JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2016. május 6.

9.  IMG_6305  jav.

IX. állomás

Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm a mai napon testvéreimet, akik meghallottátok a hívást, és a hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok e helyre.

De köszöntöm mindazokat, akik a mai napon is lélekben, imával kísértek el benneteket ezen a helyen.

És köszöntöm mindazon testvéreimet, akik szabaddá tették e napot, hogy az ünnep szeretetteljes legyen. Hisz ez a hónap, ahogy mondotta kiválasztott Mária testvér, különleges számotokra, hisz ebben a hónapban sok kegyelem, szeretet és ajándék elevenedik meg rajtatok, bennetek, ha megnyissátok szíveteket, s felkészültök a befogadásra. Hisz, ahogy mondotta, a hónap első napja, mely most úgy jött el e esztendőben számotokra, amikor köszöntöttétek az édesanyákat, az édesanyákban az Ég és Föld Édesanyját és a jelen édesanyákat. Majd a mai napban a Golgotán, a fájdalom, szenvedés átélésében részeseivé váltatok a tanításnak – a tanítás, amely ma felétek1, hogy legyetek egyek egymásban, és szeressétek egymást, ahogy Én szeretem az Atyát, és ahogy az Atya szeret Engem, ahogy Én az Atyában vagyok, és az Atya Énbennem.

E tanítást adtam ma számotokra, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok ott hagytam tanítványaimat, és távolabb mentem tőlük, tekintetemet a magasba emeltem, hogy Atyához imádkozzam:

– Atyám, köszönöm, hogy elfogadod imámat. Én most nem csak tanítványaimért kérem, hanem mindazokért, akik majd hallgatnak szavukra, és ez által hinni tudnak benne, és hisznek Énbennem, és követnek.

Atyám, Te szerettél Engem, Én szeretlek Téged. És ezt a szeretetet árasztom és ajándékba adom azoknak, akik hisznek Bennem.

Atyám, Te Énbennem vagy, Én Tebenned, és így legyünk őbennük, hogy érezzék a szeretetet, azt a szeretetet, amelyet a megdicsőülésben megismertettem velük, bennük.

Atyám, akiket Nekem adtál, köszönöm! De engedd, hogy a szeretettel, Hozzám tartozva, ott lehessenek Velem, ahol Én vagyok.

Úgy-e, ezt a tanítást már régebben hallottátok, lehet, hogy nem kimondottan e szavakkal, de értelme akkor is ez volt, hogy legyetek egyek, és éljetek az Én szeretetemben és Atyám szeretetében, amelyet nektek adok.

Most az egész tanítást nem emeltem ki számotokra, csak kivettem belőle azt, ami fontos, hogy hogyan lehet szeretetben élni, hogyan tudod felismerni mindazt, ami hozzád tartozik. Mert a szeretet, az összeköt benneteket. A szeretet erőt ad, a szeretetettel érzitek, hogy a kegyelem ajándéka hogyan van jelen, és hogyan működik rajtatok és bennetek.

Mert lehet, hogy nehéz megérteni és felfogni és megismerni, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok most többször mondottam el, hogy az Atya Énbennem, Én Őbenne, és Mi Mindketten bennetek lehetünk, ha ti megnyissátok ehhez szíveteket.

És Én nem csak tanítványaimért könyörgök és fogadom el, hanem mindazokat, akikkel egyek vagyunk, mert legyetek egyek a szeretetben, éljetek egyben, érezzétek.

Mert hogyan is van benne szó?

Mert ha felismertek, elfogadtok, szeretetben élünk, és eggyé válunk az egységben, akkor felismeritek, hogy valóban, Engem az Atya küldött ebbe a világba, hogy ebben a világban is árasszam s ajándékozzam a szeretetet. Mert az Atya szeretett Engem, és Én ezt a szeretetet adom meg nektek a megdicsőülés részében, hogy megismertessem veletek, hogy hogyan lehetünk egyek, és hogyan lehet szeretni azt a szeretetet, mert Igaz Egy az Atya a szeretetében.

És ha ezeket mind-mind megértitek, felismeritek, elfogadjátok, akkor tudtok igazi felebaráttá válni az eggyé válásban, hogy egyek lehessünk e csodás tanítással a felemelkedésben.

