JÉZUS URUNK ÜZENETE 2009. február 27. Nagyböjt 1.

7. R  IMG_6301  jav.Jézus Krisztus Urunk:

 Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat első Golgotáján.

S a Golgota tanítása (???1), amelyen részt vehettetek, hogy megértsd, elfogadd az Élő Evangéliumot, hisz a bűnbánat Golgotai tanítás azzal kezdődött, hogy a Lélek kivitt a pusztába 40 napra.2 Most a Lélek benneteket pedig meghív a bűnbánatra.

A puszta, amely körülvett, a böjt, az állatok, és végül az angyalok hódoltak, szolgáltak, körbejártak.

Felétek a meghívás a bűnbánatra a Lélek által, hogy ti a bűnbánat kezdésénél hogyan élitek meg a Lélek hívását, a Lélek vezetését, a Lélek segítségét. Azt a segítséget, ami által éled a mindennapjaidat.

A jelenben ti is érzitek, hogy az angyalok nektek is szolgálhatnak, ha szükségetek van reája. De hogy tudjanak szolgálni, ahhoz hitre van szükségetek. Arra a hitre, amely megmutassa számotokra, hogy milyen, ha a Lélek meghív benneteket. És akkor ez a hit tud vezetni. S akkor értitek, hogy Én, Jézus Krisztus Uratok, mikor elindultam Galileába, hogy hirdessem az Evangéliumot, s ez által az Isten Országát.3 Most a jelenben már nem azt mondom, hirdetem az Evangéliumot, mert már a tanítások révén az Élő Evangélium a nyitottságban, a kegyelemben és a szeretetben bennetek kell, hogy legyen. Hisz már oly sok tanítást adtam számotokra, hogy már az Evangélium a Lélek meghívásával segítséget tud nyújtani, és működni rajtatok és bennetek.

És másképp érzitek és értékelitek, hogyan is van jelen az Isten Országa ma is köztetek, hogyan működhet rajtatok és bennetek az Isten Országa.

Ez szintén a Lélek szabad akarat megmutatása számotokra a működéshez.

De a mai nap a bűnbánat megkezdésében a Golgotai fájdalom átéléséhez ki kell emelnem egy Evangélium-részletet, amelyről így szólt4:

— Ti miért nem böjtöltök, ahogy János tanítványai tették? És a Te tanítványaid nem böjtölnek.

— A násznép boldogan él, örvendezik, és nem böjtöl, mert ott a Vőlegény. Ha majd nem lesz ott a Vőlegény, akkor majd böjtölni fog.

És ehhez fontos a szabad akarat, cselekvés kegyelmének jelenléte. S akkor mit mondott számotokra pásztor testvérem?

Hogy a Lélek, a szabad akarat megadja, hogy hogyan működjünk, s mit fogadunk el, értékelünk a szabad akarat-, cselekvéssel.

De Én, Jézus Krisztus Uratok egy korábbi tanításban mit mondottam számotokra?

Milyen jó, hogy nem a papjaimra és a pásztoraimra van bízva, hogy hogyan működik a Szentlélek! Mert ha rájuk volna bízva, akkor néha megtiltanák Neki — a Szentléleknek! —, hogy hogy’ működjön!

Ezen el kell ám gondolkodnotok, hogy megérthessétek a mai tanításban, hogy fontos, hogy az Evangélium, a hirdetése, hogy higgyetek, mert elközelgett Isten Országa.

A mai tanítás az Evangéliumból, a jelenben most ezt úgy kell értékelni:

Higgyetek, mert bennetek él az Élő Evangélium a tanításban.

S a szabad akarat mit ad számtokra e kegyelemben és e szeretetben?

És hogy várja, hogy érezd, értékeld és becsüld az Élő Evangélium tanítását?

Mert ez az Élő Evangélium-tanításban vezethet el benneteket is, ahogy tanítványaimat a Hegyi beszédhez. És a Hegyi beszédben így szóltam tanítványaimhoz5:

— Ti ne úgy imádkozzatok, ahogy a pogányok, ahogy a különösek (???6) vagy az írástudók. Sorolhatom, akik sokat beszélnek, mert ezzel azt hiszik, hogy most Mennyei Atya biztos, figyel, és meghallgatja őket.

És azt mondottam tanítványaimnak:

— Ti ne kövessétek őket. Ti úgy imádkozzatok, hogy mielőtt még felajánlanátok kéréseteket, az Atya már tudja, hogy mire van szükségetek. Ti így imádkozzatok, ahogy mondottam: Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy! Szent legyen a Te Neved. Jöjjön el a Te Országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy itt lent, a Földön is.

Úgy-e, mennyivel szebb, ha érted az imának a lényegét? Ha érted az imának a mondanivalóját? Ha tudod, hogy ez által a Mennyei Atya szeret, és meg tud bocsájtani?

De ahhoz, hogy a Mennyei Atya megbocsásson számotokra, elsőként nektek is meg kell bocsájtani mindazoknak, akik ellenetek vétenek.

És hogy ezt meg tudjátok tenni, értékelni és szeretni az Élő Evangélium és az Élő Szentlélek kegyelmének működésével, akkor a Mennyei Atya is megbocsájt tinéktek. S akkor már nincs szükségetek, hogy milyen csodajelet láttok. Akkor ti már talán nem úgy jöttök erre a helyre, hogy: „Csodajelet akarunk!” — ahogy Körém sereglettek az emberek a sokaságában, és szinte könyörögtek a csoda jelében.7

De erre az a válasz, hogy a csoda jele többször és többször jelen van a tanításban és a megtapasztalásban.8

De a csodajel hogy van jelen a szívetekben és a lelketekben?

Hogyan nyissátok meg?

Hogyan készültök fel?

És hogyan indultok el a változás útján a megkezdett bűnbánat-időben?

Hogyan fontos értékelni a tanítást, amely megérinti szíveteket.

„És ez által tudok imádkozni, felajánlani, kérni, elhelyezni és hálát adni.”

Nem mindegy, hogy hogyan élitek a mindennapjaitokat. Nem mindegy, hogy néha el kell gondolkodnotok önmagatokban, hogy: „Igen, Uram, elfogadtam az Élő Szentlelket. Elfogadtam az Élő Evangéliumot. Tudom, hogy ez által mit nyerek, és mit kapok, és hogyan élem az életem, hogy Neked, Mennyei Atya, Jézus Krisztus Urunk, kedve teljék e testvér szívével, lelkével együtt élni.”

S akkor jönnek a megpróbáltatás jelei. Ezeket is a csodajelbe lehet hasonlítani. És hogyan fogadod el a megpróbáltatás jeleit? Elgondolkozol-e rajta, hogy néha talán meg kell állni a testtel és a lélekkel? és a szívvel önmagunkba nézni, elgondolkodni, hogy: „Igen, minden így jó, ahogy élem az életem, vagy talán vannak apró jelek, talán a figyelmeztetésben, talán az elmélyedésben, talán a gondolatokban, ami által el kell indulni a változás útján. És talán figyelni a Lélek vezetésére. Mert ha én szabad akarat-, cselekvésem révén megengedem, hogy ez az Élő Szentlélek, amely bennem van, arra hagyatkozva Ő vezessen, akkor talán segít kivezetni a megpróbáltatás-pillanatokban a nehéz helyzetekből, amely körülvesz.”

Ami által sokan néha úgy érzitek, hogy „nincs tovább, nem tudom, mitévő legyek, hogyan éljem az életem”.

Én, Jézus Krisztus Uratok, mikor a Lélekre hagyatkozva kimentem a pusztába, étlen és szomjan, és körülvettek az állatok, nem kételkedtem Atyám jelenlétében és Atyám szeretetében, hanem bíztam és elfogadtam mindazt, amit a Lélek nyújtott. És a mai, jelen tanításban is ezt adom számotokra, hogy a Lélek, amely Élő Szentlélekké vált már bennetek, néha engedjétek szabadjára. Néha hagyatkozzatok Reája. De nyitottan, őszintén és szeretettel, hogy vezessen, világosítsa meg számotokra az utat. Segít kiemelni a nehéz pillanatok révén, mint ahogy Én mondottam a múlt Golgotában, hogy megfogom kezed, és felemellek. Mert ha oly (???9) a hit bennetek, hogy hiszed, hogy megfoghatom a kezed, és felemellek, ha hiszed, hogy az Élő Szentlélek, akire ráhagyatkozol, kimozdít benneteket a bűnbánat megkezdésében, hogy elinduljatok a változás útján, és a Fény Világosságában haladni, e bűnbánatban is, akkor tudod értékelni a kegyelmet és az ajándékot, amelynek részesei lehettetek. Hisz felkészítve a bűnbánatra, felkészítve, hogy: „A szeretet, a kegyelem, az Élő Szentlélek világosítsa meg számunkra a bűnbánatban is az utat, hogy a változás útján elinduljak és haladjak. És akkor tudom, hogy a Lélek mit nyújt számunkra a tanításában. Mily fontos, hogy hogyan adom át a szívből az imámat, hogyan imádkozom, és az imának mi a mondanivalója, és a mondanivaló mit nyújt számunkra. És hogyan vannak jelen a csodajelek most a jelen életemben, és mit tükröznek számunkra. Mert mi nem akarunk a gonosz nemzethez és nemzedékhez tartozni. Mi próbáljunk olyanokká válni, mint a niniveiek, akik figyeltek a próféta szavára, és elindultak a változás útján.”

Hogy ez által megváltozzon nem csak saját életük, akik figyeltek és hallgattak a próféta szavára, hanem ez által egész városuk.

Mert ti most a jelenben hányszor mondjátok: „Mily nehéz az élet! Mi jöhet még? Hogyan lehet ezt elfogadni?”

És Én most itt kérdezem tőletek — a választ ismét majd ti adjátok, nyitott lesz a kérdés:

És ti hogy hallgattok Jézus Krisztus szavára a Prófétában?

Hogyan figyeltek az apró jelekre a csodatételben?

Hogyan imádkoztok a hit bizalmában és szeretetében?

És hogyan hagyjátok, hogy a Lélek az Élő Szentlélekben működjön rajtatok és bennetek?

Most nyitott a kérdés.

És a nyitottságban így adom áldásomat a bűnbánat első Golgotája tanításában, és várom a nyitott lélek és szív szeretetével, hogy mi lesz bennetek itt a válasz. És ha a választ megértitek, akkor talán el is tudtok indulni a változás útján. És a változásban felkészülten el tudjátok fogadni kiválasztott Mária szolga-testvérem által áldásomat e megkezdett bűnbánat Golgotáján.

Az Atya, a Fiú, a Szentlélek.

E Szentlélek már az Élő Szentlélekben van jelen az Élő Evangélium tanításában, és a bűnbánat első tanítását adtam számotokra a felismeréshez, az elfogadáshoz, a nyitottsághoz, és a nyitottságban majd a lélek és a szív, ha megteremti a megfelelő választ önmagatok számára, akkor már a felismerésben el tudsz indulni a változás útján.

Jelen lévő testvérek:

Dicsőség Neked, Istenünk!

 

MÁRIA IMÁJA

 Uram, Jézusom, Hozzád fordulok én, a kiválasztott Mária testvéred, hogy felkészítettél és megerősítettél, hisz láttad bennem a félelmet a Golgotához. Hisz nem tudom, miért éreztem úgy a félelmet a szívemben és a lelkemben. Hisz tudom az elmúlt Golgoták révén, hogy mi vár reám. De köszönöm és hálát adok, hogy nem hagytál magamra. Köszönöm, hogy láttad mindazt, ami zajlik bennem, és kiemeltél, hogy túllépjek rajta, hogy ne azzal foglalkozzam, ami reám vár, és hogy lesz-e erőm mindezt elfogadni.

Köszönöm, hogy Fényed sugarával átöleltél és megerősítettél. Így már a félelem, mire már elindultam a Golgotára, már csak egy kis szikrája maradt meg bennem. De mikor Eléd térdeltem, Te ezt is eltávolítottad. Így megerősítve, hogy készen álljak hétről hétre a fájdalom, szenvedés útjára.

S akkor boldogan mehetek Eléd, és boldogan vihetem testvéreimet, kik bizalmukkal megtisztelnek, hogy elhelyezhessem kérésüket.

Így működhet rajtam és bennem az Élő Szentlélek a szeretet kegyelme révén.

Fogadd el könnyeimet, amelyeket néha Eléd tárok. De tudom, hogy letörölöd arcomról, és megerősítesz, hogy ismét önmagam lehessek, ismét Rád figyeljek, és Veled együtt haladjak az elfogadott úton.

Köszönöm, hogy meghívtad testvéreimet, kik elkísérnek, hogy szabaddá teszik e hetüket.

Köszönöm a segítőimet, bástyáimat10, családomat.

Adj erőt e hetekben, hogy helyt tudjak állni mindenben11, ami reám vár, hogy a Te szereteted ragyogjon rajtam és bennem, és vezessen a kegyelmed.

Így köszönöm meg, hogy felkészítettél e bűnbánat-időre. Hisz nem tudom, hogy teljesen olyan-e12 lesz, mint az elmúlt esztendőben, de bízom és reménykedem, hogy most is velem leszel.

Dicsőség, áldassék a Te Szent Neved, Drága, Jó Jézusom!

Édesanya, Te is állj mellettem, és segíts nekem.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük