JÉZUS URUNK ÜZENETE 2009. február 27. Nagyböjt 1.

7. R IMG_6301 jav.Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat első Golgotáján.

S a Golgota tanítása (???1), amelyen részt vehettetek, hogy megértsd, elfogadd az Élő Evangéliumot, hisz a bűnbánat Golgotai tanítás azzal kezdődött, hogy a Lélek kivitt a pusztába 40 napra.2 Most a Lélek benneteket pedig meghív a bűnbánatra.

A puszta, amely körülvett, a böjt, az állatok, és végül az angyalok hódoltak, szolgáltak, körbejártak.

Felétek a meghívás a bűnbánatra a Lélek által, hogy ti a bűnbánat kezdésénél hogyan élitek meg a Lélek hívását, a Lélek vezetését, a Lélek segítségét. Azt a segítséget, ami által éled a mindennapjaidat.

A jelenben ti is érzitek, hogy az angyalok nektek is szolgálhatnak, ha szükségetek van reája. De hogy tudjanak szolgálni, ahhoz hitre van szükségetek. Arra a hitre, amely megmutassa számotokra, hogy milyen, ha a Lélek meghív benneteket. És akkor ez a hit tud vezetni. S akkor értitek, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, mikor elindultam Galileába, hogy hirdessem az Evangéliumot, s ez által az Isten Országát.3 Most a jelenben már nem azt mondom, hirdetem az Evangéliumot, mert már a tanítások révén az Élő Evangélium a nyitottságban, a kegyelemben és a szeretetben bennetek kell, hogy legyen. Hisz már oly sok tanítást adtam számotokra, hogy már az Evangélium a Lélek meghívásával segítséget tud nyújtani, és működni rajtatok és bennetek.

És másképp érzitek és értékelitek, hogyan is van jelen az Isten Országa ma is köztetek, hogyan működhet rajtatok és bennetek az Isten Országa.

Ez szintén a Lélek szabad akarat megmutatása számotokra a működéshez.

De a mai nap a bűnbánat megkezdésében a Golgotai fájdalom átéléséhez ki kell emelnem egy Evangélium-részletet, amelyről így szólt4:

— Ti miért nem böjtöltök, ahogy János tanítványai tették? És a Te tanítványaid nem böjtölnek.

— A násznép boldogan él, örvendezik, és nem böjtöl, mert ott a Vőlegény. Ha majd nem lesz ott a Vőlegény, akkor majd böjtölni fog.

És ehhez fontos a szabad akarat, cselekvés kegyelmének jelenléte. S akkor mit mondott számotokra pásztor testvérem?

Hogy a Lélek, a szabad akarat megadja, hogy hogyan működjünk, s mit fogadunk el, értékelünk a szabad akarat-, cselekvéssel.

De Én, Jézus Krisztus Uratok egy korábbi tanításban mit mondottam számotokra?

Milyen jó, hogy nem a papjaimra és a pásztoraimra van bízva, hogy hogyan működik a Szentlélek! Mert ha rájuk volna bízva, akkor néha megtiltanák Neki — a Szentléleknek! —, hogy hogy’ működjön!

Ezen el kell ám gondolkodnotok, hogy megérthessétek a mai tanításban, hogy fontos, hogy az Evangélium, a hirdetése, hogy higgyetek, mert elközelgett Isten Országa.

A mai tanítás az Evangéliumból, a jelenben most ezt úgy kell értékelni:

Higgyetek, mert bennetek él az Élő Evangélium a tanításban.

S a szabad akarat mit ad számtokra e kegyelemben és e szeretetben?

És hogy várja, hogy érezd, értékeld és becsüld az Élő Evangélium tanítását?

Mert ez az Élő Evangélium-tanításban vezethet el benneteket is, ahogy tanítványaimat a Hegyi beszédhez. És a Hegyi beszédben így szóltam tanítványaimhoz5:

— Ti ne úgy imádkozzatok, ahogy a pogányok, ahogy a különösek (???6) vagy az írástudók. Sorolhatom, akik sokat beszélnek, mert ezzel azt hiszik, hogy most Mennyei Atya biztos, figyel, és meghallgatja őket.

És azt mondottam tanítványaimnak:

— Ti ne kövessétek őket. Ti úgy imádkozzatok, hogy mielőtt még felajánlanátok kéréseteket, az Atya már tudja, hogy mire van szükségetek. Ti így imádkozzatok, ahogy mondottam: Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy! Szent legyen a Te Neved. Jöjjön el a Te Országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy itt lent, a Földön is.

Úgy-e, mennyivel szebb, ha érted az imának a lényegét? Ha érted az imának a mondanivalóját? Ha tudod, hogy ez által a Mennyei Atya szeret, és meg tud bocsájtani?

De ahhoz, hogy a Mennyei Atya megbocsásson számotokra, elsőként nektek is meg kell bocsájtani mindazoknak, akik ellenetek vétenek.

És hogy ezt meg tudjátok tenni, értékelni és szeretni az Élő Evangélium és az Élő Szentlélek kegyelmének működésével, akkor a Mennyei Atya is megbocsájt tinéktek. S akkor már nincs szükségetek, hogy milyen csodajelet láttok. Akkor ti már talán nem úgy jöttök erre a helyre, hogy: „Csodajelet akarunk!” — ahogy Körém sereglettek az emberek a sokaságában, és szinte könyörögtek a csoda jelében.7

De erre az a válasz, hogy a csoda jele többször és többször jelen van a tanításban és a megtapasztalásban.8

De a csodajel hogy van jelen a szívetekben és a lelketekben?

Hogyan nyissátok meg?

Hogyan készültök fel?

És hogyan indultok el a változás útján a megkezdett bűnbánat-időben?

Hogyan fontos értékelni a tanítást, amely megérinti szíveteket.

„És ez által tudok imádkozni, felajánlani, kérni, elhelyezni és hálát adni.”

Nem mindegy, hogy hogyan élitek a mindennapjaitokat. Nem mindegy, hogy néha el kell gondolkodnotok önmagatokban, hogy: „Igen, Uram, elfogadtam az Élő Szentlelket. Elfogadtam az Élő Evangéliumot. Tudom, hogy ez által mit nyerek, és mit kapok, és hogyan élem az életem, hogy Neked, Mennyei Atya, Jézus Krisztus Urunk, kedve teljék e testvér szívével, lelkével együtt élni.”

S akkor jönnek a megpróbáltatás jelei. Ezeket is a csodajelbe lehet hasonlítani. És hogyan fogadod el a megpróbáltatás jeleit? Elgondolkozol-e rajta, hogy néha talán meg kell állni a testtel és a lélekkel? és a szívvel önmagunkba nézni, elgondolkodni, hogy: „Igen, minden így jó, ahogy élem az életem, vagy talán vannak apró jelek, talán a figyelmeztetésben, talán az elmélyedésben, talán a gondolatokban, ami által el kell indulni a változás útján. És talán figyelni a Lélek vezetésére. Mert ha én szabad akarat-, cselekvésem révén megengedem, hogy ez az Élő Szentlélek, amely bennem van, arra hagyatkozva Ő vezessen, akkor talán segít kivezetni a megpróbáltatás-pillanatokban a nehéz helyzetekből, amely körülvesz.”

Ami által sokan néha úgy érzitek, hogy „nincs tovább, nem tudom, mitévő legyek, hogyan éljem az életem”.

Én, Jézus Krisztus Uratok, mikor a Lélekre hagyatkozva kimentem a pusztába, étlen és szomjan, és körülvettek az állatok, nem kételkedtem Atyám jelenlétében és Atyám szeretetében, hanem bíztam és elfogadtam mindazt, amit a Lélek nyújtott. És a mai, jelen tanításban is ezt adom számotokra, hogy a Lélek, amely Élő Szentlélekké vált már bennetek, néha engedjétek szabadjára. Néha hagyatkozzatok Reája. De nyitottan, őszintén és szeretettel, hogy vezessen, világosítsa meg számotokra az utat. Segít kiemelni a nehéz pillanatok révén, mint ahogy Én mondottam a múlt Golgotában, hogy megfogom kezed, és felemellek. Mert ha oly (???9) a hit bennetek, hogy hiszed, hogy megfoghatom a kezed, és felemellek, ha hiszed, hogy az Élő Szentlélek, akire ráhagyatkozol, kimozdít benneteket a bűnbánat megkezdésében, hogy elinduljatok a változás útján, és a Fény Világosságában haladni, e bűnbánatban is, akkor tudod értékelni a kegyelmet és az ajándékot, amelynek részesei lehettetek. Hisz felkészítve a bűnbánatra, felkészítve, hogy: „A szeretet, a kegyelem, az Élő Szentlélek világosítsa meg számunkra a bűnbánatban is az utat, hogy a változás útján elinduljak és haladjak. És akkor tudom, hogy a Lélek mit nyújt számunkra a tanításában. Mily fontos, hogy hogyan adom át a szívből az imámat, hogyan imádkozom, és az imának mi a mondanivalója, és a mondanivaló mit nyújt számunkra. És hogyan vannak jelen a csodajelek most a jelen életemben, és mit tükröznek számunkra. Mert mi nem akarunk a gonosz nemzethez és nemzedékhez tartozni. Mi próbáljunk olyanokká válni, mint a niniveiek, akik figyeltek a próféta szavára, és elindultak a változás útján.”

Hogy ez által megváltozzon nem csak saját életük, akik figyeltek és hallgattak a próféta szavára, hanem ez által egész városuk.

Mert ti most a jelenben hányszor mondjátok: „Mily nehéz az élet! Mi jöhet még? Hogyan lehet ezt elfogadni?”

És Én most itt kérdezem tőletek — a választ ismét majd ti adjátok, nyitott lesz a kérdés:

És ti hogy hallgattok Jézus Krisztus szavára a Prófétában?

Hogyan figyeltek az apró jelekre a csodatételben?

Hogyan imádkoztok a hit bizalmában és szeretetében?

És hogyan hagyjátok, hogy a Lélek az Élő Szentlélekben működjön rajtatok és bennetek?

Most nyitott a kérdés.

És a nyitottságban így adom áldásomat a bűnbánat első Golgotája tanításában, és várom a nyitott lélek és szív szeretetével, hogy mi lesz bennetek itt a válasz. És ha a választ megértitek, akkor talán el is tudtok indulni a változás útján. És a változásban felkészülten el tudjátok fogadni kiválasztott Mária szolga-testvérem által áldásomat e megkezdett bűnbánat Golgotáján.

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

E Szentlélek már az Élő Szentlélekben van jelen az Élő Evangélium tanításában, és a bűnbánat első tanítását adtam számotokra a felismeréshez, az elfogadáshoz, a nyitottsághoz, és a nyitottságban majd a lélek és a szív, ha megteremti a megfelelő választ önmagatok számára, akkor már a felismerésben el tudsz indulni a változás útján.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

MÁRIA IMÁJA

 Uram, Jézusom, Hozzád fordulok én, a kiválasztott Mária testvéred, hogy felkészítettél és megerősítettél, hisz láttad bennem a félelmet a Golgotához. Hisz nem tudom, miért éreztem úgy a félelmet a szívemben és a lelkemben. Hisz tudom az elmúlt Golgoták révén, hogy mi vár reám. De köszönöm és hálát adok, hogy nem hagytál magamra. Köszönöm, hogy láttad mindazt, ami zajlik bennem, és kiemeltél, hogy túllépjek rajta, hogy ne azzal foglalkozzam, ami reám vár, és hogy lesz-e erőm mindezt elfogadni.

Köszönöm, hogy Fényed sugarával átöleltél és megerősítettél. Így már a félelem, mire már elindultam a Golgotára, már csak egy kis szikrája maradt meg bennem. De mikor Eléd térdeltem, Te ezt is eltávolítottad. Így megerősítve, hogy készen álljak hétről hétre a fájdalom, szenvedés útjára.

S akkor boldogan mehetek Eléd, és boldogan vihetem testvéreimet, kik bizalmukkal megtisztelnek, hogy elhelyezhessem kérésüket.

Így működhet rajtam és bennem az Élő Szentlélek a szeretet kegyelme révén.

Fogadd el könnyeimet, amelyeket néha Eléd tárok. De tudom, hogy letörölöd arcomról, és megerősítesz, hogy ismét önmagam lehessek, ismét Rád figyeljek, és Veled együtt haladjak az elfogadott úton.

Köszönöm, hogy meghívtad testvéreimet, kik elkísérnek, hogy szabaddá teszik e hetüket.

Köszönöm a segítőimet, bástyáimat10, családomat.

Adj erőt e hetekben, hogy helyt tudjak állni mindenben11, ami reám vár, hogy a Te szereteted ragyogjon rajtam és bennem, és vezessen a kegyelmed.

Így köszönöm meg, hogy felkészítettél e bűnbánat-időre. Hisz nem tudom, hogy teljesen olyan-e12 lesz, mint az elmúlt esztendőben, de bízom és reménykedem, hogy most is velem leszel.

Dicsőség, áldassék a Te Szent Neved, Drága, Jó Jézusom!

Édesanya, Te is állj mellettem, és segíts nekem.

JÉZUS URUNK ÜZENETE 2009. március 6. Nagyböjt 2.

9. R IMG_6307 jav.Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat második Golgotai tanításon.

A tanítás a mai napban elsőként az szólott hozzátok, amikor kiválasztottam három tanítványomat, és felmentem velük a hegyre.1 A hegyen elváltoztatva Színem. A ruha oly fehér, amelyet itt a Földön semmihez sem tudtok hasonlítani, a fehérség és a tisztaság megjelenése. De nem kimondottan a tanításnak ez a lényege, hogy a ruha milyen színben elevenedett meg tanítványaim előtt, hanem az, hogy jelen volt ő Illés próféta és Mózes. És a tanítványok érezték a különbséget, hisz meg is jegyezte:

— Mester, mily jó nekünk itt lenni!

Igen, de mellette egy kicsit féltek is, megijedtek a látomástól, amelynek tanúi lehettek.

S ez után a Szózat hallatszott:

— Íme, az Én Szeretett Fiam! Őt hallgassátok!

Ez nem ismeretlen számotokra, hisz az Élő Evangélium tanítása révén már jelen volt ez a tanítás, hogy a Szeretett Fiú — Őt hallgassátok! Vagy: Akiben kedvem telik — Őrá figyeljetek!

A tanítások már jelen voltak számotokra. Ma megelevenedett ismételten előttetek ez a tanítás, de a tanításnak ma, hogy a bűnbánat-időben vagyunk, egész más a mondanivalója. Hisz folytatólagosan, amikor már a sátort is elkészítenék Számunkra:

— Neked egyet, Uram, Mózesnek és Illésnek is egyet.

Ekkor azt mondom nekik, ahogy jövünk lefele a hegyről:

— Kérlek, erről ne beszéljetek addig, amíg az Emberfia a halottak közül fel nem támad.

Beszélni ugyan nem beszéltek, megtartották. De maguk között azért megvitatták:

— Hogy’, hogy még a halottak közül is feltámad?!

De nem merték a Mestert megkérdezni, hogy ezt miért mondotta, és hogy mi vár reájuk.

Elfogadták a Mester tanítását, kérését, és a szerint éltek.

S ez a tanítás ezt tükrözi számotokra, hogy ti is a Szózat hallatán elfogadjátok a Fiút, mert Ő az Én Szeretett Fiam!

Úgy-e, milyen érdekes e tanítás mondanivalója?

De ha folytassuk a mai nap tanítást, folytatódik a törvény megfogadásával, megtartásával és beszédével.2 Hisz vannak, akik a törvényt beszélik, vannak, akik a törvényt másoknak mondják, hogy meg kell tartani, és vannak, akik a törvénnyel szemben, őnekik nem azt kell tenni, ami a törvény mondanivalója számukra. Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok mit mondottam tanítványaimnak és a nép sokaságának?

— Fogadjatok el mindent, mit mondanak. Tartsatok meg mindent, amit kérnek. De ne kövessétek a tetteikben!

Mily fontos ez a mondat!

Hogy: Ne kövessétek a tetteikben!

Mert e tettek révén ismeritek fel, nem csak a múltban, hanem a jelenben is, ki valóban a testvér, ki valóban, akiben működik az Élő Szentlélek, ki valóban, aki ismeri az Élő Evangéliumot, és ki az valóban, aki a szeretetben elfogadja a felebarátot és a testvért, és a törvényt is elfogadja. S megpróbál a szerint élni és cselekedni, és nem azt teszi, hogy súlyos, sőt, rettentő terheket kötöznek össze, és ráhelyezik az ember terhére, hátára. De ő maguk még az ujjuk hegyét se akarják hozzá érinteni. S akkor mit mondanak? Imaszíjukat, hogy lássák, hogy ők imádkoznak, szélesre szabják, a díszes köntösön megnagyobbítják a bolyhokat. A vendégeknél igyekeznek a főhelyre letelepedni. A zsinagógákban megkeresik az első helyeket, mert úgy érzik, ez őket megilleti. Elvárják, hogy köszönjetek, a köszönésben még szabad meghajolnotok is, hogy hajlongjatok. És elvárják, ha csak a múltról beszélünk, rabbinak, de a jelenben, hogy talán mesternek szólítsátok.

Ezért mondottam:

Ti ne a tettekben kövessétek őket!

Mert van nektek Mesteretek a Földön, akinek testvérei lettetek. Van nektek Atyátok a Mennyben, kinek gyermekei lettetek. És van nektek Tanítótok, nem kell magatokat tanítóknak nevezni. S az a Tanító nem más, mint a ti Krisztusotok. És ha ti nem igyekeztek a főhelyre, és nem alázzátok meg önmagatokat, akkor megaláznak benneteket. Mert akik felmagasztalják önmagukat, azokat is megalázzák. De akik pedig úgy érzik, megalázzák önmagukat, mert nekik ott is jó, elfogadják azt az alsó réteget, azokat pedig felmagasztalják. Azoknak nem mondják a főhelyen: Testvér, kelj fel, mert talán nem neked van ez a főhely elkészítve!

Ezeken néha el kell gondolkodni, hogy a tanítás mit ad számotokra, mit nyújt számotokra, és az az Élő Evangélium hogyan szeretné, hogy ismerjétek a törvényt, és hogyan kell a törvényt elfogadni és betartani.

Fontos, hogy ismerd felebarátodat, testvéredet, mert a felebarát és a testvér, az eggyé válik, s akkor már megismeri a tanítás részét a Hegyi beszédből, amikor ismételten szólok a tanítványaimhoz és a néphez, hogy:

— A Mennyei Atya irgalmas, ezért ti is gyakoroljátok az irgalmat. A Mennyei Atya irgalmasságot adhat, ezért ti is az irgalmasság szerint éljetek. És ne ítélkezzetek, mert akkor felettetek sem ítélkeznek. De ne is ítéljetek meg senkit, mert akkor benneteket se ítélnek meg.3

Mily könnyű, úgy-e, ez a tanítás!

De hogyan kell értelmezni e tanítás Élő Evangélium-mondanivalóját?

Hányan és hányan könnyen ítélkeztek mások felett. Holott nem tudjátok, eljön az idő, amikor felettetek is valaki ítéletet mond. De az, aki majd az ítéletet mondani fogja, az előtt nem tagadhatsz, nem bújhatsz el, nem mondhatod, hogy talán ez nem így volt, mert Ő ismer, Ő lát, Ő még a hajatok szálát is tudja, hogy mennyi.

Erről a tanításról már tudjátok, hogy kiről is van szó: Rólam, Jézus Krisztus Uratokról, aki majdan megítélhet benneteket, és a megítélésben az Atya felé tárhatom, mert a megítélés így adja meg számotokra mindazt, hogy ti hogyan éltek, értelmezitek a mindennapi életet. Ezért hát mondhatom azt, hogy teli tömlő legyen számotokra, vagy megrázott részetekről (???)4

a jelen, mert akkor ilyen mértékkel mérnek számotokra …-be (???)5.

Ezért kell elgondolkozni, ti milyen mértékkel mértek, mert számotokra is ugyanilyennel fognak ismételten mérni.

Fontos, hogy érezzétek ennek a tanításnak is a mondanivalóját az Élő Evangéliumban, hogy hogyan ismered fel a tanításnak a lényegét, hogyan ismered fel ezáltal felebarátodat és testvéredet, hogyan váltok a szeretet kegyelmében, mert már beszéltem és árasztottam felétek az irgalmasság szeretetét a felebaráti szeretetben. Mert ha ezek mind jelen vannak, akkor elfogadjátok a felebarátot az irgalmasság szeretetében. És akkor tudod, hogy hogyan kell élni az életet, hogyan kell haladni a mindennapokban, és hogyan értékeled azt, ami e tanítás által számotokra jelen van, hogy: „Igen, elfogadom felebarátomat, testvéremet. Gyakorlom az irgalmasságot a kegyelemben és a szeretetben, a testvéri felebarátban.”6

Különösképpen most a bűnbánat-időben, hogy valójában mit nyújt számotokra ez a csodálatos tanítás. Mert ez a tanítás is csodálatos, ha különösképpen megértitek, mi számotokra a mondanivaló. Mert az első, ahogy a tanítványaim kiválasztása és meghívása volt a hegyre7, úgy ti is kiválasztottak, és meghívást kaptok, hogy hogyan ismertek, hogyan fogadtok, és hogyan követtek, és hogyan haladtok a mindennapi élet-útpályán. És hogyan szerettek, hogyan érvényesül a szeretet, és az a szeretet a Szeretett Fiúban hogy van jelen számotokra. És hogyan fogadjátok el a kérést — Én nem azt mondom, hogy parancs, hanem kérést —, amellyel felétek fordulok. És hogy ha a kérést már elfogadtátok, akkor hogyan figyeltek az Élő Evangélium tanítására, akkor majd a halottakból feltámadva beszélhettek. De addig fogadjátok el kérésemet a tanításban.

Ti már ennek tanúi voltatok, és tanúi vagytok. Hisz megtapasztaltátok a tanításomból, az Élő Evangéliumból, hogy igen, Én, Jézus Krisztus Uratok valóban meghaltam és feltámadtam a halottak közül!

Mert az Élet erősebb a halálnál.

Most a bűnbánatban erről emlékezünk a felkészülésben, a szeretetben és a kegyelemben. És hogyan értékelitek a tanításomat, és hogyan fogadjátok el és haladtok a mindennapi élet-útpályáján e tanítás révén.

Ezért fontos a törvényeket is felismerni, elfogadni és betartani. De nem mindegy, hogy hogyan ismeritek, és hogyan fogadjátok, és hogyan követitek, és hogyan tartsátok meg. Mert figyelni kell arra, amit a tanításban tanítványaimnak és a nép sokaságának is elmondottam, és amit most számotokra itt a jelenben is elmondok, hogy meg kell fogadni, és haladni, értelmezni és értékelni a törvényt. De a tetteiben ne kövessétek. Ne akarjatok úgy élni, mint a farizeusok és az írástudók, akik csak a főhelyeken szeretnének elsők lenni, elfoglalni azt a helyet, ami nem is biztos, hogy az ő számukra lett elkészítve. S attól nagyobb szégyen a megaláztatásban nincsen, ha azt mondják számára:

— Kelj fel, testvér, hisz ez nem számodra készíttetett el.

Mert ő saját magát felmagasztalta, de eljött, aki megalázta, mert nem oda való.

Ezért fontos, hogy ti is inkább megalázzátok önmagatokat a mindennapi életben, és fogadjátok el a Mestert, akinek tanítványai lettetek. Fogadjátok el a Mennyei Atyát, kinek testvérei lettetek. Fogadjátok el a Tanítót a tanítás révén Krisztusban, aki tanít benneteket. És ezért ne hívjatok senkit a Földön se tanítónak, se mesternek, se atyának, mert van nektek Mesteretek, Atyátok és Tanítótok.

És boldogok, kik ismeritek a tanítást, elfogadjátok és megpróbáltok e szerint élni, és akkor már nem ismeretlen számotokra a Hegyi beszéd tanítása az irgalmasságról, az ítéletről, a megítélésről, és idővel majd a számadásról. Mert a számadás úgy jön el felétek és hozzátok, hogy ti hogyan ítéltetek a megítélés révén, és milyen mértékkel mértetek, s a számadás révén ilyen mértékkel mérnek számotokra.

Így fogadjátok el a mai nap tanítást az Élő Evangélium, az Élő Szentlélek működése révén, és így áradjon ma számotokra a bűnbánat második Golgotáján áldásom az irgalmasság, a törvény szeretete révén, mert a Szeretett Fiú, aki ma is eljöhet közétek, aki jelen van köztetek, és akit felismertek és elfogadtok, és hallgassátok, s a hallgatás révén követhetitek. És így értelmes számotokra az Élő Evangélium az Élő Szentlélek működése révén.

S így áradjon reátok ma kiválasztott Mária testvér-szolga által áldásom.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme áradjon, óvjon, védjen és vezessen benneteket, hogy az Élő Evangélium tanítását felismerjétek, elfogadjátok, és megpróbáljatok a szerint élni és cselekedni, és nem pedig a tettek révén, azok a tettek, amelyek megmutatják számotokra is, hogy mi a fontos a mindennapi életben, a testvéri felebaráti szeretetben, az irgalmasságban, hogy ez által „nem ítélünk meg senkit, mert nehogy minket is megítéljenek”.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

 Jézus Krisztus Urunk:

 Elindultunk a bűnbánat útján, hogy a bűnbánatban megnyissuk szívünket, lelkünket a testben, és ez által a lélek elfoglalhassa azt a helyet a megnyitottság szeretetben, a testben.

És így működik, megvilágosít, hogy felismerjük az irgalmasságot a szeretet, kegyelem révén.

Ó, Lélek, jöjj, és táplálj!

Ó, Lélek, ó, jöjj, foglald el helyed!

Ó, Lélek, ó, jöjj, munkálkodj bennem!

Ó, Lélek, ó, jöjj, mutass világosságot e bűnbánatban!

Ó, Lélek, ó, jöjj, és vezess!

Ó, Lélek, ó, jöjj, Te vagy e bűnbánat Fénye, reménye, hogy ez által önmagunkba nézve felismerjük, hogy e Lélekkel mi rejlik bennünk. És ha felismertük, akkor már elindulhatunk e bűnbánat megvilágosított útján, hogy valamit valakiért tehessünk, cselekedjünk, hogy érezzük, hogy a kegyelem az irgalmasság szeretetében átölelve erőt adjon mindazoknak, akiknek szükségük van e Lélek szeretetének kegyelmére. Mert a Lélek itt lebeg a test felett. De hogy a testnek szüksége van-e e csodára e kegyelemben, e Élő Lélekre, akkor megnyissuk szívünket, megnyissuk testünket, hogy befogadhassuk e csodát a kegyelemben, Reá hagyatkozva, hogy munkálkodhassák rajtunk és bennünk e bűnbánat Fényében.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

JÉZUS URUNK ÜZENETE 2009. március 13. Nagyböjt 3.

10. R IMG_6311 jav.Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik a bűnbánat harmadik Golgotai átélésen eggyé váltatok a szeretet és a kegyelem, a felismerés révén, ismeritek egymást, és elfogadni egymást. Hisz a tanításom lényegében ezt nyújtottam már számotokra.

A harmadik bűnbánat-golgota, az ismét folytatódik az előtte lévőkhöz. Hisz kimegyünk a pusztába, mert a Lélek kivitt. De onnan be is kell jönni, s azután hirdetni Isten Evangéliumát, Isten Országát, azt az Országot, amely már jelen van, a Hegyi beszéd tanításait, hogy hogyan is kell imádkozni a Mi Atyánkhoz a Mennyei Atyában, hogyan szólítsuk meg az Atyát, mert egy a ti Atyátok a Mennyekben. S egy a ti Mesteretek és Tanítótok — Testvér, a Krisztus.

És folytatódva a mai nap tanítását, hogy Jeruzsálemben közeledvén a Húsvét ünnepe, amelyen mi is részt veszünk. Örülünk ennek az ünnepnek. Örülünk, hogy mi is részesei lehetünk. De ez az ünnep nem teljesen azt mutatja és tükrözi számunkra, amire készültünk, hisz ebben az ünnepben, ebben a jelenlétben, amely előtt álltatok és állunk, jelen van Atyám Háza, s Atyám Háza mit nyújt számotokra, és mit vár tőletek. Hisz Atyám Háza most is jelen van részetekre a mindennapi életben. De Atyám Házát most a jelenben megpróbáljátok valóban az imádságnak elfogadni és részesíteni. A múltban pedig szinte vásárcsarnokká alakították ki, mert úgy érezték:

— Sokan jöttek az ünnepre, hát nem baj, az imádság helyett egy vásárcsarnokot alakítunk ki.

Fontos, hogy érezzék, hogy: „Meghívást kaptunk az ünnephez. Mi az ünnepre eljöttünk, hogy részt vegyünk. De hogyan vegyünk részt, és mit nyújt számunkra ez az ünnep?” — ez már nem a fontosságát tükrözte számotokra, hanem a fontosságában a vásárcsarnok, amely kialakult.1

Ez van a tanításban.

„És mi van a jelenben, amely jelenben hogyan értékelem Atyám Házát, amelybe betérek? Észreveszem-e, hogy Atyám Házában ki van még jelen? Ki tárja ölelésre Karjait, és várja az Ő testvéreit?”

Én, Jézus Krisztus Uratok.

De hányszor és hányszor Atyám Házában szinte rideggé válik a jelenlét. Nem lehet érezni a szeretetet, a szeretetnek különleges részeit. Ha csak sorolom, hogy van az irgalmasság-szeretet, van a feltétel nélküli szeretet, jelen van a kegyelem a szeretetben.

Úgy-e, emlékeztek?

Ezek már mind-mind a tanítások révén jelen voltak, és jelen lehetnek számotokra. Ezért hát Atyám Háza, ez néha a ridegségét tükrözi, nem pedig a szeretetét.

Ez néha múlik azon a pásztoron, aki Atyám Házában pásztor. És hogyan van jelen? Hogyan készíti fel Atyám Házát a szeretet befogadásában? Hogy: „Igen, én mint pásztor itt vagyok, és várom az én nyájamat.” De „én mint pásztor” és a nyáj, akik „jövünk, mert jelen van Jézus Krisztus Urunk, mert ez itt Mennyei Atya Háza”. Nem mindegy, hogy hogyan fogadjuk és értékeljük ezt a kegyelmet s ezt a szeretetet s ezt a tanításokat, amely Élő Evangélium-részén szól hozzátok.

Mert ha nincs jelen a szeretet, nincs jelen az Élő Evangélium a tanításban és a hirdetésben, akkor hogyan legyen jelen Atyám Háza a szeretetében? Az már nem tud (???2) a szeretetében jelen lenni, hanem a ridegségében. S a ridegségből könnyen át lehet alakítani vásárcsarnokká. Mert: „Nem baj, hogy hogyan vagyunk jelen, csak legyünk bent sokan!”

Hogy ez az imádságnak a helye?

A szeretetnek?

A kegyelemnek?

Az irgalmasságnak?

Azokat át lehet lépni.

Hányan és hányan néha így gondolkodnak, amikor — a ti szavatokat használva, hogy: „Talán néha részt kellene venni Atyám Házában, a templomban a szentmise-áldozaton, a szentmise-bemutatáson, hogy a szentmise értékét, titkát, kegyelmét és ajándékát felismerjem, megértsem, elfogadjam és eggyé váljak vele. Mert ha ezek mind-mind így vannak jelen, akkor meg tudom érteni, hogy miért fontos Atyám Háza, ami az imádságnak épült.”

Akkor számotokra nem az a legfontosabb a tanításban, hogy ilyen példát mutatni felétek, és azt mondani:

— Bontsátok le e templomot, s Én három nap alatt felépítem.

Mert ha már ti elfogadtátok az Élő Evangélium-tanítást, és vele együtt éltek, és már szívetekben van az irgalmasság, a feltétel, a kegyelem szeretete, amely megmutassa számotokra az utat, akkor számotokra nem ismeretlen, tanítványaim számára, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok nem kimondottan a templom kövezetéről beszéltem az elbontásában, hisz ők a kőről beszéltek, ami alapján felépült, és ahol még az építők is némely követ elvetik, amely szegletkővé válik a csodatételben és a jelben.

Én, Jézus Krisztus Uratok saját Testem templomáról beszéltem, amit a tanítványaim is felismertek a tanításból, hogy az Emberfia meghal, és feltámad a halottak közül.

Úgy-e, ismerős?

És ez is jelen volt már most a tanításban számotokra a bűnbánat-időben.

Ezért kell felismerni, értékelni, elfogadni, hogy a tanítás mit nyújt számotokra.

De menjünk tovább.

Most emeljem ki számotokra kiválasztott Mária testvér-szolgámat?

Senki sem lehet próféta a saját hazájában, falujában, városában — mindegy, hogy mit sorolok fel.3

Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok sem voltam kedves Názáretben. Bementem a názáreti zsinagógában, tanítottam ott, nem csak a tanítványaimat, hanem a jelenlévőket. De nem tudták felismerni és elfogadni. Hisz azt mondottam számukra:

— Bizony, mondom nektek, hogy sok ember élt Izraelben, Illés idejében, és özvegyek, amikor három év é hat hónapra bezárult az Ég, éhínség pusztított. De mégiscsak annak az egy özvegyasszonynak volt meghívása. És a leprás, sok beteg közül is, csak annak az egynek, nem annak, aki megtisztult és meggyógyult.

Én a tanítást adtam számukra, amely jelen volt a tanításokban. Ha figyelték volna, és elfogadták volna.

De ők nem! Ők felugráltak, és kitaszítottak. És senki sem próféta a saját hazájában.

Ha tehették volna, le is taszítottak volna a szakadékba. De a szakadék szélén Én rájuk tekintve elmentem, és elhagytam őket, hogy érezzék, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok tovább tudok lépni mindazon, amit ők mondtak, cselekedtek, vagy éppen cselekedni szerettek volna. Mert Én, Jézus Krisztus Uratok nem Önmagamról beszéltem, hanem a tanításról és a prófétákról. Hisz Illés is próféta volt, és mellette sok próféta volt számukra, akik által a tanítás az Írás révén megmaradt. De hogy arról beszélni, és a beszédben pont kiemelni, hogy egy özvegyasszonynak is meghívás jelentkezik, vagy a sok leprás közül is egy leprás, aki meghívást, a megtisztulásában és a gyógyulásában, része lehet.

Így van jelen most a jelenben, hogy ti is kaphattok meghívásokat. Hisz ti is most sokan éltek e jelenben. Ha csak nézzük ezt a sükösdi részt, ahogy már mondottam az elmúlt idők folyamán, a sükösdi Egyházban, most ti is ennek tanúi vagytok, és ti is megkaptátok a meghívást. De a meghívással hogyan éltek és értékeltek, s az Írás szerint mi marad meg, ahogy akkor megmaradt az Írás, ahogy most szolgámat sem fogadják el saját hazájában, ahogy Engem sem, Jézus Krisztus Uratokat. De szolgám is megtanult, ha nem is megy el, mint Én, ahogy elhaladtam, és ott hagytam őket, elmentem, ő megtanult továbblépni és haladni ezen az úton, amelyre meghívott lett. A meghívást elfogadta. És a meghívással ti is meghívottak lettetek, és a meghívásban ti is haladtok az úton.

De folytatódik a mai nap tanításom a Hegyi beszéd révén, ahogy tanítványaimnak, úgy nektek is, hogy nem azért vagyok jelen, s nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem azért, hogy tökéletesebbé tegyem.4 És a tökéletesség részében azt kell értelmezni, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok is most úgy adom számotokra a tanítást, hogy nem elhagyok belőle, hanem inkább próbálom átadni számotokra a ti nyelvetek és a ti megértésetek révén. De nem hagyunk ebből le sem egy i betűt, sem egy vesszőt, hanem hogy értelmes legyen számotokra a tanítás a megbecsülés és a felismerés részében. Mert aki így tanít benneteket, az érthetővé válik a tanításban. „És akkor a törvényt is megtartjuk, és a törvénnyel együtt élünk és haladunk a mindennapi életünk révén. Mert mi azok közé szeretnénk tartozni, akik megtartjuk a törvényt, nem baj, ha kicsiknek neveznek bennünket itt, ezen a helyen, de eljön az idő, amikor a Mennyek Országában nagyobbakká válunk.”

Mert akik most nagyobbnak tartsák magukat, és nem teljesen tartsák meg a törvényt, néha kiforgassák a saját maguk megbecsülésére, hasznukra a haladásuk révén, eljön az idő, amikor majd a nagyokból kicsik lesznek a Mennyek Országában. Most nem mondok se neveket, hogy kiket lehetne behatárolni, hogy kik azok, akik ismerik ugyan a törvényt, de nem teljesen a megtartásában törekszenek. A megtartást inkább a saját maguk hasznára próbálják alkalmazni, értékelni. De ha nem önmagukról van szó, a másik testvér felé pedig azt mondják: „Légy engedelmes, mert ha engedelmes vagy, akkor haladhatsz ezen az úton.”

De az engedelmesség csak egy része e törvénynek. És a törvénynek vannak több részei, ami révén nekik is figyelni kellene, és nekik is engedelmeskedni kellene, gyakorolni. Hisz azt mondják az esküjük révén, elhelyezkedve, hogy:

„Igen, elfogadom, hogy hű pásztor leszek.

Elfogadom, hogy elfogadom a testvéreket, és Hozzád vezetem.

Elfogadom, hogy a törvény szerint tanítom őket.

Elfogadom, hogy a szeretetemmel segítem őket.

Elfogadom, hogy a tanítást megtartva a törvény szerint.

Elfogadom, hogy hű pásztor leszek.”

Hisz csak néhányat emelek ki e fogadalomtételből, ami fontos a törvényhez.

De ez nem csak addig kell, hogy jelen legyen számukra, amíg ezt elmondják, amíg azt mondják, hogy: „Esküt teszem.” Amíg azt mondom, hogy: „Ígérem.”

És amint elindul a mindennapi élet a Föld útpályáján, már „a törvény alkalmazása könnyű, saját magamévá tenni és így haladni”.

És most nagynak érezzük magunkat!

De a nagyságunk nem lesz mindig felhőtlen, mert itt lent a Földön talán nagyok vagyunk, de ha el kell mennünk a Mennyek Országába, teljesen kicsivé válunk, oly kicsivé, hogy alig ismernek talán fel bennünket. És akik kicsik lettünk itt a Földön a megfogadott törvény tanításában, minket pedig felemelnek, és naggyá válunk a Mennyek Országában.

Fontos, hogy megbecsüljük, érezzük, értékeljük a bűnbánat egymásra épülő tanítását, amivel most a jelenben élünk. De a jelent a múltból vesszük, mert a múlt tanítása épp úgy értékes é fontos most a jelenben, hogy testvéreim, kik elfogadtátok a felismerés révén a hívó szót a meghívásban, és haladtok, és már bennetek él az Élő Evangélium, az Élő Szentlélek, amelyre hittel, szeretettel és bizalommal, ha hagyatkoztok, hogy így haladjatok e jelen mindennapi életében, az útpályáján, felismeritek és elfogadjátok, hogy a múlt tanítása hogyan tud beleilleszkedni a jelen tanításban a mindennapi élethez.

A mai tanításom így szólt most hozzátok a felismerésben, a küldetésben, a követésben, az elfogadásban, az értékelésben és a megbecsülés tiszteletében, hogy: „Igen, én is ilyen testvérré szeretnék válni, hogy felismerem, hogy az Atya Háza valóban az imádság háza, és ott jelen van a szeretet az irgalmasságban és a kegyelem feltétel nélküli részében. Elfogadom, hogy mi se lehetünk próféták saját hazánkban, de mégis megpróbálunk úgy élni, hogy a tanítás megmaradhasson, és bennünk legyen. És ez által figyelek a felismerésem részében a törvényre, amely megmarad, amíg az Ég el nem múlik.”

Hisz tudjuk, hogy az nem fog elmúlni, ezért hát a törvények is itt megmaradnak, amelyekből erőt merítve, felismerve, haladva a mindennapokban.

És most így áradjon áldásom a bűnbánat harmadik Golgota-átélésének tanítása részében kiválasztott Mária testvérem és szolgám által, hogy felismerjétek mindazt, amit a mai nap tanításában nyújtottam számotokra a mindennapokhoz.

Az Atya, Fiú és a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme, amely élővé vált már bennetek, világosítsa meg az utat a mindennapokhoz, a mindennapokban, hogy ez által felismerjétek és elfogadjátok a jelen tanításomat, ami által az irgalmasság, a kegyelem, a szeretetében tudtok élni és haladni a felismerés részében.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

 MÁRIA IMÁJA

 Mária:

 Elkísérünk Golgotára, Uram, Jézusom, szívünk szeretetével, a könnyeinket hátra hagyva, hisz a tanításoddal megerősítettél, mert a tanítást felismerve, elfogadva, így haladunk és kövessük e Golgotai utat, amely a szeretetében van jelen, és a szeretet révén haladunk rajta. És boldogan mondhassuk:

Ó, Uram, mi is itt vagyunk, az egyszerű testvérben, kik figyelünk Reád, hogy ne légy egyedül, mert elkísérünk Téged e Golgota-úton.

Köszönjük, hogy elfogadod e felajánlásunkat e tettek révén a cselekedetben, mert így ismertük fel, hogy e Te tanításod mit nyújt számunkra. És így a meghívást is különlegesnek tudjuk venni, és a meghívás révén már boldogan haladunk a kíséretben e Golgotán.

 Jelen lévő testvérek:

 Köszönjük, Uram, Jézusom!

JÉZUS URUNK ÜZENETE 2009. március 20. Nagyböjt 4.

11. R IMG_6315 jav.Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat negyedik Golgotáján.

A negyedik Golgotai üzenet tanítása, az folytatódik e bűnbánatban, ahogy hétről hétre. Hisz ma az volt a tanítás, folytatólagosan, hisz a Názáretit Názáretben a zsinagógából kizavarták, mert senki sem lehet próféta saját hazájában.

De Jézus reájuk tekintett, és elhaladt közöttük.1

És folytatódva, hogy az Emberfiát épp úgy felemelik, felmagasztalva, ahogy Mózes felemelte a pusztában a kígyót.2 Hisz ezt hallotta, mint egy szózatot a magasból, és cselekedett.

Az Emberfiát pedig szintén felemelik, hogy aki hisz Benne, örök élete legyen.

E tanítás már ismerős számotokra, hisz már jelen volt. Én most már úgy mondom felétek, hogy az Emberfiát, hogy felemelték, hogy ez által örök élet legyen mindazon testvéreim részére, akikben az Élő Szentlélek, az Élő Evangélium tanítása már jelen van és működik, akkor ti már tudtok hinni, és a hitben, hogy örök életetek legyen. Felkészültök ehhez a kegyelem tanításában az örök élethez.

De folytatólagosan, hogy az Atya ez által nem megítélni jött a Fiúval, hanem üdvösséget árasztani felétek. Mert ez az üdvösség a kegyelmet hozza el, és ezt a kegyelmet, ha elhozta, akkor árasztani is tudja mindazok számára, akik hisznek Benne, akik készülnek az örök élethez a tanításban. Mert akkor már könnyű felismerni, hogy az Atya miért szeret ennyire benneteket, az Atya miért küldött el Engem hozzátok, az Atya miért akarja, hogy tanítsalak benneteket — az Atya így mutassa meg számotokra a gyermekeiben, hogy Egyszülött Fiát küldi el hozzátok a szeretet üdvösségében. Mert ez a szeretet üdvössége érinti meg a ti szíveteket e bűnbánatban a változáshoz, a változásban, s akkor már ti is a tanításból felismeritek, hogy: „Igen, jelen van a Világosság, és mi nem akarunk félni ettől a Világosságtól, mi ebben a Világosságban akarunk megmaradni, s ezzel a Világossággal együtt haladni. Mi nem akarunk gonoszakká válni a tettekben és a cselekedetekben. Mi nem akarunk a sötétség felé járni, mert nehogy valami is napvilágra kerüljön a mi tetteink és a cselekedeteink révén.”

Mert aki már az üdvösséget felismerte és elfogadta az Élő Evangélium, az Élő Szentlélek által, az már ismeri a Fényt a Világosságában, amely itt van köztetek, eljött már hozzátok, eljött számotokra, hogy ti is e Fény Világosságában járjatok, hogy valóban az igazságot és az irgalmasságot keressétek. Mert az igazság és az irgalmasság, az ismét kegyelmet tud nyújtani számotokra. S ez a kegyelem az irgalmasságában s az igazságosságában felemel benneteket, megerősít benneteket, s akkor érzitek: „Igen, jelen van már a változás a szeretet kegyelme révén. És ez a változás megváltoztat, nem csak külsőben, hanem a bensőben is, és a benső csendemben tudok figyelni önmagamra, tudok figyelni mindarra, ami a tanítás révén megérinti a szívet és az Élő Szentlelket. És ez az Élő Szentlélek a Fény útját mutassa meg a Fény járásában. És akkor megértem, hogy ennek a tanításnak valójában mi is a mondanivalója.”

A mondanivalója a meghíváshoz, hogy:

Jöjjetek, ne féljetek, higgyetek, bízzatok, kövessetek. S ezzel a követéssel felismeritek, hogy a felismerés révén mit akar nyújtani számotokra az Örök Élet szeretetének kegyelme, a Világosság Fénye az élet különbségében és kegyelmében. S akkor már nem vagy szomorú, nem vagy bánatos, nem csak a kétely vezérel, akkor már tudod, mi a Fényben való haladás, az igazság felismerése az irgalmassághoz. És „akkor mi valóban testvérré váltunk a szeretetben, s minket nem a gonoszság vezérel a sötétség felé, mert nem akarunk a sötétségben járni, Uram, Jézusom, már Veled, a Fényben és a Világosságban, a szeretetben és a kegyelemben”.

Mert mily boldog így az élet a felismerésben és a hova-tartozásban. S akkor megértem, mi annak a mondanivalója: Senki sem lehet próféta saját falujában, hazájában.

Úgy-e, ismerős ez a tanítás is?

Hisz a múlt héten Én, Jézus Krisztus Uratok nem voltam kedves a názáreti zsinagógában! Akik ismertek, akik csak úgy könyveltek el:

— Ó, az ácsnak a Fia! És az ácsnak a Fia akar nekünk tanítás adni?! Ő mondja el számunkra, hogy mennyien éltek Izraelben abban és abban az időben?! És ki kapott akkor meghívást?!

Az a legfontosabb, hogy ha haragra gerjedve, támadóan, mint akik le akarjuk taszítani a szakadék mélységébe.

De így mondom:

Bizony, bizony, mondom nektek, senki sem kedves saját hazájában és falujában.

Mert Mária kiválasztott testvérem a szolgában, ő sem kedves, nem száll szembe, csak átnézve és elhaladva közöttük. Felismerheti ő is a szakadék szélét, de nem megy a szakadék széléhez, hanem inkább mellette elhalad.

De azért a mai nap tanításában örültek, hogy ismét Galileába érkeztem — az ünnepek után!

Hisz ők is jelen voltak az ünnepeken, és látták, hogy Én Jeruzsálemben mit cselekedtem. S ezt a cselekvést többen megértették és elfogadták. Mert Én nem azért cselekedtem így, hogy így mutassak példát testvéreimnek a nép sokaságában, hanem azt szerettem ezzel megmutatni, mily fontos Atyám Házában imádkozni, kérni, felajánlani, hálát adni, és akkor működik a szeretetnek a kegyelme. És így elfogadták a mai jelenlétemet a mai tanításban, hogy ismét eljöttem Galileába, és elmentem Kánába, ahol menyegzőre voltam hivatalos, és a menyegzőn csodát tettem.3 De mégis azt mondottam:

Asszony, még nincs itt az Én órám!

De az Asszony megértette ennek mondanivalóját és szavait, és azt mondotta kiválasztott tanítványai felé:

— Tegyétek azt, amit Fiam mond.

És így csodát tett, az ünnepek után először, amelynek híre ismét elterjedt.

De mégis, nem mindenki elégedett meg ezzel a csodajellel. Még nagyobb csodajeleket vártak a jelekben.

De voltak és vannak ma is a jelenben, akik felismerik e apró csodajelet a segítségnyújtásban, amikor azt mondja: „Összeteszem a kezemet, megnyitom szívemet, Feléd tárom önmagam, őszintén és szeretettel. És Hozzád fordulok, ó, Uram, Jézusom, hallgasd meg az én kérésemet, az én fohászomat, az én felajánlásomat.”

És akkor talán egyesével Felém tárod, mi az, ami benned rejlik. Talán kéred a családi békét a szeretetben. Talán kéred a gyógyító kegyelmet a segítségnyújtásban. Talán kéred, hogy legyen jelen a megbocsájtás a szeretet kegyelme révén. Talán kéred, hogy öröm és boldogság járja át a szíveket, a lelkeket. „Talán csak most felajánlom, Uram, imámat, a Te Szentséges Szívedhez e kéréssel, és fogadd el, és helyezd oda, Uram, Jézusom, ahol Te látod, hogy nagy szükség van az én szívből jövő imámra a szeretet, kegyelem révén.”

Úgy-e, mily fontos így értékelni a mai nap tanítást?

De a mai nap tanítás folytatódott a csodajel után, hogy van a tisztviselő, aki meghallotta, hogy a fia nagyon beteg, és szinte halálán van.4 Nem röstellt odamenni a Názáretihez. Mert hallotta, hogy újra itt van Galileában. „És én oda megyek, és így szólok: »Jézus, jöjj, segíts, mielőtt fiam meghalna.«”

De Én erre, Jézus Krisztus Uratok, azt felelve:

— Menj, fiad él.

És milyen erősek voltak ezek a szavak!

Megérintették a tisztviselő szívét és lelkét!

Nem kételkedett!

Nem várta, hogy most milyen csodát teszek!

— Menj, fiad él.

Hát elindulok. És ahogy haladok, szembe jönnek velem a szolgái, akik örömmel tudakolják számomra, hogy:

— Fiad jobban lett!

S ekkor, úgy-e, ahogy mi is elmélkedünk és gondolkodunk, hogy „felajánlottam, Uram, az én kérésemet, elpanaszoltam bánatomat, fájdalmamat, szomorúságomat, elhelyeztem talán egy felajánló imát egy jó szándékra, egy segítő kegyelemért”, hisz sok mindent lehet ilyenkor felajánlani. És el tudsz mélyedni, e elmélyedésben magad elé vetíted az elmélkedésedet. Az elmélkedés részében rájössz: „Igen, Uram, nem hagytál cserben. Nem hagytál magamra, mert meghallgattál.”

Igaz, hogy egy kicsit várni kellett, de megjött a segítség, ahogy a tisztviselő is elgondolkodott, és azt kérdezi:

— És mikor lett jobban a fiam?

A szolgák elmondják részére.

És ti ilyenkor elgondolkodtok-e azon, hogy: „Mikor is tártam fel én az én kérésemet?”

Ahogy itt eltellett egy kis idő, mert elindult, mert hitt abban a két szóban, amit kapott, és megfogadta, és elindult, és nem kételkedett, és bízott és hitt!

És jött a segítség számára, hogy:

— Fiad jobban van!

S:

— Mikor is történt ez? Mikor hagyta el fiamat a láz?

„S rádöbbenek: Épp akkor, Uram, Jézusom, amikor azt mondottad: »Menj, fiad él.« De hogy én bizonyosságot szerezzek e szavaimra, el kellett telnie egy kis időnek.”

Amit nektek is a földi életetekben végig kell járni!

S akkor nem elszomorkodni, hogy: „Uram, már mikor tértem Feléd, vagy tártam fel Feléd kérésem, fohászom, felajánlásom, hálám!”

Úgy-e, tudtok akkor felsorolni, sorban, sorban, sorban, hogy mi is zajlott le szívetekben és a lelketekben?

És azt is magatok elé vetítitek az elmélkedés révén, hogy „valójában, Uram, mikor voltam olyan nyitott, őszinte, mikor tudtam teljesen átadni a felajánlásomat Feléd”?

És most te őszinte felajánlást meghallgattál, és segítséget nyújtottál, talán éppen akkor, amikor te az őszinte felajánlásodat tetted. Mert azért azt el kell fogadni, a mai nap jelenlétében is, hogy sokan néha a felajánlásokat úgy teszitek, mintha egy szalagrendszer lenne: „Te is eredj! Te is eredj! Te is eredj! Elmondtam.”

De hogy itt a megnyitás megtörtént-e, az elmélkedés jelen volt-e, át tudtam-e adni és felajánlani önmagamat e nyitottsággal, e szeretettel, e kegyelemmel, azzal sokan nem foglalkoznak, nem foglalkoztok.

Ezért hát az ilyen felajánláson valóban el lehet gondolkodni kételyetekben, hogy „jön-e a segítség, vagy nem, vagy valójában akkor nyújtottad felém a segítséget, Uram, amikor megnyitottam magam, amikor átadtam magam, amikor tudtam hinni és bízni a Te szavaidban, a Te mostani tanításodban, ami által hozzánk szólsz, amit átnyújtasz felénk e mai napban a szeretet kegyelme révén”.

És ha ezeket meg tudjátok érteni, felismerni, elfogadni, a Világosság útján járva a szeretet örömében és Fényében, akkor el tudtok gondolkodni és elmélkedni, hogy: „Mikor adtam át önmagam a felajánlásban? És igen, Uram, nem hagytál cserben, számomra is talán csak ennyit mondtál: »Menj, él a fiad. Menj, gyógyulást nyertél. Menj, béke lett otthonodban. Menj, legyen benned az élő hit a felismeréshez és az elfogadáshoz. Menj, mert Én ezt mondtam, mert szeretlek, mert testvérem vagy, és a testvéremet elfogadva, vezetve, hozzá szólva a segítség szeretetének kegyelme révén.«”

Úgy-e, a mai tanításnak milyen sokféle örömének részét tudjuk nyújtani egymáshoz s egymás felé?

S akkor e csodajel után talán a mi házunk népe is meg tud térni teljesen, valóságában.

De ne csak a csodajelre figyeljetek, hanem e benső hangra, e benső kegyelemre, e benső szeretetre, ami által Én jelen lehetek bennetek a mindennapokban. És így tudlak vezetni benneteket a szeretet révén. És ha ezt a szeretetet felismertétek, elfogadtátok, szívetekbe zártátok, akkor nincs már több szomorúság, kétely, fájdalom, hanem jelen van az öröm, a béke, a boldogság és a szeretet kegyelme, amely megpróbál így átölelni és felemelni a testvéreimben. És haladni a Fény, Világosság-útján a mindennapokban.

Ennek a szeretetében és kegyelmének részében árasztom felétek áldásomat a mai nap tanításomban. Érthető a mai tanítás a felismerés elfogadásában és a felemelés megismerésében. És ez a felemelés, megismerés az irgalmasságban, a szeretetben, a kegyelemben, „ez által a hova-tartozásomban, s ez által igen, átadom e felajánlásban önmagam, és türelem szeretetében kivárom, hogy mikor jön el számomra a meghallgatás a kegyelem révén”.

És most így áradjon áldásom kiválasztott Mária szolga által.

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

E Élő Szentlélek terelgessen benneteket továbbra is a Fény szeretetének Világosságába, és a szerint éljetek és cselekedjetek, hogy az irgalmasság üdvösségét és az igazságosság útját keressétek, mert akkor nektek nincs, miért félnetek, hogy hogyan haladtok a mindennapokban. És akkor nektek nem kell már a sötétségben elbújni és félni, hogy: „Nehogy valami is kiderülhessen rólunk, rólam, és napvilágra kerüljön. S ez által rettegésben élek.”

S ez a rettegés a félelmet, a kételyt, talán a gyűlöletet, az irigységet, a kapzsiságot hozza és tükrözi számotokra. És akkor nem tudod e sötétségében felismerni, hogy létezik öröm és boldogság a szeretet kegyelmében, a Világosságában.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

MÁRIA IMÁJA

 Ó, Jézus, Jézus, ó, Drága Jézus, mutasd meg a Fény Világosságát a felismeréshez!

Ó, Jézus, Jézus, fogd meg kezeink, és vezess bennünk e Fényhez, a Világossághoz! Mert mi, a Te testvéreid a felismerés révén e Világossághoz szeretnénk tartozni a követés és a küldetés révén.

Ó, Jézus, Jézus, ó, Drága Jézus, Te vagy az Élet e Fényben, a szeretetben! Te mutatod meg számunkra, hogy milyen e Fényben az irgalmasság és az igazságosság az életben.

Ó, Jézus, Jézus, segíts, hogy az úton járva jókat és szépet cselekedjünk, amit nem kell féltenünk, elrejtenünk, mert a cselekedeteink révén, ó, Jézus, Jézus, nem vagyunk rosszak s gonoszak, mert ismerjük tanításodat, felismertük a fényesség Világosságát, ami beragyogta a mi szívünket, a mi lelkünket.

Ó, Jézus, Jézus, ó, Drága Jézus, tekints így a Te hű testvéreidre, akik e Világossággal e követésben Hozzád tartoznak, és követnek Téged!

JÉZUS URUNK ÜZENETE 2009. március 27. Nagyböjt 5.

12. R IMG_6320 jav.Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm a mai napon testvéreimet a bűnbánat ötödik Golgotáján.

A mai nap folytatva tanításomat az Élő Evangélium, az Élő Szentlélek által, hisz hétről hétre egymásra épülnek a Golgotai tanítások. Hisz a mai nap tanításom az volt felétek az Evangéliumból, hogy felzarándokoltak az ünnepre, hogy imádják és imádkozzanak az Istenhez, vagyis a Mennyei Atyához.1 Ott jelen voltak más nemzetiségűek, akik nem szégyellték odamenni, megkérdezni az egyik tanítványtól, hogy:

— Látni szeretnénk az Urat.

De ez a tanítvány teljesen egyedül nem merte eldönteni, hogy mi legyen reá a válasz. Ezért hát oda lépett másik tanítványhoz, Andráshoz és elmondja, hogy látni szeretnék az Urat. Ekkor ő úgy dönt, hogy oda mennek az ő Mesterükhöz, és szólnak Számára. Ekkor a Mester így szólott:

— Íme, eljött az óra.

Ekkor többen és többen felfigyeltek a Mesterre, hogy miért mondotta, eljött az óra?

De ekkor így szólt:

— Én nem ebből a világból való vagyok.2 Ti alulról valók vagytok, Én felülről való vagyok. Ezért hát Én, aki felülről jöttem, megláttam és tapasztaltam az Atyának az igazságosságát az irgalmasságban, és azt adom tovább nektek, azoknak, akik hisztek, akik követtek. Ezért hát így mondom: Én nem ebből a világból való vagyok, ahonnan ti. Ezért tudom mondani számotokra, hogy Én, aki felülről jöttem közétek, hogy átadjam nektek azt, amit láttam és megtapasztaltam. Ezért hát mondhatom azt, hogy ahova Én megyek, oda ti nem jöhettek. Ezért azt mondom: ti meghaltok bűneitekben.

Elgondolkodva, különösképpen az írástudók és a farizeusok:

— Csak nem akarja megölni Magát?!

Én így válaszolok felétek:

Aki szereti az életét, az hogy akarja megtalálni? De aki nem szereti, és gyűlöli azt, az megtalálja. Ezért hát mondhatom azt, hogy ha szolgám vagy, szolgálj Nekem, mert a szolga is ott van Mellettem. És az Atya, mivel szolgált, megdicsőíti a Fiút, és a Fiúval mindazt, akik jelen vannak és szolgálnak. Mert megkeresik azt az életet, amely Örök Életet ad számukra. Ezért mondhatom nektek a mai napon, hogy ti is keressétek az Örök Életet, amelyet még talán nem találtatok meg, amelyet talán még nem ismertek, de hát hallottátok a tanítást az Élő Evangélium részében, az Élő Szentlélek működése által, hogy fontos, hogy felismerjétek, hogy valójában ez a tanítás mit ad számotokra, hogy megkeressétek az Örök Életet, amely által ti is megdicsőülésben részesültök. Az Atyám számon tart majd benneteket ott, ahol majd el lesz készítve a hely. Ezért kell figyelni, értelmezni, hogy valójában mit jelent, hogy eljött az óra. És most már mondhatom, hogy Én nem ebből a világból való vagyok. Mondhatom, ti alulról valók vagytok, és Én, Jézus Krisztus Uratok felülről való vagyok. Ezért megadom nektek a felismerést, az elfogadást az Örök Élethez, az Örök Életben, mert a tanítás így szól hozzátok. Ahogy pásztor testvér3 is kiemeli számotokra, hogy egyre közelebb vagyunk már az ünnephez. Ezért az Evangélium-tanítás is a közelségében nyíltan szól hozzánk az ünnepről, az ünnep megtapasztalásáról. És e megtapasztalásában mit mond számotokra ez a felismerés és ez az elfogadás?

Hogy: „Hogyan értékeljem a felkészülésemet. Hogyan induljak el a változás útján. És hogy ha már elindultam, már tudom, mi a felkészülés, tudom, mi az Örök Élet, és tudom, hogyan imádkozom, hogyan ajánlom fel önmagam, hogyan adom át önmagamat, akkor már könnyebb a szolgálatot teljesíteni, a szolgálatban.”

Mert ahol Én, Jézus Krisztus Uratok vagyok, ott van Mellettem a szolgám. Mert aki szolgált Nekem, az Mellettem helyet foglalhat. És a tanítás révén ti is helyet tudtok foglalni majd Mellettem az Örök Életben, hisz felismertétek, elfogadtátok, megkerestétek, és ezért szeretitek ezt az Örök Életet, nem csak saját életeteket. Mert aki saját életét szereti, elveszíti azt. És ti nem akarjátok elveszíteni. Ti inkább megkeresni szeretnétek ezt az Örök Életet. Mert ez az Örök Élet emel fel benneteket, hogy elfoglalhassátok a helyet ott, ahol Mellettem elkészítem a helyet számotokra. Mert akkor már az Élő Szentlélek vezetni tud benneteket, hisz nyitottan, őszintén Reá hagyatkoztok a kegyelem szeretete révén. S másképp tudtok haladni a mindennapok révén.

De folytatva a mai nap tanításomat, nem csak ezt adtam számotokra, hanem azt is, amikor azt mondottam:

Bizony, bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, hogy el ne vesszen, semmivé válik, és egyedül marad. Ezért kell hát a földbe esnie, hogy megsemmisülve új életet hozzon. Mert ha megsemmisül, termést és gyümölcsöt hoz. A termés és a gyümölcs új életet jelent számotokra is a mindennapi életben. Ne akarjatok egyedül maradni a mindennapi élet-útpályátokon. Egy szem búzaszem sem tehet semmit, de amikor a földbe esik, elkezd puhulni, csírázni. Hisz az semmivé vált, ami a földbe esett. De hogy semmivé váljon, kipattant belőle a csíra, amely majd szárba szökkent. S ez által jön számotokra a termés a gyümölcsében.

És ha csak egy búzaszemet néztek, amely új életet hoz, és ha már nézitek, egy búzaszemből azt az egy csírát, azt az egy szárba szökkenést, azt az egy kalászt a kalászban, már a búzaszemeket, mely új életet hozott.

Ily fontos, hogy működjön bennetek is az új élet a kezdetben.

De ezt úgy is lehet értelmezni, e tanításomat, a semmivé válásával, az új élettel, hogy hogyan vagytok egyek a felismerésben, a szeretetben, az igazságosságban, az irgalmasságban. Hisz ezek voltak a hétről hétre való tanítások. Hogyan adod át önmagadat, hogyan ajánlod fel imádat, hogyan készülsz fel: „Uram, jöjj, mert szükségem van Reád. Megnyitom szívemet, megnyitom lelkemet.”

És hogyan fogadod el felebarátodat, testvéredet a felismerés révén. Mert ne akarjál egyedül, egy maradni, hanem legyetek, mint egy búzakalász, amelyet ha kibontotok, és ha kiszórjátok, lássátok, hogy nem egy, nem kettő, nem három szem elevenedett meg előttetek az új életben, az új termésben, az új testvér révén.

Fontos, hogy figyeljetek egymásra.

Fontos, hogy tudjátok szeretni egymást.

Fontos, hogy tudjatok árasztani szeretetet egymás felé a felismerésben.

És ha elfogadjátok már így egymást, akkor nincs félelem, nincs kétely, nincs szomorúság, nincs bánat, hanem megelevenedik előttetek e új élet révén a szeretetben az öröm, a boldogság, a szeretet, a béke, ami által felemel, erőt ad, ami által már értelme van annak az Örök Életnek, amit felismertetek és megkerestetek, mert ezzel az Örök Élettel akartok élni és haladni a mindennapok révén előre, közeledni ti is az ünnephez, hogy bennetek is lássam azt az örömet, azt a boldogságot, ahogy tanítványaimnak mondom:

— Holnap, ha felvirrad a nap, útra kelünk. A városba megyünk. Mi is ott leszünk az ünnepen!

De hogy oda érjünk az ünnephez, jönnek ezek a szakaszok, jönnek ezek a bűnbánati napok, jönnek a bűnbánati Golgoták, ami által adom számotokra a tanítást. E tanítással megerősödve, felismerve, elfogadva tudsz készülni, haladni előre a megkeresett Örök Életeddel az úton, az ünnephez. Ahhoz az ünnephez, amely fontos, hogy jelen legyen számotokra. Fontos, hogy hogyan értékeljük, éljük át, fogadjuk el, és hogyan értsük meg, míg az ünnephez érünk, a felkészítő tanítást az Élő Evangélium részében. Hogyan hagyatkozunk az Élő Szentlélekre, amely bennünk él, amely megmunkált bennünket, mint egy drágakövet, megcsiszolt, megfényesített, hogy így haladjunk e Élő Szentlélekkel az élet-útpályánkon, azon a pályán, ahol hagytuk elveszni az életünket, hogy ez által megmentsük azt, mi fontos számunkra az Örök Életben. Ami által nem azt mondjuk: „Csak nem akarja Önmagát megölni?! Mert ahova Ő megy, oda mi nem mehetünk!”

És „mi nem akarunk a bűneinken meghalni — mi megtisztulni szeretnénk a bűneink révén, mert igen, Uram, Jézusom, a Te tanításod ezt sugallja számunkra, erre hív fel bennünket, ezt mondja hétről hétre, hogy megcsiszolódjunk az Élő Szentlélek kegyelmével a mindennapok részében, hogy igen, én szolgálok, hogy szolgálhassak, mert a szolgálatom részében megkaphatom méltó jutalmamat, és idővel elfoglalhatom azt a helyet, ami Melletted van, Uram, a szeretet, kegyelem révén”.

Hogy ha ezeket mind-mind, a mai napban is, lehet, hogy egy kicsit nehezebb volt a mai nap összeszedett tanítás, mert közeledtek az ünnep felé. Ezért fontos, hogy összeszedett legyen számotokra a tanítás a felismerés részében. És ez által ti is érzitek a felemelést, a szeretetnek a közelségét a tanítás révén.

Így fontos, hogy a mai bűnbánat tanítását úgy értelmezzétek és értékeljétek, hogy: „Már tudom, mi az igazságosság az irgalmasságban, mi az, hogy: »Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, nem vagyok méltó, hogy a házamhoz jöjj.«”

— Menj, mert a te szolgád meggyógyult.

És ha emlékezek vissza, mikor is lett jobban az én szolgám?

Pont abban az órában, amikor azt mondta számomra a Názáreti, hogy:

— Menj, mert meggyógyult a te szolgád és (???4)

Így gyógyul meg a ti lelketek, ha kéritek ezt a szeretetet a kegyelem révén, ha befogadjátok mindazt, amit e kegyelem által nyújtok számotokra a mindennapokban, a mindennapokhoz e felemelő tanítás révén számotokra.

„És akkor el tudtok gondolkodni, elmélkedni e mai nap tanításon, ami által felismeritek, hogy ebből a tanításból mi az, ami az én szívemet és az én lelkemet átöleli, megerősíti, felemeli, ami által fontosnak érzem magam, ami által tudom, hogy mi az én küldetésem e követés révén, ami által tudom, hogyan tartozom Hozzád, Uram, Jézusom, hogyan szeretsz, és én hogyan szerethetlek, hogyan készíted el a helyet, és hogyan bízhatok e helyben, amelyet idővel elfoglalhatok. És hogyan örülhetek annak, hogy nem egyedül akarok maradni, hanem Veled és mindazokkal, akik testvérré válnak a Te szereteted és tanításod révén e Élő Szentlélek által.”

Így áradjon reátok a mai nap tanításom áldása a felemelés, felismerés, átölelés Fényének sugara révén, hogy érezd, hogy a mai tanításnak is fontos a mondanivalója a szeretet és a kegyelem révén.

Így áradjon reátok kiválasztott Mária szolga-testvérem által áldásom.

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

A Szentlélek világosító kegyelme áradjon reátok. Töltse be szíveteket, lelketeket, egész lényeteket, hogy ezzel a felismeréssel fogadjátok el a mai nap tanításomat a felemeléshez, az elfogadáshoz, a küldetéshez a követés révén.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Neked, Istenünk!

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2009. április 3. Nagyböjt 6.

14. R IMG_6326 jav.Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat hatodik Golgotáján, kik meghallottátok a hívást, és a hívásban engedelmeskedtetek.

De köszöntöm a bűnbánatban azon testvéreimet is, akik lélekben kísérték szolgámat, Máriát a fájdalom, szenvedés útján hétről hétre.

Hisz a tanítások, ahogy a kezdetben elmondottam, hétről hétre egymásra épül. Így a mai tanításom folytatódva az elmúlt hét tanításával, hisz akkor az Örök Élet, amely volt számotokra példa, és az a tanítás, ahogy mondottam: ti alulról valók vagytok, Én pedig felülről való vagyok, ezért ti, akik alulról valók vagytok, meghaltok bűneitekben.1 Így folytatva a tanítás a mai nap bevonulásával az öröm, a szeretet és a béke megtapasztalása.2 Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok tudtam, hogy ez a bevonulás már nem a sátoros ünnepet fogja tükrözni Számomra, hanem ez a bevonulás másképpen lesz jelen az ünnepben.

De Én, Jézus Krisztus Uratok nem rontottam el tanítványaimnak az örömét a felkészülésükben, a szívükben, a lelkükben, hogy:

—Igen, mi is itt leszünk az ünnepen!

Ti pedig a földi életben, ha csak egy kicsi nehézség, egy kicsi szikra jelenik meg az élet-útpályátokon, azonnal szomorúvá váltok, azonnal nehéznek érzitek az életet, azonnal úgy gondoljátok: „Hát, miért pont velem? Miért is imádkozom? Hát, nem történik semmi!”

Holott a ti életetekben is jelen van és jelen lesz az öröm, a szeretet, a béke, a türelem, amely erőt ad mindabban és mindahhoz, hogy hogyan éljétek az életet a földi útpálya haladásában; hogyan fogadjátok el mindazt, amely körülvesz benneteket a mindennapokban; hogyan tudjátok, ha kell, szintekre bontani, boncolgatni mindazt, amely egyik napról a másik napra meg kell tenni a cselekvésben, át kell élni, meg kell küzdeni, hogy így élni és haladni a mindennapokban.

Hisz ha nincs bennetek e tanítás-sorozat végére már az a mérhetetlen nagy irgalmassági szeretet a szívben, a lélekben, egész lényedben, akkor hogyan tudod értékelni a bevonulás szeretetét és örömét, énekét?

Hogyan tudod felszabadultan énekelni: „Hozsanna! Hozsanna! Hozsanna! Dicsőség Dávid Fiának!”?

Hogy akarsz így haladni az életed útpályáján, ha nincs benned az irgalmasság, a szeretet, az öröm, a kegyelem a megváltoztatás-útban?

Hisz a kezdetben úgy kezdtük a bűnbánatot, hogy elindulunk a meghívott úton, elfogadjuk a tanítást, amelyet hétről hétre meghallgatunk, értékelünk, elfogadunk, elindulunk ezen az úton, megnyitottam őszintén, és átadjuk önmagunkat. Hát, megengedjük, hogy a Szentlélek, amely élővé vált már rajtunk és bennünk, vezessen, ha kell, munkálkodjon rajtunk és bennünk, hogy ez által felismerjük az Élő Evangéliumot, az Élő Evangélium tanítását, amely ismételten hétről hétre felénk szól a szeretet jelében és kegyelmében, mert így akkor nem csodálkozunk azon, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok az egyszerűségemben a szamárhátra ülhettem a csikóban. Hisz nem mindig az a fontos, hogy mi vesz körül, és hogyan vesz körül, hanem az, hogy mi zajlik bennetek, itt, a szívben, a lélekben, hogyan értékeled, hogyan engeded szabadjára mindazt, ami benned rejlik a felismerésben, az elfogadásban, a szomorúságban, a csüggedésben, a bánatban. Hisz sok mindent lehet felsorolni, ami miatt nyitottan hagyva a kérdést. Szabad önmagatokba nézni, felismerni önmagatokat, s elgondolkodni, hogy önmagatok révén kiegyensúlyozottak lettetek, vagy kiegyensúlyozottá váltatok, vagy szükséges-e még a segítség a változáshoz, a változásban, a mindennapokban, a mindennapokhoz, ami előtt állunk, ami előtt vagyunk, amit még nem tudunk, hogy mit hoz a holnap a holnapután jövőjében. De nem a félelem, nem a csüggedés, nem a szomorúság, nem az aggodalom tölti be a szívet, a lelket, az egész lényedet, mert ha ezeket mind megengeded, hogy betöltsék a szívedet, a lelkedet, akkor nem tudsz kijönni önmagad révén saját árnyékodból, saját félelmedből, akkor nem értékeled, hogy az élet csodálatos a szépségében, a szeretetében, a kegyelmének jelenlétével.

Mert ahogy mondottam mai tanításom révén, mikor az Ünnepi Vacsorát elkészítették tiszteletemre, és a feltámasztott Lázár testvérem Velem ült a vendégekkel, az egyik testvér pedig felszolgált.3 A második testvér pedig illatos olajat hozott, amellyel bekente Lábaimat. Szinte az illata az egész házat betöltötte, mint mikor ti is részesülhettek az illatos olajnak jelenlétével, amikor Mária szolgám kiment, például csak a bűnbánat kezdetén, és azt mondotta:

— Eljött számunkra a bűnbánat, hogy e bűnbánatban is Hozzád tartozzam, Uram, és Veled együtt járjak ezen az úton. És megkenlek e illatos olajjal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

És mikor most Mária szolgám nem előre haladt, hanem majd hátulról kezdi, úgy-e, milyen ismerős?4

„Valamit érzek, de honnan jön?”

Mondhatjuk így a mai tanítást.5

Hogy mikor az illat betöltötte a házat, ott is nézték, figyelték, s ekkor a tanítványom azt mondotta:

— Nem, hogy kivittük volna az árusoknak eladni! Talán még 300 dinárt is kaptunk…

Ez a földi gyarlóság!

Akik ma is jelen vagytok, és nem csak itt, hanem kint is, hányszor a földi gyarlóságnak engedelmeskedtek! A gyarlóságnak, amely körülvesz benneteket, amely átölel, amelyből néha nagyon nehéz kiszabadulni, kilépni, hogy önmagatok legyetek.

Mert ő is így gondolkodott. De nem csak ez volt még benne, hanem még azt is hozzátette:

— És szétoszthatnánk a szegények között.

Ahogy most is a jelenben sokan nem is gondolnak a szegényekre, ott lehetnek ők, de hogy saját magát megmentse, ezért így gondolkodott. Mert ha megkaphatta volna, csak példának mondva ezt a 300 dinárt, nem azt tette volna, hogy betette volna oda, amit ő elvett, és nem is a szegényeknek osztotta volna.

„A földi gyarlóságban hányszor és hányszor mi is a cselekvések révén így teszünk.”

S ekkor Én jövök hozzátok, Jézus Krisztus Uratok, ölelésre tárt Karjaimmal, és mit szólok (???6):

— Hagyd békén őt, aki temetésemre készítette el e illatos olajat, hisz felkészített Engem.

Mert szegények vannak és lesznek, ez most is érvényes. Szegények vannak és lesznek, de Én, Jézus Krisztus Uratok, Én is vagyok és leszek. De nem mindig veletek. S nem mindig láttok. S nem mindig érzitek a jelenlétemet. Ez néha rajtatok múlik, hogy a nyitottságban, a szabad akarat, cselekvés révén hogyan értékelitek e tanítást a jelenlétben, az ajándékban. Mert Én, Jézus Krisztus Uratok mindig leszek, és mindig vagyok. De nem erőltetem rá Magamat senkire. Minden testvérem saját szíve joga a szabad akarat cselekvése révén, hogy megnyissa Felém szívét és lelkét, elfogad-e, egyesülhet-e Velem, felkészül-e arra, hogy Én, Jézus Krisztus Ura az Eucharisztia révén a szentáldozásban hozzátok költözzem, és eggyé váljak veletek az irgalmasság szeretet révén a tanításban. Mert ha ezeket mind-mind meg tudjátok érteni e Élő Evangélium révén, akkor ti megértitek ennek a tanításnak a mondanivalóját a kegyelemben, a szeretetben, a felismerésben, és így akkor már értitek, hogy mit is szerettem volna elmondani az elmúlt héten az Örök Élet felismeréséhez, elfogadására, hogy Én helyet készítek számotokra itt, Mellettem, de rajtatok múlik, hogy el is foglaljátok-e Mellettem ezt a helyet.

Így a mai nap tanítása már lehetővé teszi a felismerést, az elfogadást, amely hét héten át e bűnbánatban most a hatodik Golgotáját, amit megadtam számotokra a felismerésben, az elfogadásban, az Élő Evangélium tanításában, és ami most a szívhez, a lélekhez és az egész test lényéhez szólt, hogy megérinthessem mindazokat, akik megnyitották szívüket, lelküket Felém, Jézus Krisztus Uratokhoz a szeretet révén a kegyelemben a felismerés elfogadásával. Mert így felemel és erőt ad a mindennapokban, a mindennapokhoz. És már rádöbbentek, hogy nem csak a szomorúság ölel át benneteket — a ti szavatokat használva — e nehéz időszak révén.

E nehéz időszakból is lesz felemelkedés, hisz Én, Jézus Krisztus Uratok kinyújtottam felétek Kezemet, felismertelek és felemeltelek az út porából. Ha időnként visszacsúsztok, talán eltévedtek és visszaestek. Ez néha talán azért kell, hogy ismét önmagatokra találjatok a felismerésben és az elfogadásban, hogy ismét át tudd értékelni saját életedet, családodat, szeretteidet, akikkel éled a kialakított életedet. Hogy talán ne mindig olyan magabiztonság övezzen át benneteket, ahogy már régebbi tanításomban mondottam, mert ha csak törekedtek a felfelé jutáshoz, onnan is le lehet esni az út porába, és ismét nehéz lesz talán küzdeni felfele. De ha van benned erő, kitartás, kegyelem és szeretet, akkor semmi sincs elveszve. És ha ezt mind a hit bizalma révén teszed a cselekvésedben, akkor ismét fel tudsz állni az út porából, a kövek közül, ki tudsz egyenesedni, elfogadni keresztedet, átölelni, és elindulni, és felismerni a meghívást a küldetés és a követés révén.

Hogy ha ezeket mind-mind így meg tudtad érteni, felismerni, elfogadni, akkor lesz teljes számotokra a bűnbánat-idő, akkor lesz teljes számotokra elindulni a változás útján, akkor lesz teljes számotokra, hogy nem csak a félelem övezi át az életeteket, hanem felismeritek az élet szépségét, erényét, ajándékát és kegyelmét, és akkor érdemes, ha néha küzdeni, hogy részetek lehessen e öröm szeretetének kegyelmében.

Így árasztom a mai nap is áldásomat kiválasztott Mária szolga-testvérem által, hogy ne csüggedni, nem félni, nem kétségbe esni, hanem felemelkedni, erőt kapni, elfogadni, és érezni, értékelni a szeretetet az irgalmasságban, az örömet a kegyelemben, s érezni, hogy igen, a bevonulás egy új életet tükröz és hoz el számunkra, számotokra.

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme, amely már élővé vált rajtatok és bennetek, e bűnbánat hatodik Golgotáján világosítsa meg számotokra az utat. Induljatok el rajta, mert a Világosság révén tudtok változni. A változás pedig elhozza számotokra a szeretetet, az örömet, a békét és a kegyelmet. És e kegyelem révén már rádöbbentek a szív szeretetének jelenlétével, hogy érdemes élni, mert a bevonulás egy új kezdetet, egy új életet, egy szebb jövőt hozhat el számunkra a mindennapokban, a mindennapokhoz.

 Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked Istenünk!

MÁRIA IMÁJA

 Ó, Lélek, Te arra indítottad Jézust, hogy kivezetted a pusztába, hogy átértékelve felkészüljön az útra.

Ó, Lélek, Te arra indítottál engem, hogy elindultam a bűnbánat, meghívott úton. Hétről hétre haladtam ezen az úton. Néha jelen volt a félelem, ahogy jelen van az a gyarló földi emberben. De a Lélek átjárta szívemet, lényemet, és megerősített, és felkészített, és ez által könnyedén végigjárva e bűnbánat-idő útját.

Ó, Lélek, köszönöm Neked, hogy bennem voltál, erősítettél és vezettél!

Ó, Lélek, megnyitottad számomra, hogy a földi gyarlóságban is működik a kegyelem a Te szereteted révén. Csak figyelni kell önmagunkra, a legrejtettebb titkunk kincsére, amely bennünk zajlik, amely bennünk elfoglalta a helyet, ami által úgy érezzük, talán nehéz az élet. De Te, ó, Lélek, nem engedted, hogy földi gyarló ember-testvérként ezzel foglalkozva, hanem inkább önmagamra ismerve elindulva az úton, mert az út megadta a szeretetet, az örömet, a békét, a kegyelmet az irgalmasságban, a tanításban, ami felemel, átölel és megerősít, hogy nincs hiábavaló haladás a Golgotai úton, mert minden út jelenében van kegyelem, van ajándék, van szeretet, van megtapasztalás s van felismerés.

Köszönöm, hogy így készítettél fel e bűnbánatban. És most már végigjárva, hisz már, ami előtt állok, az már a Szeretet Fényében és kegyelmével lesz jelen a felemelés ajándéka révén.

 Köszönöm a Szentléleknek!