zarándoklat

Az alábbi képek a sükösdi szeretetközösség szentföldi zarándokútja alkalmával készültek.

Joppe-Jaffa.

Joppe-Jaffa. A sükösdi szeretetközösség tagjai először Jaffába érkeztek.Szent Péter ebben a városban támasztotta fel Tabitát (Csel 9,36 – 43), és egy látomás kapcsán itt értette meg, hogy a pogányoknak is hirdetni kell az Evangéliumot (Csel 10,9 – 23).

286 tekercs 1. Szentföld, Joppe-Jaffa, I. századi romok 2005

Joppe-Jaffa, I. századi romok. Lehet, hogy éppen Simon tímár házának a maradványai. Szent Péter Simon tímárnál lakott, mielőtt Cesarea Maritimába ment, hogy megkeresztelje a római, vagyis pogány Cornelius századost és családját.

287 tekercs 1 jav

Karmel-hegy, Stella Maris-kolostor.

286 tekercs 22. Szentföld, Kármel, Stella Maris 2005020

Karmel-hegy, Stella Maris-kolostor. A Kármelhegyi Boldogasszony jelképszobra.

286 tekercs 24. Szentföld, Kármel, Stella Maris, Illés próféta barlangja 2005

Kármel-hegy, Stella Maris-kolostor. Illés próféta barlangja.

287 tekercs 4.  jav

Karmel-hegy, Muhraka Karmel. A pogány papok felett győzelmet aratott Illés próféta jelképszobra.

Názáret. Az Angyali Üdvözlet bazilika.

Názáret, az Angyali Üdvözlet-bazilika.

Názáret, Angyali Üdvözlet Bazilika. Szűz Mária házának maradványai.

Názáret, Angyali Üdvözlet-bazilika. Szűz Mária házának maradványai.

DSCN1304 jav_4

Názáret. Az Ige megtestesülésének oltára Szűz Mária házában.

Názáret, Angyali Üdvözlet Bazilika, Szűz Mária háza. A hely, ahol AZ IGE TESTTÉ LETT .

Názáret, Angyali Üdvözlet-bazilika, Szűz Mária háza. A hely, ahol AZ IGE TESTTÉ LETT .

DSCN1307 jav

Názáret, Szűz Máriát az angyalok megkoronázzák a Magyar Szent Koronával. Magyar mozaik az Angyali Üdvözlet-bazilikában.

Názáret, Szent József-templom. Názáreti Mária-szobor.
Názáret, Szent József-templom. Názáreti Mária jelképszobra.
Názáret, Szent József templom. Názáreti Mária jelképszobra.

„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38)

Betlehem. A Születés Temploma.

Betlehem. A Születés Temploma.

Betlehem. A Születés Templomának bejárata.

Betlehem. A Születés Templomának bejárata.

Betlehem. A Születés Barlagjához vezető lépcső bejárata a Születés Templomában.

Betlehem. A Születés barlangjához vezető lépcső bejárata a Születés Templomában.

Betlehem. Jézus Krisztus Urunk születésének helye a Születés Barlangjában.

Betlehem. Jézus Krisztus Urunk születésének helye a Születés barlangjában. (Mt 1,18 – 24)

Betlehem. Jézus Krisztus Urunk jászoljának helye a Születés Barlagjában.

Betlehem. Jézus Krisztus Urunk jászolának helye a Születés barlangjában. (Lk 2,6 – 7)

Betlehem. Sükösdi testvérek imádkoznak Jézus Krisztus Urunk jászolának helyénél.

Betlehem. Sükösdi testvérek imádkoznak Jézus Krisztus Urunk jászolának helyénél.

Betlehem, Születés-templom. Sükösdi testvérek a Születés barlangjában.

Betlehem, Születés-templom. Sükösdi testvérek a Születés barlangjában.

Betlehem. Szentmisére várva a Pásztorok Barlangjában.

Betlehem, Pásztorok mezeje. Szentmisére várva a Pásztorok barlangjában.

Betlehem, Pásztorok mezeje. Szentmisénk a Pásztorok Barlangjában.

Betlehem, Pásztorok mezeje. Szentmisénk a Pásztorok barlangjában.

Betlehem. Sükösdi testvérek a Pásztorok mezején, a Pásztorok Temploma előtt.

Betlehem. Sükösdi testvérek a Pásztorok mezején, a Pásztorok temploma előtt.

Betlehem. A Mennyből az angyal freskó a Pásztorok Templomában.

Betlehem. A „Mennyből az angyal” oltárkép a Pásztorok templomában. (Lk 2,8 – 14)

Betlehem. A pásztorok látogatását ábrázoló freskó a Pásztorok Templomában

Betlehem. A pásztorok látogatását ábrázoló oltárkép a Pásztorok templomában. (Lk 2,15 -20)

DSCN1398

A Jordán folyó Jardenitnél. Keresztelő Szent János a Jordán vizében keresztelte meg Jézust. Voltak közülünk, akik megerősítették keresztségüket Jézus megkeresztelkedésének folyójában. (Lk 3,21-22)

DSCN1404 jav_1

A Kísértés hegye Jerikó mellett (a képen jobbra).

IMG_0038 Kána jav

Kána. Azon a helyen, ahol Jézus a vizet borrá változtatta, ma a ferencesek temploma áll. (Jn 2,1 – 12)

Kána. A Víz borrá változtatásának templomában.

Kána. A víz borrá változtatásának templomában.

Kána. Antal atya beszél A víz borrá változtatásának templomában.

Kána. Antal atya beszél a víz borrá változtatásának templomában.

Genezáreti-tó. Fürödtünk Jézus tavában.

Genezáreti-tó. Fürödtünk Jézus tavában, ahol a Mester a vihart lecsendesítette (Mt 8,23 – 27)  és a vízen járt (Jn 6,16 – 20).

A Genezáreti-tó Ein-Gevnél.

A Genezáreti-tó Ein-Gevnél.  E tó környéke volt Jézus működésének egyik fontos színtere.

Genezáreti-tó. Ein-Gevnél bárkába szálltunk és indultunk Kafarnaum felé.

Genezáreti-tó. Bárkába szálltunk és indultunk Kafarnaum felé.

Kafarnaum egyik lakótömbjének maradványi, háttérben a Péter háza föléépített templom jav

Kafarnaum Jézus és Szent Péter városa.  Előtérben a város egyik „lakótömbjének” maradványi, háttérben a Szent Péter háza fölé épített modern templom.

Kafarnaum, a Szent Péter háza fölé épített templom maradcányai

Kafarnaum. A Szent Péter háza fölé épített IV. századi templom maradványai, a modern templom alatt.

Kafarnaum, Zsinagóga maradványai, V. sz.

Kafarnaum. Egy V. században épült zsinagóga maradványai. Ez a zsinagóga annak a Jézus-kori zsinagógának az alapjaira épült, melyben Jézus fontos beszédében előre jelezte az Oltáriszentség megalapítását (Jn 6,22 – 59).

Kafarnaim. Szent Péter jelképszobra.

Kafarnaim. Szent Péter jelképszobra.

Boldogságok hegye. Útban a Nyolc Boldogság-templomhoz.

A Boldogságok- és a Hegyi beszéd hegye. Útban a Nyolc Boldogság-templomhoz. (Mt 5,1 – 12)

Boldogságok hegye a Genezáreti-tó mellett. A Nyolc Boldogság-templom.

Boldogságok hegye a Genezáreti-tó mellett. A Nyolc boldogság-templom.

DSCN1387 jav

Boldogságok hegye. A Nyolc boldogság-templom oltára.

A Genezáreti-tó a Nyolc Boldogság-templomtól nézve.

A Genezáreti-tó a Nyolc boldogság-templomtól nézve.

Ginosár, Múzeum, a Genezáreti-tó partján. Jézus kora beli bárka maradványa.

Ginosár. Múzeum a Genezáreti-tó partján, ahol egy Jézus korabeli bárka maradványait állították ki. Hasonló bárkából halásztak Szent Péter és társai, akiket Jézus emberek halászaivá tett.

Genezáreti-tó. Háló kivetése.

Háló kivetése a Genezáreti-tavon. Ezt Péter, András, János és Jakab is hasonlóképpen csinálhatták.

 A Genezáreti-tó közkedvelt halát, a szentpéter-halat mi is megkóstolhattuk.

A Genezáreti-tó közkedvelt halát, a szentpéter-halat mi is megkóstolhattuk.

Tabgha, a genezáreti-tó partján. A kenyérszaporítás-templom.

Tabgha, a Genezáreti-tó partján, nem messze Kafarnaumtól. A Kenyérszaporítás-templom azon a helyen épült, ahol Jézus elsőként szaporította meg a kenyereket és a halakat. (Mt 14,13 – 21)

Tagha, a Genezáreti-tó partján. A Kenyérszaporítás-templom belseje.

Tagha, a Genezáreti-tó partján. A Kenyérszaporítás-templom belseje. A mai templom egy IV. – V. századi templom alapjain épült fel.

Tabgha, a Genezáreti-tó partján. A hely, ahol Jézus Krisztus Urunk először szaporaította meg a kenyeret.

Tabgha. A csodás kenyérszaporítás templomának oltára a fölé a kőszikla fölé épült, amelyen az ókeresztények hagyománya szerint Jézus Krisztus Urunk először szaporította meg a kenyeret.

Tabgha a Genezáreti-tónál. Az első kenyérszaporítás helyén IV. századi mozaik a Kenyérszaporítás templomában.

Tabgha. Az első kenyérszaporítás kenyereit és halait jelképező IV. századi padlómozaik a Kenyérszaporítás-templom oltára mellett.

DSCN1375 R jav

II. János Pál pápa megáldja a csodás kenyérszaporítás oltárát (fénykép a Kenyérszaporítás-templomban).

Cesarea Filippi.

Cesarea Filippi. E szikla közelében  mondotta Jézus Simonnak, hogy: „Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, az föl lesz oldva a mennyekben is.” (Mt 16,18 – 19)

Cesárea Filippi. Sükösdi testvérek Jézus folyójának, a Jordánnak forrásánál.

Cesárea Filippi. Sükösdi testvérek Jézus folyójának, a Jordánnak forrásánál.

Tábor-hegy. A hegy tetején a Színeváltozás-bazilika épülete látható.

A Tábor-hegy. A hegy tetején a Színeváltozás-bazilika épülete látható.

Tábor-hegy. A Színeváltozás Bazilika

A Színeváltozás-bazilika a Tábor-hegyen. Jézus Péterrel, Jakabbal és Jánossal jött erre a helyre. (Mt 17,1)

Tábor-hegy. Jézus Színeváltozása mozaik a Színeváltozás-bazilikában.

Tábor-hegy. Jézus színeváltozását ábrázoló mozaik a Színeváltozás-bazilika felső szentélyében. (Mt 17,2 – 9)

Tábor-hegy. A magyar Pálosok kolostorának maradványai a Színeváltozás-bazilika előtt.

Tábor-hegy. A magyar pálos szerzetesek kolostorának maradványai a Színeváltozás-bazilika előtt.

Jeruzsálem látképe az Olajfák hegyéről nézve.

Lázár feltámasztása után Jézus Jeruzsálembe érkezett. A Szent Város mai látképe az Olajfák hegyéről nézve.

Jeruzsálem. Annak az utcának részlete, melyen Jézus bevonult a Szent Városba és a Templom felé tartott.

Jeruzsálem. Annak az utcának részlete, melyen Jézus az ünneplő tömegtől kísérve bevonult a Szent Városba és Atyja háza, a Templom felé tartott. (Mt 21,1 – 12)

298 Dávid király síremléke jav

Jeruzsálem, Szent Sion hegy, ahol egy háztömb egyik termében ma Dávid király síremléke látható. Ezt a helyiséget azonban abból a teremből alakították ki, amelyben az Utolsó Vacsora történt. (Mt 26,17 – 29) A zarándokok ma ugyanennek a háztömbnek egy másik termében emlékeznek az Utolsó Vacsorára. A képen látható íves fali fülke feltehetően még az I. századból való.

303 Az Utolsó Vacsora házának udvara jav

Jeruzsálem, Szent Sion hegy. Az Utolsó Vacsora háztömbjének udvara.

Jeruzsálem, Olajfák hegye.

Jeruzsálem, Olajfák hegye. A kép bal szélén, a hegy lábánál a Getszemáni-kert látható, ide jött Jézus az apostolokkal az Utolsó Vacsora után. (Mt 26,36) A kert mellett áll a Getszemáni-templom, más néven Minden Népek Temploma. A hegy teteje alatt középen az orosz ortodoxok Mária Magdolna-temploma látszik. Valószínűleg idáig kísérték Jézust Péter, Jakab és János. (Mt 26,37 – 38) A hegy teteje alatt jobbra fent látható a Dominus Flevit-templom, ott történt Jézus vérrel verejtékezése. (Mt 26,39 – 44 és Lk 22,3ó41 – 44)

Jeruzsálem, Getszemáni-kert. Ősi olajfák.

Jeruzsálem, Getszemáni-kert.  Ide jött Jézus az apostolokkal  az Utolsó Vacsora után, és innen indult fel az Olajfák hegyére Péterrel, Jakabbal és Jánossal. (Mt 26,37 – 38)

Jeruzsálem, Olajfák hegye. A Dominus Flevit (Ahol az Úr Sírt) templom.

Jeruzsálem, Olajfák hegye. A Dominus Flevit (ahol az Úr Sírt) templom. Ez az a hely, ahol Jézus vérrel verejtékezett. (Lk 22,41 – 44) Eredetileg ezen a helyen volt a vérrel verejtékezés sziklája, a Síró-kő, amely ma a Getszemáni-templomban van. És ez az a hely, ahol Jézus Urunk elsiratta Jeruzsálemet. (Lk 19,41 – 44)

Jeruzsálem, Getszamáni-kert. Ősi olajfák.

Jeruzsálem, Getszamáni-kert. Ősi olajfák. Vérrel verejtékezése után Jézus ide tért vissza tanítványaihoz és Júdás itt árulta el Őt. (Lk 22,45 – 48)

Jerugsálem, Getszemáni-kert. Jézus Krisztus Urunk vérrel verejtékezését ábrázoló, és magyarország által adományozott mozaik.

Jeruzsálem, Getszemáni-templom. Jézus Krisztus Urunk vérrel verejtékezését ábrázoló, és Magyarország által adományozott mozaik. (Lk 22,41 – 44)

Jeruzsálem, Getszemáni-kert. A Síró kő a Getszemáni-templomban. (Minden Népek Temploma)

Jeruzsálem, Getszemáni-kert. A Síró-kő a Getszemáni-templomban. (Minden Népek Temploma) A Síró-kő az a sziklatömb, amelynél Jézus Urunk vérrel verejtékezett, és amelynél az angyal megerősítette.

Jeruzsálem. Jézus Krisuztus Urunk elítélésének tere. Háttérben a Siratófal.

Jeruzsálem egykori főtere. Ez az a tér, ahol Jézus Krisztus Urunkat megostorozták és elítélték. Háttérben a Siratófal látszik.

Jeruzsálem, Siratófal. Imádkozó zarándokok a falnál.

Jeruzsálem, Siratófal. Imádkozó zarándokok a falnál.

Jeruzsálem, Siratófal. Sükösdi testvérek a falnál.

Jeruzsálem, Siratófal. Sükösdi testvérek a falnál.

Jeruzsálem. Az Oroszlános kapunál.

Jeruzsálem. Az Oroszlános kapu, mely a Jézus-kori Juh-kapu utóda. Itt kövezték halálra Szent István első vértanút.

Jeruzsálem. Az oroszlánok.

Jeruzsálem. Az Oroszlános kapu oroszlánjai II. András, Magyarország és Jeruzsálem királya emlékét őrzik. Ma a zarándokok e kapun bemenve kezdik járni a keresztutat a Via Dolorosán.

Jeruzsálem, Via Dolorosa. A VII. A állomáson.

Jeruzsálem, Via Dolorosa. A sükösdi szeretetközösség tagjai a VII. állomáson.

Jeruzsálem, Via Dolorosa. A VIII. állomáson.

Jeruzsálem, Via Dolorosa. Sükösdi testvérek a VIII. állomáson.

Jeruzsálem, Via Dolorosa. A IX. állomásnál.

Jeruzsálem, Via Dolorosa. Sükösdi testvérek a IX. állomásnál.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. Sükösdi testvérek a templom bejárata előtt.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. Kereszthordozásának végén Jézus felért a Golgota sziklájára, mely a Szent Sír-templomon belül helyezkedik el. Sükösdi testvérek a templom bejárata előtt.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Golgota szikláján a Keresztrefeszítés-kápolnában.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Keresztrefeszítés-kápolna a Golgota szikláján.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. Szentmisénk a Golgotán, a Keresztrefeszítés-kápolnában.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. Szentmisénk a Golgotán, a Keresztrefeszítés-kápolnában. Antal atya éppen azon a helyen mutatja fel Jézus Urunk értünk is töretett Testét, ahol a keresztre feszítés megtörtént.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Kereszrefeszítés-kápolna oltárképe a Szent Kereszt Oltára felett.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Szent Kereszt-kápolna oltárképe a Szent Kereszt Oltára felett.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom, Keresztrefeszítés-kápolna. Szent Kereszt helye a Golgota szikláján.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom, Szent Kereszt-kápolna. Szent Kereszt helye a Golgota szikláján.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom, Keresztrefeszítés kápolna. A Golgota sziklájának hasadása a kereszt helye mellett.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom, Szent Kereszt-kápolna. A Golgota sziklájának hasadása a Szent Kereszt helye mellett.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom, Keresztrefeszítés kápolna. A Fájdalmas Anya oltára.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom, Golgota sziklája. A Fájdalmas Anya oltára, a Szent Kereszt helye mellett.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. Sükösdi testvérek imádkoznak az úgynevezett Megmosás Kövénél.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. Sükösdi testvérek imádkoznak az úgynevezett Megmosás kövénél.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Szent Sír kápolnájának bejárata.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Szent Sírt rejtő kápolna bejárata.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Jézus Vérét hordozó kő előtt a Szent Sír  Angyal-kápolnájéban.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Jézus Vérét hordozó kő előtt a Szent Sír Angyal-kápolnájában.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Szent Sír-kápolnában lévő Angyal-képolna. Kő, vagy megkövesedett homok Jézus Krisztus Urunk vérével.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A Szent Sír-kápolnában lévő Angyal-kápolna. Kő, vagy megkövesedett homok Jézus Krisztus Urunk vérével.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom, Szent Sír. A kőlap, amin Jézus Krisztus Urunk teste nyugodott, és ahonnan feltámadott.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom, Szent Sír. A kőlap, amin Jézus Krisztus Urunk teste nyugodott, és ahonnan feltámadott.

IMG_0111

A Szent Sírban. Jeruzsálem, Szent Sír templom.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A feltámadott Jézus ezüst ikonja a Szent Sírban.

Jeruzsálem, Szent Sír-templom. A feltámadott Jézus ikonja a Szent Sírban.

Hétforrás a Genezáreti-tó partján. A Péter elsőbbsége templom.

A Hétforrás nevű hely a Genezáreti-tó partján. A Péter elsőbbsége-templom. Feltámadása után Jézus ezen a helyen jelent meg harmadszor az apostoloknak.

Hétforrás a Genezáreti tó partján. A Mensa Khristi, vagyis Jézus asztala nevű szikla a Péter elsőbbsége-templomban.

Hétforrás a Genezáreti tó partján. A Mensa Khristi, vagyis Jézus asztala nevű szikla a Péter elsőbbsége-templomban. Jézus ennél a sziklánál adott sült halat az apostoloknak, majd ezeket mondotta Jézus Péternek: „Legeltesd bárányaimat!…Legeltesd juhaimat! …Legeltesd juhaimat!” (Jn21,15-18)

DSCN1370 jav_2

A Genezáreti-tó Tabghánál. A tónak ezen a részén történt a két csodás halfogás.

Jeruzsálem, Olajfák hegye. A Mennybemenetel-templom részlete.

Jeruzsálem, Olajfák hegye. A Mennybemenetel-templom részlete. A templomot még Szent Ilona építtette a fölé a szikla fölé, amelyről, az ókeresztény hagyomány szerint Jézus Krisztus Urunk felemelkedett a Mennybe.

Jeruzsálem, Olajfák hegye A Mennybemenetel templom (ma dzsámi) részlete.

Jeruzsálem, Olajfák hegye A Mennybemenetel-templom részlete. A templomot a keresztesek felújították, majd a mohamedánok birtokába került, ma a mohamedánoknak is szent hely.

Jeruzsálem, Olajfák hegye, Mennybemenetel-templom. A kő, amiről a hagyomány szerint Jézus Krisztus Urunk felemelkedett a Mennybe.

Jeruzsálem, Olajfák hegye, Mennybemenetel-templom. A kő, amiről a hagyomány szerint Jézus Krisztus Urunk felemelkedett a Mennybe.

Jeruzsálem, Olajfák hegye. A Miatyánk-templom.

Jeruzsálem, Olajfák hegye. A Miatyánk-templom.

Jeruzsálem, Olajfák hegye, Miatyánk-templom. A Miatyánk magyar nyelvű szövegét ábrázoló tábla.

Jeruzsálem, Olajfák hegye, Miatyánk-templom. A Miatyánk magyar nyelvű szövegét ábrázoló tábla a templomban.

305 Sikátor a Szent Sionon a Dormito templom mellett jav

Sikátor a Szent Sionon a Dormito-templom mellett. mely a templom bejáratához vezet.

302 A Dormitó templom jav

A Dormito-, vagy Mária elszenderülése-templom a Szent Sionon.

Az elszenderedett Szűzanya jelképszobra a Dormito-templomban.

Az elszenderedett Szűzanya jelképszobra a Dormito-templomban.

Szűz Máriát megkoronázzák a Magyar Szent Koronával.

Jeruzsálem, Szent Sion hegy, Dormito-templom. Az altemplomban lévő magyar kápolna mozaikja azt a mennyei eseményt ábrázolja, melynek során Szűz Máriát az angyalok megkoronázzák a Magyar Szent Koronával.