Bejegyzések tőle admin

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2012. augusztus 3.

Jézus Krisztus Urunk:   Köszöntöm a mai napon testvéreimet, akik ismételten elfogadtátok hívásomat, hisz a hívást minden testvérem számára megadom. De a hívásban, hogy ki hogyan és miképpen engedelmeskedik, az a szabad akarat cselekvése révén elevenedik meg rajtatok és bennetek. A mai nap tanítása pont a meghívásról, a megáldásról, az imáról, a gyakorlásról, a szeretetről, […]

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2012. szeptember 7.

Jézus Krisztus Urunk:   Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik meghallottátok a hívást e hónap fájdalom, szenvedés Golgotájára. A mai nap örömteli ünnep, örömteli ünnep a kegyelem szeretetében. Hisz ha csak ma röviden vesszük a tanításokat, amelyeket ma számotokra megadtam. Most Én a bevezető részéről szólok néhány gondolat-szót. Hisz azt mondom tanítványaimnak: — Ne akarjatok […]

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2012. október 5.

Jézus Krisztus Urunk:   Köszöntöm testvéreimet a mai napon, akik meghallottátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok e helyre. De köszöntöm a mai nap is azon testvéreimet, akik lélekben kísértétek el szolgámat a fájdalom, szenvedés Golgotájára. A mai nap tanítását, ha az első tanítást vesszük, az arról szólt, hogy hogyan és miképpen lehet imádkozni, és […]

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2012. november 2.

Jézus Krisztus Urunk:   Köszöntöm a mai napon testvéreimet, akik a mai napon is meghallottátok hívásomat. A hívás jelen van minden nyitott szívű testvérem felé a szabad akarat cselekvése részében. Hogy elfogadod-e, vagy eltávolítod magadtól e hívást. De a hívás, az mindenkor jelen van, hogy e hívás által részesedjél a meghívás kegyelmében. A mai nap, […]

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2012. december 7.

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik elfogadtátok hívásomat, és a hívásban engedelmeskedve elzarándokoltatok e meghívott helyre. De köszöntöm mindazokat, akik a mai napon is lélekben eggyé váltak a mai nap jelenlétének tanításával a golgotai átélésének megemlékezésében. Hisz a mai napon már az új egyházi évet megkezdve, amikor a tanítások is arról szólnak […]

FELTÁMADÁS 2014. április 20.

Mária: A nyitott sír ridegsége, amely átölelt. De elég már e hely pihenése, elég már a sötétségből! A ridegség eltávozik, és Szeretet éledezik. A szeretet feleleveníti és megerősíti a Fényt, és a ridegség sötétsége fénnyé változik. Íme, e Fény erőssége megnyitja e Sírt, amely a bezártságot, a hidegséget és a sötétséget uralta. Most a Fény, […]

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2012. február 24. NAGYBÖJT 1.

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet a mai napon a megkezdett bűnbánat első Golgotáján. S elfogadva a tanítást, amely a mai napon hozzátok szólva elsőként arról, hogy hogyan imádkozzunk. Ha imádkozunk, ne szaporítsuk a szót, mert az nem jó, és nem helyes. És ne kövesd azokat, akik így tesznek, és akiket így hallasz. Te maradj meg […]

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2012. március 2. NAGYBÖJT 2.

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet a bűnbánat második Golgotai tanításán, hisz a múlt hét tanítása a szeretetről szólt, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagad, és szeresd ellenségedet, mint önmagadat. Hisz Én, Jézus Krisztus Uratok adtam ezt a tanítást tanítványaimnak és a nép sokaságának, így a jelenben a számotokra is. Ma pedig erről szólt a tanításom, hogy […]

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2012. március 9. NAGYBÖJT 3.

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm a mai napon a bűnbánat harmadik Golgotáján testvéreimet. Köszöntöm mindazokat, akik elfogadtátok a meghívást, és a meghívásban a mai napon egyek lettetek. És köszöntöm mindazokat, akik ma lélekben vannak jelen, imával, szentmise áldozatával a bűnbánat Golgotáján. A mai nap tanítása, az első tanítását, ha felétek tárom, hisz ha nézzük a Szentírás […]

JÉZUS URUNK TANÍTÁSA 2012. március 16. NAGYBÖJT 4.

Jézus Krisztus Urunk: Köszöntöm testvéreimet a mai napon, kik meghallottátok és elfogadtátok hívásomat. És köszöntöm mindazokat, akik a mai napon a lélekjelenlétükkel próbáltak eggyé válni a fájdalom, szenvedés Golgotáján. Ma a bűnbánat negyedik Golgotája volt jelen számotokra a felismerésben és az elfogadásában. Hisz ha visszamegyünk az elmúlt hétre, akkor, úgy-e, arról volt a tanítás, hogy […]