Mert valóban vannak problémák, vannak nehézségek a megtapasztalásban, és vannak küzdelmek. De ezt mind-mind könnyebb felismerni és elfogadni, ha van, kiben kapaszkodol, ha van, kitől kapod a segítséget, és ha van, kivel válsz eggyé e szeretetben. S akkor másképp tudod élni az életet.

Majdan jelen volt az Édesanya köszöntése az énekkel. Jelen van a szeretet tanítása, és jelen lesz számotokra a mai nap is a kegyelmi ajándék, hogy megnyissuk szívünket, lelkünket, felkészülünk, hogy eggyé váljunk azzal a szeretettel, amire szükségünk van, az Élő Szentlélekre, mert az Élő Szentlélek eljön felétek, eljön hozzátok, megjelenik felettetek, várja a bebocsájtást a szívhez, a lélekhez, egész lényetekhez.

De hogy te, testvérem, ma megnyitod-e szívedet, lelkedet, el akarod-e fogadni ezt a kegyelmi ajándékot, ez a szabad akarat cselekvésében megmarad nektek e döntésében.

De most, mielőtt felkészülünk ehhez a kegyelmi ajándékhoz, azt kérem tőletek, most teremtsetek magatokban egy pillanatra egy kis csendet. A csend után helyezzetek oda magatok mellé valakit, aki talán ma nincs itt köztetek, de lehet, hogy lélekben elkísért e mai napon, hogy részesülhessenek e kegyelmi áldásból.

Most figyeljétek kiválasztott testvéremet, ahogy ő is most egy pillanatra elhelyezi maga mellé, akik ma nincsenek jelen. Elsőként szeretné ide rakni családját, családjának minden tagját: gyermekeit, unokáit, hogy részesülhessenek e kegyelemben. Testvéreit, akik talán most lélekben válnak eggyé vele, hogy részeseivé válhassanak e kegyelmi ajándéknak. Majdan pásztorait, akik most nincsenek jelen, hogy ők is részesüljenek e meghívásban e kegyelemhez. S elhelyezi még, ahogy ti neveztétek pásztorotokat: Antal atya. Neki is jelen van itt ma egy barátja, most elhelyezi Heribertet, Brigittát és barátját, aki már volt itt többször vele, itt, nálatok, a Közösségben, zarándoklaton, de most betegsége révén van távol. S ugyanúgy elhelyezi a fogadott testvéreit, kéri számukra is e gyógyító kegyelemben, hogy most a Szentlélek kegyelme az Élő Szentlélekben erőt adjon, és működjön rajta és benne.

Íme, most ti e csend megteremtése után elhelyezve saját kéréseiteket, szeretteiteket, ismerőseiteket, zarándoktestvéreket, akik ma nincsenek köztetek, de sokszor és sokszor itt vannak veletek körötökben. Vetítsük magunk elé az arcokat, és az arcok elevenedjenek meg most e közös láncban, ami összeköt benneteket.

Hogy is van ma a tanítás?

Az Atya Énbennem, Én az Atyában, és Mi Mindketten pedig bennetek lehessünk, és átadjuk nektek szeretetünket.

Most e szeretettel jön el hozzátok az Élő Szentlélek a fénysugárban, a láng formájában, hogy szívetekhez és a lelketekhez költözzék, töltse el, melegítsen fel, és adjon erőt számotokra.

És most összefogjuk kezünket a láncban, és próbálunk ismételten pianóban részeseivé válni, mert (…)

Ha megnyitottátok szíveteket, készüljetek fel a befogadáshoz, hogy a Szentlélek kegyelme, amely már Élő Szentlélek a tanítások által, áradjon reátok, töltse be szíveteket és a lelketeket, áradjon reátok a Szentlélek lángja a melegségében, árasszon melegséget e fénysugárral, és amíg pianóban itt bent, kint már lehet hangosabban, elénekelitek „Szállj szívünkbe, nagy Isten”, az alatt legyen nyitott szívetek, és fogadjátok e kegyelmi ajándékot a Szentlélek ajándékában.2

Ez a Szentlélek erősítsen, óvjon és védjen, és működjön rajtatok és bennetek, és kössön össze benneteket azzal a szeretettel, ami a mai nap tanításában is jelen van számotokra, hogy ahogy most egymásra tekintetek a láncban, hogy egyek vagytok, így maradjon meg ez bennetek az egységben, a szeretet jelében és a kegyelem működésében, mert akkor érzitek, hogy valóban testvérekké válhattok a küldetés követésének meghívásában.

És a mai nap most így áradjon reátok áldásom, hogy az áldás fényének melegsége e Szentlélekkel, e szeretettel áradjon felétek, töltse be szíveteket, lelketeket, működjön rajtatok és bennetek, és mutassa meg a meghívást, és „a meghívásban éljünk és haladjunk, és a meghívás által pedig elfogadjuk mindazt a tanítást, amelyet Uram, Jézusom – ahogy mondani szoktátok –, nekünk adtál”. És ez az áldás kísérjen el életetek minden napján, amely előtt álltok, és különösképpen, mikor nehéz időszak van jelen, e szeretet-fénysugár adjon erőt a melegséggel a megerősítés kegyelmében, hogy: „Igen, részesültem e kegyelemben. Ha most fájdalom és bánat miatt egy kicsit elszomorkodom, egy kicsit nehéz az életem, tudjak erre a pillanatra s erre a kegyelemre, s erre az ajándékra gondolni, ismét megerősödni benne, és ez által haladni a mindennapokban.”

És mindazoknak, akiket most e láncban ide helyeztetek, hogy érezzétek most magatok mellett, hogy többen vagytok, és részeseivé váltatok e kegyelemben.

 Jelen lévő testvérek:

 Dicsőség Nektek, Istenünk!

Jézus Krisztus Urunk:

 Az Íródeák3 felé az a kérésem, hogy mivel most a fájdalom, szenvedés Golgotája később történt e jelenben, mint ahogy az Édesanyát köszöntöttétek, a köszöntés ma se maradjon el. Ahogy a „Golgotá”-n meg szokott jelenni, úgy ismételten legyen jelen a ti saját köszöntésetek, amivel köszöntitek a Föld és Ég Édesanyját, akihez nap mint nap oda lehet menni kéréssel, fohásszal, felajánlással és hálával, és ez az Édesanya meghallgat benneteket, és segítséget nyújt, és kieszközli számotokra mindazt, amire szükségetek van, s amire vágyakoztok. Most a virágcsokor helyett szívetek szeretetében a ti köszöntésetek legyen Számára a köszönet, a hála, a virág jele.

 Kádár Györgyné Anna:

 Köszönöm, Uram, Jézusom!

A SZŰZANYA KÖSZÖNTÉSE

 E hónap egyik legszebb ünnepén fordulunk Feléd, Drága Égi Édesanyánk.

Mondatokba öntve köszöntésünket e földi Hozzád tartozók nevében mint édes gyermekeid, anyák napjára szeretettel:

 Boldogságos Szeplőtelen Szent Szűz, Drága Égi Édesanyánk!

Köszönjük, hogy igent mondtál.

Köszönjük Jó Jézus Krisztus Urunkat.Köszönjük a szenvedésed.Köszönjük, hogy nevelsz bennünket.

Köszönjük, hogy Általad élhetjük életünket.

Köszönjük a gondoskodó szeretetedet.

Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, és nemcsak itt e földi életünkben, de a Rózsák Kertjében is vársz bennünket, kísérsz és segítsz a Mennyei Atyához való menetelésünkben.

Köszönjük az örömet és az egész életünket.

Nincs megfelelő szó, mint a szív meleg szeretetének átadása Feléd, Édes Jó Anyánk.Téged mindig megtalálunk, Te itt vagy velünk.A szív a Szívhez küldi boldog ölelését, simogató kezét a Kézhez, és így fonódunk össze Veled örökre.Most mi vagyunk a virágok, egy nagy gyermeki csokor, remélve, hogy gyönyörű szemedből mosoly fakad, és törülhetjük fájó könnyeid, melyek oly sokszor peregnek értünk.

Hálás, őszinte szeretettel:

 a Te gyermekeid

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük