JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2004. július 2. Sarlós Boldogasszony ünnepe

Jézus Krisztus Urunk:

 

Sarlós Boldogasszony jelképszobra, Futásfalva, Háromszék

Sarlós Boldogasszony jelképszobra, Futásfalva, Háromszék

Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik eljöttetek a hívásban, a hallásban és a kíváncsiságban.

Egyre több testvérem, amely megnyitott szívével és jelenlétében — meg tudtam érinteni. De voltak olyanok, akik nem tudták befogadni a kegyelmet a jelenlétemben, hogy itt vagyok köztetek.

A mai nap tanításom a kegyelem ajándékában, ahogy szolgámnak is a Golgotai szenvedés alatt megadtam, elsőként számotokra, hogy mily fontos, hogy az Aratás Ura tudjon segítséget nyújtani az aratóknak. Mert sok az aratni való, de kevés a munka, a munkás. És mindenki saját maga bére a béresében. Hogy mit hogyan fogad el és él meg.1.

Egyre többen és többen várjátok a kegyelmet. Egyre többen és többen várjátok a segítséget, hogy az Egyházam, amit megalakítottam, és Péter által nektek adtam, hogy élitek meg.

Igen. Most is mondhatom azt, hogy az aratni való sok, de nincsen munkás. Nem tudok kit küldeni a munkásban.

Az Aratás Urát kérni pedig egyre kevesen- és kevesebben teszitek.

Akkor hogyan legyen segítség számotokra, ha nem tudjátok kérni az Aratás Urát, hogy segítsen, hogy legyenek munkások?

De a mai nap-tanításom az is jelen volt számotokra: ne házalj. Ne válj erőszakossá. Ne övezd fel derekadat, ne vigyél erszényt, ne húzzál sarut. És mikor elindulsz, most ne köszönts senkit, csak majd az után, amikor betérsz egy házba. És a köszöntés fontos: Békesség nektek e házban, kik laktok!

Ha valóban a békesség fia lakik benne, akkor a béke jelen van. De ha nem, akkor elhagyod a házat, az utcán a port is levered. Mert jaj lesz annak a városnak és helységnek! Mondhatom, hogy Szomodának (ti. Szodoma — a szerk.) könnyebb lesz. Pedig tudjátok a tanítást az őskereszténységből2., hogy mi volt a Szomoda3. története.4.

Kérlek hát benneteket, testvéreim, fogadjátok el kérésemet a tanítás révén. Próbáljátok megélni, megérteni, elfogadni, hisz nem oly nehéz a tanításom, hogy ne lehessen megérteni, mi az, amit számotokra tárok a felismerésében, a kegyelmében és az elfogadásában.

Mert ennek a példabeszéd-tanításomnak van folytatása, amely egymásra alapszik: az irgalmas szamaritánusnak a története a szeretetében. Hogy hogyan veszel részt a szeretet elfogadásában, megőrzésében és majdan ajándék árasztásában. Mert egy kérés, amely fontos előttetek: Szeresd Uradat, Istenedet jobban, mint önmagadat! Szeresd felebarátodat, ellenségedet jobban, mint önmagadat!5.

És ezt ti hogy gyakoroljátok a földi élet mindennapjaiban?

Érzitek-e, hogy a tanításom a kegyelmében mit nyújt számotokra, mit szeretne elétek tárni a felismerésben és az elfogadásában?

Hogyan indulsz el, testvérem, a változás útján?

Hogyan szeretnél testvérem lenni?

Hogyan fogadod el a mindennapi keresztedet? Hogyan hordozod a mindennapi keresztet: szeretettel, örömmel, békével, vagy kényszer- és muszáj, zúgolódva, haraggal és gyűlölködve?6.

Én szeretlek titeket, testvéreim. Hisz azért jöttem közétek, hogy taníthassalak, vezethesselek, és ami ez mellett a legfontosabb, hogy szerethesselek.

De ti, testvéreim, kívánjátok-e ezt a szeretetet? Fontos-e, számotokra, hogy átöleljen, felmelegítsen, ez által megmutassa számotokra az utat az elfogadásában és a kegyelmében? Mert az ajándékom a tanításában így van jelen számotokra.

Kérlek hát benneteket, testvéreim, még van idő a felismeréshez, az elfogadáshoz, a megtéréshez, a bűnbocsánathoz. Ahogy mondottam: még egy kis rövid idő, és ismételten itt leszek a második eljövetelemben.7. De addig még várom testvéreim megtérését, bűnbocsánatát, a szeretet kegyelmének elfogadását a felebaráti szeretetben és a testvérben.

Mert hogyan várjátok eljövetelemet, ha nincs szeretet, ha nincs béke bennetek? Hogyan várjátok a kegyelmet, ha úgy érzitek, nincs szükségetek rá?

Én nem kérek olyant tőletek, amit nem tudtok teljesíteni. Minden testvérem saját maga a szabad akarat cselekvésének gyakorlásában képes felismerni s elfogadni, hogy mire van szüksége, és hogyan tovább.

Kérlek hát benneteket: ébredjetek! Ismerjétek fel önmagatokat! Induljatok el a változás és a megbocsájtás útján8., hogy felismerhesselek benneteket, és majdan számadást adhassak. Mert az Aratás Ura idővel számon kéri az aratókat a munkásában, hogy milyenek lettetek, és milyenné váltatok.9. Mert majd eljön az idő, amikor örültök — nem annak, ami itt jelen van és átölel benneteket, hanem annak, hogy nevetek fel van írva a Mennyekben.10. Mert a találkozás egyszer végbe mehet. De nem mindegy, hogy hogyan. Mert fontos, hogy a találkozás ott, fent történjék, és ne pedig lent. Mert a szabad akarat-cselekvés szabadságában nem mindegy, hogyan éltek, és hogyan tovább a mindennap cselekvésében.

Kérlek hát benneteket: legyetek felkészültek, legyetek éberek.11. Tudjatok cselekedni, mert a cselekvés révén várhassátok a segítséget a kegyelem szeretetében. És akkor már érzitek, hogy a munkás is felismeri, mi a munkája és teendője. És valóban várhassa a segítséget az Aratás Urától.

E reményében küldöm áldásomat minden megnyitott szívű testvéremhez, aki felkészül, aki elfogadja áldásomat a szeretetében és a szeretetemben. Mert fontos, hogy érezd, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, a szeretetben jöttem hozzátok és közétek. Szeretlek hát benneteket, de ezt, hogy el tudjátok fogadni, érteni, érzékelni, szívetekbe zárni a megtapasztalásában, nektek is szeretetben kell élnetek. És ez által készüljetek, hogy a számadásban a nevetek helyet foglalhasson a Mennyben. Hogy eljön az idő, amikor a találkozás öröm lesz a békességében. Mert béke szállt rátok, és ti a béke fiaiban elfogadjátok és érvényesítitek önmagatokban, családotokban a szeretet kegyelmében.

És ma kiválasztott Mária szolga által így küldöm áldásomat a szeretetemben, hogy áradjon reátok, töltse be szíveteket, erősítsen, óvjon és védjen, világosítsa meg számotokra az utat a felismerésben és az elfogadásban. Benneteket is úgy küldelek e szeretetemmel, ahogy annak idején tanítványaimat, hogy megállhassátok helyeteket, ezért megerősítelek.12. Hisz nektek nem azt mondom, hogy kígyókon és skorpiókon kell taposnotok, de lesz mindenkinek nehézsége és megpróbáltatása.13. Mindenki saját maga érzi, hogyan tudja a szeretetet a szívében-lelkében elfogadva, megerősítve a test és a lélek táplálékaként egyensúlyba hozni. És így akkor az Aratás Ura a munkást, az aratót elfogadja, és megajándékozza a szeretet kegyelmével.14.

Így áradjon reátok áldásom.

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

A Szentlélek kegyelme adja meg számotokra a felkészülést, a felismerést az elfogadásában, hogy ti is el tudjatok indulni, és a szeretet kegyelmével békét hirdetni és árasztani, és megvallani, hogy eljött hozzátok és közétek Atyám Országa.15.

Legyetek hát örömben, békében és szeretetemben, hisz ma szeretetemet árasztottam ajándékul számotokra szívetekhez, lelketekhez, felkészülve, hogy majd, elindulva, megállhassátok helyeteket, és bizonyságot téve a Fiú mellett az Atyánál.16.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked Istenünk


0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük