megtiltottuk nekik.

Erre Én, Jézus Krisztus Uratok mit is válaszolok nekik?

— Nem szabad megtiltani, mert aki nincs ellenetek, az veletek van.

Ahogy Én, Jézus Krisztus Uratok mondom nektek: Ti is szeretettel és örömmel fogadjátok el mindazt, aki jelen van köztetek. Kierőszakolni, ráerőltetni senkire semmit nem lehet. De aki nem bánt, aki nem ítélkezik, aki nem dob rátok köveket, azok nincsenek ellenetek, azok veletek vannak, ha nem is úgy követnek benneteket, ahogy tanítványaimat. Ezért kell tudni elfogadni. Nektek azokért kell imádkoznotok a cselekedetek által, az új élet felismerésében, elfogadásában, akik ítélkeznek, gyűlöletet szítanak, haragot árasztanak, és akik nem ismernek Engem, Jézus Krisztus Uratokat, de mégis legjobban tudnak beszélni róla. S ilyenkor jusson eszetekbe mindig az a tanításom, amit most nem oly régen kaptatok, egy hétköznapi napban, de sokszor az ünnepnapokon is halljátok, hogy ha majd a vőlegény megjelenik, becsukódik az ajtó, s aki késve érkezik, zörgethet, hogy:

— Uram! Uram! Itt vagyok. Nem ismersz engem?

És majd az a Hang hallatszik:

— Nem tudom, ki vagy. Távozz a külső sötétségbe!

Ezért kell figyelni mindarra és mindahhoz, hogy hogyan és miképpen fogadod el a felebarátot, a testvért a küldetés, követés részében, mert ezeket nem erőszakolhatod ki, nem parancsolhatod, és nem utasíthatod. Ezek mind-mind szeretet által elevenednek meg rajtatok és bennetek, és szeretet által tudjátok elfogadni mindazt, amit Én, Jézus Krisztus Uratok a tanítás által ajándékul árasztom, hogy megérinthessem szíveteket, lelketeket a felismerés, küldetés, követés részében, hogy valóban új élet értelme elevenedjen meg rajtunk és bennünk, és akkor eggyé válhatunk a tanítással a mindennapokban.

És ha ezek mind-mind jelen vannak, akkor érzed e tanításoknak a sorrendi fontosságát a mondanivalóban, hogy: „Hogyan és miképpen teszek jót a cselekedetekben, hogyan és miképpen fogadom el szeretteimet, felebarátaimat, testvéreimet, akikkel kialakítom a mindennapi életet, hogyan és miképpen fogadom el az életet az új életben, és nem kimondottan csak a csodára várok, mert a várakozásban eltörpülök az új élet felett a kegyelemben. És akkor nem tudom értékelni mindazt, amit belőlem kiadhatok. És akkor tudom azt értékelni, hogy kit fogadok be szívembe, lelkembe, kivel próbálok együtt élni, kit fogadok el a küldetés, követés részében, a cselekedetek, az új élet felismerése révén. És akkor felismerem mindazokat, akik nincsenek ellenünk, velünk vannak, de nem parancsolok, erőszakolok, utasítok, hanem imádkozom, hogy ha már nincs ellenünk, hanem velünk van, akkor ők is megtapasztalhassák mindezeket a kegyelmeket, amelyek jelen vannak rajtunk és bennünk az elfogadásban, hogy a küldetés követése is számukra is meglegyen a mindennapi életben, a mindennapi élethez.”

És így ennek reményében ajándékozlak meg benneteket e kegyelmi ajándék-áldással. Az áldást kiválasztott Mária testvérem által árasztom.

Áradjon reátok áldásom:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, világosítson meg benneteket a mindennapi élet felismeréséhez, a küldetéshez, a jócselekedetekhez, a tanításban, az új élethez, hogy „hogyan és miképpen szeretnék élni és haladni”, és majdan, hogy „kit hogyan fogadok be, hogyan ismerem fel az Atyát és a Fiút a befogadásom által az eggyé válásban”, és akkor „imádkozom mindazokért, akik nincsenek ellenem, velem vannak a tanítás révén”, de még imádkozni kell, hogy felismerjék a küldetés, követés részüket a mindennapokban, a mindennapokhoz e kegyelem által.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

A SZŰZANYA KÖSZÖNTÉSE

Mária:

Ó, virágoskert illata megelevenedik!

Ó, Mária, Édesanya! Köszöntelek hát Téged e jelen lévő testvéreimmel a Te gyermekeidben névünnepeden, a Mária szó jelentésében.

Mária, maradj velünk áldásban, reményben, irgalomban, ajándékban.

A Mária szó jelentése megadja számunkra a felismerő kegyelmet a köszöntő Édesanyában.

A földi édesanyákat, ha eljön számukra a névünnep, virágot nyújtunk a kezekbe. Mi most, Mária, ki a Föld, Ég Édesanyja vagy, megnyitott szívünkkel hódolunk Előtted. Árasszuk Feléd szeretetünket. Így szeretnénk megköszönni mindazt mint Édesanya, mit nyújtasz Te gyermekeidnek. Mindenkor figyelsz a Te gyermekeidre, mikor Hozzád jövünk felajánlással, kéréssel, Anyai Szívedhez, Te gyermekeidre tekintesz, és elfogadod Anyai Szíveddel. Hogy segítséget tudjál nyújtani, elviszed Fiad elébe, és kiesdekled Fiad Szentséges Szívéből a kegyelmeket. Ezért, ó, Édesanya, tekints a Te gyermekeidre, akik most szeretettel, hálaimával, szívből jövő énekkel köszöntik a Máriát az Édesanyában.

Ó, Mária, Édesanya, köszöntünk hát Téged.

Fogadd szívünk legszebb szóját, ajándékát, kincsét,

Amit most mi Feléd tárunk hála-köszönettel.

Ó, Mária, Édesanya, figyeljél most reánk.

Köszönjük, hogy itt vagy nekünk, bátran Eléd állva.

Meghajtod Te Szent Fejedet gyermekeid felé.

Így szólsz felénk: „Ó, gyermekeim, nincs miért félni.

Anyai Szívem mindig itt van, felétek tárom Én.

Erőt, békét, szeretetet áraszt,

Ami által megerősödsz, érzed a kegyelmet.”

Köszönjük, hogy itt vagy nekünk,

Ó, Mária, Édesanya! 12

Köszönjük, és köszönjük e hálaimát, éneket, szeretetet!


JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2013. október 4.

Jézus Krisztus Urunk:

Sükösd kiadványok010Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve eljöttetek, hogy ismét egyek legyetek a fájdalom, szenvedés Golgotáján.

Köszöntöm a mai nap is mindazon testvéreimet, akik ma nem vagytok jelen a testi jelenlétetekkel, de lélekben megpróbáltok egyek lenni felajánló imával, szentmise áldozatával, hogy részesülhessetek ti is a tanítás kegyelmének ajándékából.

A mai nap tanítása nem ismeretlen számotokra, hisz már hallottátok ezt a tanítást nem oly régen egy más változatával. Most pedig ez a változat, amely ma megjelent előttetek ennek a hónap tanításában, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok tanítványaimmal együtt jelen vagyok, és meghívnak egy házba, amely a farizeus háza, hogy részesüljek ott e vendéglátásban.1

Én a meghívást elfogadtam, le is ültem az asztalhoz, de nem a külsőségekben jelentem meg, hanem a benső kegyelmének ajándéka, amely kijön és kiül a külsőségedre, ami által látod a fényt, a békét, a szeretetet, az örömet, a kegyelmet; érzed azt, hogy valami történik körülötted, rajtad és benned. És a vendégségnek eleget téve, megjelenve. De itt a külsőségekre mentek mindazok, akik okosnak tartják magukat, és a jelen megfigyelés résztvevőiben, hogy kit hogyan, miképpen kell majdan értékelni.

Értékelni könnyen lehet az embert, a testvért, a felebarátot. Csak akkor szomorú, amikor ez visszafelé sül el — a ti szavatokat használva most e mondat gondolatával —, amikor pont azoknak szól, akik másokat szeretnek megítélni, mások felett dönteni, és oly hamar véleményt alkotni, mint ahogy a farizeusok Rólam, Jézus Krisztus Uratokról.

Mert mi volt itt a vélemény?

Hogy asztalhoz ültünk, és milyen dolog ez, hogy nem mosunk kezet?!

Úgy-e, ez a külsőség jele, ami által megítéljük mindazokat, akik felett ítélkezhetünk. Nem nézünk tovább, hogy a külső mögött mit rejt a benső, a benső hogyan és miképpen működik rajtatok, bennetek, előttetek.

És akkor, amikor átlátni rajtuk, hogy mi célból vesznek részt ezen a vendéglátáson, hogy hogyan, kit megnézni, megítélni a külsőségében.

Most ezt a külsőséget Én, Jézus Krisztus Uratok átviszem egy másik tanítás-formára:

Elmentek Atyám házába, részt vesztek ott a szentmise áldozatán. A szentmise áldozatában nem a bensőtökkel foglalkoztok, nem a benső ajándékkal, hogy valójában miben veszel részt, mit kaphatsz, hogyan tapasztalhatod meg, hogyan erősödsz meg, hogyan érzed a kegyelem működését, hanem ismételten a külsőségekre mentek, a külsőségben ki hogyan van jelen, ki milyen ruhában van, ki hogyan vesz részt Atyám házában, ki mit csinál: imádkozik, térdel, nézelődik?

Ezek a külsőségek, úgy-e, amelyeket szabad szemmel lehet látni, oly könnyedén meg lehet ítélni, és nem törődve azzal, hogy Atyám házában vagy jelen, Atyám házában a bensőre kellene menni, hogy a benső mit alkot — mert a benső, az alkotja a külsőt is, ha figyeltek, ha megtapasztaljátok, ha elfogadjátok a tanítás mondanivalóját. Mert úgy-e, ítéletet mondani mások felett nagyon könnyedén a külsőségében megtesszük. Hogy ha ezzel talán meg is sérted, nem törődsz vele, mert: „Én így gondolom. Én így látom. Én így értékelem, és ha már én értékelem, akkor már hadd mondjam el a véleményemet a külsőségében! Nem törődöm azzal, hogy megbántom, fájdalmat okozok, mert csak arra megyek, hogy amit nekem el kell mondani, azt megtegyem a külsőségében!”

De ha egy kicsit önmagamra figyelek, ha egy kicsit figyelek, mi rejlik a bensőmben, hogy a bensőm mit szeretne tenni és cselekedni — fontos, hogy ezeket mind-mind épp így mondjam el?

Fontos, hogy ne törődjek a másik testvér-felebarátnak a bensőjével?

Fontos, hogy fájdalmat és bánatot okozzak neki?

Igen, akkor tesszük ezeket, amikor nem törődünk senkivel, semmivel, csak azzal, hogy a külső mit nyújt számunkra. De hogy a benső mit rejt, azzal nem törődök.

Úgy-e, kezedbe veszel most, ahogy a tanításban is van egy pohár vagy egy tál. A pohár most legyen nem átlátszó. Tehát ha csak így ránézel, akkor a külsejét nézed. Hát a külseje nagyon szép! De azt már, hogy egy kicsit megemelkedj, és belenézz a belsőbe, arra már nincs érdeke, fontossága, szeretete és kegyelme, hogy a benső valójában mit rejt, hogy a benső tisztasága tükrözi a külsőt, a benső tisztasága fényt sugároz, a benső tisztasága átölel, a benső tisztasága kegyelmet ad, a benső tisztasága felemel, a benső tisztasága megmutatja, hogy mi az élet a felismerés elfogadásában, a mindennapokban.

Hogy ha ezeket mind-mind átértékeljük, akkor érezzük azt, hogy milyen fontos mindaz, amely körülvesz a mindennapokban.

De Én, Jézus Krisztus Uratok a farizeusok felé most itt egy kicsit erélyesebben szóltam, mert azt mondottam nekik:

— Ne törődjetek a külsővel, mert aki alkotta a bensőt, az alkotja a külsőt is.

De hogy te tiszta legyél a bensőddel a külső felé, akkor azt mondottam:

Ha sok mindened van, oszd szét a rászorultaknak, és akkor majd meglátod és megtapasztalod, hogy megtisztultok egészen, teljesen a benső és a külső eggyé válásával a szeretet, kegyelem által. Mert szeretet nélkül ez nem működik.

A szeretettel együtt működik ez számotokra a mindennapokban. Mert akkor érzed, hogy mi valójában a meghívás, mi valójában a kegyelem, mi valójában a béke, az öröm a szeretetében, „ami által megerősödök, és ami által érzem, hogy én egy testvér vagyok, akinek nem csak külsője van, hanem akit a benső is alkotott, és megpróbálva, megerősödve, eggyé válva, hogy egy legyen a benső és a külső a működés kegyelme által”.

Hogy ha ezeket mind-mind így fel tudjátok ismerni, el tudjátok fogadni, meg tudjátok érteni, akkor érzitek a fontosságot, és akkor ti már testvérek vagytok a felismerés révén, és nem azok a farizeusok, akik, ha kell, szinte nagyító alá vesznek benneteket, és úgy figyelnek, hogy mikor ítélhetnek meg, mikor alkothatnak rólatok véleményt a kegyelem által, mert ők úgy érzik, hogy a kegyelem így működik, ha véleményt alkothat.

Holott ez hibás tévedés a felismerésében, mert a működés csak úgy lehet teljes számotokra, ha ez mind a szeretet által van jelen, és a szeretet lakozik szívetekben, lelketekben, vagyis a bensőtökben, és ha ezt a szeretetet kivetítitek a külsőtökre, hogy ezt érzékeljék, értékeljék, észrevegyék és lássák a kegyelem által a működésben.

S akkor érzed azt: „Milyen jó, hogy én testvér lehetek e meghívás által! És nem akarok véleményt alkotni. Én boldog vagyok a bensőmmel, és boldog vagyok, hogy ide tartozhatok a mindennapokban.”

Majdan folytatódott a tanítás, e hónap tanításában ismételten, úgy-e, ha megfigyeltük, hogyan és miképpen van jelen?

Én, Jézus Krisztus Uratok jelen vagyok — most példának mondjuk a mai jelenlétet, ahol szintén mondhatjuk azt, hogy nem csak a tanítványok vannak jelen, hanem vannak a nép sokaságából. Én tanítást adok, s ekkor valaki megszólal:

— Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem a nekem járó örökséget.2

Erre mi is a válasz?

— Honnan gondolod te, hogy Nekem hatalmam van, hogy Én megosszam testvéreddel az örökséget? Én nem vagyok a ti bírátok.

Ezeket mind-mind nektek kell megoldani, felismerni és elfogadni.

De ez is hogyan tud működni?

Ha jelen van a szeretet, ha jelen van a béke, ha jelen van a megbecsülés az elfogadásában.

Mert ha ezek nincsenek jelen, akkor a harag, a gyűlölet, az irigység és a kapzsiság vezet.

Na, most jöttünk el a tanítás’ ehhez a részéhez:

Óvakodjatok. Figyeljetek. Ne akarjatok kapzsivá válni, mert a kapzsiság a pénz értékével nem az embert alkotja az Isten szeretetéhez.

Te inkább maradj meg a tanítás szeretetének kegyelme révén, s akkor érzed, mi is a szeretet fontossága.

És ekkor jön a tanítás. De a tanítás sem ismeretlen számotokra. Itt csak röviden arról, hogy van a gazdag ember, aki úgy gondolkodik, hogy most már mindene van, semmivel nem kell törődnie, ehet, ihat, jól élhet, élheti az életét, nem kell semmivel törődni, mert van bőséges vagyona. Csak arról feledkezik el, hogy most az éjszakában, ha az Atya megjelenne és számon kérné tőle az életet.

Ilyenre felkészülünk-e?

Készen állunk-e, hogy: „Uram, ha ma megjelensz és számon kéred az életet a meghívásban és az elindulásban, hogy akkor hogyan és miképpen cselekedjek?”

Mert ilyenkor nincsen elrendezve a család szeretetében mindaz, amely körülveszi őket, mert csak a gazdagság kapzsisága elevenedik meg előttük, rajtuk és bennük. Holott ha a benső bennetek van, működik rajtatok, bennetek, a külsőre kivetíted, és akkor tudsz figyelni, tudsz értékelni, tudsz elfogadni, és tudsz szeretetben élni testvéreddel, felebarátoddal. Akkor már nem azon gondolkodol, töprengsz, hogy „mi lesz az örökségemmel”, akkor már a bensődre figyelsz, felkészülsz:

És ha mellette jelen van az örökség, akkor elfogadom, és megpróbálok a szerint élni és cselekedni. De akkor is az az első, hogy én felkészült legyek a számadáshoz, mert a számadásnál meg kell jelenni. És ha meg tudtam jelenni, akkor nem arra figyelek, hogy semmit nem tudtam elintézni, mert csak önmagammal foglalkoztam, az én életemmel, az én jólétemmel, az én anyagi javaimmal, és nem gyűjtöttem a földi kincsek gazdagságában a Mennyei Atyához való szeretet kegyelmének ajándékát, amely erőt ad, amely átölel, amely megmutatja számomra, hogy hogyan és miképpen kell felismerni mindazt, amely körülvesz bennünket e mindennapi életben.”

Érezni, hogyan is vagyok jelen ebben a rohanó világban, hogyan is készülök fel ebben a rohanó világban, hogyan fogadom el a külsőt a bensővel, hogyan értékelem az életem, és hogyan osztom meg mindazt, ami talán fontos a felismerésben, a felebarátban és a testvérben, hogy ne csak a harag, a gyűlölet, az irigység és a kapzsiság uralkodjon, hanem vegyen részt életünkben a szeretet, a béke, az öröm, a türelem, a megbocsátás a felismerés elfogadásával. És akkor érzem, hogy nem volt hiábavaló a tanítás mondanivalója, mert el tudtam gondolkodni, elmélkedni, érezni az élet különleges fontosságán a felkészülésemben, majdan az elindulásomban, mert ha már elindulok, akkor nem törődök a földi kincsemnek javaival, hanem akkor már mindazzal, amit az Atyám felé gyűjtöttem a szeretet, kegyelem által a megtapasztalásban.

S akkor folytatódott a harmadik tanításom, ami ismételten arra ösztönöz bennünket, hogy ahogy a farizeusok jelen vannak minden tanításban, és mindig csak a megjelenésben a figyelemre összpontosítanak, hogy kit hogyan vegyenek szemügyre, ki hogyan, mit cselekszik, és mikor, különösképpen, mert vannak napok, amikor sok mindent nem volna szabad tenni és cselekedni:

— És ha valaki nem tartja be ezeket a napokat, akkor azokat el kell ítélni, meg kell büntetni, ha lehet, megkövezni, ha lehet, kitaszítani, mert ők nem tartoznak mindazokhoz, akik ezeket alkottuk!

És akkor már felismertétek, hogy kiről is szól, úgy-e?

A farizeusok.

Ismételten a meghívást elfogadtam egy fő farizeus házához, és jelen vagyok. De mielőtt még a vendéglátás elkezdődött volna, jelen van Előttem egy beteg testvér.3 Most mindegy, hogy ki milyen betegségben szenved, mindegy, hogy ebben a tanításban valójában mi is van leírva a betegség okának. Itt nem kimondottan a betegségről van szó, hanem a cselekedetről, és a cselekedet hogy’ van jelen a szeretetben. Mert úgy-e, ilyenkor ismét, ahogy mondottam, szinte nagyító alá vesszük a testvért, hogy hogyan, mibe lehet belekötni elsőként, s ez által megítélni. De mielőtt ez még megtörtént volna, Én, Jézus Krisztus Uratok átláttam rajtuk, s először kérdést indítottam feléjük, hogy:

— Ezen a bizonyos napon szabad-e jót tenni, szabad-e gyógyítani, vagy hagyni kell, hogy elvesszen?

Ezek, akik nagyító alá vesznek bennünket, meglepődnek, úgy-e, a kérdésen, és inkább nem szólnak semmit, mert ha azt mondják, hogy nem szabad, akkor hogyan lehet hagyni, hogy elvesszen az érték, az ajándék, a kegyelem, a tanítás.

Ha azt mondjuk, hogy szabad, akkor pedig ellene mondunk annak, amit eddig tartottunk.

Inkább csöndben maradnak. Nem szólnak semmit.

Ekkor Én, Jézus Krisztus Uratok megérintem a beteget, hogy ez által gyógyulást nyerhetett.

De mielőtt még a beteg elmenne, és elkezdődne ismételten az ítélet a megítélésben, folytatom a kérdést feléjük:

— Ha közületek valakinek ma, ezen a napon szamara, ökre vagy bármi állata — most az emberről a testvérben nem beszélünk, csak egy ilyen egyszerű kérdésben —, ha kútba esik, akitől te függesz a mindennapi élet jelenlét-munkájában, hagyod, hogy elvesszen és semmivé váljon, vagy segítséget hívsz, hogy kiemeljed, mert szükséged van a mindennapi élet munkájában?

S ezek után már végképp csendben maradnak, és folytatom számukra:

— Mert úgy-e, az ember ura ennek a napnak, mert nem ez a nap van az emberért.

Mert az ember, a testvér, a felebarát ura lehet ennek a napnak, és megadhassa mindazt e kegyelem által, a mindennapi élet tanítását, kegyelmét, ajándékát, működését. És akkor talán meg tudod érteni, hogy hogyan és miképpen cselekedjünk.

Én, Jézus Krisztus Uratok most nem azt mondom, mert már az Ószövetség, ahogy ti mondjátok, az őskereszténységében, ez a nap, amit most már nevezzünk a napjának a szombatban, volt jelen. De ahogy Én, Jézus Krisztus Uratok megszülettem erre a Földre és embertestet öltve itt éltem, és ez által megtörtént a tanítások, megtörtént a keresztrefeszítés, majdan megtörtént a Feltámadás, ami által már nem a szombat a fontossága a napnak, hanem a vasárnap.

Most, ha a vasárnapról beszélünk, Én, Jézus Krisztus Uratok azt mondom e tanítás által: ennek a napnak is meg kell adni mindazt, ami megilleti, de nem úgy, hogy ítélkezz, utasíts, parancsolj, követelj, megítélj, hanem legyen benned szeretet, öröm, béke, türelem, megbecsülés, megértés, mert akkor tudod értékelni ezt a napot, hogy mit kell ennek a napnak neked nyújtani, hogyan szeretnéd ezt nyújtani, és miképpen. Mert amikor olyan problémák vesznek körül, hogy igenis, ahogy mondottam, ha csak az állatról beszélünk, annak enni, inni, részt kell venni, majdan, ha megsérül, segítséget nyújtani, mert szükséged van az életedhez, szükséged van a mindennapodhoz, szükséged van a munkádhoz e kegyelem által. És akkor tudod értékelni ezt a napot, hogy tudod, hogy hogyan és miképpen, mit tudsz nyújtani. És nem megítélni mindazokat, akik talán másképp cselekszenek, mint ahogy te elvárnád, mint ahogy te parancsolnád, mint ahogy te utasítanád, mint ahogy te ítéletet mondanál.

Ezek fontosak, hogy megérteni, felismerni, elfogadni, mert így tudjátok értékelni a testvéri, felebaráti szeretetet, mert Én, Jézus Krisztus Uratok a ti testvéretek vagyok, mert Én elfogadtalak benneteket testvéreimnek, ezért megpróbálunk egyek lenni a tanítás, a kegyelem, a Szentlélek működése által, hogy egyek legyünk a mindennapokban, a mindennapokhoz. És akkor figyelni egymásra, szeretni egymást; ha szükséges, segíteni egymásnak; ha fontos, észrevenni, értékelni, és akkor érzed, hogy: „Valóban, én egy testvér vagyok a tanítás által a felebarátban, mert nem csak azért vagyok jelen, hogy kitaszítsanak, megítéljenek, bántsanak, fájdalmat okozzanak, hanem azért, hogy én is egy legyek a sok között, akit elfogadnak, akit tisztelnek, akit szeretnek, akit megbecsülnek, akivel tudok együttműködni.”

Mert a szeretet ezt próbálja számotokra tükrözni a megbocsátás kegyelmében.

Hisz ehhez a tanításhoz lehetne az év tanításából hozzátenni azt, amit már megadtam számotokra, hogy az erőszak, a gyűlölet, az indulat, a féltékenység, az irigység, a kapzsiság, a hatalomvágy soha nem visz előre. Abból elindulsz, de lehet, hogy belekerülsz, mint egy malomkőbe, és csak körbe-körbe haladsz, és nagyon nehéz kijönni belőle, mert nem tudod érezni és értékelni azt a szeretetet és azt a kegyelmet, aki mást és mást tud nyújtani feléd és számodra a felismerésben és az elfogadásában. Ezért fontos, hogy tudjatok értékelni, érezni, felismerni, elfogadni a bensőben, hogy valójában mire van szükségetek, és ezt akkor kivetíteni a külsőre, hogy lássák rajtatok, hogy valójában a külső alatt mi van, mit rejt a benső a bizalom szeretetében, e kegyelem által.

Ennek reményében áradjon reátok áldásom a mai napon, hogy felismerve és elfogadva mindazt, amely körülvehet benneteket, mert fontos, hogy értékeld a tanítás mondanivalóját a mai napban, mert a külső a bensővel együtt működik. A megítélés szintén csak úgy lehet jelen, ha nem működik benned mindaz, amit a tanítás által kaphattál, ha felismered a felebarátot és a testvért, ha nem akarsz kapzsivá válni, ha nem gyűjtöd csak a földi kincseid gazdagságát, hanem mellette figyelsz a benső értékre, az Isten szeretetére e kegyelem által. És ha majd érzed, hogy melyik nap fontosságában hogyan és miképpen cselekedjél, mert te legyél ura minden napnak a tanítás kegyelme által.

Mert hogy’ mondottam ennek az évnek tanításában már?

Minden nap lehet ünnep, ha ünneppé alkotod önmagad számára a szeretet által. Akkor minden nap, ha ünnep, akkor egyik nap sem tehetsz semmit, mert te megpróbálsz szeretetben, ünnepben élni?

Ezért kell tudni különbséget tenni, és megalkotni azt a napot, ami által te ura vagy ennek a napnak.

És ha ezeket mind-mind értékelted, felismerted, elfogadtad, akkor árad reátok az Élő Szentlélek kegyelme e áldásban:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme élővé vált a tanítások által, reátok áradt, betöltötte szíveteket, lelketeket, ha elfogadtátok, és megengeditek, hogy működjön rajtatok és bennetek, és hogy ha szükséges, változtasson benneteket, ha kell, csiszoljon benneteket, akkor így tudtok megerősödni a kegyelem által, és haladni a fény útján a meghívásban, a mindennapokban, a mindennapokhoz, e kegyelemben.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!


JÉZUS KRISZTUS URUNK tanítása 2013. november 1.

Jézus Krisztus Urunk:

Sükösd kiadványok010      Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat, és e ünnepen, hogy egyek lehessünk a tanítás szeretetében, e kegyelem által, ahogy mondani szoktuk a Közösségben, de most Mária, kiválasztott testvérem szavát idézem számotokra. Ő ilyenkor úgy nevezi, hogy: „a család ismét egy”. Mert már úgy ismeritek egymást e hosszú évek folyamán, hogy szinte családnak nevezhetitek egymást, mert nem azt mondani már, hogy „zarándokútra jövünk”, hanem: „Jövünk haza a családhoz, amiről mondhassuk azt is, hogy ez a mi második otthonunk a családunk mellett.” És hogy ha már nem tudok úgy eljönni, ahogy szeretnék, akkor néha szomorúvá válunk, de ezt a szomorúságot nem szabad engedni, hogy megérintse szíveteket a bensőben. Az öröm és a kegyelem működjék rajtatok és bennetek.

Most már áttérve az ünnep második részébe, amikor sokan és sokan a szeretteiteket fogjátok magatok elé vetíteni az emlékekben. S ilyenkor van egy olyan énektek, hogy: „Halottaink szent estéjén csendesül az élet”1. Ilyenkor mindig arra figyeltek, hogy hogyan és miképpen tudjak eleget tenni, mert a gyertyafénynek világossága világosságot nyújt e sötét estében.

És most rátérünk e hónap tanításaira, mert a hónap tanításait, ha figyeltétek, nem egymást követő napokról van szó, hanem van a hét, az elkövetkezendő hét, ami jön számotokra, van egy tanítás, utána ismét lesz egy, majdnem egy hét szünet, és utána jön megint egy, és a hónap vége felé a harmadik tanítás. De mind a három tanítás, mintha egymásra épülne, szinte mondhatod azt, mintha folytatódna egymás után. Hisz az első tanítás miről is szólt?

Mikor Én, Jézus Krisztus Uratok elmentem a farizeus házába, hogy nála étkezzek — hogy vendégül lát e vacsorán, e ebéden, e lakomán? Mindegy, hogy melyiket mondjátok a három megnevezésből — az egyiken részt veszek.2 És ahogy szétnézek közöttük, az tűnik fel, hogy nem az egyszerű, a szegény és a kicsinyek vannak jelen, akik rá vannak erre szorulva, hanem az olyanok, akik dúskálnak a mindennapi életben, a jelenben. Hisz hogy’ is mondottam a ház urának, mint ahogy most Én boldog József 3 felé emelem tekintetem, így fordultam a ház urához, és azt mondottam neki:

— Ha máskor ebédet, vacsorát vagy — a legegyszerűbb szóval — lakomát tartasz és adsz, ne ezeket hívjad, testvéreidet, rokonaidat, gazdag szomszédaidat, mert ők ismét visszahívnak téged, mert meg tudják tenni számodra. De ha te hívod a szegényeket, a betegeket, a sántákat, a bénákat, a vakokat, kiket szinte úgy lehet csak oda vezetni, mert azt sem tudják, hogy hova mennek, ők valóban tudnak örülni az ilyen ajándéknak, értékelni a kegyelmet, értékelni mindazt, amely körülvesz.

És ilyenkor nem kell szomorkodni, hogy „valójában most én mit teszek”. Ilyenkor arra kell gondolni, érezni, átélni: „Mily boldog vagyok, mert én ezt tudtam nyújtani számukra, és az öröm, amelyet viszonzásul kaptam, szinte felemel. És akkor majd elgondolkodhatok azon, hogy ha eljön az igazak feltámadása, hogy milyen kegyelemben lehet részem.”

Most az egyszerűségében ez nem kimondottan egy vacsoráról, egy meghívásról, egy megjelenésről szól, hanem hogy hogyan ismered fel az elesetteket, a szegényeket, a betegeket, hogyan tudsz velük együtt élni, hogyan tudod megnyitni feléjük szívedet a segítségnyújtásban, hogyan tudsz értük imával, fohásszal rájuk gondolni. Ezek mind-mind a szegények és az elesettek megsegítéséhez tartozik.

Érezni a működést e kegyelem által a szeretetben. Mert fontos, hogy ha én boldog vagyok, örömben részesülök, érzem a szeretetet, érzem az öröm békéjét, érzem, hogy irgalmasság ölel át, akkor én ezt meg tudom osztani mindazokkal, akik vágyakoznak erre az ajándékra s erre a kegyelemre a jelenlévők között. És ilyenkor nem kimondottan azt kell nézni, hogy a szegénységben most mi a szegény, mi a beteg, mi a béna, mi a sánta és mi a vak. Ez egy példa volt a ház urának. De a példát úgy is lehet értékelni, érezni, hogy te, testvér, aki észreveszed, hogy most talán rászorul a testvéred egy felajánló imára, egy felajánló kérésre, egy felajánló fohászra, akkor én ezt szívből, szeretettel önmagamból kiadhatom, és megadhatom számára a jó cselekedetekért, mert számomra is az üdvösség így jön el e kegyelemben. És akkor tudod értékelni ennek a tanításnak a mondanivalóját.

De erre a tanításra folytatódott a második tanítás, hogy úgy-e, Én, Jézus Krisztus Uratok, most mindegy, hogy melyik városról beszélünk a tanításból, amikor Jerikó felé haladok.4 De megyek a nép sokaságával, akik követnek, akik hallgatják szavamat a tanítás által, amit nem csak tanítványaimnak, hanem a nép sokaságának is adok. És adott egy alacsony növésű férfiember. Most ezt az alacsony növésű férfiembert nem muszáj úgy neveznetek, hogy a vámosok feje. Ezt az alacsony növésű férfiembert lehet a mai kor emberének is nevezni, aki vágyakozik, hogy találkozhassék Velem, aki vágyakozik, hogy megismerjen. És ezt a vágyat szeretné kiegészíteni. És mi jön akkor a gondolatába?

— Hát felmászok a vad fügefára, mert úgy is itt kell Neki elhaladni, ha más nem, akkor bár látom, és talán néhány szót hallhatok is, amit a tanításban ad.

Ő erre készült fel, hogy ha ezt megkaphassa, ő ezzel is megelégszik.

Úgy-e, hogy működik a kegyelem?

Én, Jézus Krisztus Uratok látom a jelen kor emberének a vágyát. És a vágyra megpróbálok ilyen egyszerű választ adni.

Mit mondottam e alacsony növésű férfiembernek vagy férfiúnak?

— Gyere le gyorsan, mert ma nálad kell megszállnom, hogy vendégül lássál.

Az öröm és a szeretet olyan nagy lesz benne, hogy elkezd gondolkozni az életén. Megtörténik a vendéglátás, annak ellenére, hogy vannak, akik méltatlankodnak, akik felháborodnak. Most a felháborodást lehet mondani: a jelen korban lévő testvérek és a jelen kor emberei, akik oly hamar meg tudnak ítélni másokat, mert ők is mit mondtak?

Felháborodtak, meglepődtek, hogy:

— A bűnösök közé megy? Hát milyen Ember ez, ha bűnösökkel akar együtt lenni?!

A jelenben ezt hogyan fordítod? Most csak beszéljünk erről a helyről: ti is „bűnösek” vagytok, mert itt vagytok.

Úgy-e, pásztorotok ezt már többször és többször elmondotta: „Ez az igazi szeretet? Ez az igazi öröm? Így működik a kegyelem,   hogy aki nem kedves előttem, azt én kitaszítom?”

Mert itt is lehet értelmezni, hogy ők szinte kitaszítanak, mert Én, Jézus Krisztus Uratok szinte leereszkedtem ehhez a bűnöshöz. Hát akkor Én is épp olyan bűnös lehetek, mint ő, ha már szóba állok vele, ha már meglátogatom, ha betérek házába.

Holott Én, Jézus Krisztus Uratok miért is jöttem?

Hogy üdvösséget árasszak mindazoknak, akiknek szükségük van; érezzék a kegyelmet, érezzék az ajándékot, és érezzék, hogy ami elveszett, megkeressem, és visszavezessem az üdvösséghez.

Mert mit mondott ez az alacsony növésű férfiú?

— Uram, vagyonom felét szétosztottam, s akit megkárosítottam, négyszer annyit adok neki vissza.

Megérintette őt a kegyelem?

Működött rajta és benne a Szentlélek?

Megváltoztatta őt, nem csak külsőleg, hanem bensőleg is?

Tudott változni, s ez által cselekedni?

Úgy-e, milyen könnyű a válaszok ezekre a kérdésekre?

Mert az üdvösség így jött el hozzája e kegyelem által.

És hagyta, hogy ez az üdvösség magával ragadja. Hagyta, hogy ez az üdvösség mutassa meg számára mindazt, amire szüksége van a kegyelem által.

Fontos, hogy ezeket mind-mind meg tudjuk érteni, felismerni és elfogadni. És akkor mi is a kicsinyekkel, az egyszerűekkel, a szegényekkel és az elesettekkel tudunk együtt lenni. És nem taszítunk ki senkit, nem utasítunk el senkit, nem ítélünk meg senkit. Számunkra mindenki legyen egy testvér, aki az üdvösség által hozzánk tartozik, mert felismerte mindazt, ami megelevenedett rajta és benne, és hagyta, hogy működjön rajta és benne, hogy ez által változzon és változtasson.

Úgy-e, milyen egyszerű ez a tanítás a felismerés részében?

Mert ha én nem akarok változni, akkor kifogásokat mindig lehet találni. Mindig lehet megítélni, mindig lehet mások felett pálcát törni, mindig lehet másokat kitaszítani, csak azon nem gondolkodunk el a mai kor népének emberében, e jelenben, hogy minket ugyanígy megítélhetnek, kitaszíthatnak, utasíthatnak, s talán akkor döbbenhetünk rá, hogy ez nem egy kellemes érzés a felismerés megtapasztalásában.

Fontos, hogy próbáljuk érezni és értékelni a különbséget e tanítás által, mert a tanítás azt mutatta számotokra, hogy ha van egy vágyad, ezt a vágyat tudod teljesíteni, ezzel a vággyal elindulsz valahova, ezzel a vággyal elindulsz a változás útján, ezzel a vággyal tudsz örömet, békét és szeretetet árasztani, ezzel a vággyal igyekszel az igazak felé törekedni, ezzel a vággyal elfogadod a felebarátot és a testvért, és nem leszel személyválogató, hogy ő kell, ő nem; ő megint kell, ő megint nem kell. Mert Én, Jézus Krisztus Uratok nem így jöttem el. Én úgy jöttem, hogy mindenkit megkeressek, még azokat is, akik most talán távol vannak, de felkeresem, hogy el ne vesszenek, hogy ők is ez által üdvösséget nyerjenek e kegyelem által.

És akkor folytatódott a harmadik tanítás, ami szintén ehhez a két tanításhoz kapcsolódik abban az értelmében, hogy jelen vagyok egy Atyám házában való részvételben. És most próbáljátok csak úgy elképzelni, hogy egy külső szemlélőként vagyok jelen, és figyelem, hogy mi történik. Figyelem, hogy ki hogyan cselekszik és mit tesz a külső szemléletben.5 És akkor látom, hogy ki hogyan cselekszik: eljött Atyám házában a perselygyűjtés az adományban. És látom, boldogan, hogy hogyan és hogyan adakoznak azok, akiknek bőven van, akiknek talán ez nem is hiányzik, észre sem veszik, hogy ezt ők talán csak kiadták magukból. És akkor észreveszünk egy egyszerű, kis szegény asszonykát az özvegységében, aki lehet, hogy nem ilyen bátran adakozott, hanem megpróbálta a szegénységét szinte leplezni, és megpróbálta csak úgy odaadni azt, amije van. És az is az utolsó. Szinte a megélhetését is átadta. Nem törődött azzal, hogy: Holnap vagy holnapután mi lesz velem? „Én most ezt ki akartam adni önmagamból a felajánláshoz, a kéréshez, a fohászhoz, a hálához, a köszönethez” — sok mindent lehet felsorolni, vagy éppen azért, hogy kérek, fohászkodok, felajánlok, reménykedek, hogy megtörténik a meghallgatásom, és segítségemre siet az a kegyelem, amiért talán most nyitott szívvel és szeretettel, őszintén, összetett kézzel tudtam imádkozni, tudtam felajánlani, és tudok majd hálát adni a kegyelemben.

Hogy ha ezeket mind-mind a tanításokban így értelmezitek és fogadjátok el, és megengeditek, hogy egymásra épülő tanítások megérinteni szíveteket, a lelket, ami működik rajtatok és bennetek, „ami által könnyedén nem mondok nemet bármire, vagy nem engedem, hogy kiutasítsanak, eltaszítsanak, megpróbálok harcolni mindazért, amivel megillettél, Uram, Jézusom, e kegyelemben, megillettél, hogy én is a Te testvéred vagyok, és Hozzád tartozom, és mivel Hozzád tartozok, boldog lehetek, hogy valójában, ha nem is vagyok ma itt, a jelenben, de ha talán holnap vagy csak ha holnapután figyelem meg, s érzem, hogy milyen csodálatos az az ajándék, amely körülölel a mindennapok tanításával, e szeretet által.”

És hogy ha ezeket mind-mind meg tudtuk érteni, el tudtuk fogadni, akkor érezzük, hogy valójában nincs se szegénység, nincs se kitaszított, nincs se béna, se sánta, se vak, mert a szív szeretetével egyek lehetünk, mert sugározzuk egymáshoz ezt a kegyelmet, ezt az ajándékot a felemelkedéshez. És akkor érezzük teljesen az öröm boldogságát e kegyelemben, a mindennapokban. Érezzük, hogy valójában mi is fontosak vagyunk a mindennapokban, a kegyelem által. Érezzük, hogy „én is boldog lehetek, mert valamit adhatok önmagamból, mert nekem talán csak ez van, de ezt szívből és szeretettel oda tudom adni a jó cselekedetekért”, mert Jó Jézus Krisztus Urunk, ahogy mondani szoktátok, és ahogy most Én mondom, Jézus Krisztus Uratok, a tanítás, amely jelen van nálatok és közöttetek, az mindig és mindenkor úgy szól felétek és hozzátok, hogy nem olyan, hogy elfelejtsük, nem olyan, hogy nem vesszük figyelembe a testvéreket, és nem vesszük észre a segítségnyújtást. Megpróbáljuk elfogadni mindazt, ami a tanítás által számunkra jelen van az átölelésben e kegyelem által. És akkor érezzük a tanítások mondanivalóját, ahogy egymásra épülnek, mert ebben a hónapban nem csak ezek a szegények és elesettek, bénák, sánták, egyedül maradottak lesznek számotokra jelen, hisz ebben a hónapban lesznek azok is, akik ezeket mind felkarolják, átölelik, ha kell, az ágyukat átadják, ha kell, élelmet adnak, ha kell, megpróbálnak segíteni, hogy érezzék, hogy ők is Jézushoz tartoznak a testvérben, e kegyelemben. S akkor valóban azt mondhassátok: „Nincs hiábavaló ima, mert az ima valójában meghallgatásra talál, csak legyen bennem annyi türelem, annyi szeretet a kegyelemben, hogy ezt mind ki tudjam várni, meg tudjam élni, meg tudjam tapasztalni, és engedjem, hogy működjön rajtam és bennem, engedjem, hogy ez által én is változzam, és engedjem, hogy az ilyenekre fel tudjak nézni, talán először, s később már azt teszem, hogy én is segítek, én is egy akarok lenni ebben a közösségben, mint ahogy Te, Uram, Jézusom, a kegyelemben.”

Úgy-e, milyen könnyű így gondolkodnotok a tanításokról?

Mert a tanítások ma és ennek a hónap tanításában így jönnek el hozzátok e felemelkedés, e kegyelem által a kicsinyekhez, a szegényekhez, az elesettekhez, a betegekhez, az árvákhoz, hogy mind-mind összetartozzatok és egyek legyetek. És érezzétek az egységet, érezzétek a szeretet jelenét, érezzétek, hogy ti is fontosak vagytok e jelen kor testvérben, emberben, a felebaráthoz, a felismerésben.

És akkor ennek reményében ma a kicsinyek és a szegények kegyelmének áldását árasztom reátok a felemelkedéshez, hogy egyek legyetek, és örüljetek minden napnak, amely felvirrad számotokra. Örüljetek, hogy egymást ismerhetitek. Örüljetek, hogy elfogadjátok egymást. És örüljetek, „ha tudok tenni, cselekedni vagy éppen adni önmagamból egy ilyen felemelkedő szegénynek, elesettnek, kicsinynek”, mert Én, Jézus Krisztus Uratok így szólok most hozzátok.

Fontos, hogy ti is, mind-mind, érezzétek a felismerést, a küldetést, az elindulást a meghívás által.

Ennek reményében kiválasztott Mária testvérem által árasztom felétek a szegények, a kicsinyek, az elesettek, a felemelkedéshez való áldásomat.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok, mert Én, Jézus Krisztus Uratok küldöm most felétek e áldásban, hogy érezd a felemelkedést, az összetartozást, hogy összekovácsolva egyek legyetek e szegénység kicsinységében, e kegyelem által, hogy elfogadjátok egymást, ahogy Én, Jézus Krisztus Uratok tanítalak, és megmutatom számotokra a cselekvést e kegyelemhez, a mindennaphoz, a mindennapban.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

Jézus Krisztus Urunk:

E temetőkertben égnek már a gyertyák, fényt és világosságot nyújtanak. De e temetőkertben még csak ma kezdődik az ünnep mindazok számára, akik e földi élet befejezésével eltávoztak. Megemlékeztek mindazokról, akiket szerettetek, akiket átöleltetek, akikre szívetekben emléküket őrzitek a felemelkedéshez, az összetartozáshoz. És így most e temetőkertben, ha kigyúlnak a fények, „a halottaink szentestéjén csendesül az élet”.

De itt ti a gyertyát, a fényt, a világosságot a Mindenszentek ünnepén gyújtjátok.

Ilyenkor lehetne megkérdezni tőletek:

Most kinek gyújtottátok a gyertyát: a szeretteiteknek, akiket szívetekben emlékül őriztek, vagy Mindenszentek ünnepén az összes szentnek, akik már a Dicsőségben vannak, és közbenjárók lehetnek értetek?

Mert az ünnep, amelyről átléptetek a mai nap ünnepébe6, ma kell a fényt, világosságot gyújtani a megemlékezésben a testnek. De a lélek, az már a Dicsőség megtapasztalásából időnként így reátok tekintenek, hogy valójában hogyan és miképpen vagytok jelen e mindennapokban. Vannak, akik tartják ilyenkor, mint ahogy van az újévben a nyolcad, a Feltámadás után a nyolcad, most ismételten a nyolcad. A nyolcad napjában azt mondod: „Igyekszek a fényt, a világosságot megadni a szeretteim emlékének, mert én már csak így tudok rájuk emlékezni, arcukra, mosolyukra, kedves lényükre a mindennapokban, hogy erőt adjanak, hogy én is szerethessem e csodálatos napot, legyek felkészült, mert ma vagyok, de nem biztos, hogy holnap is leszek.

És ma lehet, és holnap szabad elmélkedni a mindennapi életen.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!


JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2013. december 6.

Jézus Krisztus Urunk

Sükösd kiadványok010Köszöntöm testvéreimet a mai napon.

A mai nap egy új megkezdett egyházi évet rejt számotokra, s ebben az egyházi évben lesznek ismételten újak, és az újakban visszatérések a kezdetbe. A kezdet Golgotáján kiválasztott Mária testvéremet meghívtam az első Golgotára a meghívásban, hogy: Vállald el ifjú testvéreid megtéréséért.

Úgy-e, ismerős a kezdetben lévő testvéreknek ez a mondat?

Majdan jöttek a pásztorok, majdan jött országotok, s majdan jött a világ.

Most csak egy párat elevenítettem fel számotokra a kezdetből.

És a mai nap az új egyházi év megkezdésében ismételten most kérem pásztor testvéremet, hogy foglaljon helyet e helyen.

Mint pásztor, most ebben az esztendőben itt e jelen lévő testvérek előtt ismételten felkérem kiválasztott Mária testvéremet, hogy vállalja a fájdalom-, szenvedést a mai nap megkezdésében a pásztorokért, a pásztoroknak a változásáért, a pásztoroknak a felismerésében, hogy valójában hova tartoznak, és kit követnek.

Nem ismeretlen, úgy-e, előtted, hisz a tanítások már előttetek lebegnek, hogy mit is adtam az évek folyamán.

Ma nem kimondottan a tanítással kezdek, hanem elsőként e felkéréssel.

Most a felkérést azért teszem meg, mert mondhatom nektek, a ti szavatokat használva, ebben a XXI. században ettől nagyobb zűrzavar még a bábeli zűrzavarban sem volt, amit most ti éltek. Mindenki mindenkiről véleményt alkot, mindenki mindent jobban tud, és mindenki mindenkit meg tud ítélni. Holott Én, Jézus Krisztus Uratok nem ezt adtam nektek, nem ezt a tanítást nyújtottam számotokra, a szeretetemet nem e formájában árasztottam felétek, hanem hogy mondottam számotokra?

Ha kell, megnyitom Szívemet Én, Jézus Krisztus Uratok, és felétek tárom a szeretetet a felismeréshez, az elfogadáshoz, és ez által majd a változáshoz.

Most sajnos e bábeli zűrzavar, amely megzavar benneteket, néha nem kimondottan olyan ítélőképesek vagytok, hogy a tanítás az Élő Evangéliumában nincs jelen, néha, amit kimondotok, néha, amikor másokat megítéltek, és különösképpen, akik segítséget tudnak nyújtani, akik vezetni tudnak, akik ki tudjátok számotokra osztani az Eucharisztiát, azokért imádkozzatok. Kérjétek, hogy áradjon reájuk az Élő Szentlélek, változtassa, hogy működhessen rajtuk és bennük.

Mert szomorú végignézni mindazon, amelynek részesei lehettetek. Szomorú megtapasztalni mindazt, ahova most tartoztok.

Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok, visszatérve a kezdetben, amikor felkértem kiválasztott Mária szolgámat, úgy-e, most már testvér. Ezt is meg kellett értenetek, hogy volt a szolga, aki megtanulja, hogy hogyan lehetünk testvérek, hogyan fogadjuk el Jó Jézus Krisztus Urunk tanítását, hogyan éljük ezeket a tanításokat, és hogyan szeretnénk Hozzá tartozni. S akkor, mikor meghívtam a fájdalom, szenvedés-golgota elfogadására, attól kezdve változni és változtatni, attól kezdve a tanítások úgy szóltak felétek és hozzátok, amit meg lehet tenni, cselekedni. Soha nem kértem lehetetlent tőletek, soha nem mondtam lehetetlent számtokra, mindig csak azt, amit önmagatokból ki tudtatok adni a cselekvések révén.

Kérlek hát benneteket, testvéreim, nézzetek önmagatokba, és egy kicsit merüljetek el mindabban, aminek részesei voltatok a tanítások, az Élő Evangélium, az Élő Szentlélek, az irgalmasság, a kegyelem. Hisz most csak ismét egy párat emelek ki számotokra, amiből hányszor és hányszor lehetett erőt meríteni, szinte azt mondtátok, hogy „felujjongtunk, szinte úgy éreztük, hogy mások lettünk egy pillanatra”. De a másság nem azt akarja tükrözni számotokra, hogy olyan mások legyetek, akik felett ítélkeztek. Olyan mások legyetek, akik észreveszitek a testvért, a felebarátot, és árasszátok a szeretetet, mert a szeretettel sok mindent el tudtok érni. A szeretettel a változás útját is előrébb tudjátok hozni. A szeretettel örömet tudtok sugározni, hisz most e megkezdett egyházi év várakozása az örömhöz, a szeretethez, a békéhez vezet benneteket. S ezeket mind-mind megtapasztalva, átélve át lehet adni mindazoknak, akik várhatják tőletek e kegyelmet. Mert fontos, hogy érezzétek és éljétek e szeretet kegyelmének ajándékát, amely átölel, amely felmelegít, ami erőt ad, ami által boldogság és öröm fakad szívetekből, nem csak önmagatok számára, hanem a felebarátok számára is.

És akkor már nem volt hiábavaló a kezdet a tanítások révén, nem volt hiábavaló a kezdetben az elfogadások, nem volt hiábavaló a kezdetben az igenetek, amikor igenre buzdítottalak benneteket, hisz nem erőszakoltam, nem parancsoltam, és nem utasítottam, hanem azt mondottam: Megkérdezem tőletek, testvéreim, kik azóta bástyává váltatok, kik azóta segítő testvérré váltatok, hogy elfogadjátok-e. És ha elfogadod, az igenedben vállaltad, hogy szolgálatot teljesítsél, mert a szolgálat így tud működni együtt és eggyé.

És utána bővült, tudjátok, lett az író-szolga, majd az után az íródeák, majd jött az író-gyűjtő testvér — Én most csak azokat a neveket mondom, amiket ti saját magatoknak megadtatok. Én elfogadtam saját döntéseteket, és azóta e néven szólítalak benneteket a felismerésben. Néhányan kaptatok csak Tőlem megtiszteltetést a név szóhasználatában, közülük is volt a sáfár, majdan a boldog József. A sáfár, hogy jól sáfárkodjon, boldog József pedig azért, mert akkor el volt szomorodva, és örült ennek az éneknek, amelyben pont ez a köszöntés van a nevelőatya felé a Boldog Józsefben, s akkor ezt a megkülönböztetést azért kaphatta, hogy ő is tudja, mikor pont róla van szó. Mert ha nem hallja ezt a nevet, akkor lehet, hogy nem is neki szóltak. Ő mindig ügyel arra, hogy kinek mi a megszólítása a kezdet tanításában.

Most visszatérve a mai jelenben, az új egyházi évben. Újat kezdtünk, új felkérések lesznek, és a felkérésekben is most elismételem számotokra mindazt, amit kint a Golgota végén adtam. Én, Jézus Krisztus Uratok kiválasztott Mária testvér által meg fogom adni a felkérést a meghívásban a tanúságtételhez. Én, Jézus Krisztus Uratok senkit sem utasítok, senkinek sem parancsolom, és senkitől sem követelem. Ha ő nem érzi szívében, hogy ő megkapta a meghívást, a meghívásban szóltak, akkor hagyjátok, és ne erőszakoljátok. Én, Jézus Krisztus Uratok mindenkit Szívem szeretetével várok a tanúságtételben is. Befejezzük azt, amikor oda megy a testvér, megkéri, hallotta, hogy Én, Jézus Krisztus Ura is megkértem, és ő azt mondja: „Nem!”

Hagyjátok. Ha nem, akkor maradjon.

Lesznek olyan testvérek, akik örömmel, szeretettel és boldogan vállalják, hogy kijönnek akkor, amikor ők is érzik szívükben, és szóltok.

E új egyházi év kezdetében még visszatérve, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok a mai nap is elkezdtem, hogy próbáljátok magatok elé pörgetni vagy vetíteni azt az időszakot, amióta elfogadta kiválasztott Mária testvérem a Golgotát. A Golgota mikor volt? Az első évben vagy a második évben? Úgy-e, milyen könnyű rá válaszolni? Milyen könnyű megérteni, hogy kiket kérek akkor, hogy szóljon?

Kérlek benneteket, most ti, akik mondjátok magatokról, hogy „a mag vagyok a régi testvérben”, most figyeljetek, és a szerint cselekedjetek, ahogy hívlak és várlak benneteket, hogy ez valójában a szeretet, kegyelem ajándéka révén legyen jelen rajtatok, bennetek és mindazok felé, akik felé megpróbáltok kívülre kivetíteni az örömötöket, mert ma nem teljesen az öröm volt rajtatok.

Sáfár testvér, boldog József testvér, egy bástya, két bástya.

A hölgyeket most a testvérben, a ház asszonyát nem említem, hisz ma nem is kellett volna nekik oda állni. Ezért ők örömét, hogy nem látszott, az nem annyira baj, de ezektől a testvérektől vártam volna, hogy szinte kisugárzik arcotokra az öröm, a boldogság, a szeretet, hogy: „Igen, én itt vagyok! Igen, én felismertem önmagam.”

Igen, és most a meghívást a tanúságtételében megadom.

És akkor most ismét visszatérünk a jelen tanításában, hisz ma három tanítás volt számotokra jelen. Ennek a hónapnak a tanítása, úgy-e, elsőként, a várakozás a felkészülésben, hisz az volt az első, mikor szóltam a nép sokaságához1:

Keresztelő Szent János jelképszobra a gyergyóremetei templomban

Keresztelő Szent János jelképszobra a gyergyóremetei templomban

 

— Kihez hasonlítsam ezt a nemzetet a nemzedékben? Na, kihez is? A piacon játszadó gyermekhez, ácsorgó gyermekhez, aki odaszól a másik társának, pajtásának, mindegy, hogy melyik szót használod, hogy: „Furulyáztam, és nem táncoltatok. Siránkoztunk, és nem zokogtatok.”

S ennek mi a mondanivalója?

Hogy a várakozásban megvan, hogy mikor kell örülni, énekelni, és megvan az is, amikor azt mondják, hogy siránkozol és zokogsz. De ennek nem kimondottan ez a mondanivalója. Ez arról szólt, hogy eljött János, aki kiment a pusztába, nem evett és nem ivott, mert böjtölt, és a pusztában kiáltó hang volt, aki nem puha ruhában járt, és nem kényelmesen élt.

Erre azt mondták: ördöge van.

Eljött az Emberfia, aki oda ült, evett, ivott, jól érezte Magát.

Erre azt mondták: a falánk.

Úgy-e, milyen könnyű ítéletet mondani mások felett?

Holott el kéne először gondolkodni, hogy mit rejt a tanítás, és hogyan kell értelmezni, és érezni a kegyelmet, a működést és az ajándékot. Mert itt is mi az utolsó gondolat a mondatban?

Majd a tettek és a cselekedetek megmutatják, hogy valójában az Emberfia, aki eljött falánk-, és a bűnös emberek barátja-e, vagy a tettek és a cselekedetek révén mást tudott nyújtani.

De folytatódik ez a tanítás, amikor eljött, hogy a Keresztelő jelen van a pusztában2, és azt mondja a tanítás:

— Miért mentetek ki a pusztába? Mit akartatok ott látni: nádat, amelyet a szél mozgat, vagy puhába, kényelmes embert, aki ott él? Ott ilyen nem él, az csak királyi palotában élhet. Vagy prófétát akartatok látni? És a próféta ott volt, és jelen volt. Felismertétek? Meghallottátok tanítását, szavait? Elfogadtátok?

Pedig ő nagy próféta volt, mert őróla mondja azt az Írás, hogy elküldtem Előtted követemet, hogy elkészítse az Úr útját.

És ha ezeket mind felismeritek, akkor elmentek, hogy részesüljenek Keresztelőnél a keresztség kegyelmében, mert meghallották ez által Isten működésének akaratát.

De úgy-e, a vámosok és az írástudók és a farizeusok némelyek gondolkodóba estek, és ők nem fogadták el, ők nem mentek Keresztelőhöz, hogy magukra vegyék a keresztséget. Ők eltávolították mindazt, hogy az Isten akarata a működésében jelen van. Nekik ezekre nem volt szükségük, mert ők okosnak és nagynak tartották magukat, a nagyságában nekik egy pusztában kiáltó hang, akit úgy neveznek, ne akarjon tanítást adni, ahhoz ők nem mennek, hogy megkeresztelkedjenek. Nem fogadják el, számukra az nem próféta.

Pedig Én, Jézus Krisztus Uratok pont itt e tanításban erről beszélek, hogy Keresztelő János nagy prófétaként volt jelen a tanítás által. És aki hallgatta, felismerte, az a szerint élt és cselekedett és változtatta az életformáját. Felismerte mindazt, ami a tanítás által számára vagy számunkra jelen van, és megvilágosítja mindazt, ami fontos és szükséges a mindennapi életben, a mindennapi élethez, hogy „hű testvérként fel tudjam ismerni, elfogadni, hozzá tartozni, követni a küldetésben, az eggyé válásban, hogy a szeretet működésében érezzem, hogy valójában testvér vagyok a meghívás által”.

Sükösd címere

Sükösd címere

 

Majdan a harmadik tanítás, az már egészen közel visz benneteket e várakozásban a jótétemények, cselekedetek révén, hogy felkészítsük szívünket, lelkünket, egész lényünket az ünnephez, az ünnep ajándékához, kegyelméhez, szeretetéhez, varázsához. És itt az a tanítás elevenedik meg előttetek, hogy az Én születésem hogyan is jött hírül, adták hírül, és hogyan elevenedik meg előttetek.3

Nem ismételem el a tanítást, hisz már nem ismeretlen előttetek, hogy Keresztelő János hírül adása után eltelik egy bizonyos idő, de ha meg akarjuk nevezni, akkor azt mondjuk, hat hónap, s akkor az Atya, akit így is mondotok, és írva vagyon, hogy az Isten elküldte a hírvivőt egy Názáret nevű városba egy Szűzhöz, akit kiválasztottam, hogy Általa szülessen meg az Istenember, aki hatalmas, és uralkodni fog Jákob háza fölött mindörökké, és Szent lesz Ő, és Jézusnak nevezik.

Most csak röviden, burkoltan emeltem ki számotokra e tanítást, ami az ünnep kapujában van jelen már. De Én, Jézus Krisztus Uratok már az elmúlt évek tanításában megadtam számotokra, hogy ünnepet minden nap lehet megadni számotokra, mert másképp az élet, ha ünnep örömében élsz, mintha csak akkor, amikor valóban ünnep van számodra, s ha nem tudsz felkészülni rá, nem tudsz megnyílni, nem tudod befogadni mindazt, ami jelen van előtted, akkor az az ünnep sem lesz szeretetteljes és öröm. De az örömteli ünnepet minden nap meg lehet adni önmagatok számára, mert másképp élitek meg e mindennapi élet jelenlétét, amelynek részesei vagyunk a mindennapokban, ami által tartozunk a felebaráthoz és a testvérhez e mindennapokban. Érezni a kegyelmet, érezni a simogatást, érezni az átölelést, érezni a felemelést, hogy: „Igen, én Hozzád tartozhatom, és a Te testvéred lehetek, és ez örömmel, szeretettel és boldogsággal tölt el. És akkor valóban ünnep minden nap e kegyelem által.”

És ezt az ünnepet szeretnénk átadni mindazoknak, akik talán szomorúak, akik bánatosak, akik úgy érzik, hogy nehéz az életük, s akik úgy érzik, hogy talán még nem is szabad nekik örülni, nem is szabad érezni a boldogságot és a kegyelmet. Holott ez mindenki előtt jelen van, nyitott a felismeréshez és az elfogadáshoz a működés által a kegyelemben.

Ennek reményében árasztom reátok e megkezdett egyházi év ajándékáldását, hogy érezd a fényt, a szeretetet, az örömet és a békét, hogy valóban öröm és boldogság emeljen fel a mindennapokban, a mindennapokhoz e várakozásban, hogy majdan az ünnep szeretetteljes legyen, nem csak önmagunknak, nem csak szeretteinknek, hanem a felebarátnak és a testvérnek egyformán.

És kiválasztott Mária testvér által így áradjon reátok ma áldásom.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon reátok a fényben. A Szentlélek kegyelme adja meg számotokra a szeretetet. A Szentlélek kegyelme vezessen el az örömhöz, és a Szentlélek világosítsa meg számotokra a békét. Mert ha ezek mind bennetek vannak a felismerés elfogadásában, akkor tudtok igazi testvérekké válni, és akkor tudtok változni e változásban, és elfogadni mindazokat, akik esetleg most távol vannak tőletek, de idővel közel, és hozzátok fognak tartozni e szeretet, kegyelem által.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

Mária:

Elfogadtam a felkérést a hit által, és nem a vallás által, mert a hit és a vallás között óriási különbség van a felismerésben és a megtapasztalásban. Én, kiválasztott Mária testvér, a hit által fogadom el, és igent mondok ismételten a fájdalom, a szenvedés elfogadására.

Kérlek, Uram, Jézusom, én elfogadtam a felkérést, de kérlek, légy velem, légy mellettem és bennem, mert néha bennem is fel-feltör a félelem. De ha Te velem és bennem vagy, akkor a félelem is eltávozik belőlem.

Köszönöm.